Maidsafecoin (MAID) prisprognoser – 2022, 2025, 2030

Maidsafecoin (MAID) Översikt

🪙 Kryptovaluta Maidsafecoin
💱 Tickersymbol HEMBITRÄDE
🏆 Rank 362
💸 Börsvärde $42,567,533
💲 Pris $0.094061
🚀 Handelsvolym $1,534
📈 Prisändring (24h) 1.21%
💰 Nuvarande utbud 452,552,412
 • Bullish Maidsafecoin (MAID) prisprognoser varierar mellan $0.423275 och $0.921798 till 2030.
 • Marknadsanalytiker tror att MAID kan nå $0.423275 till 2025.
 • Bearish Maidsafecoin marknadsprisförutsägelse för 2022 är $0.075249.

Maidsafecoin (MAID) Introduktion

När internet först kom in i våra liv var det ett decentraliserat nätverk. Det fanns inget enskilt företag eller organisation som styrde. Detta gjorde det till ett mycket kraftfullt verktyg för frihet och demokrati. Men med tiden har centraliserade organisationer tagit kontroll över mycket av internet. Detta har lett till censur, övervakning och andra problem.

Lösningen är en ny decentraliserad webb byggd på Safe Network. Detta kommer att bli ett permanent datanätverk, som aldrig mer lagras av opålitliga och hackbara tredje parter. Du kommer att kunna komma åt dina data när som helst från var som helst runt om i världen.

Det krävs ett enormt arbete för att bygga ett sådant system. Men fördelarna kommer att vara värt det. Denna nya decentraliserade webb kommer att ge oss tillbaka den kraft och kontroll som vi har förlorat under åren. Det är dags att ta tillbaka internet!

Om du undrar hur framtiden för MAID price ser ut, är du på rätt plats. I den här guiden har vi satt ihop en MaidSafeCoin-prisprognos med historisk, fundamental och teknisk analys. Vi ger dig en översikt över förväntat lägsta prisvärde, genomsnittligt handelspris och maximalt prisvärde för MAID kryptovaluta under de kommande åren.

Vad är MaidSafeCoin (MAID)?

MaidSafeCoin är en decentraliserad kryptovaluta skapad för att ge ett nytt sätt att lagra och komma åt data. MaidSafeCoin-nätverket är baserat på SAFE Network, som är en decentraliserad datalagrings- och kommunikationsplattform designad för att vara säker, privat och censurbeständig.

MaidSafeCoin (MAID) grundläggande analys

MaidSafeCoin är en decentraliserad autonom organisation som tillhandahåller en säker internetplattform. MaidSafe-nätverkets infödda token är MaidSafeCoin (MAID). MaidSafe-nätverket är en säker, privat, censurfri internetplattform som gör det möjligt för vem som helst att ansluta, kommunicera och samarbeta utan att avslöja sin identitet. 

MaidSafe-nätverket är byggt på ett decentraliserat, peer-to-peer-nätverk av datorer som inte kontrolleras av någon central myndighet. MaidSafeCoin är bränslet som driver MaidSafe-nätverket.

Säkra nätverkstokens

Filsystemet är baserat på SAFE Network, ett decentraliserat nätverk som drivs av MaidSafeCoin-token.

MaidSafeCoin-tokenen används för att belöna användare för att delta i nätverket och för att uppmuntra utvecklare att bygga applikationer på nätverket. MaidSafeCoin-tokenet handlas på ett antal börser och kan köpas och säljas för fiatvaluta eller andra kryptovalutor.

säkerhet

SAFE-nätverket är ett decentraliserat nätverk som är säkrat av en grupp noder snarare än av en central myndighet. Det betyder att det inte finns någon enskild felpunkt och ingen central kontrollpunkt.

SAFE-nätverket använder en mängd olika tekniker för att säkerställa att data lagras och distribueras säkert. Dessa inkluderar peer-to-peer-teknik, distribuerad hashtabellsteknik och konsensusbaserat beslutsfattande.

Data som laddas upp till SAFE-nätverket delas upp i små bitar, krypteras och distribueras slumpmässigt mellan noderna. Noderna är sedan ansvariga för att på ett tillförlitligt sätt lagra och betjäna dessa data under en längre period. De belönas för sina insatser i form av Safe Network Tokens, som kan användas för att köpa tjänster på nätet eller bytas mot andra valutor.

SAFE-nätverket utvecklas och förbättras ständigt i takt med att ny teknik utvecklas och nya hot identifieras. Detta gör det till ett mycket säkert nätverk välpositionerat för att skydda användarnas data.

Skalbarhet

MaidSafeCoin-nätverket är designat för att vara skalbart så att det kan hantera ett stort antal användare och en stor mängd data. Nätverket består av ett antal noder, som var och en lagrar en kopia av data. 

