Obyte (GBYTE) prisförutsägelse – 2024, 2025 – 2030

Obyte (GBYTE) Översikt

🪙 Kryptovaluta Obyte
💱 Tickersymbol GBYTE
🏆 Rank 1113
💸 Börsvärde $8,582,972
💲 Pris $9.96
🚀 Handelsvolym $5,812
📈 Prisändring (24h) -2.27%
💰 Nuvarande utbud 862,049
  • Bullish Obyte (GBYTE) prisförutsägelser varierar mellan $59.74 och $64.72 till 2030.
  • Marknadsanalytiker tror att GBYTE kan nå $24.89 till 2025.
  • Bearish Obyte marknadsprisprognos för 2024 är $7.97.

Obyte (GBYTE) Introduktion

Kryptovalutasektorn är full av terminologier, vilket ökar när du spenderar mer tid på blockkedjan. Den decentraliserade kryptovärlden förändras ständigt för att rymma många innovationer som block av oföränderlig design med mycket skalbara och effektiva lösningar. Med den perfekta arkitekturen eller integrationen av arkitekturer förväntas problemen med långsam transaktion och låg hastighet som påverkar adoptionshastigheten för blockchain i den digitala finansvärlden att minska. Blockchain, Directed Acyclic Graphs (DAGs) och Distributed Ledger Technologies (DLTs) är tre framstående arkitekturer som stödjer den tokeniserade ekonomin eftersom de betraktas som nyckeln till tillväxten av decentralisering.

Dessutom hänvisas vissa tokens till som Ethereum-mördare på grund av skalbarheten och kostnadslösningarna de ger utmaningarna på Ethereum-nätverket. I samma modell betraktades ett decentraliserat koncept som kallas Directed Acyclic Architecture (DAG) som "Blockchain Killer" på grund av dess funktion som eliminerar gruvdrift, vilket säkerställer minimal påverkan på miljön och låga transaktionsavgifter. I likhet med blockkedjan kan nya transaktioner inte fungera ensamma och därför måste de byggas på befintliga transaktioner, men skalbarheten ökar kraftigt eftersom en DAG möjliggör samtidig verifiering av många transaktioner. En av symbolerna som använder detta funktionssystem är Obyte (GBYTE) Coin. Obyte är en öppen källkod Directed Acyclic Graph (DAG) för peer-to-peer-utgivning och datalagring.

Med marknadsvolatiliteten i handelsvolym och marknadsvärde för en tillgång är många handlare oroade över den framtida potentialen för sina investeringar eller vad de skulle investera i. Vår Obyte-prisprediktionsmodell fungerar med hjälp av djupgående tekniska analysverktyg och korrekt analys av det potentiella högsta prisvärdet, lägsta medelpris, lägsta prisvärde, högsta genomsnittspris och den genomsnittliga handelsprisnivån för GBYTE-token under de närmaste åren. Webbplatsalgoritmen tar hänsyn till många datainmatningar och faktorer för att ge det uppskattade värdet av GBYTE under de kommande åren och uppdateras ständigt för att hålla jämna steg med marknadssentimentet.

Vad är Obyte (GBYTE)?

Obyte eller Byteball är ett öppen källkodsprojekt utvecklat som en DAG istället för en blockchain-datastruktur som Ethereum eller Solana. Den Obyte-riktade acykliska grafen cirkulerar en inbyggd digital tillgång som kallas bytes som ett medium för värdeöverföring och överföringsvalidering för data som lagras och tillgångar utfärdade på Obyte DAG. Kärnutvecklingsteamet som leder funktionen av Byteball syftar till att optimera skalbarheten för Layer 1-protokoll och säkra mer smart kontraktsutveckling på plattformen eftersom risken för gruvarbetarmanipulation och frontrunning är minimal på grund av frånvaron av blockproduktion och gruvarbetare. Obyte säger sig vara den första kryptovalutaplattformen byggd med Directed Acyclic Graph (DAG) för att stödja decentraliserade applikationer (DApps). De hävdar också att DApp-utveckling är säkrare och enklare än blockchain-baserade DApps. DApps-programmen är skrivna i Oscript, ett nytt språk som möjliggör syntaxkontroll och fixering, autokomplettering och symbolkontur, bland många funktioner, som undviker osäkra programmeringsmönster som är karakteristiska i tidigare DApp-plattformar.

