Aelf (ELF) prisprognoser – 2024, 2025 – 2030

Aelf (ELF) Översikt

🪙 Kryptovaluta Aelf
💱 Tickersymbol ÄLVA
🏆 Rank 181
💸 Börsvärde $280,898,696
💲 Pris $0.38418
🚀 Handelsvolym $38,664,663
📈 Prisändring (24h) -5.14%
💰 Nuvarande utbud 731,164,456
 • Bullish Aelf (ELF) prisprognoser varierar mellan $2.31 och $2.50 till 2030.
 • Marknadsanalytiker tror att ELF kan nå $0.96045 till 2025.
 • Bearish Aelf marknadsprisprognos för 2024 är $0.307344.

Aelf (ELF) Introduktion

Ända sedan kryptovalutaboomen har kryptovalutor och blockchain-teknik kommit långt från Bitcoins tidiga dagar. Nu finns det till synes hundratals tokens, mynt och blockkedjor att välja mellan.

Men hur kan man förutsäga vilket mynt man ska välja mellan för investeringar i hela kryptovärlden? Hur är det med flerlagers blockchain-teknik?

Ange Aelf blockchain och Elf token. I den här artikeln går vi igenom grunderna i Aelf och om det är en bra investering. Så fortsätt läsa för att ta reda på allt du behöver veta om Aelfs prisprognoser!

Vad är Aelf?

Innan du funderar på att köpa Aelf- eller elf-tokens, hjälper det att först veta vad det är exakt. Inledande forskning om grunderna för vilken kryptovaluta du än investerar i hjälper dig att få en bra avkastning på ditt mynt.

Aelf är både ett blockkedjeekosystem i flera lager och med flera kedjor. I denna aspekt är det ganska likt Ethereum blockchain. Elfmynt är symbolen för Aelf-blockkedjan, precis som Ether är Ethereum-blockkedjans mynt.

Vad är en Multichain Blockchain?

En blockchain med flera kedjor är en typ av blockchain med öppen källkod designad för att köra blockkedjeapplikationer inom en specifik organisation. Flerkedjeblockkedjan begränsar synligheten endast till förgodkända enheter. Denna synlighet hjälper inte bara med transaktionskontroll utan också med myntbrytningsprocessen helt och hållet, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för investerare.

Flerkedjeplattformar som Aelf tillhandahåller både Application Programming Interfaces (API) och Command Line Interfaces (CLI) för att underlätta finansiella transaktioner. De kommer också med ytterligare verktyg och funktioner som är väl lämpade för applikationer på företagsnivå.

Vad är Aelf OS?

Aelf OS är ett operativsystem utvecklat på Aelfs ekosystem. Ungefär som operativsystemet Linux är Aelf OS öppen källkod och uppmuntrar samarbete och användarbidrag.

Aelf OS är särskilt användbart för decentraliserade applikationer, eller dApps. Aelf OS hjälper till att underlätta ett mer enhetligt ekosystem för dApps överlag. Aelf OS använder sidokedjor, både interna och externa, för att bygga ett decentraliserat molnnätverk.

Aelf OS gör valutan till en mer ny investering jämfört med andra valutor som för närvarande finns på marknaden.

Vad är dApps?

Som namnet antyder är dApps decentraliserade appar. Ungefär som vanliga applikationer, oavsett om det är på kryptovalutamarknaden eller någon annan plattform, erbjuder de olika funktioner och funktionalitet till användarna.

Men till skillnad från traditionella appar körs dApps på peer-to-peer-nätverk med smarta kontrakt. I det här fallet är nätverket i fråga Aelf blockchain. Som ett resultat har ingen enskild enhet fullständig kontroll över dApp.

Viktiga dApp-funktioner

Även om det inte finns någon överenskommen definition av vilka funktioner dApps måste ha, finns det ändå vissa funktioner som dApps på kryptovalutamarknaden har. Dessa funktioner listas nedan enligt följande:

 • Applikationen måste vara öppen källkod
 • Applikationens data och register måste vara allmänt tillgängliga.
 • Applikationen erbjuder nätverkssäkerhet genom kryptografiska tokens.

