API3 (API3) prisprognoser – 2023, 2025, 2030

Api3 (API3) Översikt

🪙 Kryptovaluta Api3
💱 Tickersymbol API3
🏆 Rank 283
💸 Börsvärde $125,913,735
💲 Pris $1.46
🚀 Handelsvolym $9,720,915
📈 Prisändring (24h) -4.73%
💰 Nuvarande utbud 86,421,978
  • Bullish Api3 (API3) prisförutsägelser varierar mellan $6.56 och $12.38 till 2030.
  • Marknadsanalytiker tror att API3 kan nå $5.10 till 2025.
  • Bearish Api3 marknadsprisförutsägelse för 2023 är $1.17.

Api3 (API3) Introduktion

API3 har blivit en av de mest avancerade lösningarna för att göra smarta kontrakt mer överkomliga, effektiva och transparenta. Bidragen från denna lovande plattform kan potentiellt revolutionera kryptoindustrin, och den har nyligen fått mycket dragning på kryptomarknaden. Om du är nyfiken på priset på API3, leta inte längre.

I denna API3-prisförutsägelse har vi sammanfattat allt du behöver veta om priset på API3, från genomsnittspriset till maximalt värde, API3 aktuellt pris, genomsnittligt handelspris, minimipris, börsvärde och genomsnittligt prognostiserat pris. Vi överväger också om API3 sannolikt kommer att vara en bra investering för framtiden med tanke på lägsta prisvärde och högsta prisnivå.

Fortsätt läsa för att lära dig mer från vår uppdaterade API3-prisprognos!

Vad är API3 (API3)?

API3 lanserades i december 2020 som en plattform som syftar till att lösa några nyckelfrågor i blockkedjevärlden. Det gör det möjligt för blockkedjebaserade dApps (decentraliserade applikationer) att få tillgång till verkliga data och tjänster från tredje part via API:er eller applikationsprogrammeringsgränssnitt. Det är ett komplext men mycket användbart system som gör att verklig data kan matas in i blockchain-applikationer, med API-anslutning för att göra processen förenklad och standardiserad.

API:er representerar en fast standard inom mjukvaru- och applikationsutvecklingssektorn. Utvecklare använder ofta befintliga API:er för att överföra tjänster eller specifika datauppsättningar till ett nytt projekt, vilket eliminerar behovet av att uppfinna hjulet på nytt och koda allt från början. API:er fungerar som grundblocken för flera vardagliga applikationer och programvara vi använder för närvarande, och API3 tar detta till nästa nivå.

Problemet med API:er är att de flesta av dem är byggda för äldre system som används i centraliserade applikationer och är därför inkompatibla med den decentraliserade applikations- och blockkedjesektorn. API3 syftar till att lösa detta problem med ett uppdrag att göra API:er kompatibla med standarderna för decentralisering i Web 3.0. Plattformen åstadkommer detta utan att belasta dApp-utvecklare och API-leverantörer, och kombinerar framgångsrikt det bästa från två världar till ett avancerat ekosystem.

Genom att eliminera behovet av en mellanhand och göra det lättare för dataleverantörer att driva sina egna noder banar API3 väg för fler dataleverantörer att tjäna mer intäkter. Detta uppmuntrar i sin tur leverantörer att delta i det decentraliserade ekosystemet. På sin grundläggande nivå hjälper API3:s innovativa tillvägagångssätt, sofistikerade DAO och decentraliserade styrningsmodell att demokratisera informationsåtkomst över blockkedjenätverket.

API3-token

Det inbyggda tokenet för API3 kallas API3, som fungerar som ett verktygstoken och används för gemenskapsstyrning och betalningar på plattformen. Det tillåter också alla intressenter i samhället att direkt delta i plattformens styrning genom att satsa API3-tokens. I utbyte belönas intressenter med insats- och inflationsbelöningar. På detta sätt får användarna ekonomiska incitament att delta i API3-nätverket och hjälpa till att öka dess värde. Det finns ett fast maximalt utbud på 114 miljoner API3-tokens.

API3 (API3) Grundläggande analys

Vi analyserade API3-nätverket grundligt och fann att plattformen hade solida grunder. Nedan har vi lyft fram några av de bästa erbjudandena i API3-systemet.

