czarny smartfon

Co to jest inteligentny kontrakt?

Co to jest inteligentny kontrakt?

Inteligentna umowa to protokół komputerowy, którego celem jest cyfrowe ułatwienie, weryfikacja lub egzekwowanie negocjacji lub wykonania umowy. Inteligentne kontrakty umożliwiają realizację wiarygodnych transakcji bez konieczności udziału osób trzecich. Transakcje te są weryfikowane przez węzły sieciowe za pomocą kryptografii i przechowywane w stałej udostępnionej bazie danych zwanej blockchain.

Jedną z kluczowych korzyści wynikających z korzystania z inteligentnych kontraktów jest to, że eliminują one potrzebę pośredniczenia w transakcji przez stronę trzecią. Może to być szczególnie przydatne w przypadkach, gdy zaufanie jest niskie lub gdy koszty transakcji są wysokie. Inteligentne kontrakty mogą również pomóc zautomatyzować niektóre zadania i zmniejszyć ryzyko błędu ludzkiego.

Chociaż koncepcja inteligentnych kontraktów jest wciąż na wczesnym etapie, istnieje już wiele platform, które umożliwiają użytkownikom tworzenie i wdrażanie kontraktów. Na przykład platforma blockchain Ethereum pozwala użytkownikom tworzyć kontrakty, które działają na szczycie sieci blockchain. Kontrakty te są realizowane przez specjalne węzły zwane górnikami i są weryfikowane przez wszystkie węzły w sieci.

Jakie są korzyści z korzystania z inteligentnych kontraktów?

Eliminacja konieczności pośredniczenia w transakcji przez stronę trzecią, zmniejszenie ryzyka błędu ludzkiego i automatyzacja niektórych zadań to niektóre z kluczowych korzyści płynących z korzystania z inteligentnych kontraktów. Dodatkowo, ponieważ inteligentne kontrakty są oparte na technologii blockchain, są bezpieczne i przejrzyste. Może to pomóc w budowaniu zaufania między stronami i może skutkować szybszymi i tańszymi transakcjami.

Istnieje wiele platform, które pozwalają użytkownikom tworzyć i wdrażać umowy. Na przykład platforma blockchain Ethereum pozwala użytkownikom tworzyć kontrakty, które działają na szczycie sieci blockchain. Kontrakty te są realizowane przez specjalne węzły zwane górnikami i są weryfikowane przez wszystkie węzły w sieci. Jakie są korzyści z korzystania z inteligentnych kontraktów?

Jakie platformy umożliwiają użytkownikom tworzenie i wdrażanie umów?

Platforma blockchain Ethereum pozwala użytkownikom tworzyć kontrakty, które działają na szczycie sieci blockchain. Kontrakty te są realizowane przez specjalne węzły zwane górnikami i są weryfikowane przez wszystkie węzły w sieci. Inne platformy, które pozwalają użytkownikom tworzyć i wdrażać umowy, to BitShares, Chain, IBM Hyperledger Fabric i Corda R3.

Jakie są potencjalne zastosowania inteligentnych kontraktów?

Niektóre potencjalne zastosowania inteligentnych kontraktów obejmują:

 • Automatyzacja zadań związanych z umowami, takich jak zaopatrzenie, fakturowanie i płatności
 • Handel cyfrowymi aktywami i papierami wartościowymi
 • Rejestracja i zarządzanie własnością intelektualną
 • Obsługa roszczeń ubezpieczeniowych
 • Zarządzanie danymi pacjentów w branży medycznej
 • Ułatwienie płatności między firmami
 • Zarządzanie i śledzenie zasobów cyfrowych
 • Ułatwienie lub weryfikacja wymiany towarów i usług
 • Obsługa roszczeń ubezpieczeniowych
 • Wydawanie i zarządzanie punktami lojalnościowymi lub innymi programami premiowymi
 • Uwierzytelnianie i rejestrowanie podpisów cyfrowych

Wniosek

Inteligentne kontrakty oferują szereg korzyści, w tym wyeliminowanie konieczności pośredniczenia w transakcji przez stronę trzecią, zmniejszenie ryzyka błędu ludzkiego oraz automatyzację niektórych zadań. Są również bezpieczne i przejrzyste, co może pomóc w budowaniu zaufania między stronami. Dodatkowo, ponieważ opierają się na technologii blockchain, inteligentne kontrakty są niezmienne i nie można ich modyfikować.

Inteligentne kontrakty mają wiele potencjalnych zastosowań, w tym automatyzację zadań związanych z umowami, handel cyfrowymi aktywami i papierami wartościowymi, rejestrację i zarządzanie własnością intelektualną, obsługę roszczeń ubezpieczeniowych, zarządzanie danymi pacjentów w branży opieki zdrowotnej oraz ułatwianie płatności między firmami. Ponieważ wykorzystanie inteligentnych kontraktów stale rośnie, coraz więcej firm prawdopodobnie je zastosuje, aby usprawnić swoją działalność i obniżyć koszty.

Jason Conor Zweryfikowany

Redaktorze naczelnym strony BitcoinWisdom, jestem odpowiedzialny za zapewnienie, że cała zawartość naszej strony jest dokładna, odpowiednia i pomocna. Jestem zwolennikiem kryptowalut i śledzę przestrzeń kryptowalut od początku 2012 roku. O Bitcoinie pisałem dużo, a moja praca pojawiła się w niektórych z najbardziej szanowanych publikacji.

Najnowsze wiadomości