Arweave (AR) prisförutsägelse – 2023, 2025, 2030

Arweave (AR) Översikt

🪙 Kryptovaluta Arweave
💱 Tickersymbol AR
🏆 Rank 84
💸 Börsvärde $543,728,284
💲 Pris $8.31
🚀 Handelsvolym $12,524,229
📈 Prisändring (24h) 6.60%
💰 Nuvarande utbud 65,454,185
  • Bullish Arweave (AR) prisförutsägelser varierar mellan $37.38 och $70.61 till 2030.
  • Marknadsanalytiker tror att AR kan nå $29.07 till 2025.
  • Bearish Arweave marknadsprisförutsägelse för 2023 är $6.65.

Arweave (AR) Introduktion

På den växande kryptomarknaden kommer ständigt nya spelare in. Var och en med sina olika grundläggande, konceptuella grunder och funktioner. Dessa faktorer tillsammans med handelsvolym och börsvärde fortsätter att producera deras ständigt varierande priser, såsom AR:s pris.

Att navigera genom kryptomarknaden för att göra en bra investering kan vara svårt men möjligt. Detta kräver att den egna forskningen ständigt utvecklas och kompletteras med teknisk analys från experter.

Man måste också ständigt övervaka de aktuella pris- och prisprognoserna. Att övervaka dessa prisförutsägelser hjälper dig att bättre förstå den framtida banan, vilket hjälper dig att skapa en långsiktig prisförutsägelse.

Att köpa Arweave kryptovaluta är ett beslut man bara kan fatta efter att ha blivit ordentligt informerad om vad valutan är, hur den fungerar och vad den har för ursprung. Hur man fungerar kommer att förklaras genom en teknisk analys av Arweave och dess ursprung genom fundamental analys.

Dessa kommer också att innefatta en förståelse för det aktuella handelspriset, det genomsnittliga prognostiserade priset, det genomsnittliga priset, minimipriset och den högsta prisnivån.

Vad är Arweave (AR)?

Arweave-nätverket är ett decentraliserat datalagringsnätverk. Det är en ny blockchain-baserad plattform som möjliggör permanent, säker och effektiv datalagring. Arweave-nätverkets ursprungliga token är AR.

Arweave-nätverket lanserades 2017. Huvudsyftet med Arweave-nätverket är att tillhandahålla en permanent och censurbeständig datalagringsplattform. Arweave-nätverket är baserat på blockchain-teknik.

Data som lagras i Arweave-nätverket är oföränderlig och kan inte raderas. Data som lagras i Arweave-nätverket är krypterad och kan endast nås av dataägaren.

Den är konstruerad ovanpå en helt ny blockchain-arkitektur kallad Blockweave, som tillhandahåller en banbrytande konsensusprocess och symbolisk ekonomisk modell som uppmuntrar nätverksanvändare att arbeta tillsammans för att tillhandahålla långsiktig datalagring.

Ett säkert, skalbart och kostnadseffektivt datalagringsalternativ erbjuds av Arweave-protokollet. I juni 2020 blev Arweave-nätverket live på huvudnätet. Nätverkets lagrings- och hämtningsfunktioner kräver nätverkets inbyggda token, AR.

I likhet med Bitcoin används Proof-of-Work-metoden för att bryta AR-tokens. Nyskapade AR-tokens och en procentandel av transaktionsavgifterna relaterade till data som lagras på nätverket ges till gruvarbetare som belöningar.

Areweave (AR) teknisk analys

Arweave är ett decentraliserat, permanent och incitamenterat datalagringsnätverk. Den är byggd ovanpå den nya blockchain-arkitekturen, Blockweave, som möjliggör en ny konsensusmekanism och symbolisk ekonomisk modell som uppmuntrar nätverksdeltagare att samarbeta för att tillhandahålla permanent datalagring.

Arweave-protokollet ger en datalagringslösning som är säker, skalbar och ekonomisk. Nätverkets ursprungliga token, AR, krävs för att använda nätverkets lagrings- och hämtningstjänster. AR-tokens bryts genom en Proof-of-Work-mekanism.

Gruvarbetare belönas med nypräglade AR-tokens samt en del av transaktionsavgifterna förknippade med data som lagras i nätverket. Blockvävdatastrukturen som används av Arweave liknar en blockkedja, men med några viktiga skillnader.

Block i en blockväv är inte sammankedjade linjärt. Istället är de sammanlänkade i en nätliknande struktur. Detta gör det möjligt för varje block att referera till flera tidigare block, vilket gör det möjligt för nätverket att uppnå hög genomströmning och skalbarhet. 

Arweave (AR) Prisförutsägelseberäkning

Areweaves prisförutsägelser beräknas genom att ta minimipriset, maxpriset och genomsnittspriset för Areweave och förutsäga det framtida priset för Areweave baserat på dessa priser.

