Prognoza ceny Polygon (MATIC) – 2022, 2025, 2030

Przegląd wielokątów (MATIC)

🪙 Kryptowaluta Wielokąt
💱 Symbol giełdowy MATYCZNY
🏆 Pozycja 14
💸 Kapitalizacja rynkowa $7,810,579,557
💲 Cena $0.972033
🚀 Wolumen obrotu $539,003,848
📈 Zmiana ceny (24h) -6.23%
💰Zasilanie prądem 8,035,303,935
 • Przewidywania cenowe Bullish Polygon (MATIC) wahają się między $4.37 oraz $9.53 do 2030 roku.
 • Analitycy rynku uważają, że MATIC może osiągnąć $4.37 do 2025 roku.
 • Prognoza cen rynkowych Bearish Polygon na 2022 r. to $0.777626.

Wprowadzenie do wielokąta (MATIC)

Polygon został zaprojektowany jako rozwiązanie skalujące dla wieloaspektowej natury sieci blockchain. Ma na celu ujednolicenie i usprawnienie działania w sieciach blockchain, umożliwiając im jednoczesną pracę, poprawę szybkości oraz redukcję czasu i kosztów. 

Ekstremalny ruch i przeciążenie w operacjach Ethereum sprawiły, że zdecentralizowany system aplikacji stał się praktycznie bezużyteczny, z niską przepustowością i usterkami technicznymi, co Polygon zamierza naprawić. 

Od momentu uruchomienia Polygon przyciągnął 130 milionów użytkowników, obsłużył 3,4 miliarda transakcji i pomógł w tworzeniu 20 000 aplikacji. W tym przewodniku przedstawiamy działanie i funkcje Polygon, przedstawiamy prognozy cenowe oparte na analizie technicznej i fundamentalnej oraz sprawdzamy, czy jest to opłacalna inwestycja.

Co to jest wielokąt (MATIC)?

Aby zapobiec zatykaniu się zdecentralizowanych systemów aplikacji Ethereum i rosnącym kosztom związanym z tym przeciążeniem, Polygon jest siecią warstwy 2, która w żaden sposób nie zmienia łańcucha bloków Ethereum i w rzeczywistości działa jednocześnie jako warstwa. 

Działa z wieloma sieciami i ma wiele zastosowań, stąd nazwa polygon – mechanizm upraszczający złożony blockchain Ethereum. Rozwiązuje i zapobiega blokadom, które mogą wystąpić na blockchainie Ethereum, biorąc pod uwagę ruch danych, a także jest wyposażony w lepsze systemy bezpieczeństwa.

MATIC to jednostka płatności między uczestnikami, którzy korzystają z sieci Polygon, a marka zachowała ją jako cyfrową monetę sieci.

Analiza techniczna wielokąta (MATIC)

Pakiet programistyczny (SDK) firmy Polygon jest przeznaczony do tworzenia łańcuchów bocznych, które mogą działać w połączeniu z głównym blockchainem Ethereum. Głównym łańcuchem, na którym działa Polygon, jest łańcuch boczny Proof of Stake (PoS), w którym użytkownicy sieci mogą głosować na aktualizacje i stawiać tokeny MATIC. Łańcuchy boczne wykorzystują metody skalowalności, którymi są: 

 • Łańcuchy plazmowe, które łączą transakcje w bloki, a następnie gromadzą je w jednym przesłaniu w łańcuchu blokowym Ethereum.
 • Optymistyczne pakiety zbiorcze, które mogą skalować inteligentne kontrakty Ethereum
 • Zk-Rollupy- które łączą wiele przelewów w jeden przelew.

Analiza podstawowa wielokąta (MATIC)

Polygon został zaprojektowany z określonymi funkcjami, które mają na celu zwalczanie konkretnych problemów z łańcuchem bloków Ethereum, który został zastąpiony danymi, aby transakcje były tańsze i szybsze. Łańcuchy boczne są finalizowane na głównym łańcuchu Ethereum, podczas gdy operacje odbywają się oddzielnie, jednocześnie i są skolektywizowane w łańcuchu głównym. Publiczny sidechain jest kompatybilny z wieloma protokołami. Funkcje umożliwiają transakcje wielołańcuchowe po niższych kosztach, zabierając mniej czasu i umożliwiając większej liczbie użytkowników w sieci korzystanie z bezproblemowego interfejsu użytkownika.