Aelf (ELF) Teknisk analys

Nu när du har bekantat dig med grunderna för Aelf kan vi gå vidare till teknisk analys av priset på Aelf. Innan du investerar, försök att bekanta dig med några av dessa tekniska analystermer.

Aelfs prisprognos kommer inte bara att hjälpa till att uppskatta det aktuella priset och värdet på myntet, utan också hjälpa till med den förväntade prisprognosen i framtiden. Denna prognos kommer i slutändan att hjälpa dig att avgöra om aelf är en lönsam investering eller inte.

Innan du fattar ett slutgiltigt beslut, se till att göra din egen forskning om kryptomarknaden och Aelfs prisförutsägelser.

Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index (RSI) är en oscillator eller skillnaden mellan två glidande medelvärden. Den är momentumbaserad och prognostiserar uppskattade valutaförutsägelser; i det här fallet Aelf-prisprognosen. RSI mäter omfattningen och hastigheten av riktade prisrörelser.

Awesome Oscillator (AO)

Ett annat sätt att mäta Aelfs prisstegring är genom Awesome Oscillator (AO). AO är ett prisförutsägande verktyg som mätte marknadsmomentum. Den beräknar skillnaden mellan två olika glidande medelvärden, ett över en 34 och ett över en 5 period.

Bears Power Oscillator (BP)

Hur kan vi i Aelf-prisprediktionen beräkna svängningen mellan minimiprisvärdet exponentiellt glidande medelvärde? Enkelt: använd Bears Power (BP), eller Bear market oscillator. Jämfört med andra förutsägelsemetoder ger denna oscillator en relativt stabil alvprisförutsägelse.

Exponentiellt glidande medelvärde

Det andra tekniska analysverktyget för prisförutsägelse är glidande medelvärden. Dessa kan hjälpa till att bestämma det genomsnittliga handelspriset, det genomsnittliga prognospriset och den totala prisförutsägelsen med hjälp av det aktuella priset och föregående pris. Det exponentiella glidande medelvärdet ger ett vägt glidande medelvärde i dataserier samtidigt som gamla datapunkter bibehålls.

Aelf (ELF) grundläggande analys

Med ett totalt marknadsvärde eller maximalt utbud på 1 000 000 är Elf-token en bra investering om du letar efter en decentraliserad, molnplattformsbaserad kryptovaluta. Det maximala värdet eller högsta prisnivån kan vara svår att förutse, men förvänta dig att Aelf kommer att bli mer populär när decentraliserade och molnbaserade blockkedjor tar täten.

Aelfs prognos på kryptomarknaden är inte svårt med rätt verktyg, så se till att hålla ett öga på Aelfs pris idag som visas på olika kryptobörser.

Aelf (ELF) Coin Aktuellt pris

Aelf är för närvarande värd $0.38418 USD. ELF har flyttat -5.14% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $38,664,663. Aelf är för närvarande rankad 181 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $280,898,696 USD.

Aelf (ELF) Coin Price Prediction

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2024 $0.461016 $0.537852 $0.57627
2025 $0.76836 $0.845196 $0.96045
2026 $1.15 $1.23 $1.34
2027 $1.54 $1.61 $1.73
2028 $1.92 $2.00 $2.11
2029 $2.31 $2.38 $2.50
2030 $2.69 $2.77 $2.88
2031 $3.07 $3.15 $3.27
2032 $3.46 $3.61 $3.76

Våra prisprognoser använder Aelf (ELF) marknadsdata i realtid och all data uppdateras live på vår webbplats. Detta tillåter oss att tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Aelf (ELF) prisprognoser 2024

Aelf, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna att stiga i år (ELF). ELF-prisprognosen för 2024 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, eventuellt $0.57627.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $0.537852 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. ELF förväntas ha ett lägsta värde på $0.461016.

Aelf (ELF) prisprognoser 2025

År 2025 har Aelf ELF-prisprognosen mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på ELF snart kommer att överträffa $0.96045. Vi bör dock vänta för att se om ELF:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer ELF att handla med ett lägsta handelspris på $0.76836 och ett genomsnittligt handelspris på $0.845196.

Aelf (ELF) prisprognoser 2026

Om den uppåtgående trenden fortsätter till 2026 kan den nå $1.34 och ELF kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. ELF förväntas handlas till ett snittpris på $1.23 och en låg av $1.15 år 2026.

