Ambrosus (AMB) prisprognoser 2023, 2025, 2030

Ambrosus (AMB) Översikt

🪙 Kryptovaluta Ambrosus
💱 Tickersymbol AMB
🏆 Rank 600
💸 Börsvärde $22,057,300
💲 Pris $0.0182
🚀 Handelsvolym $10,004,664
📈 Prisändring (24h) 7.19%
💰 Nuvarande utbud 1,211,939,781
 • Bullish Ambrosus (AMB) prisprognoser varierar mellan $0.0819 och $0.1547 till 2030.
 • Marknadsanalytiker tror att AMB kan nå $0.0637 till 2025.
 • Bearish Ambrosus marknadsprisprognos för 2023 är $0.01456.

Ambrosus (AMB) Introduktion

Ambrosus är en decentraliserad lagring och hög genomströmning L1 blockchain-skalningslösning som är prisvärd och säker. Utvecklad för företag, leveranskedjor, smarta städer, industriell hantering av avkänningsenheter och DeFi, NFT och IoT-optimering. 

Denna plattform tillhandahåller en integrerad end-to-end-lösning som möjliggör produktspårning genom hela leveranskedjan, från gård till bord, samt fungerar som en grund för banbrytande applikationer som decentraliserad finans (DeFi) och icke-fungibla tokens ( NFT).

Historien om Ambrosus-projektet och dess ursprungliga symbol, AMB, kommer att utforskas i den här guiden. Dessutom kommer vi att ge en grundlig Ambrosus-prisprognos för överskådlig framtid genom att beskriva det förväntade lägsta priset, typiska handelspriset och maximala prisvärdet för AMB-tokenen.

Vad är Ambrosus (AMB)?

Ambrosus-nätverket är ett blockkedjebaserat ekosystem designat för supply chain management och IoT-dataöverföringar. Ambrosus-plattformen kan snabbt integreras i nuvarande IoT- och IT-system och användas i praktiskt taget alla komplicerade leverantörskedjan för att digitalisera leverantörskedjans verksamhet och förbättra deras transparens.

Ambrosus (AMB) grundläggande analys

Ambrosus (AMB) är designad för företag och optimerad för framtiden för DeFi, NFTs och IoT. Genom att kombinera hårdvara, mjukvara och data i blockkedjan gör Ambrosus det möjligt för företag att bygga upp förtroende, transparens och spårbarhet i sina leveranskedjor och logistikprocesser. Som ett resultat kan företag effektivisera sin verksamhet, minska kostnaderna och förbättra sin övergripande prestanda.

AMB-token

Den ERC-20-kompatibla AMB-token (Amber) används för att utföra en hjälpfunktion för Ambrosus-plattformen. Den ansluter till objekten som övervakas på blockchain och används för att samla in och skicka data för Ambrosus-nätverket. Det underlättar också värdeöverföringar inom Ambrosus-nätverket.

AMB-tokenen har tre viktiga funktioner:

 1. AMB kan användas som betalning för transaktioner på Ambrosus Network (AMB-NET).
 2. AMB-tokens kan låsas för att skapa en digital registrering av en fysisk vara.
 3. AMB är den säkerhet som behövs för att köra en Masternode i Ambrosus Network (AMB-NET).

Team

Ambrosus-teamet består av några av de mest erfarna och dedikerade proffsen inom blockchain-området. Deras team har en bevisad meritlista i att bygga och skala framgångsrika blockchain-projekt. 

säkerhet

I syfte att identifiera eventuella brister och döda fläckar i hela Ambrosus Networks infrastruktur beställde Ambrosus en tredjepartssäkerhetsbedömning på Ambrosus Network (AMB-NET). 

Nätverksinfrastrukturen, masternode-arkitekturen, smarta kontraktsprotokoll och Ambrosus-drivna verktyg kontrollerades alla för potentiella ingångspunkter som hackare kan använda för att utnyttja dem (Dashboard, Explorer, etc.). Hackens säkerhetsspecialister agerade som hackare för att utvärdera nätverkets övergripande säkerhet.

Sammantaget fokuserade säkerhetsgranskningen från Hacken på blockchain-relaterade penetrationstestning av kärnkomponenter i Ambrosus Ecosystem och fann att systemet var mycket säkert med endast ett begränsat antal medel till lågriskproblem. Ambrosus-teamet har gjort korrigeringar av de identifierade problemen och koden är nu av mycket hög kvalitet.

Skalbarhet

Ambrosus-nätverket är en unik infrastruktur som kombinerar offentliga och privata blockkedjor för att skapa en skalbar plattform för DeFi-utvecklare och företag. Genom att använda Proof of Authority (PoA) blockvalidering kan nätverket behandla stora mängder data snabbt och säkert. Detta gör det till en idealisk lösning för företag som behöver registrera och komma åt sin data på blockkedjan.