När en användare vill lagra en bit data måste de först hitta en nod som är villig att lagra data. Noden lagrar sedan data och replikerar den till andra noder. Ju fler noder som lagrar data, desto säkrare är data.

MaidSafe-teamet arbetar också med ett antal andra lösningar för att förbättra skalbarheten hos MaidSafeCoin. Dessa inkluderar: 

 • Förbättra nätverkets effektivitet genom att minska antalet "hopp" som krävs för att dirigera data 
 • Utveckla ett system som kan "beskära" gammal data från nätverket för att frigöra utrymme 
 • Optimera nätverket för användning med 'light clients' som inte behöver ladda ner hela blockkedjan. 

MaidSafe-teamet är övertygat om att dessa lösningar kommer att göra det möjligt för MaidSafeCoin att skala för att möta nätverkets krav.

Nätverksarkitektur

The Safe Network är ett decentraliserat, självförvaltande nätverk. Den förändras ständigt och anpassar sig som svar på förändringar i realtid utan någon input från människor eller företag. Detta gör den mycket mångsidig och tålig.

Nätverket är baserat på programvara med öppen källkod, som gör att datorer över hela världen kan ansluta direkt till varandra. Routingskiktet ligger ovanför detta och fastställer nätverkets regler. Detta innebär att datorer kommer att bete sig på ett sätt som säkerställer att nätverket fungerar korrekt i frånvaro av en centraliserad administratör.

Dessa riktlinjer garanterar att datorer fungerar enligt vad som är tillåtet och inte är tillåtet, samt sekvensen i vilken händelserna äger rum. Datorer fattar beslut i autonoma sektioner med en meritlista av gott beteende, och nätverket kommer överens trots ett enormt antal samtidiga händelser över hela världen.

Nätverket är utformat för att möjliggöra pålitlig kommunikation genom att säkerställa att all kontakt mellan okända datorer åtföljs av kryptografiska bevis på att varje inblandad dator är en giltig del av nätverket. Med Secure Message Relay kommer Data Chains, ett nytt sätt att säkerställa att stora mängder data kan skickas tillförlitligt och säkert mellan olika noder som aldrig har känt varandra tidigare. Allt detta möjliggörs av nyckeldesignbeslutet att data lagras i nätverket.

MaidSafeCoin (MAID) Aktuellt pris

Maidsafecoin är för närvarande värt $0.094061 USD. MAID har flyttat 1.21% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $1,534. Maidsafecoin är för närvarande rankad 362 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $42,567,533 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fraktal) och det glidande medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Maidsafecoin (MAID) för att avgöra om det går att ha ett hausseartat eller baisseartat år.

MaidSafeCoin (MAID) Prisprediktion

MaidSafeCoin-priset bestäms av utbud och efterfrågan på MaidSafeCoin-börserna. MaidSafeCoin-projektet är ett innovativt decentraliserat nätverk som ger integritet och säkerhet för sina användare. Det framtida priset för MaidSafeCoin kommer att bero på framgången för MaidSafeCoin-projektet för att locka användare och utveckla MaidSafeCoin-nätverket.

Framtiden för MAID-priserna ser lovande ut, med potential för betydande tillväxt under de kommande åren. Det är dock viktigt att notera att priserna på kryptovalutor är mycket volatila och kan fluktuera avsevärt på kort tid. Som sådan är det viktigt att göra din egen forskning och göra din due diligence innan du fattar några investeringsbeslut.

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2022 $0.112873 $0.131685 $0.141092
2023 $0.188122 $0.206934 $0.235153
2024 $0.282183 $0.300995 $0.329214
2025 $0.376244 $0.395056 $0.423275
2026 $0.470305 $0.489117 $0.517336
2027 $0.564366 $0.583178 $0.611397
2028 $0.658427 $0.677239 $0.705458
2029 $0.752488 $0.7713 $0.799519
2030 $0.846549 $0.884173 $0.921798

Prisförslagsdata tillhandahålls av Maidsafecoin Prisprediktion

Maidsafecoin (MAID) prisprognoser 2022

Maidsafecoin är enligt vissa en av de mest fantastiska kryptovalutorna att stiga i år (MAID). MAID-prisprognosen för 2022 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, som möjligen når $0.141092.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $0.131685 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. MAID förväntas ha ett lägsta värde på $0.112873.

Maidsafecoin (MAID) prisprognoser 2023

År 2023 har Maidsafecoin MAID prisprognoser mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på MAID snart kommer att överträffa $0.235153. Vi bör dock vänta och se om MAID:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer MAID att handla med ett lägsta handelspris på $0.188122 och ett genomsnittligt handelspris på $0.206934.

