Prognoza ceny Bitcoin (BTC) – 2022, 2025, 2030

Przegląd Bitcoin (BTC)

🪙 Kryptowaluta Bitcoin
💱 Symbol giełdowy BTC
🏆 Pozycja 1
💸 Kapitalizacja rynkowa $462,240,178,863
💲 Cena $24,177.54
🚀 Wolumen obrotu $38,546,722,112
📈 Zmiana ceny (24h) 1.45%
💰Zasilanie prądem 19,118,581
  • Bycze prognozy cenowe Bitcoina (BTC) wahają się między $108,798.91 oraz $236,939.85 do 2030 roku.
  • Analitycy rynku uważają, że BTC może osiągnąć $108,798.91 do 2025 roku.
  • Niedźwiedzia prognoza ceny rynkowej Bitcoina na 2022 r. to $19,342.03.

Wprowadzenie do Bitcoina (BTC)

Inwestowanie w kryptowaluty to nowatorska i ekscytująca możliwość, ale zrozumienie ich może być trudne. Bitcoin jest jedną z najbardziej znanych kryptowalut, a prognozowanie ceny Bitcoina to sposób, aby zobaczyć, jak będzie w przyszłości.

W sieci Bitcoin peer-to-peer Bitcoin (₿) jest zdecentralizowaną walutą cyfrową, która może być przenoszona. Blockchain to termin używany w odniesieniu do publicznej rozproszonej księgi, w której transakcje Bitcoin są przechowywane i weryfikowane kryptograficznie przez węzły sieciowe. 

Przyjmując pseudonim Satoshi Nakamoto, niezidentyfikowana osoba lub grupa ludzi stworzyła kryptowalutę w 2008 roku. Waluta krążyła w 2009 roku, kiedy jej implementacja została udostępniona jako oprogramowanie typu open source.

Należy pamiętać, że poniższe prognozy mają służyć jedynie jako ogólne informacje, a nie porady inwestycyjne. Przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji w Bitcoin doradzamy konsultingowym ekspertom. Przejdźmy teraz od razu do tego wpisu na blogu, aby dowiedzieć się więcej.

Co to jest Bitcoin?

Kryptowaluta, taka jak Bitcoin, eliminuje konieczność uwikłania się stron trzecich w przelewy pieniężne, działając jako cyfrowe pieniądze i forma płatności, która nie jest oparta na żadnej osobie, grupie ani innej instytucji. Jest dostarczany górnikom blockchain jako zapłata za pomoc w potwierdzaniu transakcji i można go kupić na wielu stronach.

Niezidentyfikowany deweloper lub grupa deweloperów zaprezentowała publicznie Bitcoin i od tego czasu stał się on najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. 

Wiele dodatkowych kryptowalut zostało opracowanych ze względu na ich popularność. Ci rywale albo chcą go zastąpić jako środek płatniczy, albo są zatrudnieni w innych blockchainach i najnowocześniejszej technologii finansowej jako tokeny użytkowe lub zabezpieczające.

Analiza techniczna Bitcoin (BTC)

Bitcoin to dobrze znana kryptowaluta. Aby w nią zainwestować, musisz zrozumieć analizę techniczną przewidywania ceny Bitcoina. W końcu handel Bitcoinami stał się ryzykowną grą w zgadywanie bez analizy technicznej!

Istnieją dwie różne kategorie inwestorów Bitcoin na większą skalę:

Posiadacze: Osoby, które kupują Bitcoin z długoterminowym celem posiadania go.

Handlowcy: Osoby, które kupują Bitcoin, aby sprzedać go szybko i z zyskiem. Rozwijanie umiejętności analizy technicznej jest niezbędne, jeśli chcesz inwestować w Bitcoin i rozwijać swoje pieniądze szybciej niż konwencjonalne podejścia.

Analiza techniczna analizuje wykresy i prognozuje ruchy cen w przyszłości, wykorzystując ideę historycznej analizy technicznej i wzorców cenowych. Każdy rynek, nawet waluty cyfrowe, takie jak Bitcoin, może z niego korzystać (BTC).

W analizie technicznej nie uwzględnia się rozważań ekonomicznych lub fundamentalnych. Zamiast tego koncentruje się wyłącznie na wykresie i wielu wskaźnikach, w tym formacjach świecowych, MACD i RSI.

Wzloty i upadki rynku bitcoinów w różnych okresach można dokładnie przewidzieć za pomocą wskaźników fundamentalnych i technicznych. Takie przewidywania pozwolą Ci wyciągnąć oparte na danych wnioski dotyczące opłacalnego kupna lub sprzedaży Bitcoina.

