Aavegotchi (GHST) prisförutsägelse – 2024, 2025 – 2030

Aavegotchi (GHST) Översikt

🪙 Kryptovaluta Aavegotchi
💱 Tickersymbol GHST
🏆 Rank 475
💸 Börsvärde $66,782,199
💲 Pris $1.27
🚀 Handelsvolym $2,759,291
📈 Prisändring (24h) 3.70%
💰 Nuvarande utbud 52,747,801
 • Bullish Aavegotchi (GHST) prisförutsägelser varierar mellan $7.60 och $8.23 till 2030.
 • Marknadsanalytiker tror att GHST kan nå $3.17 till 2025.
 • Bearish Aavegotchi marknadsprisprognos för 2024 är $1.01.

Aavegotchi (GHST) Introduktion

Älskar du videospel och digitala samlarföremål? Om så är fallet kommer du att älska Aavegotchi (GHST). Aavegotchi är ett digitalt samlarspel som låter dig tjäna belöningar genom att spela och hålla digitala tillgångar.

Aavegotchi är ett unikt kryptosamlarobjekt som låter spelare satsa intressegenererande tokens och interagera med Aavegotchi-metaversen. Denna unika kombination av Decentralized Finance (DeFi) och NFT ger spelare en möjlighet att maximera sin intjäningspotential samtidigt som de kan njuta av fördelarna med blockchain-teknik.

I den här artikeln kommer vi att använda historisk, fundamental och teknisk analys för att prognostisera priset på GHST kryptovaluta under de kommande åren. Den här guiden innehåller grundligt undersökta historiska data om prisåtgärder och projektfundamenten, såväl som lägsta prisvärde, genomsnittligt handelspris och högsta prisvärde för GHST kryptovaluta i framtiden. 

Vi hoppas att denna information kommer att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut angående investeringar i GHST.

Vad är Aavegotchi (GHST)?

Aavegotchi är ett nytt och innovativt sätt att samla och byta virtuella karaktärer. Genom att använda Aavegotchi-plattformen kan användare tjäna belöningar för sina karaktärer medan de interagerar med andra användare i communityn. Aavegotchi är ett bra sätt att engagera sig i den virtuella världen och samla unika karaktärer.

Aavegotchi (GHST) grundläggande analys

Ethereum blockchain rymmer alla aspekter av Aavegotchi-spelet. Aavegotchi-projektet leds av ett erfaret team av utvecklare med en dokumenterad meritlista för att leverera framgångsrika projekt. Teamet har starka band till spelbranschen och backas upp av välkända figurer inom blockkedjeområdet.

Aavegotchi-projektet har en tydlig vision och färdplan. Teamet arbetar för närvarande med lanseringen av Aavegotchi-produkten.

Aavegotchi-projektet har starkt samhällsstöd och är aktivt involverat i utvecklingen av projektet.

Aavegotchis

Sällsynta digitala samlarobjekt som kallas Aavegotchis kan hittas på Ethereum blockchain och stöds av ERC-721-protokollet, som också används av välkända blockchain-spel som CryptoKitties, Axie Infinity och Cryptovoxels. 

Säkerhetsinsatser, kvaliteter och wearables är de tre Aavegotchi-egenskaperna som bestämmer deras totala värde och sällsynthet inom Aavegotchi-världen.

Säkerhetsinsatsen är Aave-stödd ERC20-säkerhet, eller "aToken", som förvaras i en depositionsavtalsadress som hanteras av varje Aavegotchi ERC721 NFT. 

Genom Aaves LendingPool skapar aTokens avkastning, vilket höjer det totala antalet aTokens som lagras i plånboken. Så, allt eftersom tiden går, hålls fler aTokens i Aavegotchis depositionsadress.

 • Egenskaper: Aavegotchis har många egenskaper som påverkar deras sällsynthet, hur bra de presterar i minispel och vilka wearables de kan använda. När en Aavegotchi föds skapas vissa av dess egenskaper slumpmässigt, medan andra påverkas av användarinteraktioner.
 • Slumpmässiga egenskaper: ChainLink VRF-slumptalsgeneratorn används för att tilldela varje Aavegotchi vid födseln ett antal slumpmässiga egenskapsvärden. Varje egenskap ges ett värde på Common, Uncommon, Rare eller Mythical baserat på hur vanlig, ovanlig eller sällsynt den är, enligt en klockkurvfördelning av egenskapsvärden.
 • Användbara: ERC998 Composables-standarden utökas av Aavegotchis, vilket gör det möjligt för dem att hantera barn-NFT, ibland kallade wearables i Aavegotchi-ekosystemet, förutom att hantera aToken-depositionen. 