Areweave-prisförutsägelserna beräknas med följande formel:

framtida pris på Areweave = (minimipris + maxpris + snittpris)/3

Areweave-prisförutsägelserna beräknas med minimipris, maxpris och genomsnittspris eftersom dessa priser är de viktigaste priserna på Areweave-marknaden.

Areweave-prisförutsägelserna beräknas med minimipriset, maxpriset och genomsnittspriset eftersom dessa priser representerar intervallet inom vilket priset på Areweave kan röra sig.

Arweave (AR) Fundamental Analysis

Arweaves konsensusmekanism är baserad på Proof-of-Work. Men till skillnad från Bitcoin, som använder energikrävande gruvdrift för att säkra nätverket, använder Arweave en ny algoritm som kallas Proof-of-Access. Denna algoritm gör det möjligt för gruvarbetare att belönas baserat på deras lagringstillgänglighet och nätverksanslutning, snarare än deras beräkningskraft.

Detta resulterar i en mer miljövänlig och hållbar konsensusmekanism. Arweave-nätverket är designat för att vara permanent och oföränderligt. Data som lagras i nätverket krypteras och sprids över flera noder. Detta gör den resistent mot censur och manipulering.

Dessutom replikeras och säkerhetskopieras data som lagras i nätverket, vilket säkerställer att den förblir tillgänglig även om delar av nätverket går offline. Arweave-protokollet ger många funktioner som gör det till en attraktiv lösning för datalagring.

För det första är det ekonomiskt. Data lagras i ett komprimerat format, vilket minskar lagringskostnaderna. För det andra är det säkert. Data är krypterad och spridd över flera noder, vilket gör den manipuleringssäker. Slutligen är det skalbart. Blockvävningsdatastrukturen gör det möjligt för nätverket att uppnå hög genomströmning och skalbarhet.

Högsta pris, Minimipris och Genomsnittligt handelspris

Minimipriset är det lägsta pris som en kryptovaluta kan köpas till. Detta kallas även minimiprisnivå. När man skapar ett arweave-prognossystem måste detta värde ständigt justeras eftersom spontana toppar orsakar snabba förändringar.

Maxpriset är det högsta priset som en kryptovaluta kan säljas till. Det kallas också för högsta prisnivå eller högsta prisvärde. Precis som dess motsvarighet, minimipris, är ett nyckelvärde som ständigt måste övervakas.

Medelpriset är genomsnittspriset för en kryptovaluta. Detta kallas också för det genomsnittliga handelspriset eller det genomsnittliga prisvärdet. Detta beräknas vanligtvis över en period som vanligtvis är tjugofyra timmar.

Minimipriset, maxpriset och genomsnittspriset beräknas genom att ta priserna på alla kryptovalutor på marknaden och hitta det lägsta priset, högsta priset och genomsnittspriset.

Minimipriset, maxpriset och genomsnittspriset är viktiga eftersom de hjälper investerare att veta inom vilket intervall priset på en kryptovaluta kan röra sig.

Denna statistik och siffror blir avgörande för att skapa och förstå många Arweave-prisförutsägelser. Arweave prisprognoser är investeringsråd med potential för investerare att göra en bra investering.

Arweave (AR) Aktuellt pris

Arweave är för närvarande värt $8.31 USD. AR har flyttat 6.60% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $12,524,229. Arweave är för närvarande rankad 84 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $543,728,284 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fraktal) och det glidande medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Arweave (AR) för att avgöra om det går att ha ett hausseartat eller baisseartat år.

Arweave (AR) Prisprediktion

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2023 $9.97 $11.63 $12.46
2024 $16.61 $18.28 $20.77
2025 $24.92 $26.58 $29.07
2026 $33.23 $34.89 $37.38
2027 $41.54 $43.20 $45.69
2028 $49.84 $51.50 $54.00
2029 $58.15 $59.81 $62.30
2030 $66.46 $68.12 $70.61
2031 $74.76 $78.09 $81.41

Våra prisprognoser använder Arweave (AR) marknadsdata i realtid och all data uppdateras live på vår webbplats. Detta gör att vi kan tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Arweave (AR) prisprognoser 2023

Arweave, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna att stiga i år (AR). AR-prisprognosen för 2023 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, som möjligen når $12.46.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $11.63 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. AR förväntas ha ett lägsta värde på $9.97.

Arweave (AR) prisprognoser 2024

År 2024 har Arweave AR-prisprognoser mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på AR snart kommer att överträffa $20.77. Vi bör dock vänta och se om AR:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer AR att handla med ett lägsta handelspris på $16.61 och ett genomsnittligt handelspris på $18.28.

