Coin98 (C98) Prisprediktion – 2023, 2025, 2030

Coin98 (C98) Översikt

🪙 Kryptovaluta Mynt98
💱 Tickersymbol C98
🏆 Rank 314
💸 Börsvärde $197,764,083
💲 Pris $0.255913
🚀 Handelsvolym $10,231,554
📈 Prisändring (24h) 3.75%
💰 Nuvarande utbud 772,777,665
  • Bullish Coin98 (C98) prisförutsägelser varierar mellan $1.15 och $2.18 till 2030.
  • Marknadsanalytiker tror att C98 kan nå $0.895697 till 2025.
  • Bearish Coin98 marknadsprisprognos för 2023 är $0.204731.

Coin98 (C98) Introduktion

Staking och token-byten är två av de många banbrytande idéer som har dykt upp på kryptomarknaden. Dessutom ger det olika intjäningsalternativ till sina användare genom flera funktioner. Tyvärr är det ofta nödvändigt att byta mellan valutor och ekosystem för att konsumenter ska få tillgång till alla dessa funktioner, vilket gör processen kontraintuitiv. Coin98 strävar efter att ses som en allomfattande DeFi-lösning som erbjuder alla dessa funktioner och mer.

Det är viktigt att tillhandahålla praktiska lösningar eftersom efterfrågan på decentraliserad finansiering fortsätter att öka över hela världen. Dessutom måste dessa lösningar vara så tillgängliga som möjligt om DeFi ska få framsteg hos allmänheten. Det är enklare för konsumenter att undersöka de olika möjligheterna som finns på grund av Coin98s kompatibilitet med över 20 blockkedjor.

I den här bloggen kommer vi att lyfta fram Coin98-prisförutsägelser och vad framtiden har att erbjuda för detta lovande projekt. Men innan du investerar, glöm inte att söka investeringsråd från en finansiell rådgivare för en lönsam investering!

Vad är Coin98 (C98)?

Coin98 är en omfattande DeFi-plattform skapad för att erbjuda alla DeFis kärnfördelar i ett forum. En decentraliserad börs, finansiering av flerkedjiga plånböcker, tokenfrigivning och revisionstjänster finns alla på Coin98-plattformen.

Coin98 syftar till att dra nytta av marknaden som helhet och vara bron från traditionell finans till decentraliserad finans i ljuset av fragmenteringen av DeFi över hundratals olika decentraliserade applikationer (DApps).

Tre nyckelfunktioner 

Coin98 Ventures

Den skapades som en accelerator och inkubator för att stödja innovativa DeFi-initiativ. Att delta i decentraliserade appar (DApps) och DeFi-protokoll baserade på Solana, Ethereum, BSC och Polkadot stödjer utvecklingen av banbrytande och användarvänliga projekt över flera blockkedjenätverk.

Coin98 Labs 

Den utvecklades för att möta otillfredsställd efterfrågan och förbättra efterfrågade tjänster inom DeFi-branschen. Projektet har producerat ett brett utbud av produkter, inklusive en inbyggd plånbok, pålitlig börs, portfölj och flera marknadslösningar. Införandet av nya kopplingar över kedjan och automatiserade val av marknadsgaranter är några andra förbättringar som pågår.

Coin98 Media 

Den länkar samman olika grupper av människor och affärspartners och erbjuder en mängd olika mediematerial och utbildningsverktyg för att ge blockchain-communityt den information som behövs för att utforska DeFi-miljön. Dessutom kan mediesektionen skapa fler verktyg när satsningen expanderar för att hjälpa plattformen att uppnå höga nivåer av kompatibilitet.

Vad är C98-token?

Med ett marknadsvärde på $300 miljoner är C98-token tillgänglig på tre stora blockkedjor: Binance Smart Chain, Ethereum och Solana. Myntet har en mängd olika användningsområden, från att tillåta innehavare att dra nytta av behandlingsavgifter till att erbjuda insatsincitament och exklusiva medlemsförmåner för en rad tjänster och varor. Dessutom tillåter C98 användare att påverka protokollet genom att ge förslag på Coin98-plattformen.

Coin98 (C98) Teknisk analys

Din förmåga att handla framgångsrikt beror på att du har rätt strategi och en solid förståelse för långsiktig prisförutsägelse. Som ett resultat är det en bra idé att tänka på var och en och bedöma hur väl den fungerar för dig. Här är några handelstaktiker som fokuserar på teknisk analys.

Relative Strength Index (RSI)

coin98 c98 prissvängningar utvärderas med hjälp av momentumoscillatorn känd som RSI. Värden för RSI sträcker sig från 0 till 100.