EVM-kompatibel

Ambrosus är designad för att fungera sömlöst med Ethereum Virtual Machine (EVM). Detta innebär att applikationer skrivna i Solidity, det mest populära programmeringsspråket för Ethereums smarta kontrakt, kan distribueras på Ambrosus med lätthet.

Ambrosus-nätverket är mycket snabbare och billigare än Ethereum, vilket gör det till en idealisk plats att distribuera Solidity-baserade applikationer. Ambrosus (AMB) ger samma höga nivå av säkerhet och decentralisering som Ethereum erbjuder samtidigt som den erbjuder den hastighet och skalbarhet som företag behöver.

Användningsfall för Ambrosus (AMB).

Kommunikation i försörjningskedjan, motverkning av bedrägerier i försörjningskedjan och säkerställande av kvalitet på mat och dryck.

Fördelarna med Ambrosus-nätverket är många och varierande, men den kanske viktigaste är den ökade transparensen det ger livsmedels- och läkemedelsförsörjningskedjorna. Genom att registrera data på blockkedjan gör Ambrosus det möjligt för alla i leveranskedjan att spåra en produkts resa från tillverkare till återförsäljare och konsumenter. Detta bidrar inte bara till att säkerställa kvaliteten och säkerheten för livsmedel och läkemedel utan gör det också möjligt för företag att identifiera och korrigera ineffektivitet i sina leveranskedjor.

Förutom att öka transparensen ger Ambrosus-nätverket även en högre säkerhetsnivå för data som lagras i blockkedjan. Eftersom data lagras på ett decentraliserat nätverk är det otroligt svårt för någon att manipulera eller radera data. Detta gör Ambrosus-nätverket till en idealisk lösning för företag som behöver lagra känsliga data, såsom information om härkomst av livsmedel och läkemedel.

Ambrosus-nätverket är fortfarande i sina tidiga utvecklingsstadier, men det har redan uppmärksammats av några större företag. 

Fördelarna med att använda Ambrosus för att spåra läkemedel är dock inte bara begränsade till kvalitetskontroll. Systemet kan också användas för att övervaka de förhållanden under vilka gods lagras, för att säkerställa att de hålls vid rätt temperatur och luftfuktighet under hela resan. Dessa realtidsdata kan sedan användas för att utlösa försäkringsavtal i händelse av att produkter skadas på grund av leveransförseningar eller andra problem, vilket ger ersättning till alla intressenter i leveranskedjan.

Ambrosus (AMB) Aktuellt pris

Ambrosus är för närvarande värd $0.0182 USD. AMB har flyttat 7.19% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $10,004,664. Ambrosus är för närvarande rankad 600 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $22,057,300 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fraktal) och det glidande medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Ambrosus (AMB) för att avgöra om det går att ha ett hausseartat eller baisseartat år.

Ambrosus (AMB) Prisprediktion

Det framtida priset på AMBs kryptovaluta förväntas påverkas av olika faktorer såsom antagandet av dess teknologi, partnerskap och tillkännagivandet av nya projekt. Den viktigaste faktorn som kommer att avgöra det framtida priset på AMB är dock efterfrågan och utbudet på marknaden.

Priset på AMB-token kommer sannolikt att stiga i framtiden av många anledningar, såsom acceptansen av dess teknologi, samarbeten och introduktionen av nya projekt. De viktigaste aspekterna som avgör det framtida priset på AMB är dock marknadens efterfrågan och utbud.

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2023 $0.02184 $0.02548 $0.0273
2024 $0.0364 $0.04004 $0.0455
2025 $0.0546 $0.05824 $0.0637
2026 $0.0728 $0.07644 $0.0819
2027 $0.091 $0.09464 $0.1001
2028 $0.1092 $0.11284 $0.1183
2029 $0.1274 $0.13104 $0.1365
2030 $0.1456 $0.14924 $0.1547
2031 $0.1638 $0.17108 $0.17836

Våra prisprognoser använder Ambrosus (AMB) marknadsdata i realtid och all data uppdateras live på vår webbplats. Detta tillåter oss att tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Ambrosus (AMB) prisprognoser 2023

Ambrosus, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna att stiga i år (AMB). AMB-prisprognosen för 2023 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, som möjligen når $0.0273.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $0.02548 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. AMB förväntas ha ett lägsta värde på $0.02184.

Ambrosus (AMB) prisprognoser 2024

År 2024 har Ambrosus AMB-prisprognoser mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på AMB snart kommer att överträffa $0.0455. Vi bör dock vänta och se om AMB:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer AMB att handla med ett lägsta handelspris på $0.0364 och ett genomsnittligt handelspris på $0.04004.