Byteball har ett unikt funktionssätt som skiljer sig från blockkedjan, där den länkar transaktioner genom att signera nätverkshasharna från de tidigare transaktionerna till den nya. Dessa länkar mellan de utförda transaktionerna bildar en Directed Acyclic Graph (DAG), och eftersom Obyte inte har några block har den inga problem med blockstorleken. Byteball används som ett medium för värdeöverföring som används i en transaktion, antingen med tillgångar som kan utfärdas på protokollet eller Bytes eller som en icke-depådatabas som ger användare tillgång till att lagra information i nätverket. BYTE är valutan för Obyte som används vid betalning av transaktionsavgifter i nätverket. Transaktioner på protokollet är antingen för att utbyta värde eller lagra andra former av data. 1 GBYTE är lika med 1000000000 BYTE eftersom varje byte är värd en byte med information som lagras i nätverket. Systemet ger valutan ett eget värde. Byte (transaktionsavgifter) är relativa till byten som används i en transaktion, så om en normal transaktion förbrukar 500 byte, är det transaktionsavgiften som kommer att debiteras.

Obyte var tidigare känt som Byteball och har funktioner som privata, ospårbara valutor, extremt små footprint-bibliotek för små IoT-enheter (Internet of Things), sändning med textmynt till e-post och självsuverän identitet. Många mynt som TrustNote, VITE, Poseidon Network, HYCON och IoT Chain använder samma hashalgoritm som Obyte (GBYTE)

Obyte (GBYTE) grundläggande analys

Obyte lanserades den 25 december 2016, som en riktad reskontra baserad på Directed Acyclic Architecture (DAG). Utvecklingsteamet designade Obyte-reskontran för att vara tillgänglig, disintermediated, öppen, decentraliserad, jämlik och gratis för alla på grund av frånvaron av block och gruvarbetare.

Skalbarhetsfunktioner

Obyte-nätverket har många funktioner som möjliggör skalbarheten av plattformen som en atombörs som eliminerar behovet av att lita på en centraliserad börs (CEX), snarare än att peer-to-peer-transaktioner implementeras. Den har en multisignaturfunktion som garanterar maximal säkerhet. Användare kan kräva signaturer för godkännande för flera enheter innan transaktioner kan hanteras framgångsrikt. Multi-sig-funktionen skapar också en process för överföring av delade tillgångar som har flera ägare. Nätverket har on-chain orakel anslutna till databasen för användare att skapa skräddarsydda behov för alla smarta kontrakt med oraklets importerade data. Obyte har oföränderlig lagring som säkerställer säkerheten för data på Byteball-databasen och anknytning till institutioner för att tillåta reglerade tillgångar.

Obyte (GBYTE) Aktuellt pris

Obyte är för närvarande värt $9.96 USD. GBYTE har flyttat -2.27% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $5,812. Obyte är för närvarande rankad 1113 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $8,582,972 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fraktal) och det glidande medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Obyte (GBYTE) för att avgöra om det går att ha ett hausseartat eller baisseartat år.

Obyte Pris (GBYTE) Förutsägelser

Med hjälp av avancerade tekniska analysverktyg utvärderade vårt system det förväntade maxprisvärdet och minimipriset på GBYTE under ett par perioder.

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2024 $11.95 $13.94 $14.93
2025 $19.91 $21.90 $24.89
2026 $29.87 $31.86 $34.85
2027 $39.83 $41.82 $44.80
2028 $49.78 $51.77 $54.76
2029 $59.74 $61.73 $64.72
2030 $69.70 $71.69 $74.67
2031 $79.65 $81.64 $84.63
2032 $89.61 $93.59 $97.57

Våra prisprognoser använder Obyte (GBYTE) marknadsdata i realtid och all data uppdateras live på vår webbplats. Detta tillåter oss att tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Obyte (GBYTE) Prisförutsägelse 2024

Obyte, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna att stiga i år (GBYTE). GBYTE-prisprognosen för 2024 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, som möjligen når $14.93.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $13.94 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. GBYTE förväntas ha ett lägsta värde på $11.95.

Obyte (GBYTE) prisprognoser 2025

År 2025 har Obyte GBYTE-prisprognoser mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på GBYTE snart kommer att överträffa $24.89. Vi bör dock vänta och se om GBYTE:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer GBYTE att handla med ett lägsta handelspris på $19.91 och ett genomsnittligt handelspris på $21.90.