Maidsafecoin (MAID) prisprognoser 2024

Om den uppåtgående trenden fortsätter till 2024 kan den nå $0.329214 och MAID kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. MAID förväntas handla till ett genomsnittspris på $0.300995 och en låg av $0.282183 år 2024.

Maidsafecoin (MAID) prisprognoser 2025

Om Maidsafecoin framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan MAID-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer MAID att vara grönt 2025. MAID förväntas nå och överträffa sin rekordnivå 2025. 2025 kommer den virtuella valutan att vara värd $0.423275, med ett minimipris på $0.376244 och ett snittpris på $0.395056.

Maidsafecoin (MAID) prisprognoser 2026

Efter några omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att MAID-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $0.489117 senast 2026, med ett minimipris på $0.470305 väntas före årets slut. Vidare har MAID ett maxprisvärde på $0.517336.

Maidsafecoin (MAID) prisprognoser 2027

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2027, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $0.583178. Om MAID lyckas bryta motståndsnivån 2027 skulle vi kunna se ett maxpris på $0.611397, att misslyckas med att samla in MAID-behovet senast 2027 kan det resultera i en låg på $0.564366.

Maidsafecoin (MAID) prisprognoser 2028

Medan MAID strävar efter interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $0.658427 och ett årligt pris nära över $0.705458 år 2028.

Maidsafecoin (MAID) prisprognoser 2029

Senast 2029 kommer Maidsafecoin äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $0.752488 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $0.799519, i genomsnitt ut kl $0.7713.

Maidsafecoin (MAID) prisprognoser 2030

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte ses som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2030 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala MAID-priset 2030 bli $0.921798 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $0.884173.

Slutsats

Sammanfattningsvis är MaidSafeCoin en sund investering på grund av projektets grunder. MaidSafe-projektet har ett starkt team av erfarna utvecklare, en stor gemenskap av supportrar och en solid färdplan. Projektets decentraliserade datalagringsplattform har potential att störa den befintliga centraliserade datalagringsindustrin. MaidSafeCoin är en bra långsiktig investering eftersom den bygger på en stark grund och har goda utsikter för framtida tillväxt.

Premium Maidsafecoin (MAID) Prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Maidsafecoin-prisprognoser, avancerade MAID köp/sälj-signaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
 • 78.94% Prognosnoggrannhet
 • Avancerade handelssignaler
 • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
 • Kartmönsterigenkänning
 • Exportera prognosdata
 • Köp/sälj rekommendationer
 • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är priset för Maidsafecoin (MAID) idag?

Idag handlas Maidsafecoin (MAID) till $0.094061 med ett totalt börsvärde på $42,567,533.

Är Maidsafecoin en bra investering?

Maidsafecoin visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att MAID är ett bra val av investering.

Hur högt kan Maidsafecoin gå?

Det genomsnittliga priset på Maidsafecoin (MAID) kan möjligen nå $0.131685 det här året. Under de kommande 5 åren förväntas Maidsafecoin komma att överträffa $0.611397.

Hur mycket kommer Maidsafecoin att vara värt om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Maidsafecoin, kan en långsiktig investering i MAID se priset stiga till $0.611397 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Maidsafecoin att vara värt om 10 år?

Om du investerar i Maidsafecoin idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på MAID kan möjligen stiga till $1.10 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Maidsafecoin-priset 2023?

Maidsafecoin (MAID) pris förväntas nå $0.235153 till 2023.

Vad blir Maidsafecoin-priset 2024?

Maidsafecoin (MAID) pris förväntas nå $0.329214 till 2024.

Vad blir Maidsafecoin-priset 2025?

Maidsafecoin (MAID) pris förväntas nå $0.423275 till 2025.

Vad blir Maidsafecoin-priset 2026?

Maidsafecoin (MAID) pris förväntas nå $0.517336 till 2026.

Vad blir Maidsafecoin-priset 2027?

Maidsafecoin (MAID) pris förväntas nå $0.611397 till 2027.

Vad blir Maidsafecoin-priset 2028?

Maidsafecoin (MAID) pris förväntas nå $0.705458 till 2028.

Vad blir Maidsafecoin-priset 2029?

Maidsafecoin (MAID) pris förväntas nå $0.799519 till 2029.

Vad blir Maidsafecoin-priset 2030?

Maidsafecoin (MAID) pris förväntas nå $0.921798 till 2030.

Barinem Pene Verifierad

Barry Pene är en sträng blockchain research/copywriter. Barry har handlat med kryptor sedan 2017 och har investerats i frågor som skulle sätta blockkedjeindustrin på rätt piedestal. Barrys forskningsexpertis sträcker sig över blockchain som en störande teknologi, DeFis, NFTs, Web3 och minskning av energiförbrukningsnivåer vid brytning av kryptovaluta.

Senaste förutsägelser