 RSI > 70 betyder att coin98 c98 är övervärderat och riskerar att krascha på marknaden.

 RSI < 30 indikerar att coin98 c98 är undervärderat.

Momentum Indicator (MOM)

MOM är en grundläggande indikator som undersöker coin98 c98-prisstegringen från föregående cykel. Den befintliga grafen skapar ett oscillatorverktyg som svänger över och under noll. Det är en obegränsad oscillator utan övre eller nedre gränser; därför kombineras med ytterligare signaler.

Leta efter skillnader, mittlinjekorsningar och extrema mått för att skilja mellan baisseartade och hausseartade avläsningar. 

Rörliga medelvärden

MA är prediktorer som ofta används i kryptovalutasektorn för att kontrollera prisvolatiliteten över en specifik tidsram. De borrar ner i coin98-prisuppskattningen för att se om värdet beräknas ha ett genomsnittligt lägsta prisvärde eller ett maximivärde.

Eftersom glidande medelvärden är eftersläpande indikatorer som reagerar på inträffade händelser, används de som tolkande snarare än prognostiserade indikatorer för bekräftelse och utvärdering.

På balansvolym

OBV förutspår prisförändringar beroende på ett coin98 volymflöde. Signalstyrkan för att köpa eller sälja virtuell valuta bestäms också av den.

Vanligtvis används ett kombinationsverktyg med denna indikator. Till exempel appliceras dagens rörelse på OBV-summan om priset på Coin98 går högre.

Coin98 (C98) Grundläggande analys

Medan andra DeFi-projekt adresserar likviditet över kedjor, stöder de ofta bara ett litet antal distinkta blockkedjor. Men genom att ta emot mer än 20 blockkedjor har Coin98 utvecklats utöver vad som är konventionellt för sektorn. Space Gate, en tvärkedjeförbindelse som möjliggör växling mellan olika nätverk, gör det möjligt.

Utan samarbetsrelationer med Polygon, PancakeSwap, Terra, Avalanche, Fantom, Band Protocol och Elrond skulle det vara omöjligt för Coin98 att komma in i olika blockkedjor. Istället kan en bro byggas för att komma åt likviditet och lösningar över kedjan genom att hålla kontakten med de olika blockkedjenätverken. En betydande fanbas för Coin98 finns, och de är engagerade i att växa och utveckla valutan. Gemenskapen är engagerad i forum och sociala medier och arbetar ständigt för att förbättra myntet.

Teamet arbetar på att göra kryptovalutor och DeFi mer tillgängliga, och inbyggt utbyte av flera kedjor är på väg till Extension Wallet. Dessutom kan coin98 förbättra hela sitt ekosystem och lägga till ytterligare en dimension till DeFi-satsningar på andra blockkedjor genom att kombinera fler AMM:er för likviditet och skapa fler gateways över flera kedjor.

Coin98 (C98) Aktuellt pris

Coin98 är för närvarande värt $0.255913 USD. C98 har flyttat 3.75% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $10,231,554. Coin98 är för närvarande rankad 314 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $197,764,083 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fraktal) och det glidande medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Coin98 (C98) för att avgöra om det går att ha ett hausseartat eller baisseartat år.

Coin98 (C98) Prisprediktion

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2023 $0.307096 $0.358279 $0.38387
2024 $0.511827 $0.563009 $0.639783
2025 $0.76774 $0.818923 $0.895697
2026 $1.02 $1.07 $1.15
2027 $1.28 $1.33 $1.41
2028 $1.54 $1.59 $1.66
2029 $1.79 $1.84 $1.92
2030 $2.05 $2.10 $2.18
2031 $2.30 $2.41 $2.51

Våra prisprognoser använder Coin98 (C98) marknadsdata i realtid och all data uppdateras live på vår hemsida. Detta tillåter oss att tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Coin98 (C98) Prisprediktion 2023

Coin98, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna att stiga i år (C98). C98-prisprognosen för 2023 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, som möjligen når $0.38387.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $0.358279 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. C98 förväntas ha ett lägsta värde på $0.307096.

Coin98 (C98) Prisprediktion 2024

År 2024 har Coin98 C98 prisprognoser mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på C98 snart kommer att överträffa $0.639783. Vi bör dock vänta och se om C98:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer C98 att handla med ett lägsta handelspris på $0.511827 och ett genomsnittligt handelspris på $0.563009.

Coin98 (C98) Prisprediktion 2025

Om den uppåtgående trenden fortsätter fram till 2025 kan den nå $0.895697 och C98 kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. C98 förväntas handlas till ett snittpris på $0.818923 och en låg av $0.76774 år 2025.