Poniżej wymieniono trzy wskaźniki techniczne:

Ruchoma średnia ważona (MAW)

Ruchoma średnia ważona jest wykorzystywana do określenia ogólnego nastroju panującego na rynku. Osiąga się to poprzez badanie zmian cen, gdy obecne są krótko-, średnio- i długoterminowe średnie kroczące. Po prostu uśrednienie punktów danych w pewnym okresie daje średnią ruchomą.

Wskaźnik siły względnej (RSI)

„Wskaźnik rozpędu” to RSI. Mierzy szybkość i zmianę ruchów cen, porównując wielkość ostatnich wzrostów z ostatnimi spadkami. Wartość waha się od 1 do 100. Powszechnie uważa się, że RSI powinien być poniżej 30 dla zakupów i powyżej 70 dla sprzedaży.

Fraktal Williamsa

Ten wskaźnik momentum wykorzystuje formułę ADX jako podstawę. Williams Fractal jest fantastycznym wskaźnikiem szybkiej makroskopowej perspektywy trendów pędu, podczas gdy ADX może pomóc w zanurzeniu się w mikro.

Analiza fundamentalna Bitcoina (BTC)

Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do giełdy większość kryptowalut to projekty, a nie korporacje. Dlatego możesz ocenić, czy kryptowaluta jest tego warta, przeprowadzając odpowiednią analizę fundamentalną i biorąc pod uwagę wszystkie dostępne informacje o projekcie.

Przyszłych przepływów pieniężnych nie można wykorzystać do określenia wartości aktywów, takich jak bitcoin i metale szlachetne, takie jak złoto i srebro, które nie generują przepływów pieniężnych. W rezultacie jedynym celem fundamentalnej analizy bitcoinów jest przewidywanie kierunku cen aktywów. Istnieje wiele sposobów na obliczenie tej kwoty, ale większość zależy w dużej mierze od podaży i popytu na walutę.

Ze względu na stabilną politykę monetarną waluty, określenie ilości Bitcoin w obiegu jest proste i dokładne. Skutkuje to kilkoma modelami, w tym często cytowanym modelem „stock-to-flow”. Model ten ma na celu prognozowanie cen na podstawie szybkości, z jaką nowe Bitcoiny są wprowadzane do sieci o dostępnej podaży.

Bardziej złożone badanie podstawowe ma na celu ustalenie popytu na walutę. Rzeczywisty Bitcoin nie zmienia się bardzo szybko. Ponieważ sieć jest tak niezawodna, trudno jest modyfikować szacunki przy użyciu obecnych technologii. Jednak na sposób, w jaki ludzie korzystają z Bitcoina, mogą mieć wpływ okoliczności makroekonomiczne. Inwestorzy mogą śledzić wskaźniki Bitcoin, takie jak aktywność w sieci i obserwować, jak zmieniają się opinie znanych inwestorów.

Inwestorzy mogą badać wzorce w gospodarce światowej, aby prognozować popyt na Bitcoin. Na przykład inflacja często występuje przed wzrostem bazy monetarnej walut fiducjarnych. Inwestorzy mogą stwierdzić w analizie fundamentalnej tego wzorca makro, że popyt na Bitcoin jako zabezpieczenie przed inflacją spowoduje wzrost ceny.

Inwestorzy mogą również zbadać ekskluzywne dane Bitcoina. Wśród różnych wskaźników dotyczących sieci Bitcoin, które są łatwo dostępne dla opinii publicznej, znajdują się wolumen w sieci, generowanie adresów i opłaty sieciowe. Te liczby mogą pokazać, jak waluta będzie używana w przyszłości i jak proste są transakcje.  

Aktualna cena Bitcoin (BTC)

Bitcoin jest obecnie wart $24,177.54 USD. BTC się przeniósł 1.45% w ciągu ostatnich 24 godzin przy wolumenie obrotu $38,546,722,112. Bitcoin jest obecnie w rankingu 1 spośród wszystkich kryptowalut o kapitalizacji rynkowej $462,240,178,863 USD.


Wykorzystując wskaźnik siły względnej (RSI), średnią ważoną ruchomą (MWA), fraktal Williamsa (fraktal) i dywergencję zbieżności średniej ruchomej (MACD) z powyższego wykresu, możemy określić wzorce cenowe dla Bitcoina (BTC), aby zdecydować, czy będzie się działo mieć rok byczy lub niedźwiedzi.

Prognozy cen Bitcoin (BTC)

Rok Cena minimalna Średnia cena Cena maksymalna
2022 $29,013.04 $33,848.55 $36,266.30
2023 $48,355.07 $53,190.58 $60,443.84
2024 $72,532.61 $77,368.11 $84,621.38
2025 $96,710.14 $101,545.65 $108,798.91
2026 $120,887.68 $125,723.19 $132,976.45
2027 $145,065.22 $149,900.72 $157,153.98
2028 $169,242.75 $174,078.26 $181,331.52
2029 $193,420.29 $198,255.79 $205,509.06
2030 $217,597.82 $227,268.84 $236,939.85

Dane do prognozowania cen dostarczone przez Przewidywanie cen bitcoin

Prognoza ceny Bitcoin (BTC) 2022

Bitcoin, według niektórych, jest jedną z najbardziej niesamowitych kryptowalut, które pojawią się w tym roku (BTC). Prognoza cen BTC na 2022 przewiduje znaczny wzrost w drugiej połowie roku, być może dochodząc do $36,266.30.

Podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, wzrost będzie stopniowy, ale nie oczekuje się znaczących spadków. Uśrednianie $33,848.55 pod względem ceny jest dość ambitny, ale jest wykonalny w niedalekiej przyszłości, biorąc pod uwagę przewidywaną współpracę i postępy. Oczekuje się, że BTC będzie mieć minimalną wartość $29,013.04.

Prognoza ceny Bitcoin (BTC) 2023

W 2023 roku prognoza ceny Bitcoin BTC ma duże pole do ekspansji. W wyniku potencjalnych zapowiedzi licznych nowych partnerstw i inicjatyw przewidujemy, że cena BTC wkrótce przewyższy $60,443.84. Powinniśmy jednak poczekać, aby zobaczyć, czy wskaźnik względnej siły BTC wyjdzie ze strefy wyprzedaży, zanim postawimy jakiekolwiek bycze zakłady.

Biorąc pod uwagę zmienność rynku, BTC będzie handlować z minimalną ceną handlową $48,355.07 a średnia cena handlowa $53,190.58.

Prognoza ceny Bitcoin (BTC) 2024

Jeśli trend wzrostowy utrzyma się do 2024 r., może osiągnąć $84,621.38 a BTC może zyskać. Jeśli rynek odnotuje spadek, cel może nie zostać osiągnięty. Oczekuje się, że BTC będzie handlować po średniej cenie $77,368.11 i niski $72,532.61 w 2024 roku.

Prognoza ceny Bitcoin (BTC) 2025

Jeśli Bitcoin z powodzeniem poprawi nastroje rynkowe wśród entuzjastów kryptowalut, cena monety BTC może pozostać stabilna przez następne pięć lat.

Według naszych prognoz BTC będzie zielony w 2025 roku. Oczekuje się, że BTC osiągnie i przekroczy swój rekordowy szczyt w 2025 roku. W 2025 roku wirtualna waluta będzie warta $108,798.91, z ceną minimalną $96,710.14 a średnia cena $101,545.65.

Prognoza ceny Bitcoin (BTC) 2026

Po przeprowadzeniu obszernych prognoz i analiz technicznych szacujemy, że cena BTC przekroczy średni poziom cen $125,723.19 do 2026 r. przy cenie minimalnej $120,887.68 spodziewany przed końcem roku. Ponadto BTC ma maksymalną wartość ceny $132,976.45.

Prognoza ceny Bitcoin (BTC) 2027

Ze względu na przyszłe partnerstwa, które mają nastąpić do 2027 roku, spodziewamy się, że trend zwyżkowy będzie kontynuowany, przynosząc średnią cenę do około $149,900.72. Jeśli BTC zdoła przebić poziom oporu w 2027 roku, możemy zobaczyć cenę maksymalną $157,153.98, nieuzyskanie wsparcia potrzebnego BTC do 2027 r. może skutkować niskim poziomem $145,065.22.

Prognoza ceny Bitcoin (BTC) 2028

Podczas gdy BTC dąży do interoperacyjności między sieciami w celu przyspieszenia interakcji, oczekuje się, że trend wzrostowy z poprzedniego roku będzie kontynuowany. Tak więc minimalna cena handlowa została ustalona na $169,242.75 i roczna cena blisko powyżej $181,331.52 w 2028 roku.

Prognoza ceny Bitcoin (BTC) 2029

Do 2029 r. Bitcoin w końcu przekroczy swoje poprzednie wartości ATH i zanotuje nowe poziomy cen. Cena minimalna może być $193,420.29 i potencjalnie osiągnąć maksymalną wartość ceny $205,509.06, uśredniając w $198,255.79.

Prognoza ceny Bitcoin (BTC) 2030

Rynek kryptowalut jest znany z dużej zmienności, co jest jednym z wielu powodów, dla których prognozowanie cen jest trudnym zadaniem. BitcoinWisdom dokłada wszelkich starań, aby precyzyjnie prognozować przyszłe punkty cenowe, jednak wszystkie prognozy nie powinny być traktowane jako porady finansowe i powinieneś DYOR (przeprowadź własne badania). W 2030 roku spodziewamy się, że kryptowaluty zyskały adopcję w wielu sektorach. W związku z tym przewiduje się, że maksymalna cena BTC w 2030 r. wyniesie $236,939.85 w przypadku gonitwy byków, ze średnim poziomem cen $227,268.84.

