Bitcoin (BTC) prisförutsägelse – 2024, 2025 – 2030

Bitcoin (BTC) Översikt

🪙 Kryptovaluta Bitcoin
💱 Tickersymbol BTC
🏆 Rank 301
💸 Börsvärde $1,293,879,119,345
💲 Pris $65,630.58
🚀 Handelsvolym $19,328,414,943
📈 Prisändring (24h) 0.71%
💰 Nuvarande utbud 19,714,578
  • Bullish Bitcoin (BTC) prisförutsägelser varierar mellan $393,783.46 och $426,598.75 till 2030.
  • Marknadsanalytiker tror att BTC kan nå $164,076.44 till 2025.
  • Bearish Bitcoin marknadsprisprognos för 2024 är $52,504.46.

Bitcoin (BTC) Introduktion

Att investera i kryptovalutor är en ny och spännande möjlighet, men det kan vara utmanande att förstå dem. Bitcoin är en av de mest välkända kryptovalutorna och prisprognosen för Bitcoin är ett sätt att se hur det kommer att bli i framtiden.

Bitcoin (BTC) prisprognoser

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2024 $78,756.69 $91,882.81 $98,445.86
2025 $131,261.15 $144,387.27 $164,076.44
2026 $196,891.73 $210,017.84 $229,707.02
2027 $262,522.31 $275,648.42 $295,337.59
2028 $328,152.88 $341,279.00 $360,968.17
2029 $393,783.46 $406,909.57 $426,598.75
2030 $459,414.04 $472,540.15 $492,229.32
2031 $525,044.61 $538,170.73 $557,859.90
2032 $590,675.19 $616,927.42 $643,179.65

Våra prisprognoser använder marknadsdata för Bitcoin (BTC) i realtid och all data uppdateras live på vår webbplats. Detta tillåter oss att tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Bitcoin (BTC) prisprognoser 2024

Bitcoin, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna att stiga i år (BTC). BTC-prisprognosen för 2024 förutser en betydande ökning under årets andra hälft, som möjligen når $98,445.86.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $91,882.81 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. BTC förväntas ha ett lägsta värde på $78,756.69.

Bitcoin (BTC) prisprognoser 2025

År 2025 har Bitcoin BTC-prisförutsägelse mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på BTC snart kommer att överträffa $164,076.44. Vi bör dock vänta för att se om BTC:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer BTC att handla med ett lägsta handelspris på $131,261.15 och ett genomsnittligt handelspris på $144,387.27.

Bitcoin (BTC) prisprognoser 2026

Om den uppåtgående trenden fortsätter till 2026 kan den nå $229,707.02 och BTC kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. BTC förväntas handla till ett genomsnittspris på $210,017.84 och en låg av $196,891.73 år 2026.

Bitcoin (BTC) prisprognoser 2027

Om Bitcoin framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan BTC-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer BTC att vara grön 2027. BTC förväntas nå och överträffa sin rekordhögsta 2027. 2027 kommer den virtuella valutan att vara värd $295,337.59, med ett minimipris på $262,522.31 och ett snittpris på $275,648.42.

Bitcoin (BTC) prisprognoser 2028

Efter några omfattande prognoser och teknisk analys, uppskattar vi att BTC-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $341,279.00 senast 2028, med ett lägsta pris på $328,152.88 väntas före årets slut. Vidare har BTC ett maxprisvärde på $360,968.17.

Bitcoin (BTC) prisprognoser 2029

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2029, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $406,909.57. Om BTC lyckas bryta den resistenta nivån 2029 kan vi se ett maxpris på $426,598.75, att misslyckas med att samla in det stöd som BTC behöver senast 2029 kan det resultera i en låg på $393,783.46.

Bitcoin (BTC) prisprognoser 2030

Medan BTC strävar efter interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $459,414.04 och ett årligt pris nära över $492,229.32 år 2030.

Bitcoin (BTC) prisförutsägelse 2031

År 2031 kommer Bitcoin äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $525,044.61 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $557,859.90, i genomsnitt ut kl $538,170.73.

Bitcoin (BTC) prisförutsägelse 2032

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte tas som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2032 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala BTC-priset 2032 vara $643,179.65 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $616,927.42.