Aelf (ELF) prisprognoser 2027

Om Aelf framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan ELF-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer ELF att vara grön 2027. ELF förväntas nå och överträffa sin all-time high 2027. 2027 kommer den virtuella valutan att vara värd $1.73, med ett minimipris på $1.54 och ett snittpris på $1.61.

Aelf (ELF) prisprognoser 2028

Efter några omfattande prognoser och teknisk analys, uppskattar vi att ELF-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $2.00 senast 2028, med ett lägsta pris på $1.92 väntas före årets slut. Vidare har ELF ett maxprisvärde på $2.11.

Aelf (ELF) prisprognoser 2029

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2029, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $2.38. Om ELF lyckas bryta motståndsnivån 2029 skulle vi kunna se ett maxpris på $2.50, att misslyckas med att samla in det stöd som ELF behöver till 2029 kan resultera i en lägsta nivå på $2.31.

Aelf (ELF) prisförutsägelse 2030

Medan ELF strävar mot interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $2.69 och ett årligt pris nära över $2.88 år 2030.

Aelf (ELF) prisförutsägelse 2031

År 2031 kommer Aelf äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $3.07 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $3.27, i genomsnitt ut kl $3.15.

Aelf (ELF) prisförutsägelse 2032

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte tas som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2032 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala ELF-priset 2032 bli $3.76 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $3.61.

Slutsats

Decentraliserade appar eller dApps lockar alltmer fler investerare i takt med att övergången till molnbaserad teknik blir mer utbredd. Aktuella förutsägelser för Aelf är baserade på den förväntade ökningen i popularitet för decentraliserad krypto, så håll utkik på priserna när du fortsätter att handla.

Som sagt, om du vill säkra Elf-tokens och investera i krypto med bra avkastning, är Elf ett attraktivt val för både nybörjare och mellanliggande investerare.

Premium Aelf (ELF) Prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Aelf-prisprognoser, avancerade ELF köp/sälj-signaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
 • 78.94% Prognosnoggrannhet
 • Avancerade handelssignaler
 • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
 • Kartmönsterigenkänning
 • Exportera prognosdata
 • Köp/sälj rekommendationer
 • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är Aelfs (ELF) pris idag?

Idag handlas Aelf (ELF) på $0.38418 med ett totalt börsvärde på $280,898,696.

Är Aelf en bra investering?

Aelf visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att ELF är ett bra val av investering.

Hur högt kan Aelf gå?

Det genomsnittliga priset för Aelf (ELF) kan möjligen nå $0.537852 det här året. Under de kommande 5 åren beräknas det att Aelf kan överträffa $2.50.

Hur mycket kommer Aelf att vara värd om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Aelf, kan en långsiktig investering i ELF se priset stiga till $2.50 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Aelf att vara värd om 10 år?

Om du investerar i Aelf idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på ELF kan möjligen stiga till $4.88 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Aelf-priset 2024?

Aelf (ELF) pris förväntas nå $0.96045 till 2024.

Vad blir Aelf-priset 2025?

Aelf (ELF) pris förväntas nå $1.34 till 2025.

Vad blir Aelf-priset 2026?

Aelf (ELF) pris förväntas nå $1.73 till 2026.

Vad blir Aelf-priset 2027?

Aelf (ELF) pris förväntas nå $2.11 till 2027.

Vad blir Aelf-priset 2028?

Aelf (ELF) pris förväntas nå $2.50 till 2028.

Vad blir Aelf-priset 2029?

Aelf (ELF) pris förväntas nå $2.88 till 2029.

Vad blir Aelf-priset 2030?

Aelf (ELF) pris förväntas nå $3.27 till 2030.

Vad blir Aelf-priset 2031?

Aelf (ELF) pris förväntas nå $3.76 till 2031.

Jason Conor Verifierad

Chefredaktör för BitcoinWisdom-webbplatsen, jag är ansvarig för att se till att allt innehåll på vår webbplats är korrekt, relevant och användbart. Jag är en förespråkare för kryptovaluta och jag har följt kryptoutrymmet sedan början av 2012. Jag har skrivit mycket om Bitcoin och mitt arbete har dykt upp i några av de mest respekterade publikationerna.

Senaste förutsägelser