Wniosek

Krótka historia inwestycji Bitcoin charakteryzuje się ekstremalną zmiennością cen. Twoja sytuacja finansowa, portfel inwestycyjny, tolerancja ryzyka i cele inwestycyjne będą miały wpływ na to, czy jest to mądra inwestycja. Dlatego przed zainwestowaniem w kryptowaluty zawsze powinieneś zasięgnąć porady eksperta finansowego, aby upewnić się, że jest ona odpowiednia dla Twojej sytuacji.

Gdzie kupić Bitcoina (BTC)

Utwórz swoje konto poniżej, aby otrzymać bezpłatny dostęp na wyłączność do naszej kolekcji narzędzi handlowych, takich jak prognozy cen bitcoinów premium, zaawansowane sygnały kupna/sprzedaży BTC, algorytmiczny handel automatyczny i wiele innych. Po utworzeniu konta, Twój osobisty, dedykowany menedżer konta zadzwoni do Ciebie, aby pomóc Ci skonfigurować naszą platformę, abyś mógł rozpocząć inwestowanie w Bitcoin i różne inne kryptowaluty.

Utwórz konto

Proszę podaj swoje imię

Proszę podać swoje nazwisko

Proszę wpisać aktualny adres e-mail

Proszę wpisać poprawny numer telefonu

Ekskluzywne funkcje
  • Prognozy cen premium BTC
  • Zaawansowane sygnały transakcyjne BTC
  • Zautomatyzowany handel algorytmiczny
  • Darmowy menedżer konta osobistego
  • Kopiowanie transakcji — 89% średni roczny zysk
  • Brak opłat za rejestrację lub depozyt

FAQ

Jaka jest dzisiaj cena Bitcoina (BTC)?

Dzisiaj Bitcoin (BTC) jest sprzedawany w $24,177.54 o łącznej kapitalizacji rynkowej $462,240,178,863.

Czy Bitcoin to dobra inwestycja?

Bitcoin okazał się jednym z najczęściej omawianych monet w przestrzeni kryptograficznej w zeszłym roku. Mając to na uwadze, rozsądnie jest powiedzieć, że BTC to dobry wybór inwestycji.

Jak wysoko może zajść Bitcoin?

Średnia cena Bitcoina (BTC) może ewentualnie osiągnąć $33,848.55 W tym roku. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat Bitcoin może przewyższyć $157,153.98.

Ile będzie wart Bitcoin za 5 lat?

W oparciu o rosnącą popularność kryptowaluty i Bitcoina, długoterminowa inwestycja w BTC może spowodować wzrost ceny do $157,153.98 w ciągu najbliższych 5 lat.

Ile będzie wart Bitcoin za 10 lat?

Jeśli dziś zainwestujesz w Bitcoin, jak w przypadku każdej inwestycji, spodziewany jest długoterminowy wzrost. Cena BTC może prawdopodobnie wzrosnąć do $282,877.17 w ciągu najbliższych 10 lat.

Jaka będzie cena Bitcoina w 2023 roku?

Oczekuje się, że cena Bitcoina (BTC) osiągnie $60,443.84 do 2023 roku.

Jaka będzie cena Bitcoina w 2024 roku?

Oczekuje się, że cena Bitcoina (BTC) osiągnie $84,621.38 do 2024 roku.

Jaka będzie cena Bitcoina w 2025 roku?

Oczekuje się, że cena Bitcoina (BTC) osiągnie $108,798.91 do 2025 roku.

Jaka będzie cena Bitcoina w 2026 roku?

Oczekuje się, że cena Bitcoina (BTC) osiągnie $132,976.45 do 2026 roku.

Jaka będzie cena Bitcoina w 2027 roku?

Oczekuje się, że cena Bitcoina (BTC) osiągnie $157,153.98 do 2027 roku.

Jaka będzie cena Bitcoina w 2028 roku?

Oczekuje się, że cena Bitcoina (BTC) osiągnie $181,331.52 do 2028 roku.

Jaka będzie cena Bitcoina w 2029 roku?

Oczekuje się, że cena Bitcoina (BTC) osiągnie $205,509.06 do 2029 roku.

Jaka będzie cena Bitcoina w 2030 roku?

Oczekuje się, że cena Bitcoina (BTC) osiągnie $236,939.85 do 2030 roku.

Jason Conor Zweryfikowany

Redaktorze naczelnym strony BitcoinWisdom, jestem odpowiedzialny za zapewnienie, że cała zawartość naszej strony jest dokładna, odpowiednia i pomocna. Jestem zwolennikiem kryptowalut i śledzę przestrzeń kryptowalut od początku 2012 roku. O Bitcoinie pisałem dużo, a moja praca pojawiła się w niektórych z najbardziej szanowanych publikacji.

Najnowsze prognozy