Osmosis (OSMO) prisprognoser – 2024, 2025 – 2030

Osmos (OSMO) Översikt

🪙 Kryptovaluta Osmos
💱 Tickersymbol OSMO
🏆 Rank 151
💸 Börsvärde $399,146,981
💲 Pris $0.5993
🚀 Handelsvolym $15,626,494
📈 Prisändring (24h) -1.10%
💰 Nuvarande utbud 666,022,182
 • Bullish Osmosis (OSMO) prisförutsägelser varierar mellan $3.60 och $3.90 till 2030.
 • Marknadsanalytiker tror att OSMO kan nå $1.50 till 2025.
 • Bearish Osmosis marknadsprisprognos för 2024 är $0.47944.

Osmos (OSMO) Introduktion

Framväxten av DeFi och Automated Market-Maker (AMM) ledde till en ny våg av kryptovalutanätverk med ekonomisk nytta och användningsfall. Från sin blygsamma början som ett verktyg för att decentralisera deltagande och fördelar i likviditetspoolen har AMM blivit en kritisk del av blockchains ekonomiska nytta, så att kryptogemenskapen utan AMM inte skulle ha haft en sådan oöverträffad tillväxt.

AMM började med Bancor, ett handels- och insatsprotokoll med enkelsidig likviditet. Däremot populariserade Uniswap, ett protokoll som gjorde det möjligt att byta valutor och gav en bas för att bygga decentraliserade applikationer. Decentraliserade utbyten (DEX) skapade på AMM har kommit långt. Mer innovativa protokoll som Curve och Balancer har utökat AMM-baserade DeFi-utbyten. Möjligheten att modifiera dessa DEX är dock fortfarande begränsad. Potentialen för ytterligare decentralisering av DeFi finns i överflöd, men befintliga protokoll lyckas inte öppna DeFi-marknaden för ett bredare utbud av DeFi-tillgångar.

För att ytterligare decentralisera DeFi-utrymmet via AMM-protokollet uppstod Osmosis på DEX-scenen. Osmosis är ett avancerat AMM-protokoll som lanseras med hjälp av Cosmos SDK som tillåter utvecklare att skapa, designa, modifiera och distribuera sina anpassade AMM-applikationer. Osmosis lanserades i juni 2021. Dess primära syfte var att tillhandahålla en sandlåda för AMM-utveckling som gör det möjligt för utvecklare att replikera individuella AMM-projekt med hjälp av design och likviditetspooler som redan finns i nätverket och ge likviditetsleverantörer kontroll över sina pooler.

Vad är osmos (OSMO)?

Osmosis är ett Automated Market-Making (AMM) Protocol som fokuserar på interchain DeFi-rörelse och bygger på dess blockchain via Cosmos SDK och IBC-teknologier. Som en utvecklingsmiljö ger Osmosis utvecklare verktygen för att skapa, designa, konstruera och distribuera mycket anpassningsbara AMM:er med on-chain-styrningskapacitet och olika moduler.

Osmosis ekosystem består av följande kärnelement:

 • The Cosmos Network: Detta hänvisar till sandlådemiljön, som möjliggör skapandet av interoperabla decentraliserade applikationer.
 • Kommunikation mellan blockkedjor: IBC:n skickar data mellan oberoende distribuerade noder på Osmosis-nätverket.
 • Tendermint kärna: Tendermint Core är ett bysantinskt feltolerant system som möjliggör skapandet av blockkedjor och tillåter utvecklare att skapa kopior av applikationer.
 • Automated Market-Maker (AMM): AMM:s decentraliserade utbytesprotokoll tillhandahåller prismekanismen för kryptovalutor inom likviditetspooler.

Osmos styrs av principerna om homogenitet och heterogenitet, som är integrerade i dess AMM-protokoll. Styrning spelar en viktig roll i Osmosis ekosystem. Gemenskapens intressenter har befogenhet att rösta och bidra till systemets planering och implementering av nya funktioner.

Det ursprungliga myntet i Osmosprotokollet är OSMO. OSMO fungerar som en styrningstoken inom Osmosis ekosystem. För det andra delas den ut som en belöning till likviditetsgruvarbetare och används för att fastställa grundläggande nätverksavgifter.

Till skillnad från flera andra AMM-protokoll använder Osmosis experiment och en snabb iterationsprocess för att konfigurera parametrar för swapavgifter, tokenvikter, kurvalgoritm och medelpriskalkylator i varje likviditetspool.