Arweave (AR) prisprognoser 2025

Om den uppåtgående trenden fortsätter fram till 2025 kan den nå $29.07 och AR kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. AR förväntas handlas till ett snittpris på $26.58 och en låg av $24.92 år 2025.

Arweave (AR) prisprognoser 2026

Om Arweave framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan AR-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer AR att vara grönt 2026. AR förväntas nå och överträffa sin rekordhögsta 2026. 2026 kommer den virtuella valutan att vara värd $37.38, med ett minimipris på $33.23 och ett snittpris på $34.89.

Arweave (AR) prisförutsägelse 2027

Efter en del omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att AR-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $43.20 senast 2027, med ett lägsta pris på $41.54 väntas före årets slut. Vidare har AR ett maxprisvärde på $45.69.

Arweave (AR) prisprognoser 2028

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2028, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $51.50. Om AR lyckas bryta motståndsnivån 2028 skulle vi kunna se ett maxpris på $54.00, att misslyckas med att samla in det stöd som AR behöver senast 2028 kan det resultera i ett lågt värde på $49.84.

Arweave (AR) prisprognoser 2029

Medan AR strävar efter interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $58.15 och ett årligt pris nära över $62.30 år 2029.

Arweave (AR) prisförutsägelse 2030

År 2030 kommer Arweave äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $66.46 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $70.61, i genomsnitt ut kl $68.12.

Arweave (AR) prisprognoser 2031

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte ses som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2031 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala AR-priset 2031 bli $81.41 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $78.09.

Slutsats

Man bör bara bestämma sig för att köpa Arweave kryptovaluta efter att ha gjort omfattande forskning om vad valutan är, hur den fungerar och var den kom ifrån. Teknisk analys av AR och en fundamental analys blir fantastiska verktyg för att beräkna Arweave-prisförutsägelser.

Genom att hålla ett öga på arweave-priset vid sidan av minimipriset, maxprisvärdet och det genomsnittliga handelspriset kan du göra en bra investering. Baserat på din egen forskning kommer denna information att hjälpa dig att bättre förstå arweave-prisprognosen och till och med utveckla en långsiktig prisprognos.

På denna växande marknad där prisprognoserna ständigt varierar kommer prisprognosen 2022 att ha olika likheter med prisprognoserna från andra år. Att kunna förstå och analysera och förutsäga minimipriset, maxpriset och det aktuella priset och skapa förutsägelser såsom arweave-prognosen.

Premium Arweave (AR) prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Arweave-prisförutsägelser, avancerade AR-köp/säljsignaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
  • 78.94% Prognosnoggrannhet
  • Avancerade handelssignaler
  • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
  • Kartmönsterigenkänning
  • Exportera prognosdata
  • Köp/sälj rekommendationer
  • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är Arweave (AR)-priset idag?

Idag handlas Arweave (AR) till $8.31 med ett totalt börsvärde på $543,728,284.

Är Arweave en bra investering?

Arweave visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att AR är ett bra val av investering.

Hur högt kan Arweave gå?

Det genomsnittliga priset för Arweave (AR) kan möjligen nå $11.63 det här året. Under de kommande 5 åren beräknas Arweave komma att överträffa $54.00.

Hur mycket kommer Arweave att vara värt om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Arweave, kan en långsiktig investering i AR se priset stiga till $54.00 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Arweave att vara värt om 10 år?

Om du investerar i Arweave idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på AR kan möjligen stiga till $105.50 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Arweave-priset 2024?

Arweave (AR) pris förväntas nå $20.77 till 2024.

Vad blir Arweave-priset 2025?

Arweave (AR) pris förväntas nå $29.07 till 2025.

Vad blir Arweave-priset 2026?

Arweave (AR) pris förväntas nå $37.38 till 2026.

Vad blir Arweave-priset 2027?

Arweave (AR) pris förväntas nå $45.69 till 2027.

Vad blir Arweave-priset 2028?

Arweave (AR) pris förväntas nå $54.00 till 2028.

Vad blir Arweave-priset 2029?

Arweave (AR) pris förväntas nå $62.30 till 2029.

Vad blir Arweave-priset 2030?

Arweave (AR) pris förväntas nå $70.61 till 2030.

Vad blir Arweave-priset 2031?

Arweave (AR) pris förväntas nå $81.41 till 2031.

Jason Conor Verifierad

Chefredaktör för BitcoinWisdom-webbplatsen, jag är ansvarig för att se till att allt innehåll på vår webbplats är korrekt, relevant och användbart. Jag är en förespråkare för kryptovaluta och jag har följt kryptoutrymmet sedan början av 2012. Jag har skrivit mycket om Bitcoin och mitt arbete har dykt upp i några av de mest respekterade publikationerna.

Senaste förutsägelser