Hur man investerar och handlar i Dogecoin (DOGE)

Varför ska du investera i Dogecoin?

Du kanske undrar: "Är Dogecoin värt att investera i? Bör du investera i Dogecoin?" Ur en traditionell investeringssynpunkt är Dogecoin kanske inte den bästa investeringen för dig, men det kan vara därför somliga överväger att investera i kryptovalutor.

Dogecoin som koncept är roligt, men det är en riskfylld investering. Myntet får inte sitt värde från andra tillgångar som stablecoins. Det har inte heller något mervärde till något känt finansiellt system som Ethereum. Dogecoin är beroende av sitt underhållningsvärde och sin gemenskap som sin största tillgång.

Eftersom kryptovalutan inte har något inneboende värde är dess värde starkt beroende av dess popularitet. Detta resulterar i kortsiktiga vinster, men investeringen är inte värd det på lång sikt.

Dogecoin: Investering Vs. Trading

Det finns två alternativ för att få exponering för Dogecoin. Du kan äga myntet direkt eller investera i hopp om att myntets pris kommer att stiga. Du kan också spekulera i dess pris/handla med det och göra en förlust eller vinst beroende på hur marknaden utvecklas.

En av anledningarna till att du väljer att investera i Dogecoin är att dess användning i den verkliga världen kan öka. Det finns en möjlighet att myntet kommer att accepteras brett under kommande år, och därför kan det vara värt att behålla. Myntet håller också på att övergå från PoW till PoS. Detta kommer att göra det möjligt för vem som helst som äger myntet att validera transaktioner.

Du bör också vara medveten om skattekonsekvenser, Dogecoin-transaktionsavgift och Dogecoin-överföringsavgift när du handlar. Att göra en bra marknadstiming kan ge bra avkastning, särskilt om du köper vid lågpunkter och säljer vid högpunkter. Att behålla eller sälja myntet är därför ett personligt beslut baserat på din situation för tillfället.

Anledningar till att handla Dogecoin

Om du är en av de lyckliga personerna som har tjänat något på kryptovaluta kan det vara bra att sälja. Traditionellt sett har aktier varit kända för att hjälpa näringsidkare att bygga upp rikedomar, men vi har sett samma sak när kryptovalutorna har kommit.

Dogecoin har varit en favoritkryptovaluta för fans som vi har upplevt att dess värde har hoppat mer än BTC eller ETH vid något tillfälle. Det kan vara dags att skiljas från myntet och ägna sig åt Dogecoin-handel. Här är några av anledningarna:

  • Myntet har begränsad nytta i den verkliga världen.
  • Till skillnad från BTC, det mest värdefulla kryptot, har Dogecoin ingen konkurrensfördel.
  • Myntet är beroende av hype i sociala medier, och det är inte hållbart.

Hur man analyserar Dogecoins prisrörelse

Att känna till marknadens mönster och trender är avgörande för framgångsrik handel. Det skulle hjälpa om du analyserade rörelserna i marknadens pris som du spekulerar i.

Fundamental analys och teknisk analys är de viktigaste verktygen för att förutse priset på Dogecoin. Teknisk analys är studiet av Dogecoins prisdiagram över tid. Den gör det möjligt att fastställa mönster och trender som kommer att vara till hjälp för att förutsäga framtida.

Å andra sidan tillämpar den grundläggande analysen ett mer holistiskt tillvägagångssätt. Den förstår värdet av en tillgång och fastställer om investeringen är över- eller undervärderad för tillfället, och handlar därefter på lämpligt sätt.

Några av de viktigaste källorna för grundläggande analys är makroekonomiska faktorer, Dogecoin-händelser, förändringar i Dogecoins ledarskap och finansiella rapporter. Generellt sett talar vi om faktorer som kan påverka priserna på Dogecoin på kort och lång sikt. Till exempel har det skett förändringar i lagstiftningen i Kina när det gäller kryptovalutor och gruvdrift. Detta påverkade priset på Dogecoin.

Dogecoin handelsstrategier

Dogecoin handelsstrategier är inte begränsade. Det finns många strategier som kan tillämpas på kryptovalutor, särskilt Dogecoin CFD-handel. Det skulle vara bra om du noterade att ingen av handelsstrategierna är en "one size fits all". Därför bör du analysera varje Dogecoin-handelsstrategi noggrant och se om den passar din handelsstil. Nedan följer några av Dogecoin-handelsstrategierna.

Det enkla enkla glidande medelvärdet Cross

SMA-handelsstrategin är ett vanligt tillvägagångssätt för flera olika tillgångsklasser. Indikatorer för rörliga tillgångar kan förenkla den svåra uppgiften att lära sig mönster och trender för en ny tillgång, till exempel Dogecoin.

För att använda strategin måste du ange en linje med ett enda glidande medelvärde på Dogecoins handelsdiagram och sedan välja period för att plotta. Du får en SMA-linje över perioden och det aktuella priset på Dogecoin.

När priset korsar det glidande genomsnittspriset underifrån kallas detta för bullish cross eller golden cross. Det är vanligtvis en indikation på att man ska gå lång eller köpa. Om priset å andra sidan korsar SMA-kursen uppifrån kallas det för ett björnkors eller dödskors, och signalerar vanligtvis att man ska gå kort eller sälja.

RSI-divergensstrategin

Dogecoin har sedan starten haft upp- och nedgångar, och har legat stilla under en period innan den har stigit och sedan sjunkit. Därför kan en RSI-divergensstrategi vara fördelaktig.