Grundsatsningen för Osmosis (OSMO) var att leverera en AMM-utvecklarmiljö med flexibla och icke-traditionella verktyg. Osmosis (OSMO) skapades med korskedjad kompatibilitet. Plattformen var ursprungligen endast IBC-kompatibel. Den senaste utvecklingen har dock möjliggjort kompatibilitet med icke-IBC-aktiverade kedjor som Bitcoin och Smart Contracts-plattformarna.

Ett centralt begrepp för samhället och dess funktionalitet är suveränitet. Suveräniteten säkerställs av Osmosis arkitektoniska design och bygger på likviditetsleverantörernas oberoende.

Osmosis tillgodoser intressen hos alla DeFi-intressenter: delegater, likviditetsleverantörer (LPs) och DAO. Den har fullständig anpassningsbarhet och självstyrda system, som stödjer en konkurrenskraftig atmosfär och experimenterande.

Osmos (OSMO) Grundläggande analys

DeFi-miljön är mycket konkurrenskraftig; därför måste decentraliserade börser ständigt förnya sig för att förbli relevanta och kompatibla med rådande säkerhetskrav och marknadens smak. Mer så, teknisk analys och grundläggande indikatorer spelar betydande roller i framtiden för mynt. Följaktligen kommer vi att undersöka skalbarheten och samarbeten hos Osmosis som ett sätt att förstå de väsentliga känslorna kring token.

Skalbarhet

Osmosis är byggt på Cosmos SDK-maskinen, ett ekosystem av interoperabla och oberoende blockkedjor kopplade via IBC. Blockeringstiden är så låg som 1 sekund och möjliggör bearbetning av tusentals transaktioner per sekund. Den stöder omedelbar finalitet och är säker tack vare sin feltoleranta och ansvarsfulla teknik. Den driver flera noder (Validator, Full, Sentry, Seed och Archival) och utför olika funktioner. Detta möjliggör oberoende funktionalitet, vilket främjar hastighet och skalbarhet.

Samarbeten

2022 samarbetade Konstellation, ett blockkedjenätverk som utvecklats i Cosmos SDK Network, med Osmosis. Partnerskapet födde Constellations första incitamentspool, en tio miljoner $DARC incitamentspool.

Osmosis fortsatte att samarbeta med CommonProtocol. Partnerskapet syftade till att tillhandahålla en bättre plattform för interaktion och diskussion inom osmosekosystemet genom CommonProtocols Commonwealth-programvara. CommonProtocol skulle använda sin expertis inom kommunikation för att öka samhällsdeltagandet och i processen förbättra Osmosis popularitet.

Under det första kvartalet 2022 samarbetade Osmosis med Terra, en blockchain-betalningsplattform med öppen källkod. Partnerskapet fokuserade på att föra Terra stablecoin till Osmosis-plattformen för att utnyttja användarbasen av Osmosis, öka insatsmöjligheter för Osmosis-användare och öka populariteten och styrkan för Terra.

Osmos (OSMO) Aktuellt pris

Osmos är för närvarande värt $0.5993 USD. OSMO har flyttat -1.10% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $15,626,494. Osmosis är för närvarande rankad 151 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $399,146,981 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fraktal) och det glidande medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Osmosis (OSMO) för att avgöra om det går att ha ett hausseartat eller baisseartat år.

Osmos (OSMO) Prisprognoser

Det är omöjligt att säga att Osmosis kommer att vara en lönsam investering snart. Allt vi kan göra är att slå samman de grundläggande pekarna för token och dess tekniska analys till prisförutsägelse, vilket ger oss en bild av vad som sannolikt kommer att hända när Osmosis fortsätter sin rörelse mot att tillhandahålla bättre AMM-verktyg och resurser för decentraliserad applikationsutveckling. Nu övergår vi till diagram och figurer.

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2024 $0.71916 $0.83902 $0.89895
2025 $1.20 $1.32 $1.50
2026 $1.80 $1.92 $2.10
2027 $2.40 $2.52 $2.70
2028 $3.00 $3.12 $3.30
2029 $3.60 $3.72 $3.90
2030 $4.20 $4.31 $4.49
2031 $4.79 $4.91 $5.09
2032 $5.39 $5.63 $5.87

Våra prisprognoser använder Osmosis (OSMO) marknadsdata i realtid och all data uppdateras live på vår webbplats. Detta tillåter oss att tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Osmosis (OSMO) prisprognoser 2024

Osmos, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna som har stigit i år (OSMO). OSMO-prisprognosen för 2024 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, som möjligen når $0.89895.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $0.83902 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. OSMO förväntas ha ett lägsta värde på $0.71916.

Osmosis (OSMO) Prisprognoser 2025

År 2025 har Osmosis OSMO-prisprognoser mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av potentiella tillkännagivanden av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på OSMO snart kommer att överträffa $1.50. Vi bör dock vänta och se om OSMO:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer OSMO att handla med ett lägsta handelspris på $1.20 och ett genomsnittligt handelspris på $1.32.

