BitDAO (BIT) prisförutsägelse – 2023, 2025, 2030

BitDAO (BIT) Översikt

🪙 Kryptovaluta BitDAO
💱 Tickersymbol BIT
🏆 Rank 2664
💸 Börsvärde $0
💲 Pris $0.000005
🚀 Handelsvolym $1,858,467
📈 Prisändring (24h) -1.37%
💰 Nuvarande utbud 0
  • Bullish BitDAO (BIT) prisförutsägelser sträcker sig mellan $0.000024 och $0.000045 till 2030.
  • Marknadsanalytiker tror att BIT kan nå $0.000019 till 2025.
  • Bearish BitDAO marknadsprisprognos för 2023 är $0.000004.

BitDAO (BIT) Introduktion

En decentraliserad autonom organisation (DAO) är ett system för styrning i kedjan som implementeras av många kryptovalutaprojekt. Ett DAO-system gör det möjligt för ett protokolls token-innehavare att fatta viktiga beslut i frågor inom dess ekosystem som likvida tillgångar eller uppgraderingar av programmets kod. BitDAO arbetar med detta styrningssystem och det ser sig inte som ett företag eftersom DAO kontrolleras av BIT-tokeninnehavare. BitDAO-ekosystemet har ingen styrelse eller några anställda. Alla användare eller utvecklingsteam kan föreslå samarbeten, tokenbyten och uppgraderingar för BitDAO, som BIT-tokeninnehavarna får rösta på för att godkänna eller förkasta det avsedda förslaget.

BitDAO har vuxit till att bli ett av de största DAO-nätverken globalt som stöds av Bybit, Pantera, Founders Fund, Peter Thiel och så andra riskkapital och individer. Efter lanseringen av detta DAO-protokoll utlovade Bybit ett återkommande bidrag till BitDAO-kassan, som överträffade $1 miljarder per år till 2022. BitDAO syftar till att främja en tillståndslös tokenekonomi och ett transparent finansiellt system samtidigt som man bygger ett mångsidigt nätverk av DeFi, NFTs, spel och DAO-projekt. De kommer att stödja alla dessa projekt genom att bidra till intensiv forskning om tillväxt och utveckling av blockkedjor, finansiering och start av potentiella nystartade företag.

Men trots löftena i detta protokoll, vad är de beräknade priserna för BIT-tokens under de kommande tio åren med tillämpning av avancerade tekniska analysverktyg som de enkla glidande medelvärdena, användning av stöd- och motståndsnivåer, neutralt genomsnittligt riktningsindex och neutralt medelvärde ultimata oscillatorn. Vi har utvärderat BitDAO (BIT) prisförutsägelser för följande perioder och det förväntade genomsnittliga handelspriset, lägsta genomsnittspriset, högsta genomsnittspriset och maximala prisvärdet för BIT-tokens i framtiden.

Vad är BitDAO (BIT)?

BitDOA är en autonom organisation byggd på blockkedjan som syftar till att skapa ett inkluderande fält för varje individ genom den decentraliserade tokenekonomin globalt. Denna plattform är en av de största decentraliserade autonoma organisationerna (DAO) som använder DeFi samtidigt som den styrs av BIT-tokeninnehavarna.

Ett av protokollets kärnfokus är att vara en spirande grund för växande och befintliga utvecklare genom erbjudanden om gemensam utveckling och token-byten. Tokenswaparna syftar till att stödja BitDOA-kassan när de ackumulerar de främsta kryptovalutaprojekten och -tillgångarna i nätverket med prioritet på plats och derivat Decentralized Exchanges (DEX), bygger och etablerar kärnprodukter som möjliggör integration av BitDOA och andra decentraliserade organisationer ( DAOs) i sitt system och därigenom möjliggöra deras effektiva funktionalitet. Den här kärnprodukten består av en uppsättning styrningsprodukter och lösningar utanför kedjan och kedjan, där ledningen för DAOs finansavdelning kan spåra och distribuera digitala tillgångar för att få incitament. BitDOA syftar också till att ge bidrag till forskarlag som skapar innehåll och produkter som är kollektiva nyttigheter för kryptovalutasektorn.