Bitcoin (BTC) Aktuellt pris

Bitcoin är för närvarande värt $65,630.58 USD. BTC har flyttat 0.71% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $19,328,414,943. Bitcoin är för närvarande rankad 301 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $1,293,879,119,345 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fraktal) och det rörliga medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Bitcoin (BTC) för att avgöra om det går att ha ett hausseartat eller baisseartat år.

Ovanstående diagram tillhandahålls av TradingView, den bästa analysplattformen för handlare och investerare.

På peer-to-peer Bitcoin-nätverket är Bitcoin (₿) en decentraliserad digital valuta som kan överföras. Blockchain är en term som används för att referera till en offentlig distribuerad reskontra där Bitcoin-transaktioner lagras och kryptografiskt valideras av nätverksnoder. 

Genom att anta aliaset Satoshi Nakamoto skapade en oidentifierad person eller grupp människor kryptovalutan 2008. Valutan cirkulerade 2009 när dess implementering gjordes tillgänglig som öppen källkod.

Var medveten om att följande förutsägelser endast är avsedda att tjäna som allmän information, inte investeringsrådgivning. Innan du gör några Bitcoin-investeringar råder vi konsultexperter. Så låt oss nu gräva rakt in i det här blogginlägget för att veta mer.

Bitcoin (BTC) teknisk analys

Bitcoin är en välkänd kryptovaluta. Du måste förstå den tekniska analysen av Bitcoin-prisprognosen för att investera i den. Handel med Bitcoins har trots allt blivit ett riskabelt gissningsspel utan teknisk analys!

Det finns två olika kategorier av Bitcoin-investerare i större skala:

Innehavare: Individer som köper Bitcoin med det långsiktiga målet att behålla det.

Handlare: Individer som köper Bitcoin för att sälja det snabbt och lönsamt. Att utveckla dina tekniska analysförmåga är viktigt om du vill investera i Bitcoin och öka dina pengar snabbare än konventionella metoder.

Teknisk analys analyserar diagram och förutsäger prisrörelser i framtiden med hjälp av idén om historisk teknisk analys och prismönster. Alla marknader, även digitala valutor som Bitcoin, kan använda detta (BTC).

Ekonomiska eller grundläggande överväganden beaktas inte i teknisk analys. Istället är det enbart centrerat på diagrammet och många indikatorer, inklusive ljusstakemönster, MACD och RSI.

Upp- och nedgångarna på bitcoinmarknaden under en mängd olika perioder kan förutsägas exakt med hjälp av grundläggande och tekniska indikatorer. Sådana förutsägelser gör att du kan dra datadrivna slutsatser om lönsamt köp eller försäljning av Bitcoin.

Tre tekniska indikatorer listas nedan:

Rörligt vägt medelvärde (MAW)

Det rörliga vägda medelvärdet används för att bestämma den allmänna stämningen som genomsyrar marknaden. Detta åstadkoms genom att undersöka prisvariationerna när de kort-, medellång- och långsiktiga glidande medelvärdena är närvarande. Att helt enkelt ta ett genomsnitt av datapunkterna under en viss period ger det glidande medelvärdet.

Relative Strength Index (RSI)

En "momentumindikator" är RSI. Den mäter hastigheten och förändringen av prisrörelser genom att kontrastera storleken på de senaste ökningarna med de senaste nedgångarna. Värdet varierar mellan 1 och 100. Den konventionella visdomen är att RSI bör vara under 30 för inköp och över 70 för försäljning.

Williams Fractal

Denna momentumindikator använder ADX-formeln som grund. Williams Fractal är en fantastisk indikator för ett snabbt makroskopiskt perspektiv av momentumtrender, medan ADX kan hjälpa dig att dyka in i mikron.

Bitcoin (BTC) grundläggande analys

Det är viktigt att komma ihåg att, till skillnad från fallet med aktiemarknaden, är de flesta kryptovalutor projekt snarare än företag. Därför kan du utvärdera om en kryptovaluta är värd det genom att genomföra en lämplig fundamental analys och överväga all tillgänglig information om projektet.

Framtida kassaflöden kan inte användas för att bestämma värdet av tillgångar som bitcoin och ädla metaller som guld och silver som inte producerar kassaflöden. Som ett resultat är det enda fokus för grundläggande Bitcoin-analys att förutsäga tillgångens prisriktning. Det finns många sätt att beräkna detta belopp, men de flesta beror mycket på tillgången och efterfrågan på valutan.