Varje Aavegotchi kan inte använda alla plagg. Aavegotchis staplade med särskilda säkerheter, de av en specifik nivå, och de med speciella kvaliteter kan vara de enda som får bära vissa föremål. 

Specifika Aavegotchi-kvaliteter kan ökas eller minskas med vissa wearables. Aggressionen hos en Aavegotchi kan ökas något genom att utrusta ett svärd, även om dess energinivå kan minskas genom att ta på sig en Bob Marley-tröja.

säkerhet

Aavegotchi-nätverket är säkrat av Ethereum blockchain och en proof-of-work konsensusmekanism. Men eftersom Ethereum övergår till ett proof-of-stake-system, kan Aavegotchi-nätverket så småningom övergå till det också. 

Dessutom är Aavegotchis smarta kontrakt öppen källkod för att säkerställa individuell åtkomst och granskning för eventuella fel och/eller dolda bakdörrar.

Aavegotchi-universumet

Aavegotchi-universumet innehåller alla komponenter som gör att Aavegotchis fungerar korrekt:

 • Portaler
 • GHST Utility Token
 • AavegotchiDAO
 • Aavegotchis rike

Aavegotchi (GHST) på lager 2

Ja, Aavegotchi kan köras på lager 2. Polygon används som en lager 2-lösning av Aavegotchi. Teamet valde Polygon eftersom det har en solid personal, har gjort framsteg med decentralisering och verkar ha en betydande nätverkseffekt med andra NFT-plattformar som OpenSea.

Aavegotchi (GHST) Aktuellt pris

Aavegotchi är för närvarande värt $1.27 USD. GHST har flyttat 3.70% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $2,759,291. Aavegotchi är för närvarande rankad 475 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $66,782,199 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fraktal) och det rörliga medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Aavegotchi (GHST) för att avgöra om det går att ha ett hausseartat eller baisseartat år.

Aavegotchi (GHST) Prisprediktion

I det här avsnittet kommer vi att beskriva vår metod för att göra Aavegotchi-prisförutsägelser.

 • Först kommer vi att analysera den historiska prisåtgärden för GHST för att identifiera eventuella mönster som kan ge ledtrådar om tokens framtida prisriktning.
 • Därefter kommer vi att analysera projektets grunder för att identifiera eventuella röda flaggor som kan indikera att det nuvarande GHST-priset inte är hållbart.
 • Slutligen kommer vi att analysera GHST-tokenpriset med hjälp av teknisk analys för att identifiera eventuella potentiella prismål för token i framtiden.

Från data och analys som tillhandahålls i den här guiden verkar det som att det framtida priset på Aavegotchi (GHST) kryptovaluta potentiellt kan stiga i framtiden. Även om det inte finns någon garanti för att GHST kommer att stiga till höga nivåer, är det säkert möjligt med tanke på de starka projektfundamenten och den ökande efterfrågan på NFT:er och DeFi-aktiverade tillgångar.

Priset på GHST kommer att påverkas av projektets grunder, såsom antalet aktiva användare, mängden likviditet som är låst i Aavegotchi-ekosystemet och framgången för Aavegotchi-metaversen.

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2024 $1.52 $1.77 $1.90
2025 $2.53 $2.79 $3.17
2026 $3.80 $4.05 $4.43
2027 $5.06 $5.32 $5.70
2028 $6.33 $6.58 $6.96
2029 $7.60 $7.85 $8.23
2030 $8.86 $9.12 $9.50
2031 $10.13 $10.38 $10.76
2032 $11.39 $11.90 $12.41

Våra prisprognoser använder Aavegotchi (GHST) marknadsdata i realtid och all data uppdateras live på vår webbplats. Detta tillåter oss att tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Aavegotchi (GHST) prisprognoser 2024

Aavegotchi, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna att stiga i år (GHST). GHST-prisprognosen för 2024 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, som möjligen når $1.90.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $1.77 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. GHST förväntas ha ett lägsta värde på $1.52.

Aavegotchi (GHST) prisprognoser 2025

År 2025 har prisprognosen för Aavegotchi GHST mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på GHST snart kommer att överträffa $3.17. Vi bör dock vänta och se om GHST:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer GHST att handla med ett lägsta handelspris på $2.53 och ett genomsnittligt handelspris på $2.79.

Aavegotchi (GHST) prisprognoser 2026

Om den uppåtgående trenden fortsätter till 2026 kan den nå $4.43 och GHST kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. GHST förväntas handlas till ett genomsnittspris på $4.05 och en låg av $3.80 år 2026.

Aavegotchi (GHST) Prisförutsägelse 2027

Om Aavegotchi framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan GHST-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer GHST att vara grönt 2027. GHST förväntas nå och överträffa sin rekordhögsta 2027. 2027 kommer den virtuella valutan att vara värd $5.70, med ett minimipris på $5.06 och ett snittpris på $5.32.

