Keep3rv1 (KP3R) prisförutsägelse – 2023, 2025, 2030

Keep3rv1 (KP3R) Översikt

🪙 Kryptovaluta Keep3rv1
💱 Tickersymbol KP3R
🏆 Rank 2078
💸 Börsvärde $31,742,590
💲 Pris $74.66
🚀 Handelsvolym $2,313,667
📈 Prisändring (24h) -2.63%
💰 Nuvarande utbud 425,178
 • Bullish Keep3rv1 (KP3R) prisförutsägelser varierar mellan $335.96 och $634.59 till 2030.
 • Marknadsanalytiker tror att KP3R kan nå $261.30 till 2025.
 • Bearish Keep3rv1 marknadsprisprognos för 2023 är $59.73.

Keep3rv1 (KP3R) Introduktion

Smarta kontrakt, en central del av kryptomarknaden, är nu synliga på ett växande utbud av plattformar. Vissa av dessa plattformar kämpar dock för att konkurrera med volymen av arbete som måste utföras, vilket har drivit trenden med att outsourca det mesta. Keep3rV1 (KP3R), även kallat Keeper Network, utvecklades för att tillhandahålla sina tjänster för att hjälpa plattformen att övervinna denna kamp.

Keep3r-nätverket förbinder företag och andra organisationer med tekniska sinnen, så kallade Keepers, som kan utföra rutinmässiga smarta kontraktsuppgifter.

Keep3r-nätverkets fokus ligger på att tillhandahålla en matchningstjänst snarare än att hantera hanteringen av dessa jobb direkt. Varje Keeper etablerar sina DevOps och teknologi och skriver sina regler baserat på sina mål.

Den här bloggen kommer att lyfta fram KP3R från alla håll, inklusive pris och teknisk analys. Men kom ihåg att kryptovalutor som KP3R är mycket instabila. Därför, innan du gör några rörelser på kryptovalutamarknaden, se till att göra din egen research på det genomsnittliga prognostiserade priset och sök investeringsråd för en sund och bra investering.

Vad är Keep3rv1 (KP3R)?

Keep3rV1 är en decentraliserad plattform skapad för att göra det lättare för projekt att samordna med de som kan erbjuda den externa projektimplementering de behöver. I grund och botten fungerar initiativet som en jobbbräda som effektiviserar kommunikationen mellan arbetsgivare, decentraliserade finansiella protokoll och anställda som kallas Keepers.

Blockchain-experten Andre Cronje, välkänd i branschen, ledde utvecklingen av Keep3rV1-projektet. Genom att utnyttja många smarta kontrakt samtidigt och minska driftskostnaderna för mycket mer sofistikerade blockkedjeprojekt, strävar man efter att erbjuda decentraliserade finansieringsalternativ (DeFi).

Innan vi dyker djupt in i avsnittet om analys och prisprognoser, låt oss förklara:

Vad är Keepers?

Keepers är individer eller grupper med nödvändiga tekniska färdigheter för att utföra uppgifter som flash-likvidering, Metawallet-batchberäkningar, leverera Uniquote-prisflöden och skörd. Trots att de är enkla kvalificerade jobb kan de vara tröttsamma på grund av sin frekvens.

Vad är jobb?

Jobb är smarta kontraktsförfrågningar som ber en extern part att utföra en uppgift med due diligence utan negativa konsekvenser. Keepers är fria att sätta upp sina DevOps-system, göra sina riktlinjer och utföra uppgiften som de finner lämpligt.

Vad är en KP3R Native Token?

Keep3r-nätverkets primära token kallas KP3R, och att ha mer av det indikerar att man har ett bättre "rykte" inom nätverket. De som framgångsrikt utför jobb belönas med KP3R, lika med gasen som används i driften, och en premie baserad på jobbets invecklade karaktär. Du kan acceptera avancerade uppgifter eftersom ditt "rykte" i ekosystemet ökar med antalet KP3R-tokens du äger.

Keep3rv1 (KP3R) Teknisk analys

Tekniska indikatorer speglar förändringar i KP3R:s prisrörelse och övervakar alla nyheter eller marknadsfluktuationer som påverkar KP3R-priset.

Moving Average Indicator (MA)

Det glidande medelvärdet, en av de mest använda tekniska indikatorerna i kryptoprognossystem, definierar en keep3rv1-pristrend på kryptovalutamarknaden. KP3R-trendpivotnivån upptäcks ofta med MA av handlare.

Relativ styrka Index

RSI används för att analysera lägsta prisvärde och högsta värde för keep3rv1. Indikatoravläsningen tillämpas under 14 dagar och sträcker sig från 0 till 100.

 • KP3R är undervärderat om poängen är under 30.
 • KP3R är överprissatt om poängen är över 70.