RSI-divergensindikatorn visar om en tillgång är översåld eller överköpt. Indikatorn ger en linje från 0 till 100 för att visa detta. Typiskt sett anses varje pris som tippar linjen på skalan över 70 vara i slutet av en tjurrusning och har stor chans att falla igen. Å andra sidan indikerar en avläsning på 30 och lägre att en tillgång är översåld, och det finns stora chanser att priset snart kommer att återhämta sig.

Medelvärde för pundkostnader

Investering i pundkostnadsmedelvärde är en enkel handelsstrategi. Den innebär att du delar upp dina "pund" över en viss tid.

Strategin gäller för alla valutor. Som näringsidkare behöver du bara fastställa den totala storleken på den position som du vill spekulera med, och i stället för att lägga allt på en enda handel, delar du upp det över fastställda tidsintervall eller fastställda marknadsförhållanden.

Pound cost averaging syftar till att ge en genomsnittlig total vinst från flera affärer. Metoden är utformad för att ge fler vinster än förluster under flera transaktioner. Den lämpar sig därför för långsiktig handel.

Hur man handlar med Dogecoin

Dogecoin är en meme-kryptovaluta som har sitt ursprung i meme-hunden Shiba Inu. Du kan handla Dogecoin mot andra kryptovalutor eller fiatvalutor som till exempel den amerikanska dollarn. Du kan köpa och få äganderätt till Dogecoin eller förvärva prisrörelseexponering genom CFD:er och future. Nedan följer några av stegen för hur du handlar med Dogecoin.

Välj en pålitlig mäklare

Både en kryptovalutamäklare och en kryptovalutabörs kan hjälpa dig att handla med Dogecoin. De två är dock något olika.

Medan en börs är en handelsplattform fungerar en mäklare som ett gränssnitt som interagerar med börserna för din räkning. Du bör se till att du är bekant med reglerna för att flytta dina tillgångar när du väl väljer en mäklare.

Öppna ett handelskonto         

Du måste öppna ett konto på en handelsplattform för Dogecoin. Du kan antingen välja eToro, Coinbase eller Robinhood.

Du måste ange dina uppgifter för att öppna kontot. När du har fyllt i den information som krävs verifierar du kontot, och du är redo att börja.

Insättningsmedel

Du måste ha pengar på ditt konto innan du kan köpa Doge. Du kan lägga till pengar på kryptovalutakontot genom att koppla det till ditt bankkonto. Du kan också göra en banköverföring eller betala med ett kredit- eller betalkort. Beroende på mäklaren eller börsen kan det ta några dagar innan du kan köpa DOGE.

Välj Dogecoin (DOGE) handelsmarknad

När du har satt in pengar på ditt konto måste du gå till Dogecoin-marknaden. Om du är nybörjare kan du börja med att välja några mynt innan och långsamt gå vidare allteftersom du fortsätter att förstå hur DOGE fungerar. Det är också okomplicerat att köpa DOGE på alla plattformar.

Placera Dogecoin Trade

När du har valt din DOGE-handelsmarknad är det dags att handla. Många tillvägagångssätt kan användas när det gäller handel med kryptovalutor. Du behöver tillräcklig forskning och kunskap för att kunna manövrera. Var också uppmärksam på riskerna och lagarna i din region för att fatta de bästa besluten.

Risker med att investera i Dogecoin

Det finns många risker med Dogecoin som gör att du bör vara försiktig innan du investerar i kryptovaluta. För det första är volatiliteten i Dogecoin, precis som i alla andra kryptovalutor, ett problem. Det kommer att bli svårt för kryptovalutan att återfå sina toppnivåer år 2021.

Många investerare hävdar att myntet är undervärderat, och vissa tror att priset kan sjunka ytterligare. Därför kan du behöva se upp innan du investerar i DOGE.

Det finns också marknadsrisker som du kan utsättas för genom att investera i Dogecoin. Riskerna är systematiska och osystematiska. Systematiska risker påverkar hela kryptomarknaden, medan osystematiska risker påverkar en enskild kryptovaluta, i vårt fall Dogecoin, vilket kan ha att göra med en förändring i ett företags fundamentala förutsättningar.

Det finns också skatteproblem beroende på vilken jurisdiktion du har. Sök därför skatterådgivning innan du börjar handla för att följa reglerna. En annan risk som du kan möta när du handlar är cyberbrottslighet. Du bör vara uppmärksam på dessa faror och försöka skydda dig själv.

Hur man handlar Dogecoin Guide - Domen

Det är välkänt att Dogecoin började som ett skämt. Men det växte och många investerare tog det på allvar. Kryptovaluta är dock en riskfylld investering att göra. Det är tillrådligt att endast allokera 3-10 % av din portfölj till kryptovaluta.

Om du vill investera i Dogecoin bör beloppet du väljer stå i proportion till din risktolerans och finansiella ställning. Till exempel bör en person som har ett pensionssparande i ryggen undvika eller investera mycket lite i Dogecoin. Om du däremot är ekonomiskt stabil och har ett bra skydd och en nödfond kan du investera högre belopp i Dogecoin.

Se också till att du håller dig uppdaterad om kryptonyheter och gör mycket research. På så sätt kommer du att minska risknivåerna.

Martin K Verifierad

Jag är en bitcoin- och kryptovalutaförfattare. Jag arbetar också som professionell handlare och har erfarenhet av aktiehandel och bitcoinhandel. I mitt arbete strävar jag efter att ge tydlig och kortfattad information som hjälper människor att förstå dessa komplexa ämnen.

Senaste nyheterna