Crypto Miner Hut 8 Bucks Trend genom att hålla fast vid sina utvunna Bitcoins

Crypto Miner Hut 8 Bucks Trend genom att hålla fast vid sina minerade Bitcoins

Hut 8, ett av världens största gruvföretag för kryptovaluta, går emot trenden genom att innehav på majoriteten av bitcoins som den bryter.

Medan de flesta gruvarbetare omedelbart säljer sina drag för fiat-valuta för att täcka driftskostnader och göra vinst, har Hut 8 lagrat sina utvunna bitcoins i långsiktiga innehav, eller vad som vanligtvis kallas "hodling".

Beslutet att hodla snarare än att sälja är ett relativt nytt fenomen i världen av kryptovalutabrytning. Det är möjliggjort av Hut 8:s unika position som både gruvarbetare och operatör av storskaliga gruvanläggningar. Genom att hålla sina minerade bitcoins kan Hut 8 säkra sig mot volatiliteten på kryptovalutamarknaderna och upprätthålla en stabil intäktsström.

Företaget har också kunnat använda sina hodled bitcoins som säkerhet för ytterligare finansiering, vilket har gjort det möjligt för det att utöka sin verksamhet och öka sin hashrate.

Hyddans gruvarbetares produktion har varit konsekvent under de senaste månaderna, i genomsnitt runt 10 bitcoins per dag. Alla bitcoins som utvinns placeras i förvar, i enlighet med hyddans "HODL"-strategi. Detta innebär att bitcoins inte spenderas, utan snarare hålls kvar för att öka deras värde över tiden.

Stugan har varit i drift sedan en tid tillbaka och har haft stora framgångar. Förutom sin stabila gruvdrift erbjuder hyddan även bitcoinlagring och förvaltningstjänster till sina kunder. Detta är en värdefull tjänst för dem som inte vill oroa sig för att förlora eller tappa bort sina bitcoins.

Än så länge, Hydda 8Satsningen på hodling verkar ge resultat. Företaget är på väg att bli en av de mest lönsamma Bitcoin-gruvarbetarna trots baisse marknadsförhållanden.

Vad betyder det att HODL?

Termen "HODL" kommer från en felstavning av ordet "håll" som inträffade i ett numera berömt inlägg på Bitcoin Forum redan 2013. Den ursprungliga affischen, som gick under namnet GameKyuubi, reagerade på de volatila prisrörelserna i början av Bitcoin och uppmanade andra investerare att helt enkelt hålla fast vid sin BTC istället för att sälja av den i panik.

Sedan dess har "HODL" blivit något av ett samlingsrop för kryptovalutagemenskapen, som förkroppsligar den långsiktiga utsikten och det tålamod som ofta krävs när man investerar i digitala tillgångar.

Så, oavsett om du har Bitcoin, Ethereum, Litecoin eller någon annan kryptovaluta, kom ihåg att HODL!

Vad du bör veta om HODL-strategin

HODL-strategin är en långsiktig investeringsstrategi där du "håller ut livet ut" och inte säljer din krypto även när priserna kraschar. Denna strategi är baserad på tron att kryptovalutamarknaden fortfarande är i sina tidiga utvecklingsstadier och så småningom kommer att återhämta sig från eventuella kortsiktiga priskrascher.

En av de främsta fördelarna med att följa HODL-strategin är att den kan hjälpa dig att undvika att fatta känslobaserade beslut som kan skada din investeringsportfölj på lång sikt. Till exempel, om du säljer din krypto när priserna kraschar, kan du gå miste om den eventuella återhämtningen. Genom att behålla dina tillgångar under en krasch ger du dem en chans att återfå sitt värde över tid.

Naturligtvis finns det också risker förknippade med HODL-strategin. Till exempel, om en viss kryptovaluta aldrig återhämtar sig från en större krasch, kan du sluta med att förlora hela din investering. Dessutom kan det vara psykologiskt svårt att hålla fast vid tillgångar under en krasch eftersom det går emot vår naturliga instinkt att minska våra förluster när saker går utför.

Sammantaget, om HODL-strategin är rätt för dig eller inte beror på din individuella risktolerans och investeringsmål. Om du är bekväm med att behålla tillgångar under perioder av volatilitet och har en lång tidshorisont för dina investeringar, kan HODLing vara ett bra alternativ för dig. Men om du är orolig för kortsiktiga prisrörelser eller tenderar att få panik när marknaderna kraschar, kanske den här strategin inte är idealisk.

Barinem Pene Verifierad

Barry Pene är en sträng blockchain research/copywriter. Barry har handlat med kryptor sedan 2017 och har investerats i frågor som skulle sätta blockkedjeindustrin på rätt piedestal. Barrys forskningsexpertis sträcker sig över blockchain som en störande teknologi, DeFis, NFTs, Web3 och minskning av energiförbrukningsnivåer vid brytning av kryptovaluta.

Senaste nytt