Datatransparens

Datatransparens är en nyckelfunktion när det kommer till förtroende för smarta kontrakt och blockchain-användning. Genom att fokusera på ökad datatransparens i nätverket gör API3 data kristallklart, vilket i sin tur gör det smarta kontraktet mer effektivt och snabbare än någonsin tidigare.

Snabb implementering

API3 har lanserat en robust och lätt mellanprogram som heter Airnode. Airnode är ett effektivt och användarvänligt verktyg som kan användas med blixtsnabba hastigheter. Verktyget är byggt med effektivitet och snabbhet i åtanke och hjälper till att förbättra plattformens transparens samtidigt som det sänker transaktionsavgifterna avsevärt.

Uppdaterade verkliga data

API3 kan tillhandahålla tillförlitlig, uppdaterad realtidsdata för smart kontraktsanvändning, vilket är en mycket värdefull tillgång för alla smarta blockchain-kontrakt.

API3 (API3) Teknisk analys

API3:s inneboende värde drivs av hur det kan tillhandahålla effektiva verktyg för att lösa några betydande problem som har dykt upp i blockkedjeutrymmet med tiden. Det finns ett stort behov av tillgänglig, pålitlig, verklig data för smarta kontrakt, och API:er som API3 hjälper till att fylla denna lucka.

När man överväger API3:s framtidsutsikter är potentialen för tillväxt enorm. Det underblåser idén om ett decentraliserat, prisvärt API på Web 3.0, som kan utvecklas och tjäna pengar på många nivåer. Det har fått en nyckelposition på marknaden som ett nödvändigt verktyg för smarta kontrakt för att framgångsrikt tillhandahålla tillförlitlig, aktuell, verklig data och kan potentiellt explodera ännu mer i framtiden.

Många veteraninvesterare och kryptoexperter har markerat API3 som ett tecken på intresse för framtiden. Med tanke på värdet API3 kan bidra med till smarta kontraktsplattformar av alla slag, kan projektet ha en enorm långsiktig potential för tillväxt.

API3 (API3) Aktuellt pris

Api3 är för närvarande värt $1.46 USD. API3 har flyttats -4.73% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $9,720,915. Api3 är för närvarande rankad 283 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $125,913,735 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fraktal) och det glidande medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Api3 (API3) för att avgöra om det går att ha ett hausseartat eller baisseartat år.

API3 (API3) Prisprediktion

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2023 $1.75 $2.04 $2.19
2024 $2.91 $3.21 $3.64
2025 $4.37 $4.66 $5.10
2026 $5.83 $6.12 $6.56
2027 $7.28 $7.58 $8.01
2028 $8.74 $9.03 $9.47
2029 $10.20 $10.49 $10.93
2030 $11.66 $11.95 $12.38
2031 $13.11 $13.70 $14.28

Våra prisprognoser använder marknadsdata från Api3 (API3) i realtid och all data uppdateras live på vår webbplats. Detta tillåter oss att tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Api3 (API3) Prisprognoser 2023

Api3, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna att stiga i år (API3). API3-prisprognosen för 2023 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, som möjligen når $2.19.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $2.04 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. API3 förväntas ha ett lägsta värde på $1.75.

Api3 (API3) Prisförutsägelse 2024

År 2024 har Api3 API3-prisförutsägelser mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av potentiella tillkännagivanden av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på API3 snart kommer att överträffa $3.64. Men vi bör vänta och se om API3:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer API3 att handla med ett lägsta handelspris på $2.91 och ett genomsnittligt handelspris på $3.21.

Api3 (API3) prisprognoser 2025

Om den uppåtgående trenden fortsätter fram till 2025 kan den nå $5.10 och API3 kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. API3 förväntas handlas till ett genomsnittspris på $4.66 och en låg av $4.37 år 2025.

Api3 (API3) Prisprognoser 2026

Om Api3 framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan API3-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer API3 att vara grön 2026. API3 förväntas nå och överträffa sin rekordnivå 2026. 2026 kommer den virtuella valutan att vara värd $6.56, med ett minimipris på $5.83 och ett snittpris på $6.12.

Api3 (API3) Prisprognoser 2027

Efter några omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att API3-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $7.58 senast 2027, med ett lägsta pris på $7.28 väntas före årets slut. Dessutom har API3 ett maxprisvärde på $8.01.