Aavegotchi (GHST) prisprognoser 2028

Efter en del omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att GHST-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $6.58 senast 2028, med ett lägsta pris på $6.33 väntas före årets slut. Vidare har GHST ett maxprisvärde på $6.96.

Aavegotchi (GHST) prisprognoser 2029

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2029, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $7.85. Om GHST lyckas bryta motståndsnivån 2029 kan vi se ett maxpris på $8.23, att misslyckas med att samla in det stöd som GHST behöver senast 2029 kan det resultera i en låg på $7.60.

Aavegotchi (GHST) Prisförutsägelse 2030

Medan GHST strävar efter interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $8.86 och ett årligt pris nära över $9.50 år 2030.

Aavegotchi (GHST) Prisförutsägelse 2031

År 2031 kommer Aavegotchi äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $10.13 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $10.76, i genomsnitt ut kl $10.38.

Aavegotchi (GHST) prisförutsägelse 2032

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte tas som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2032 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det högsta GHST-priset 2032 bli $12.41 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $11.90.

Slutsats

Aavegotchi-spelet är en unik kombination av Decentralized Finance (DeFi) och NFTs som gör det möjligt för spelare att satsa sina avatar NFTs för att skapa intresse och interagera med Aavegotchi-metaversen.

Från den insamlade informationen är det uppenbart att Aavegotchi (GHST) har en stark framtid framför sig. Projektet är unikt och har många potentialer. Priset på GHST förväntas öka i framtiden när fler människor lär sig om projektet och dess fördelar.

Sammantaget tror vi att det framtida priset på Aavegotchi (GHST) kryptovaluta ser lovande ut. Projektet har en solid grund och ett unikt värdeerbjudande, vilket vi tror kommer att resultera i ökad användning och högre priser i framtiden. Vi tror att de lägsta, genomsnittliga och högsta prisprognoserna för GHST som beskrivs i den här guiden är realistiska och möjliga att uppnå under de närmaste åren.

Premium Aavegotchi (GHST) Prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Aavegotchi-prisförutsägelser, avancerade GHST köp/sälj-signaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
 • 78.94% Prognosnoggrannhet
 • Avancerade handelssignaler
 • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
 • Kartmönsterigenkänning
 • Exportera prognosdata
 • Köp/sälj rekommendationer
 • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är priset för Aavegotchi (GHST) idag?

Idag handlas Aavegotchi (GHST) till $1.27 med ett totalt börsvärde på $66,782,199.

Är Aavegotchi en bra investering?

Aavegotchi visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att GHST är ett bra val av investering.

Hur högt kan Aavegotchi gå?

Det genomsnittliga priset för Aavegotchi (GHST) kan möjligen nå $1.77 det här året. Under de kommande 5 åren förväntas Aavegotchi komma att överträffa $8.23.

Hur mycket kommer Aavegotchi att vara värd om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Aavegotchi, kan en långsiktig investering i GHST se priset stiga till $8.23 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Aavegotchi att vara värd om 10 år?

Om du investerar i Aavegotchi idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på GHST kan möjligen stiga till $16.08 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Aavegotchi-priset 2024?

Aavegotchi (GHST) pris förväntas nå $3.17 till 2024.

Vad blir Aavegotchi-priset 2025?

Aavegotchi (GHST) pris förväntas nå $4.43 till 2025.

Vad blir Aavegotchi-priset 2026?

Aavegotchi (GHST) pris förväntas nå $5.70 till 2026.

Vad blir Aavegotchi-priset 2027?

Aavegotchi (GHST) pris förväntas nå $6.96 till 2027.

Vad blir Aavegotchi-priset 2028?

Aavegotchi (GHST) pris förväntas nå $8.23 till 2028.

Vad blir Aavegotchi-priset 2029?

Aavegotchi (GHST) pris förväntas nå $9.50 till 2029.

Vad blir Aavegotchi-priset 2030?

Aavegotchi (GHST) pris förväntas nå $10.76 till 2030.

Vad blir Aavegotchi-priset 2031?

Aavegotchi (GHST) pris förväntas nå $12.41 till 2031.

Barinem Pene Verifierad

Barry Pene är en sträng blockchain research/copywriter. Barry har handlat med kryptor sedan 2017 och har investerats i frågor som skulle sätta blockkedjeindustrin på rätt piedestal. Barrys forskningsexpertis sträcker sig över blockchain som en störande teknologi, DeFis, NFTs, Web3 och minskning av energiförbrukningsnivåer vid brytning av kryptovaluta.

Senaste förutsägelser