Coin98 (C98) Prisprediktion 2026

Om Coin98 framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan C98-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer C98 att vara grön 2026. C98 förväntas nå och överträffa sin rekordnivå 2026. 2026 kommer den virtuella valutan att vara värd $1.15, med ett minimipris på $1.02 och ett snittpris på $1.07.

Coin98 (C98) Prisprediktion 2027

Efter några omfattande prognoser och teknisk analys, uppskattar vi att C98-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $1.33 senast 2027, med ett lägsta pris på $1.28 väntas före årets slut. Vidare har C98 ett maxprisvärde på $1.41.

Coin98 (C98) Prisprediktion 2028

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2028, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $1.59. Om C98 lyckas bryta motståndsnivån 2028 skulle vi kunna se ett maxpris på $1.66, att misslyckas med att samla in det stöd som C98 behöver senast 2028 kan det resultera i en låg på $1.54.

Coin98 (C98) Prisprediktion 2029

Medan C98 strävar mot interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $1.79 och ett årligt pris nära över $1.92 år 2029.

Coin98 (C98) Prisprediktion 2030

År 2030 kommer Coin98 äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $2.05 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $2.18, i genomsnitt ut kl $2.10.

Coin98 (C98) Prisprediktion 2031

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte ses som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2031 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala C98-priset 2031 bli $2.51 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $2.41.

Slutsats

Kryptovalutamarknaden måste uppfylla efterfrågan och förväntningarna från nykomlingar, åskådare och mer erfarna community-medlemmar. Det Coin98 har skapat och kommer att arbeta för att expandera kan vara en ögonöppnare för krypto- och DeFi-utrymmet. Det är mycket enklare att utforska olika möjligheter tack vare att integrera över 20 blockkedjor och L2-skalbarhetslösningar inom en kupol. Det gör det också lättare för användare att överföra värde mellan blockkedjor.

När du investerar i kryptovalutor bör spelare alltid göra sin egen forskning om det genomsnittliga handelspriset och vara extremt försiktig eftersom det är en mycket riskabel verksamhet.

Premium Coin98 (C98) Prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Coin98 prisprognoser, avancerade C98 köp/sälj-signaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
  • 78.94% Prognosnoggrannhet
  • Avancerade handelssignaler
  • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
  • Kartmönsterigenkänning
  • Exportera prognosdata
  • Köp/sälj rekommendationer
  • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är Coin98 (C98) priset idag?

Idag handlas Coin98 (C98) till $0.255913 med ett totalt börsvärde på $197,764,083.

Är Coin98 en bra investering?

Coin98 visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att C98 är ett bra val av investering.

Hur högt kan Coin98 gå?

Det genomsnittliga priset på Coin98 (C98) kan möjligen nå $0.358279 det här året. Under de kommande 5 åren förväntas det att Coin98 kan överträffa $1.66.

Hur mycket kommer Coin98 att vara värt om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Coin98, kan en långsiktig investering i C98 se priset stiga till $1.66 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Coin98 att vara värt om 10 år?

Om du investerar i Coin98 idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på C98 kan möjligen stiga till $3.25 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Coin98-priset 2024?

Coin98 (C98) pris förväntas nå $0.639783 till 2024.

Vad blir Coin98-priset 2025?

Coin98 (C98) pris förväntas nå $0.895697 till 2025.

Vad blir Coin98-priset 2026?

Coin98 (C98) pris förväntas nå $1.15 till 2026.

Vad blir Coin98-priset 2027?

Coin98 (C98) pris förväntas nå $1.41 till 2027.

Vad blir Coin98-priset 2028?

Coin98 (C98) pris förväntas nå $1.66 till 2028.

Vad blir Coin98-priset 2029?

Coin98 (C98) pris förväntas nå $1.92 till 2029.

Vad blir Coin98-priset 2030?

Coin98 (C98) pris förväntas nå $2.18 till 2030.

Vad blir Coin98-priset 2031?

Coin98 (C98) pris förväntas nå $2.51 till 2031.

Jason Conor Verifierad

Chefredaktör för BitcoinWisdom-webbplatsen, jag är ansvarig för att se till att allt innehåll på vår webbplats är korrekt, relevant och användbart. Jag är en förespråkare för kryptovaluta och jag har följt kryptoutrymmet sedan början av 2012. Jag har skrivit mycket om Bitcoin och mitt arbete har dykt upp i några av de mest respekterade publikationerna.

Senaste förutsägelser