Polityka redakcyjna

W Bitcoin Wisdom priorytetem numer jeden jest zapewnienie, aby inwestorzy i inwestorzy mogli podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne. Dlatego zobowiązujemy się do pełnej przejrzystości, w tym do dzielenia się metodologia oceny zatrudniamy. Świat kryptowalut jest rozległy i zagmatwany, a my jesteśmy po to, aby go zmniejszyć, dzięki czemu możesz podejmować decyzje z większą jasnością. 

Nasza wizja 

Założona w 2013 r. Bitcoin Wisdom stara się dostarczać pouczające i dokładne wiadomości dotyczące bitcoinów, prognozy cenowe, przewodniki inwestycyjne i recenzje giełd.

Nasza misja 

Mamy zespół oddanych osób zaangażowanych w pomoc w nauce podstaw kryptowaluty. Głównym zadaniem naszego zespołu jest zapewnienie Ci dostępu do rynków finansowych w możliwie najprostszy sposób. Z pomocą naszych partnerów uczyniliśmy naszym obowiązkiem bycie częścią Twojej podróży do niezależności finansowej z nieograniczonymi możliwościami oferowanymi przez rynek kryptowalut.

Wskazówki redakcyjne 

Nasz zespół zobowiązuje się do tworzenia dokładnych i praktycznych treści, które mogą pomóc czytelnikom w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych. Utrzymujemy również wartość przejrzystości zgodnie z najwyższymi standardami, upewniając się, że Twoje wskazówki redakcyjne i systemy przychodów są upubliczniane. Wszystkie praktyki stosowane przez zespół kierują się zasadami redakcyjnymi, a każda linijka tekstu, który piszemy, jest sprawdzana pod kątem faktów, aby zapewnić szybkie usunięcie wszystkich błędów. 

Wysoko cenimy także niezależność redakcyjną. Na wszystkie recenzje, artykuły i rekomendacje, które przedstawiamy, nasi partnerzy w żaden sposób nie mają wpływu, ani z organizacji, ani z zewnątrz. Nasz proces zarabiania pieniędzy jest również przejrzysty i można go znaleźć tutaj. 

Nasz zespół redakcyjny stwierdza, że nasza publiczność jest dość zróżnicowana, pochodząca z różnych regionów i środowisk ekonomicznych. Dlatego nasze oceny i rekomendacje odzwierciedlają to, umożliwiając nam kontakt z naszymi czytelnikami i udzielanie im porad, które są najbardziej odpowiednie dla ich sytuacji. 

Kluczowe zasady 

 • Wszyscy członkowie rynków finansowych i kryptowalut są zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów informacji i mają prawo do wyważonych, dokładnych i kompletnych informacji. 
 • Wszyscy członkowie rynku zasługują na sprawiedliwość ekonomiczną i ważne jest dla nas, aby nasze treści pomogły osiągnąć ten cel. 
 • Wszystkie źródła informacji, z których korzystamy w naszych treściach, są zróżnicowane, aby zapewnić wyższy stopień dokładności. Swoje opinie opieramy na ekspertach, które odzwierciedlają nastroje i pytania stawiane przez zróżnicowane i niedostatecznie reprezentowane grupy ludzi. 
 • Staramy się zapewnić obiektywność we wszystkich naszych recenzjach, aby nasze opinie i analizy nie były stronnicze przez jakichkolwiek partnerów biznesowych, których możemy mieć. Nasze treści zawierają krytyczną analizę różnych opcji dostępnych dla użytkowników na rynku, umożliwiając im podejmowanie bardziej świadomych decyzji. 

Niezależność redakcyjna

 • Nasz zespół redakcyjny, składający się z pisarzy, redaktorów i weryfikatorów faktów, ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie wszystkich treści redakcyjnych, które publikujemy. Obejmuje to wszelkie recenzje, prognozy i porównania, które publikujemy. 
 • Wszystkie prezentowane przez nas poglądy opierają się na faktach zebranych w drodze niezależnych badań i analiz. Porównujemy każdy recenzowany przez nas produkt z innymi podobnymi produktami na rynku, aby uzyskać bardziej uzasadnione porównanie i oferujemy opinie wyłącznie na podstawie cech i usług samego produktu. 
 • Na nasze decyzje dotyczące oceny produktów i tego, czy mówimy o produkcie przychylnie, czy nie, w żaden sposób nie mają wpływu nasi partnerzy biznesowi. 
 • Nasi pisarze i redaktorzy nie otrzymują wynagrodzenia bezpośrednio za pośrednictwem reklam lub naszych partnerów, zapewniając w ten sposób, że nie ma konfliktu interesów w tym zakresie. 
 • Na analizę wydajności i recenzje jakości naszych artykułów i redakcji nie mają wpływu nasi partnerzy biznesowi ani przychylność ich recenzji. 

Weryfikacja faktów i poprawki

 • Wszystkie treści, które publikujemy za pośrednictwem platformy, są sprawdzane pod kątem faktów, aby zapewnić, że wszystkie prezentowane informacje są dokładne i aktualne. Na dzień publikacji artykułu wszelkie informacje w nim zawarte powinny być dokładne. 
 • Wszystkie nasze treści przechodzą kompleksowy proces, w którym biorą udział pisarze, redaktorzy i redaktorzy kopii, którzy sprawdzają, czy wszystkie treści są zgodne z faktami. 
 • Jedynymi głównymi źródłami używanymi przez pisarzy podczas przygotowywania artykułów są źródła pierwotne i autorytatywne, takie jak wywiady, a także strony rządowe i branżowe. 
 • Ilekroć możemy nieumyślnie popełnić błąd, publikujemy poprawkę do artykułu, wskazując, gdzie popełniono błąd i jakie są prawidłowe informacje.

Jeśli chcesz skontaktować się z naszą redakcją, skontaktuj się z [email protected]