Aby służyć jako rozwiązania skalujące, Polygon wprowadził cztery schematy. Po pierwsze, Polygon PoS, który pozwala zaoszczędzić koszty, zwiększa szybkość działania w roli rozwiązania warstwy 2. Rozwiązanie skalujące Polygon Hermez daje użytkownikom możliwość dodawania własnych funkcji do własnego łańcucha bocznego, które mogą następnie przyswoić z większym łańcuchem bloków. 

Jest to świetna opcja dla użytkowników, którzy chcą być bardziej zaangażowani w swoje operacje. Wreszcie, Polygon Nightfall ma na celu zmniejszenie kompromisu w zakresie prywatności i bezpieczeństwa w blockchainach i koncentruje się przede wszystkim na tym sektorze rozwiązań transakcyjnych.

Na tym nie kończy się rozwój Polygon, ponieważ trwają prace nad innymi rozwiązaniami skalowania. Polygon Zero to inne rozwiązanie skalowania od innych rozwiązań skalowania z wiedzą zerową i ma wszystkie podstawowe cechy rozwiązania warstwy 2. 

Polygon Avail jest skierowany do sieci niezależnych i niezależnych, podczas gdy Polygon Miden to kolejne rozwiązanie do skalowania warstwy 2, które wykorzystuje rozwijającą się dziedzinę wiedzy zerowej do łączenia tysięcy transakcji i zmniejszania ruchu danych w łańcuchu ETH. 

Wielokąt (MATIC) Aktualna cena

Wielokąt jest obecnie wart $0.972033 USD. MATIC się przeniósł -6.23% w ciągu ostatnich 24 godzin przy wolumenie obrotu $539,003,848. Wielokąt jest obecnie w rankingu 14 spośród wszystkich kryptowalut o kapitalizacji rynkowej $7,810,579,557 USD.


Wykorzystując wskaźnik siły względnej (RSI), średnią ważoną ruchomą (MWA), fraktal Williamsa (fraktal) i rozbieżność zbieżności średniej ruchomej (MACD) z powyższego wykresu, możemy określić wzorce cenowe dla Polygon (MATIC), aby zdecydować, czy będzie to miało miejsce mieć rok byczy lub niedźwiedzi.

Prognozy cen wielokątów (MATIC)

Od ponownego uruchomienia w 2021 r. z nowymi funkcjami wartość Polygon wzrosła o znaczne 2,236% w ciągu 2 miesięcy od ponownego uruchomienia. Chociaż cena znacznie oscyluje, ostatnie trendy pokazały, że Polygon utrzymuje swoją pozycję, zwiększając wartość nawet o 86% każdego miesiąca po chwilowych spadkach cen.

Rok Cena minimalna Średnia cena Cena maksymalna
2022 $1.17 $1.36 $1.46
2023 $1.94 $2.14 $2.43
2024 $2.92 $3.11 $3.40
2025 $3.89 $4.08 $4.37
2026 $4.86 $5.05 $5.35
2027 $5.83 $6.03 $6.32
2028 $6.80 $7.00 $7.29
2029 $7.78 $7.97 $8.26
2030 $8.75 $9.14 $9.53

Dane do prognozowania cen dostarczone przez Przewidywanie cen wielokątów

Przewidywanie cen wielokąta (MATIC) 2022

Według niektórych Polygon jest jedną z najbardziej niesamowitych kryptowalut, które pojawią się w tym roku (MATIC). Prognoza cen MATIC na 2022 r. przewiduje znaczny wzrost w drugiej połowie roku, być może sięgający $1.46.

Podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, wzrost będzie stopniowy, ale nie oczekuje się znaczących spadków. Uśrednianie $1.36 pod względem ceny jest dość ambitny, ale jest wykonalny w niedalekiej przyszłości, biorąc pod uwagę przewidywaną współpracę i postępy. Oczekuje się, że MATIC będzie miał minimalną wartość $1.17.

Przewidywanie ceny wielokąta (MATIC) 2023

W 2023 roku prognoza cenowa Polygon MATIC ma duże pole do ekspansji. W wyniku potencjalnych zapowiedzi licznych nowych partnerstw i inicjatyw przewidujemy, że cena MATIC wkrótce przewyższy $2.43. Powinniśmy jednak poczekać, aby zobaczyć, czy wskaźnik względnej siły MATIC wyjdzie ze strefy wyprzedaży, zanim postawimy jakiekolwiek bycze zakłady.