Ambrosus (AMB) prisprognoser 2025

Om den uppåtgående trenden fortsätter fram till 2025 kan den nå $0.0637 och AMB kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. AMB förväntas handlas till ett snittpris på $0.05824 och en låg av $0.0546 år 2025.

Ambrosus (AMB) prisprognoser 2026

Om Ambrosus framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan AMB-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer AMB att vara grön 2026. AMB förväntas nå och överträffa sin rekordnivå 2026. 2026 kommer den virtuella valutan att vara värd $0.0819, med ett minimipris på $0.0728 och ett snittpris på $0.07644.

Ambrosus (AMB) prisprognoser 2027

Efter en del omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att AMB-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $0.09464 senast 2027, med ett lägsta pris på $0.091 väntas före årets slut. Vidare har AMB ett maxprisvärde på $0.1001.

Ambrosus (AMB) prisprognoser 2028

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2028, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $0.11284. Om AMB lyckas bryta motståndsnivån 2028 skulle vi kunna se ett maxpris på $0.1183, att misslyckas med att samla in det stöd som AMB behöver senast 2028 kan det resultera i en lägsta nivå på $0.1092.

Ambrosus (AMB) prisprognoser 2029

Medan AMB strävar mot interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $0.1274 och ett årligt pris nära över $0.1365 år 2029.

Ambrosus (AMB) prisprognoser 2030

År 2030 kommer Ambrosus äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $0.1456 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $0.1547, i genomsnitt ut kl $0.14924.

Ambrosus (AMB) prisprognoser 2031

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte ses som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2031 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala AMB-priset 2031 bli $0.17836 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $0.17108.

Slutsats

Ambrosus-nätverket är ett blockkedjebaserat ekosystem designat för supply chain management och IoT-dataöverföringar. Ambrosus-plattformen kan snabbt integreras i nuvarande IoT- och IT-system och användas i praktiskt taget alla komplicerade leverantörskedjan för att digitalisera leverantörskedjans verksamhet och förbättra deras transparens.

Premium Ambrosus (AMB) prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Ambrosus prisprognoser, avancerade AMB köp/sälj-signaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
 • 78.94% Prognosnoggrannhet
 • Avancerade handelssignaler
 • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
 • Kartmönsterigenkänning
 • Exportera prognosdata
 • Köp/sälj rekommendationer
 • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är priset för Ambrosus (AMB) idag?

Idag handlas Ambrosus (AMB) till $0.0182 med ett totalt börsvärde på $22,057,300.

Är Ambrosus en bra investering?

Ambrosus visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att AMB är ett bra val av investering.

Hur högt kan Ambrosus gå?

Det genomsnittliga priset för Ambrosus (AMB) kan möjligen nå $0.02548 det här året. Under de kommande 5 åren beräknas Ambrosus komma att överträffa $0.1183.

Hur mycket kommer Ambrosus att vara värd om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Ambrosus, kan en långsiktig investering i AMB se priset stiga till $0.1183 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Ambrosus att vara värd om 10 år?

Om du investerar i Ambrosus idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på AMB kan möjligen stiga till $0.23114 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Ambrosus-priset 2024?

Ambrosus (AMB) pris förväntas nå $0.0455 till 2024.

Vad blir Ambrosus-priset 2025?

Ambrosus (AMB) pris förväntas nå $0.0637 till 2025.

Vad blir Ambrosus-priset 2026?

Ambrosus (AMB) pris förväntas nå $0.0819 till 2026.

Vad blir Ambrosus-priset 2027?

Ambrosus (AMB) pris förväntas nå $0.1001 till 2027.

Vad blir Ambrosus-priset 2028?

Ambrosus (AMB) pris förväntas nå $0.1183 till 2028.

Vad blir Ambrosus-priset 2029?

Ambrosus (AMB) pris förväntas nå $0.1365 till 2029.

Vad blir Ambrosus-priset 2030?

Ambrosus (AMB) pris förväntas nå $0.1547 till 2030.

Vad blir Ambrosus-priset 2031?

Ambrosus (AMB) pris förväntas nå $0.17836 till 2031.

Barinem Pene Verifierad

Barry Pene är en sträng blockchain research/copywriter. Barry har handlat med kryptor sedan 2017 och har investerats i frågor som skulle sätta blockkedjeindustrin på rätt piedestal. Barrys forskningsexpertis sträcker sig över blockchain som en störande teknologi, DeFis, NFTs, Web3 och minskning av energiförbrukningsnivåer vid brytning av kryptovaluta.

Senaste förutsägelser