Genomsnittligt riktningsindex (ADX)

Den ADX-trendföljande indikatorn mäter styrkan eller svagheten i marknadsvolatiliteten för KP3R-priser i kryptovärlden. För det högsta priset är rörelsen starkare; för lägre är den svagare. Användbara markörer som ADX används ofta med andra indikatorer i handelsstrategier för att uppskatta ett framtida pris.

Keep3rv1 (KP3R) grundläggande analys

keep3rv1 kp3r syftar till att minska ledningens huvudvärk som flera blockchain-baserade initiativ hanterar eftersom de förlitar sig på flera smarta kontrakt. Som ett resultat har plattformen förvandlats till en decentraliserad bransch där utvecklare och projekt kan ansluta och samarbeta för att lösa problem mer effektivt.

Genom sin allians med Chainlink lyckades keep3rv1 kp3r utveckla sina tjänster genom att använda Chainlinks feltoleranta och säkra orakel.

Keepers som har slutfört många jobb kan ansluta sig till Chainlinks nodförare, ansvariga för att köra betydande jobb. Keepers kommer att byta från K3PR till LINK för avräkning och insats när de uppgraderar till att bli Chainlink-nodoperatörer.

Lovande ekosystem

Grundaren Andre Cronje bestämde sig för att gruppera alla sina projekt under keep3rv1 kp3r-ekosystemet för att skapa ett enormt likviditetsekosystem efter att ha upptäckt att Keep3r-systemet kunde vara mer än bara en jobbdatabas.

 • Keep3r Eden – är en uppsättning regler för ett rättvist och öppet sätt att ordna verksamhet inom ett kvarter. Detta är grundläggande för Keep3r-nätverket eftersom det ger jobb och skötare företräde till att blockera områden samtidigt som de förhindrar att de blir frontrunt.
 • Keep3r's Fixed Forex – är en mekanism för likviditetsbelöning och avgiftskrav för Iron Banks Fixed Forex.
 • Keep3r wonderland – DeFi Wonderland är en bemyndigande fond som bidrar med finansiering och andra resurser till projekt som syftar till att utveckla protokoll.

Belöningsplattform  

Keep3rv1 (KP3R) utvecklades för att koppla samman företag med tekniska proffs som kanske kan hjälpa dem genom att hantera några av de uppgifter som är förknippade med smarta kontrakt. Inom nätverket kallas dessa personer för Keepers och kan vara oberoende individer, team eller till och med datorer som kan utföra (ofta automatiserade) uppgifter.

Fördelen för Keepers är att de i utbyte mot att effektivt utföra uppgifter belönas med projektets inhemska KP3R-valuta.

Aktiv medverkan

Användare av plattformen kan delta i dess community och bidra till dess styrning. Keep3rv1 (KP3R)-innehavare kan kommentera förslag från andra samhällsledare för att hjälpa till att avgöra vilka rekommendationer som ska accepteras och verkställas och vilka som inte förbättrar projektet.

Keep3rv1 (KP3R) Aktuellt pris

Keep3rv1 är för närvarande värt $74.66 USD. KP3R har flyttat -2.63% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $2,313,667. Keep3rv1 är för närvarande rankad 2078 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $31,742,590 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fractal) och det glidande medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Keep3rv1 (KP3R) för att avgöra om det går att ha ett hausseartat eller baisseartat år.

Keep3rv1 (KP3R) Prisförutsägelse

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2023 $89.59 $104.52 $111.99
2024 $149.31 $164.25 $186.64
2025 $223.97 $238.90 $261.30
2026 $298.63 $313.56 $335.96
2027 $373.29 $388.22 $410.61
2028 $447.94 $462.87 $485.27
2029 $522.60 $537.53 $559.93
2030 $597.26 $612.19 $634.59
2031 $671.91 $701.78 $731.64

Våra prisprognoser använder marknadsdata från Keep3rv1 (KP3R) i realtid och all data uppdateras live på vår webbplats. Detta tillåter oss att tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Keep3rv1 (KP3R) prisprognoser 2023

Keep3rv1, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna att stiga i år (KP3R). KP3R-prisprognosen för 2023 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, som möjligen når $111.99.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $104.52 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. KP3R förväntas ha ett lägsta värde på $89.59.

Keep3rv1 (KP3R) Prisförutsägelse 2024

År 2024 har Keep3rv1 KP3R prisprognoser mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på KP3R snart kommer att överträffa $186.64. Vi bör dock vänta och se om KP3R:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer KP3R att handla med ett lägsta handelspris på $149.31 och ett genomsnittligt handelspris på $164.25.

Keep3rv1 (KP3R) Prisprognoser 2025

Om den uppåtgående trenden fortsätter fram till 2025 kan den nå $261.30 och KP3R kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. KP3R förväntas handlas till ett snittpris på $238.90 och en låg av $223.97 år 2025.