Api3 (API3) Prisprognoser 2028

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2028, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $9.03. Om API3 lyckas bryta den resistenta nivån 2028 skulle vi kunna se ett maxpris på $9.47, att misslyckas med att samla in API3-behoven till 2028 kan det resultera i en låg på $8.74.

Api3 (API3) prisprognoser 2029

Medan API3 strävar mot interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $10.20 och ett årligt pris nära över $10.93 år 2029.

Api3 (API3) Prisprognoser 2030

År 2030 kommer Api3 äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $11.66 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $12.38, i genomsnitt ut kl $11.95.

Api3 (API3) Prisförutsägelse 2031

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte ses som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2031 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala API3-priset 2031 bli $14.28 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $13.70.

Våra API3-prisförutsägelser är baserade på grundlig teknisk analys. Vi använder API3-marknadsdata i realtid för att uppdatera vår webbplats med en dynamisk API3-prisprognos.

Nyfiken på API3:s pris? Ta en titt på vår API3-prisförutsägelse nedan.

Slutsats

Totalt sett är API3:s inneboende värde och marknadsbidrag kristallklart. För att decentraliseringsapplikationer, plattformar och marknadsplatser ska fungera effektivt är behovet av korrekt, tredjepartsdata i verkligheten avgörande. Och detta behov är precis vad API3 möter. Plattformens oracle API-gateway fungerar som ett friktionsfritt nätverk som kan tillåta API-leverantörer att uppfylla detta väsentliga behov.

Med tiden har API3 kraften att helt ersätta blockchain-orakel som ett sätt att föra verklig data till blockchain-nätverket. Om projektet fortsätter att leverera som det har gjort, är en API3-prishöjning mycket trolig på listorna inom en snar framtid. Projektet kan visa sig vara en bra investering och ge betydande ROI.

Denna API3-prisförutsägelse är dock inte avsedd att vara investeringsråd. Priset på API3 är öppet för volatiliteten på kryptovalutamarknaden. Alla investeringar medför risker, och det är viktigt att göra oberoende forskning innan du gör en investering. 

Premium Api3 (API3) Prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Api3-prisförutsägelser, avancerade API3 köp/sälj-signaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
  • 78.94% Prognosnoggrannhet
  • Avancerade handelssignaler
  • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
  • Kartmönsterigenkänning
  • Exportera prognosdata
  • Köp/sälj rekommendationer
  • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är priset för Api3 (API3) idag?

Idag handlas Api3 (API3) till $1.46 med ett totalt börsvärde på $125,913,735.

Är Api3 en bra investering?

Api3 visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att API3 är ett bra val av investering.

Hur högt kan Api3 gå?

Genomsnittspriset för Api3 (API3) kan möjligen nå $2.04 det här året. Under de kommande 5 åren beräknas Api3 komma att överträffa $9.47.

Hur mycket kommer Api3 vara värt om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Api3, kan en långsiktig investering i API3 se priset stiga till $9.47 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Api3 att vara värt om 10 år?

Om du investerar i Api3 idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på API3 kan möjligen stiga till $18.50 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Api3-priset 2024?

Api3 (API3) pris förväntas nå $3.64 till 2024.

Vad blir Api3-priset 2025?

Api3 (API3) pris förväntas nå $5.10 till 2025.

Vad blir Api3-priset 2026?

Api3 (API3) pris förväntas nå $6.56 till 2026.

Vad blir Api3-priset 2027?

Api3 (API3) pris förväntas nå $8.01 till 2027.

Vad blir Api3-priset 2028?

Api3 (API3) pris förväntas nå $9.47 till 2028.

Vad blir Api3-priset 2029?

Api3 (API3) pris förväntas nå $10.93 till 2029.

Vad blir Api3-priset 2030?

Api3 (API3) pris förväntas nå $12.38 till 2030.

Vad blir Api3-priset 2031?

Api3 (API3) pris förväntas nå $14.28 till 2031.

Martin K Verifierad

Jag är en författare av bitcoin och kryptovaluta. Jag arbetar även som professionell handlare, och jag har erfarenhet av aktiehandel och bitcoinhandel. I mitt arbete strävar jag efter att ge tydlig och koncis information som hjälper människor att förstå dessa komplexa ämnen.

Senaste förutsägelser