Biorąc pod uwagę zmienność rynku, MATIC będzie handlował z minimalną ceną handlową $1.94 a średnia cena handlowa $2.14.

Przewidywanie ceny wielokąta (MATIC) 2024

Jeśli trend wzrostowy utrzyma się do 2024 r., może osiągnąć $3.40 i MATIC może zyskać. Jeśli rynek odnotuje spadek, cel może nie zostać osiągnięty. Oczekuje się, że MATIC będzie handlował po średniej cenie $3.11 i niski $2.92 w 2024 roku.

Przewidywanie ceny wielokąta (MATIC) 2025

Jeśli Polygon z powodzeniem poprawi nastroje rynkowe wśród entuzjastów kryptowalut, cena monety MATIC może pozostać stabilna przez następne pięć lat.

Według naszych prognoz, MATIC będzie zielony w 2025 roku. Oczekuje się, że MATIC osiągnie i przekroczy swój rekord wszechczasów w 2025 roku. W 2025 roku wirtualna waluta będzie warta $4.37, z ceną minimalną $3.89 a średnia cena $4.08.

Przewidywanie ceny wielokąta (MATIC) 2026

Po przeprowadzeniu obszernych prognoz i analiz technicznych szacujemy, że cena MATIC przekroczy średni poziom cen $5.05 do 2026 r. przy cenie minimalnej $4.86 spodziewany przed końcem roku. Ponadto MATIC ma maksymalną wartość cenową $5.35.

Przewidywanie cen wielokąta (MATIC) 2027

Ze względu na przyszłe partnerstwa, które mają nastąpić do 2027 roku, spodziewamy się, że trend zwyżkowy będzie kontynuowany, przynosząc średnią cenę do około $6.03. Jeśli MATIC uda się przebić poziom oporu w 2027 roku, możemy zobaczyć maksymalną cenę $6.32, nieuzyskanie wsparcia potrzeb MATIC do 2027 r. może skutkować niskim poziomem $5.83.

Przewidywanie cen wielokąta (MATIC) 2028

Podczas gdy MATIC dąży do interoperacyjności między sieciami w celu przyspieszenia interakcji, oczekuje się kontynuacji zwyżkowej tendencji z poprzedniego roku. Tak więc minimalna cena handlowa została ustalona na $6.80 i roczna cena blisko powyżej $7.29 w 2028 roku.

Przewidywanie cen wielokąta (MATIC) 2029

Do 2029 r. Polygon w końcu przekroczy swoje poprzednie wartości ATH i zanotuje nowe poziomy cen. Cena minimalna może być $7.78 i potencjalnie osiągnąć maksymalną wartość ceny $8.26, uśredniając w $7.97.

Przewidywanie ceny wielokąta (MATIC) 2030

Rynek kryptowalut jest znany z dużej zmienności, co jest jednym z wielu powodów, dla których prognozowanie cen jest trudnym zadaniem. BitcoinWisdom dokłada wszelkich starań, aby precyzyjnie prognozować przyszłe punkty cenowe, jednak wszystkie prognozy nie powinny być traktowane jako porady finansowe i powinieneś DYOR (przeprowadź własne badania). W 2030 roku spodziewamy się, że kryptowaluty zyskały adopcję w wielu sektorach. W związku z tym przewiduje się, że maksymalna cena MATIC w 2030 r. wyniesie $9.53 w przypadku gonitwy byków, ze średnim poziomem cen $9.14.

Wniosek

W tej chwili Polygon jest opłacalną inwestycją, ponieważ jest na fali zatrudniania podczas bessy kryptowalut, co nie ma miejsca w przypadku innych kryptowalut, które zwalniają swoje usługi i personel. Warto zauważyć, że główne marki, takie jak Prada, Dolce & Gabbana, Adidas, Adobe, Meta i inni giganci biznesu, rozpoczęli działalność na Polygon w uznaniu jej doskonałego modelu. 

Na platformie działa do 7000 zdecentralizowanych aplikacji, co czyni ją ważną i mało prawdopodobną nawet na niestabilnym rynku. Z 10 miliardami tokenów MATIC do uwolnienia i 7,6 miliarda obecnie w obiegu, wszystkie wskazują na MATIC i Polygon jako rozwijające się krypto z bardziej stabilnym rynkiem. Rynek MATIC jest kapitalizowany jako jeden z największych tokenów w obiegu.