Keep3rv1 (KP3R) prisprognoser 2026

Om Keep3rv1 framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan KP3R-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer KP3R att vara grön 2026. KP3R förväntas nå och överträffa sin rekordnivå 2026. 2026 kommer den virtuella valutan att vara värd $335.96, med ett minimipris på $298.63 och ett snittpris på $313.56.

Keep3rv1 (KP3R) Prisförutsägelse 2027

Efter några omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att KP3R-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $388.22 senast 2027, med ett lägsta pris på $373.29 väntas före årets slut. Vidare har KP3R ett maxprisvärde på $410.61.

Keep3rv1 (KP3R) prisprognoser 2028

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2028, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $462.87. Om KP3R lyckas bryta motståndsnivån 2028 kan vi se ett maxpris på $485.27, att misslyckas med att samla in det stöd som KP3R behöver senast 2028 kan resultera i en låg på $447.94.

Keep3rv1 (KP3R) Prisförutsägelse 2029

Medan KP3R strävar efter interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $522.60 och ett årligt pris nära över $559.93 år 2029.

Keep3rv1 (KP3R) Prisförutsägelse 2030

År 2030 kommer Keep3rv1 äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $597.26 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $634.59, i genomsnitt ut kl $612.19.

Keep3rv1 (KP3R) Prisförutsägelse 2031

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte tas som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2031 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala KP3R-priset 2031 bli $731.64 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $701.78.

Slutsats

Keep3rv1 (KP3R) strävar efter att erbjuda teknisk support till personer som behöver hjälp med att utföra operationer i sina nätverk. Som ett resultat är det praktiskt taget en plattform där oberoende kodare kan hitta kontraktsarbete och få betalt med projektets ursprungliga mynt.

Det är helt upp till dig att bestämma om du är redo att investera i någon kryptovaluta. Med en tydlig vision stödjer ett starkt team Keep3rV1-myntprogrammet och dess digitala tillgångar. De som letar efter en lönsam investering på kryptomarknaden bör hålla ett öga på det genomsnittliga handelspriset, dess börsvärde och Keep3rv1 (KP3R) prisförutsägelse innan de tar några stora steg.

Premium Keep3rv1 (KP3R) Prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Keep3rv1 prisprognoser, avancerade KP3R köp/sälj-signaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
 • 78.94% Prognosnoggrannhet
 • Avancerade handelssignaler
 • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
 • Kartmönsterigenkänning
 • Exportera prognosdata
 • Köp/sälj rekommendationer
 • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är priset på Keep3rv1 (KP3R) idag?

Idag handlas Keep3rv1 (KP3R) till $74.66 med ett totalt börsvärde på $31,742,590.

Är Keep3rv1 en bra investering?

Keep3rv1 visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att KP3R är ett bra val av investering.

Hur högt kan Keep3rv1 gå?

Det genomsnittliga priset för Keep3rv1 (KP3R) kan möjligen nå $104.52 det här året. Under de kommande 5 åren beräknas Keep3rv1 komma att överträffa $485.27.

Hur mycket kommer Keep3rv1 att vara värt om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Keep3rv1, kan en långsiktig investering i KP3R se priset stiga till $485.27 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Keep3rv1 att vara värt om 10 år?

Om du investerar i Keep3rv1 idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på KP3R kan möjligen stiga till $948.15 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Keep3rv1-priset 2024?

Keep3rv1 (KP3R) pris förväntas nå $186.64 till 2024.

Vad blir Keep3rv1-priset 2025?

Keep3rv1 (KP3R) pris förväntas nå $261.30 till 2025.

Vad blir Keep3rv1-priset 2026?

Keep3rv1 (KP3R) pris förväntas nå $335.96 till 2026.

Vad blir Keep3rv1-priset 2027?

Keep3rv1 (KP3R) pris förväntas nå $410.61 till 2027.

Vad blir Keep3rv1-priset 2028?

Keep3rv1 (KP3R) pris förväntas nå $485.27 till 2028.

Vad blir Keep3rv1-priset 2029?

Keep3rv1 (KP3R) pris förväntas nå $559.93 till 2029.

Vad blir Keep3rv1-priset 2030?

Keep3rv1 (KP3R) pris förväntas nå $634.59 till 2030.

Vad blir Keep3rv1-priset 2031?

Keep3rv1 (KP3R) pris förväntas nå $731.64 till 2031.

Jason Conor Verifierad

Chefredaktör för BitcoinWisdom-webbplatsen, jag är ansvarig för att se till att allt innehåll på vår webbplats är korrekt, relevant och användbart. Jag är en förespråkare för kryptovaluta och jag har följt kryptoutrymmet sedan början av 2012. Jag har skrivit mycket om Bitcoin och mitt arbete har dykt upp i några av de mest respekterade publikationerna.

Senaste förutsägelser