Kadena (KDA) prisprognoser – 2023, 2025, 2030

Kadena (KDA) Översikt

🪙 Kryptovaluta Kadena
💱 Tickersymbol KDA
🏆 Rank 244
💸 Börsvärde $261,649,824
💲 Pris $0.964891
🚀 Handelsvolym $5,359,090
📈 Prisändring (24h) -0.88%
💰 Nuvarande utbud 271,170,382
  • Bullish Kadena (KDA) prisprognoser varierar mellan $4.34 och $8.20 till 2030.
  • Marknadsanalytiker tror att KDA kan nå $3.38 till 2025.
  • Bearish Kadena marknadsprisprognos för 2023 är $0.771913.

Kadena (KDA) Inledning

Framväxten och den explosiva tillväxten av kryptovalutaindustrin har varit ganska störande. Företag och finansiella interaktioner kommer aldrig att förbli desamma. Blockchain- och kryptoteknologier håller dock fortfarande på att spira, och ett stort tekniskt gap måste överbryggas för att möjliggöra en fullständig och sömlös integrering av krypto- och blockkedjeteknik i alla sfärer av affärsvärlden. Som svar på denna lucka lovar Kadena en blockchain-teknik, på vars grund blockkedjan skulle revolutionera hur världen interagerar finansiellt och gör affärer.

Vad är Kadena (KDA)?

Tanken bakom Kadena-projektet var att världen behövde en teknologisk bro för att koppla ihop de nästan främmande världarna av business och blockchain. Som svar på detta behov av samarbete mellan affärs- och blockkedjevärlden skapade skaparna av Kadena en egen kedjearkitektur som rymmer de nödvändiga verktygen och resurserna för att göra blockchain användbar i affärer, samt distribuera fördelarna med hastighet, skalbarhet och effektivitet .

Kadena, som lanserades 2016, är ett fragmenterat och skalbart lager-1 Proof-of-Work-nätverk. Den använder den exakta POW-konsensusmekanismen som används av Bitcoin, vilket säkerställer säkerhet och digital integritet samtidigt som bearbetningseffektiviteten och skalbarheten förbättras. Innan Kadenas uppkomst var skalbarhet för POW-plattformar omöjlig. Men med sin flerkedjiga flätade arkitektur, sätter Kadena skalbarhet i POW-system.

Kadena lovar också smartare och säkrare smarta kontrakt genom PACT - programmeringsspråket inom Kadena-ekosystemet är designat för att vara begripligt för utvecklare och icke-utvecklare. Språket, bland andra produkter, bidrar till rikedomen i Kadena-ekosystemet.

Till skillnad från Bitcoin-nätverket hävdar Kadena sig vara oändligt skalbar och lovar den bästa plattformen för att stödja blockchain-integration för företag och globala finansiella interaktioner. Dess överväldigande hastighet och bearbetningseffektivitet har liten inverkan på dess energiförbrukning eftersom nätverket lovar att behålla sin energieffektiva status även när bearbetning och genomströmning ökar. Kadena gör det också möjligt för företag att ta bördan av avgifter (gas) betalningar från sina kunder genom att skapa kryptobensinstationer som företag kan använda för att kompensera sina kunders transaktionsavgifter. Som Kadena tänkt sig tar detta bort en betydande barriär för att använda blockchain och kryptovalutor för företag.

Kadena (KDA) grundläggande analys

Kadena är en fenomenal blockchain-teknologi som kombinerar POW-konsensusmekanismen och Directed Acyclic Graph (DAG)-designerna för att eliminera fallgroparna med Bitcoin. Med två separata konsensus kan Kadena stödja oöverträffad bearbetning på flera blockkedjor som arbetar samtidigt och asynkront.

Skalbarhet: Kadena utlovar en mycket skalbar plattform utan genomströmningstak. Nätverket genomförde en framgångsrik livenätverksexpansion av sin offentliga blockchain från 10 kedjor till 20 2020.

Kapitalisering: Kadena är fortfarande ung, och det är också dess marknadsandel. Marknadsvärdet på myntet ligger för närvarande på $261,649,824. Med ökat kryptoantagande och expansion av Kadena-ekosystemet finns det betydande utrymme för blockkedjans värde att öka.

Samarbeten: För att säkerställa tillgänglig realtidsdata och säkrare smarta kontrakt har Kadena samarbetat med Oracles Chainlink. Kadena arbetar också med USCF, en kapitalförvaltare med mer än $3 miljarder i tillgångar. Coinmetro arbetar också med Kadena för att få nya funktioner till sin plattform och har integrerat KDA-insatstjänster. Andra nätverk som njuter av Kadenas samarbetsinsatser inkluderar Epicenter, medan Kadena åtnjuter stöd från jättar som Binance och Kucoin, bland annat.

Flexibel och säker: Kadena åtnjuter en anmärkningsvärd flexibilitet säkerställd av sin distinkta design, som kombinerar PoW och DAG konsensus. Dessutom säkerställer en kombination av båda teknikerna förstklassig säkerhet och förbättrar skalbarheten i nätverket.

Kadena (KDA) Aktuellt pris

Kadena är för närvarande värd $0.964891 USD. KDA har flyttat -0.88% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $5,359,090. Kadena är för närvarande rankad 244 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $261,649,824 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fraktal) och det glidande medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Kadena (KDA) för att avgöra om det går att ha ett hausseartat eller baisseartat år.

Kadena (KDA) Prisförutsägelse

Eftersom Kadenas teknologi och hela ekosystem lovar en omvandling av relationen mellan företag och blockchain-industrin med sin nya teknologi som stärker säkerheten, förbättrar transaktions- och bearbetningseffektiviteten och dess energihållbarhet, finns det redan ett sammanflöde av positiva faktorer som förutsäger en oundviklig månlandning för blockkedjan. Det är dock inte ovanligt att kryptoentusiaster önskar en titt in i myntets framtida prismöjligheter för att uppmuntra sin satsning.