Gdzie kupić Polygon (MATIC)

Utwórz swoje konto poniżej, aby otrzymać bezpłatny dostęp na wyłączność do naszej kolekcji narzędzi handlowych, takich jak przewidywania cen premium Polygon, zaawansowane sygnały kupna/sprzedaży MATIC, algorytmiczny handel automatyczny i wiele innych. Po utworzeniu konta, Twój osobisty, dedykowany opiekun konta zadzwoni do Ciebie, aby pomóc Ci skonfigurować naszą platformę, abyś mógł rozpocząć inwestowanie w Polygon i różne inne kryptowaluty.

Utwórz konto

Proszę podaj swoje imię

Proszę podać swoje nazwisko

Proszę wpisać aktualny adres e-mail

Proszę wpisać poprawny numer telefonu

Ekskluzywne funkcje
 • Prognozy cen premium MATIC
 • Zaawansowane sygnały transakcyjne MATIC
 • Zautomatyzowany handel algorytmiczny
 • Darmowy menedżer konta osobistego
 • Kopiowanie transakcji — 89% średni roczny zysk
 • Brak opłat za rejestrację lub depozyt

FAQ

Jaka jest dzisiaj cena Polygon (MATIC)?

Dziś Polygon (MATIC) jest notowany na $0.972033 o łącznej kapitalizacji rynkowej $7,810,579,557.

Czy Polygon to dobra inwestycja?

Polygon okazał się jednym z najczęściej omawianych monet w przestrzeni kryptograficznej w zeszłym roku. Mając to na uwadze, rozsądnie jest powiedzieć, że MATIC to dobry wybór inwestycji.

Jak wysoko może zajść Polygon?

Średnia cena Polygon (MATIC) może ewentualnie osiągnąć $1.36 W tym roku. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat Polygon może przewyższyć $6.32.

Ile będzie wart Polygon za 5 lat?

W oparciu o rosnącą popularność kryptowalut i Polygon, długoterminowa inwestycja w MATIC może spowodować wzrost ceny do $6.32 w ciągu najbliższych 5 lat.

Ile będzie wart Polygon za 10 lat?

Jeśli dziś zainwestujesz w Polygon, tak jak w przypadku każdej inwestycji, spodziewany jest długoterminowy wzrost. Cena MATIC może wzrosnąć do $11.37 w ciągu najbliższych 10 lat.

Jaka będzie cena Polygon w 2023 roku?

Oczekuje się, że cena Polygon (MATIC) osiągnie $2.43 do 2023 roku.

Jaka będzie cena Polygon w 2024 roku?

Oczekuje się, że cena Polygon (MATIC) osiągnie $3.40 do 2024 roku.

Jaka będzie cena Polygon w 2025 roku?

Oczekuje się, że cena Polygon (MATIC) osiągnie $4.37 do 2025 roku.

Jaka będzie cena Polygon w 2026 roku?

Oczekuje się, że cena Polygon (MATIC) osiągnie $5.35 do 2026 roku.

Jaka będzie cena Polygon w 2027 roku?

Oczekuje się, że cena Polygon (MATIC) osiągnie $6.32 do 2027 roku.

Jaka będzie cena Polygon w 2028 roku?

Oczekuje się, że cena Polygon (MATIC) osiągnie $7.29 do 2028 roku.

Jaka będzie cena Polygon w 2029 roku?

Oczekuje się, że cena Polygon (MATIC) osiągnie $8.26 do 2029 roku.

Jaka będzie cena Polygon w 2030 roku?

Oczekuje się, że cena Polygon (MATIC) osiągnie $9.53 do 2030 roku.

Jason Conor Zweryfikowany

Redaktorze naczelnym strony BitcoinWisdom, jestem odpowiedzialny za zapewnienie, że cała zawartość naszej strony jest dokładna, odpowiednia i pomocna. Jestem zwolennikiem kryptowalut i śledzę przestrzeń kryptowalut od początku 2012 roku. O Bitcoinie pisałem dużo, a moja praca pojawiła się w niektórych z najbardziej szanowanych publikacji.

Najnowsze prognozy