Obyte (GBYTE) prisprognoser 2026

Om den uppåtgående trenden fortsätter till 2026 kan den nå $34.85 och GBYTE kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. GBYTE förväntas handlas till ett genomsnittspris på $31.86 och en låg av $29.87 år 2026.

Obyte (GBYTE) prisprognoser 2027

Om Obyte framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan GBYTE-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer GBYTE att vara grön 2027. GBYTE förväntas nå och överträffa sin all-time high 2027. 2027 kommer den virtuella valutan att vara värd $44.80, med ett minimipris på $39.83 och ett snittpris på $41.82.

Obyte (GBYTE) prisprognoser 2028

Efter några omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att GBYTE-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $51.77 senast 2028, med ett lägsta pris på $49.78 väntas före årets slut. Dessutom har GBYTE ett maxprisvärde på $54.76.

Obyte (GBYTE) prisprognoser 2029

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2029, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $61.73. Om GBYTE lyckas bryta motståndsnivån 2029 kan vi se ett maxpris på $64.72, att misslyckas med att samla in det stöd som GBYTE behöver senast 2029 kan resultera i ett lågt värde på $59.74.

Obyte (GBYTE) prisprognoser 2030

Medan GBYTE strävar efter interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $69.70 och ett årligt pris nära över $74.67 år 2030.

Obyte (GBYTE) Prisförutsägelse 2031

År 2031 kommer Obyte äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $79.65 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $84.63, i genomsnitt ut kl $81.64.

Obyte (GBYTE) Prisförutsägelse 2032

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte tas som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2032 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala GBYTE-priset 2032 bli $97.57 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $93.59.

Slutsats

Den decentraliserade sektorn har expanderat bortom blockchain-teknologin eftersom den ständiga utvecklingen ger bättre och oändliga möjligheter inom DAG, blockchain och DLT. Eventuella potentiella investerare bör se till att göra omfattande efterforskningar av en tillgång innan de köper den.

Premium Obyte (GBYTE) Prisförutsägelser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Obyte-prisförutsägelser, avancerade GBYTE köp-/säljsignaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
  • 78.94% Prognosnoggrannhet
  • Avancerade handelssignaler
  • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
  • Kartmönsterigenkänning
  • Exportera prognosdata
  • Köp/sälj rekommendationer
  • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är priset för Obyte (GBYTE) idag?

Idag handlas Obyte (GBYTE) till $9.96 med ett totalt börsvärde på $8,582,972.

Är Obyte en bra investering?

Obyte visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att GBYTE är ett bra val av investering.

Hur högt kan Obyte gå?

Det genomsnittliga priset för Obyte (GBYTE) kan möjligen nå $13.94 det här året. Under de kommande 5 åren förväntas Obyte komma att överträffa $64.72.

Hur mycket kommer Obyte att vara värt om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Obyte, kan en långsiktig investering i GBYTE se priset stiga till $64.72 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Obyte att vara värt om 10 år?

Om du investerar i Obyte idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på GBYTE kan möjligen stiga till $126.45 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Obyte-priset 2024?

Obyte (GBYTE) pris förväntas nå $24.89 till 2024.

Vad blir Obyte-priset 2025?

Obyte (GBYTE) pris förväntas nå $34.85 till 2025.

Vad blir Obyte-priset 2026?

Obyte (GBYTE) pris förväntas nå $44.80 till 2026.

Vad blir Obyte-priset 2027?

Obyte (GBYTE) pris förväntas nå $54.76 till 2027.

Vad blir Obyte-priset 2028?

Obyte (GBYTE) pris förväntas nå $64.72 till 2028.

Vad blir Obyte-priset 2029?

Obyte (GBYTE) pris förväntas nå $74.67 till 2029.

Vad blir Obyte-priset 2030?

Obyte (GBYTE) pris förväntas nå $84.63 till 2030.

Vad blir Obyte-priset 2031?

Obyte (GBYTE) pris förväntas nå $97.57 till 2031.

Barinem Pene Verifierad

Barry Pene är en sträng blockchain research/copywriter. Barry har handlat med kryptor sedan 2017 och har investerats i frågor som skulle sätta blockkedjeindustrin på rätt piedestal. Barrys forskningsexpertis sträcker sig över blockchain som en störande teknologi, DeFis, NFTs, Web3 och minskning av energiförbrukningsnivåer vid brytning av kryptovaluta.

Senaste förutsägelser