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2023 $1.16 $1.35 $1.45
2024 $1.93 $2.12 $2.41
2025 $2.89 $3.09 $3.38
2026 $3.86 $4.05 $4.34
2027 $4.82 $5.02 $5.31
2028 $5.79 $5.98 $6.27
2029 $6.75 $6.95 $7.24
2030 $7.72 $7.91 $8.20
2031 $8.68 $9.07 $9.46

Våra prisprognoser använder marknadsdata från Kadena (KDA) i realtid och all data uppdateras live på vår webbplats. Detta tillåter oss att tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Kadena (KDA) prisprognoser 2023

Kadena, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna att stiga i år (KDA). KDA-prisprognosen för 2023 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, som möjligen når $1.45.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $1.35 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. KDA förväntas ha ett lägsta värde på $1.16.

Kadena (KDA) prisprognoser 2024

År 2024 har Kadena KDA-prisprognosen mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på KDA snart kommer att överträffa $2.41. Vi bör dock vänta och se om KDA:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer KDA att handla med ett lägsta handelspris på $1.93 och ett genomsnittligt handelspris på $2.12.

Kadena (KDA) prisprognoser 2025

Om den uppåtgående trenden fortsätter fram till 2025 kan den nå $3.38 och KDA kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. KDA förväntas handla till ett genomsnittspris på $3.09 och en låg av $2.89 år 2025.

Kadena (KDA) prisprognoser 2026

Om Kadena framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan KDA-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer KDA att vara grön 2026. KDA förväntas nå och överträffa sin all-time high 2026. 2026 kommer den virtuella valutan att vara värd $4.34, med ett minimipris på $3.86 och ett snittpris på $4.05.

Kadena (KDA) prisprognoser 2027

Efter några omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att KDA-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $5.02 senast 2027, med ett lägsta pris på $4.82 väntas före årets slut. Vidare har KDA ett maxprisvärde på $5.31.

Kadena (KDA) prisprognoser 2028

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2028, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $5.98. Om KDA lyckas bryta motståndsnivån 2028 skulle vi kunna se ett maxpris på $6.27, att misslyckas med att samla in det stöd som KDA behöver senast 2028 kan det resultera i en låg på $5.79.

Kadena (KDA) prisprognoser 2029

Medan KDA strävar efter interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $6.75 och ett årligt pris nära över $7.24 år 2029.

Kadena (KDA) Prisförutsägelse 2030

År 2030 kommer Kadena äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $7.72 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $8.20, i genomsnitt ut kl $7.91.

Kadena (KDA) Prisförutsägelse 2031

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte ses som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2031 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det högsta KDA-priset 2031 bli $9.46 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $9.07.

Slutsats

Trots de växande reglerna och striderna är blockchain och kryptovalutor oundvikligen här för att stanna. Plattformar som Kadena, med deras teknologier, behövs för att överbrygga klyftan mellan företag och blockkedjeindustrin. Det är därför säkert att säga att när kryptoantagandet expanderar inom affärsmiljön, kommer Kadenas förmögenhet sannolikt att skjuta genom taket.

Premium Kadena (KDA) Prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Kadena-prisförutsägelser, avancerade KDA köp/sälj-signaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
  • 78.94% Prognosnoggrannhet
  • Avancerade handelssignaler
  • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
  • Kartmönsterigenkänning
  • Exportera prognosdata
  • Köp/sälj rekommendationer
  • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är priset för Kadena (KDA) idag?

Idag handlas Kadena (KDA) till $0.964891 med ett totalt börsvärde på $261,649,824.

Är Kadena en bra investering?

Kadena visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att KDA är ett bra val av investering.

Hur högt kan Kadena gå?

Det genomsnittliga priset för Kadena (KDA) kan möjligen nå $1.35 det här året. Under de kommande 5 åren förväntas det att Kadena kan överträffa $6.27.

Hur mycket kommer Kadena att vara värd om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Kadena, kan en långsiktig investering i KDA se priset stiga till $6.27 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Kadena att vara värd om 10 år?

Om du investerar i Kadena idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på KDA kan möjligen stiga till $12.25 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Kadena-priset 2024?

Kadena (KDA) pris förväntas nå $2.41 till 2024.

Vad blir Kadena-priset 2025?

Kadena (KDA) pris förväntas nå $3.38 till 2025.

Vad blir Kadena-priset 2026?

Kadena (KDA) pris förväntas nå $4.34 till 2026.

Vad blir Kadena-priset 2027?

Kadena (KDA) pris förväntas nå $5.31 till 2027.

Vad blir Kadena-priset 2028?

Kadena (KDA) pris förväntas nå $6.27 till 2028.

Vad blir Kadena-priset 2029?

Kadena (KDA) pris förväntas nå $7.24 till 2029.

Vad blir Kadena-priset 2030?

Kadena (KDA) pris förväntas nå $8.20 till 2030.

Vad blir Kadena-priset 2031?

Kadena (KDA) pris förväntas nå $9.46 till 2031.

Barinem Pene Verifierad

Barry Pene är en sträng blockchain research/copywriter. Barry har handlat med kryptor sedan 2017 och har investerats i frågor som skulle sätta blockkedjeindustrin på rätt piedestal. Barrys forskningsexpertis sträcker sig över blockchain som en störande teknologi, DeFis, NFTs, Web3 och minskning av energiförbrukningsnivåer vid brytning av kryptovaluta.

Senaste förutsägelser