På grund av valutans stabila penningpolitik är det enkelt och korrekt att bestämma mängden Bitcoin i omlopp. Detta resulterar i flera modeller, bland dem den ofta citerade stock-to-flow modellen. Denna modell försöker förutsäga priser baserat på den hastighet med vilken nya Bitcoins introduceras till nätverket om det tillgängliga utbudet.

En mer intrikat grundläggande studie syftar till att fastställa valutans efterfrågan. Den faktiska Bitcoin förändras inte särskilt snabbt. Eftersom nätverket är så tillförlitligt är det utmanande att modifiera uppskattningar med hjälp av nuvarande teknik. Men hur människor använder Bitcoin kan påverkas av makroekonomiska omständigheter. Investerare kan följa Bitcoin-åtgärder som on-chain-aktivitet och hålla ett öga på hur välkända investerares åsikter förändras.

Investerare kan studera mönster i världsekonomin för att förutsäga efterfrågan på Bitcoin. Till exempel inträffar inflation ofta innan de monetära baserna för fiat-valutor ökar. Investerare kan i en fundamental analys av detta makromönster dra slutsatsen att efterfrågan på Bitcoin som en inflationssäkring kommer att öka priset.

Investerare kan också granska Bitcoins exklusiva data. Bland de olika mätvärdena om Bitcoin-nätverket som är lättillgängliga för allmänheten är volym på kedjan, adressgenerering och nätverksavgifter. Dessa siffror kan visa hur valutan kommer att användas i framtiden och hur enkla transaktioner är.  

Premium Bitcoin (BTC) prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Bitcoin-prisförutsägelser, avancerade BTC köp/sälj-signaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
  • 78.94% Prognosnoggrannhet
  • Avancerade handelssignaler
  • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
  • Kartmönsterigenkänning
  • Exportera prognosdata
  • Köp/sälj rekommendationer
  • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är priset för Bitcoin (BTC) idag?

Idag handlas Bitcoin (BTC) på $65,630.58 med ett totalt börsvärde på $1,293,879,119,345.

Är Bitcoin en bra investering?

Bitcoin visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att BTC är ett bra val av investering.

Hur högt kan Bitcoin gå?

Det genomsnittliga priset på Bitcoin (BTC) kan möjligen nå $91,882.81 det här året. Under de kommande 5 åren förväntas Bitcoin komma att överträffa $426,598.75.

Hur mycket kommer Bitcoin att vara värt om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Bitcoin, kan en långsiktig investering i BTC se priset stiga till $426,598.75 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Bitcoin att vara värt om 10 år?

Om du investerar i Bitcoin idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på BTC kan möjligen stiga till $833,508.32 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Bitcoin-priset 2024?

Bitcoin (BTC) pris förväntas nå $164,076.44 till 2024.

Vad blir Bitcoin-priset 2025?

Bitcoin (BTC) pris förväntas nå $229,707.02 till 2025.

Vad blir Bitcoin-priset 2026?

Bitcoin (BTC) pris förväntas nå $295,337.59 till 2026.

Vad blir Bitcoin-priset 2027?

Bitcoin (BTC) pris förväntas nå $360,968.17 till 2027.

Vad blir Bitcoin-priset 2028?

Bitcoin (BTC) pris förväntas nå $426,598.75 till 2028.

Vad blir Bitcoin-priset 2029?

Bitcoin (BTC) pris förväntas nå $492,229.32 till 2029.

Vad blir Bitcoin-priset 2030?

Bitcoin (BTC) pris förväntas nå $557,859.90 till 2030.

Vad blir Bitcoin-priset 2031?

Bitcoin (BTC) pris förväntas nå $643,179.65 till 2031.

Jason Conor Verifierad

Chefredaktör för BitcoinWisdom-webbplatsen, jag är ansvarig för att se till att allt innehåll på vår webbplats är korrekt, relevant och användbart. Jag är en förespråkare för kryptovaluta och jag har följt kryptoutrymmet sedan början av 2012. Jag har skrivit mycket om Bitcoin och mitt arbete har dykt upp i några av de mest respekterade publikationerna.

Senaste förutsägelser