På BitDOA-webbplatsen beskrev de att de inte var ett företag och att gemenskapen strikt driver det utan någon kärnledningsgrupp. DAO:erna är bara en samling bidragsgivare som innehar den ursprungliga token och säkerställer att projektet har en smidig funktionalitet. Många lag och individer föreslår ändringar i protokollet, men det sista beslutet fattas genom en omröstning i kedjan av BIT-innehavarna för att avgöra förslagets vitalitet. Men att vara innehavare ger dig bara rätten att vara en autonom deltagare och aldrig att påtvinga andra användare din tankeprocess inom protokollet. Dessutom var nätverket utformat för att vara anpassningsbart och ett projekt som utvecklas i takt med att fler samhällsledare tar över under de kommande åren. Men precis som alla andra autonoma organisationer förväntas samhällsdeltagande och utvecklingsförslag påverka nätverkets tillväxt beroende på den dominerande faktorn i det ögonblicket.

BitDOA (BIT) grundläggande analys

Kärnstyrningssystemet för BitDOA har granskats. Under lanseringen av BIT-tokens hade DAO ett initialt utbud av 200 miljoner BIT-tokens som 5% såldes under den privata försäljningen som hölls den 15 oktober 2021. 15% och 45% av det cirkulerande utbudet tilldelades Bybit-partners ( flexibel respektive låst. Bybit-partners har den största procentandelen av BIT-tokens som kan användas för FoU-ändamål eftersom Bybit är en betydande bidragsgivare till DAOs treasury.

Skalbarhet

BitDOA-plattformen använder SSL-kryptering för att säkra användarnas data och möjliggöra integritet på plattformen. Plattformen styrs av tokeninnehavarna som kan rösta på treasury-allokering till olika projekt och utvecklingar, token-swappar med nya och framväxande projekt, likviditetsförsörjning till partnernätverk, belöningar för milstolpeprestationer till utvecklingsteam som stödjer eller bygger partnerprodukter, anslag till blockchain-projekt och andra kollektiva nyttigheter i kedjan, och uppdateringar av BitDOA-kärnnätverket som inkluderar finansförvaltning och styrning.

BitDOA samarbetade med Amber, ett krypto- och cybersäkerhetsföretag med säkerhetsinfrastruktur i världsklass för on-chain-skydd mot skadliga attacker.

BitDOA (BIT) Aktuellt pris

BitDAO är för närvarande värt $0.000005 USD. BIT har flyttat -1.37% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $1,858,467. BitDAO är för närvarande rankad 2664 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $0 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fractal) och det glidande medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för BitDAO (BIT) för att avgöra om det går att ha ett hausseartat eller baisseartat år.

BitDOA (BIT) Prisförutsägelser

BIT är ett samhällsdrivet projekt, vilket innebär att dess prisutveckling under de kommande åren är beroende av många mänskliga faktorer, särskilt det ledande marknadssentimentet. Vi har skisserat prisprognoserna för följande perioder.

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2023 $0.000006 $0.000007 $0.000008
2024 $0.000011 $0.000012 $0.000013
2025 $0.000016 $0.000017 $0.000019
2026 $0.000021 $0.000022 $0.000024
2027 $0.000027 $0.000028 $0.000029
2028 $0.000032 $0.000033 $0.000035
2029 $0.000037 $0.000038 $0.00004
2030 $0.000043 $0.000044 $0.000045
2031 $0.000048 $0.00005 $0.000052

Våra prisprognoser använder BitDAO (BIT) marknadsdata i realtid och all data uppdateras live på vår webbplats. Detta tillåter oss att tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

BitDAO (BIT) prisprognoser 2023

BitDAO, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna att stiga i år (BIT). BIT-prisprognosen för 2023 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, eventuellt nå $0.000008.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $0.000007 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. BIT förväntas ha ett lägsta värde på $0.000006.

BitDAO (BIT) prisförutsägelse 2024

År 2024 har BitDAO BIT-prisförutsägelse mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på BIT snart kommer att överträffa $0.000013. Vi bör dock vänta och se om BIT:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer BIT att handla med ett lägsta handelspris på $0.000011 och ett genomsnittligt handelspris på $0.000012.

BitDAO (BIT) prisprognoser 2025

Om den uppåtgående trenden fortsätter fram till 2025 kan den nå $0.000019 och BIT kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. BIT förväntas handlas till ett genomsnittspris på $0.000017 och en låg av $0.000016 år 2025.

BitDAO (BIT) prisförutsägelse 2026

Om BitDAO framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan BIT-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer BIT att vara grönt 2026. BIT förväntas nå och överträffa sin rekordnivå 2026. 2026 kommer den virtuella valutan att vara värd $0.000024, med ett minimipris på $0.000021 och ett snittpris på $0.000022.