Osmosis (OSMO) prisprognoser 2026

Om den uppåtgående trenden fortsätter till 2026 kan den nå $2.10 och OSMO kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. OSMO förväntas handlas till ett genomsnittspris på $1.92 och en låg av $1.80 år 2026.

Osmosis (OSMO) Prisprognoser 2027

Om Osmosis framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan OSMO-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer OSMO att vara grönt 2027. OSMO förväntas nå och överträffa sin rekordnivå 2027. 2027 kommer den virtuella valutan att vara värd $2.70, med ett minimipris på $2.40 och ett snittpris på $2.52.

Osmosis (OSMO) prisprognoser 2028

Efter några omfattande prognoser och teknisk analys, uppskattar vi att OSMO-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $3.12 senast 2028, med ett lägsta pris på $3.00 väntas före årets slut. Vidare har OSMO ett maxprisvärde på $3.30.

Osmosis (OSMO) prisprognoser 2029

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2029, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $3.72. Om OSMO lyckas bryta motståndsnivån 2029 kan vi se ett maxpris på $3.90, att misslyckas med att samla in det stöd som OSMO behöver senast 2029 kan resultera i en lägsta nivå på $3.60.

Osmosis (OSMO) Prisprognoser 2030

Medan OSMO strävar mot interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $4.20 och ett årligt pris nära över $4.49 år 2030.

Osmosis (OSMO) Prisförutsägelse 2031

År 2031 kommer Osmosis äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $4.79 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $5.09, i genomsnitt ut kl $4.91.

Osmosis (OSMO) Prisförutsägelse 2032

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte tas som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2032 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det högsta OSMO-priset 2032 bli $5.87 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $5.63.

Slutsats

DeFi är en guldgruva på kryptovalutamarknaden. Med ett börsvärde som överstiger 100 miljarder och möjligheten till ytterligare exponentiell tillväxt är en lösning som bryter upp DeFi-marknaden för att komma in med mer decentraliserade tillgångar ganska bra. Även om Osmosis är relativt nytt inom DeFi-marknaden, kommer dess nya lösningar och tjänster att ta projektet till toppen.

Premium Osmosis (OSMO) Prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Osmosis prisprognoser, avancerade OSMO köp/sälj signaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
 • 78.94% Prognosnoggrannhet
 • Avancerade handelssignaler
 • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
 • Kartmönsterigenkänning
 • Exportera prognosdata
 • Köp/sälj rekommendationer
 • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är priset för Osmosis (OSMO) idag?

Idag handlas Osmosis (OSMO) på $0.5993 med ett totalt börsvärde på $399,146,981.

Är osmos en bra investering?

Osmosis visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att OSMO är ett bra val av investering.

Hur högt kan osmos gå?

Det genomsnittliga priset för Osmosis (OSMO) kan möjligen nå $0.83902 det här året. Under de kommande 5 åren beräknas det att osmos kan överträffa $3.90.

Hur mycket kommer Osmosis att vara värt om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och osmos, kan en långsiktig investering i OSMO se priset stiga till $3.90 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Osmosis att vara värt om 10 år?

Om du investerar i Osmosis idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på OSMO kan möjligen stiga till $7.61 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir priset för osmos 2024?

Osmosis (OSMO) pris förväntas nå $1.50 till 2024.

Vad blir priset för osmos 2025?

Osmosis (OSMO) pris förväntas nå $2.10 till 2025.

Vad blir priset för osmos 2026?

Osmosis (OSMO) pris förväntas nå $2.70 till 2026.

Vad blir priset för osmos 2027?

Osmosis (OSMO) pris förväntas nå $3.30 till 2027.

Vad blir priset för osmos 2028?

Osmosis (OSMO) pris förväntas nå $3.90 till 2028.

Vad blir priset för osmos 2029?

Osmosis (OSMO) pris förväntas nå $4.49 till 2029.

Vad blir priset för osmos 2030?

Osmosis (OSMO) pris förväntas nå $5.09 till 2030.

Vad blir priset för osmos 2031?

Osmosis (OSMO) pris förväntas nå $5.87 till 2031.

Barinem Pene Verifierad

Barry Pene är en sträng blockchain research/copywriter. Barry har handlat med kryptor sedan 2017 och har investerats i frågor som skulle sätta blockkedjeindustrin på rätt piedestal. Barrys forskningsexpertis sträcker sig över blockchain som en störande teknologi, DeFis, NFTs, Web3 och minskning av energiförbrukningsnivåer vid brytning av kryptovaluta.

Senaste förutsägelser