BitDAO (BIT) Prisförutsägelse 2027

Efter en del omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att BIT-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $0.000028 senast 2027, med ett lägsta pris på $0.000027 väntas före årets slut. Vidare har BIT ett maxprisvärde på $0.000029.

BitDAO (BIT) prisprognoser 2028

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2028, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $0.000033. Om BIT lyckas bryta motståndsnivån 2028 skulle vi kunna se ett maxpris på $0.000035, att misslyckas med att samla BIT-behovet till 2028 kan det resultera i en lägsta nivå på $0.000032.

BitDAO (BIT) prisprognoser 2029

Medan BIT strävar mot interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $0.000037 och ett årligt pris nära över $0.00004 år 2029.

BitDAO (BIT) prisförutsägelse 2030

År 2030 kommer BitDAO äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $0.000043 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $0.000045, i genomsnitt ut kl $0.000044.

BitDAO (BIT) prisförutsägelse 2031

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte ses som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2031 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala BIT-priset 2031 bli $0.000052 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $0.00005.

Slutsats

Det finns ingen direkt koppling mellan det aktuella prisvärdet eller BIT-marknadsvärdet med det förutsagda priset eftersom hela kryptovärlden alltid utvecklas och förgrenar sig till nya territorier. BitDOA är dock byggd för att vara en viktig aktör i den tokeniserade ekonomin på lång sikt eftersom flexibiliteten och integriteten hos DAO-styrningen är öppen och omfattande. De olika möjligheterna är oändliga eftersom uppdraget med protokollet blir tillgängligt på många andra kryptovalutaplattformar med partnerskap och integrationer. Många handlare rekommenderas dock att hålla sig uppdaterade med marknadsutvecklingen innan de investerar i kryptotillgångar eller andra tillgångar.

Premium BitDAO (BIT) prisförutsägelser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium BitDAO-prisförutsägelser, avancerade BIT köp/sälj-signaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
  • 78.94% Prognosnoggrannhet
  • Avancerade handelssignaler
  • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
  • Kartmönsterigenkänning
  • Exportera prognosdata
  • Köp/sälj rekommendationer
  • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är BitDAO (BIT)-priset idag?

Idag handlas BitDAO (BIT) till $0.000005 med ett totalt börsvärde på $0.

Är BitDAO en bra investering?

BitDAO visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att BIT är ett bra val av investering.

Hur högt kan BitDAO gå?

Det genomsnittliga priset för BitDAO (BIT) kan möjligen nå $0.000007 det här året. Under de kommande 5 åren beräknas BitDAO komma att överträffa $0.000035.

Hur mycket kommer BitDAO att vara värt om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och BitDAO, kan en långsiktig investering i BIT se priset stiga till $0.000035 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer BitDAO att vara värt om 10 år?

Om du investerar i BitDAO idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på BIT kan möjligen stiga till $0.000068 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir BitDAO-priset 2024?

BitDAO (BIT) pris förväntas nå $0.000013 till 2024.

Vad blir BitDAO-priset 2025?

BitDAO (BIT) pris förväntas nå $0.000019 till 2025.

Vad blir BitDAO-priset 2026?

BitDAO (BIT) pris förväntas nå $0.000024 till 2026.

Vad blir BitDAO-priset 2027?

BitDAO (BIT) pris förväntas nå $0.000029 till 2027.

Vad blir BitDAO-priset 2028?

BitDAO (BIT) pris förväntas nå $0.000035 till 2028.

Vad blir BitDAO-priset 2029?

BitDAO (BIT) pris förväntas nå $0.00004 till 2029.

Vad blir BitDAO-priset 2030?

BitDAO (BIT) pris förväntas nå $0.000045 till 2030.

Vad blir BitDAO-priset 2031?

BitDAO (BIT) pris förväntas nå $0.000052 till 2031.

Barinem Pene Verifierad

Barry Pene är en sträng blockchain research/copywriter. Barry har handlat med kryptor sedan 2017 och har investerats i frågor som skulle sätta blockkedjeindustrin på rätt piedestal. Barrys forskningsexpertis sträcker sig över blockchain som en störande teknologi, DeFis, NFTs, Web3 och minskning av energiförbrukningsnivåer vid brytning av kryptovaluta.

Senaste förutsägelser