Dia (DIA) Prisförutsägelse – 2023, 2025, 2030

Dia (DIA) Översikt

🪙 Kryptovaluta Dia
💱 Tickersymbol DIA
🏆 Rank 586
💸 Börsvärde $59,242,237
💲 Pris $0.535559
🚀 Handelsvolym $8,178,852
📈 Prisändring (24h) 3.47%
💰 Nuvarande utbud 110,617,604
  • Bullish Dia (DIA) prisförutsägelser varierar mellan $2.41 och $4.55 till 2030.
  • Marknadsanalytiker tror att DIA kan nå $1.87 till 2025.
  • Bearish Dia marknadsprisprognos för 2023 är $0.428447.

Dia (DIA) Introduktion

Företaget som kallas Decentralized Information Asset (DIA) skapar de datapaket som kallas orakel som ofta används i DeFi-appar för smarta kontrakt.

Det är långt ifrån prishöjningen på cirka 50% som den fick i februari 2022 när den avslöjade ett partnerskap med CF Benchmarks, en brittisk leverantör av neutralt genomsnittligt riktat index som godkänts av Financial Conduct Authority (FCA), för att mata sina gästorakel med data från dess kryptoindexreferenspriser.

Även om flytten först togs emot väl av marknaden, sjönk myntets pris efteråt från högsta värde till minimivärde.

Den här recensionen kommer att beskriva senaste DIA-prisprognos, analys och andra relevanta fakta för att hjälpa dig att avgöra om DIA är en lönsam investering.

Vad är Dia (DIA)?

En öppen källkodsplattform kallad DIA tillhandahåller information som gruvarbetare av smarta kontrakt kan använda för att genomföra transaktioner. Till exempel, närhelst en transaktion är programmerad att inträffa endast när "X"-händelse inträffar, för att avgöra om villkoret uppfylldes eller inte, kommer det smarta kontraktet att ta emot data från orakel.

Kontraktet kan fortsätta att behandla transaktioner på grund av oraklets förvärv, validering och överföring av dessa data till de frågande parterna.

Den huvudsakliga egenskapen som skiljer DIA från andra orakel är att data erhålls och bedöms endast av intressenter genom crowdsourcing, liknande hur Wikipedia gör det.

Det är ett totalt användarkontrollerat system där användarna kompenseras (i form av mynt) för sina insatser för att hitta data. DIA-mynt är priserna.

I DIA-nätverket kompenseras dataleverantörer med DIA-mynt. Dessutom kan dessa valutor användas för att handla, skicka pengar och rösta om ändringar i det ERC-20 Ethereum-baserade DIA-nätverket.

Dia (DIA) grundläggande analys

En cross-chain, end-to-end, öppen källkod för data och oracle-plattform för Web3 kallas DIA (Decentralized Information Asset).

Vi ska nu analysera några av plattformens enastående funktioner,

Inga datatypbegränsningar

Alla typer av on-chain och off-chain data kan hämtas med hjälp av DIA. Den samlar samtidigt information på handelsnivå från ett brett utbud av källor, inklusive flöden för tillgångspriser, metaversdata, låneräntor och mer.

Anpassning

Dataflöden med specifik metod och källor erbjuds av DIA. Dessa dataflöden är helt anpassningsbara, vilket gör det möjligt att skapa mycket motståndskraftiga, skräddarsydda flöden som förändrar paradigmet för orakel.

Leverans

På alla relevanta nätverk, inklusive Ethereum, Fantom, Solana, Arbitrum, Polkadot, Kusama, BSC, Polygon, Avalanche, Celo och många fler, har utvecklare tillgång till DIA:s orakel.

Tillgänglighet

Dataflödena som tillhandahålls av DIA är transparenta och med öppen källkod. Metodiken, källorna och kodbasen för DIA kommer alltid att vara öppen källkod och fritt tillgänglig. Dessutom uppfyller de alla efterlevnadsstandarder för konventionella finansiella tillämpningar.

Dia (DIA) Teknisk analys

Dia hade en extraordinär 500%-tillväxt på bara ett år, vilket visar mycket lovande för framtida prisprognoser. 

Användare fattar lönsamma investeringsbeslut om de är medvetna om ett kryptovalutaprojekts långsiktiga utsikter. Ett projekts värdeförslag och principer kommer långt för att säkerställa att dess värde förblir högt, även om detta främst är kontextuellt.

Grunderna pekar på ett effektivt kryptoorakelprojekt som avsevärt bidrar till den blockkedjebaserade ekonomin. Med tanke på detta, förväntas det att den långsiktiga prisprognosen för Dia-mynt skulle öka under de kommande åren.

Det aktuella Dia-priset visar den ökade sannolikheten för ett betydande utbrott under de kommande veckorna. Medan tjurarna och björnarna på kryptovalutamarknaden kämpar mot det, kan vissa investerare vara tveksamma till att delta i något projekt. Detta ger dock en sällsynt chans att köpa Dia till ett fynd och tjäna på den efterföljande handeln på tjurmarknaden.

När trendlinjerna ansluter uppvisar indikatorn för glidande medelvärde för konvergens och divergens (MACD) en stark köpsignal.

Avläsningen av det relativa styrkeindexet (RSI) indikerar att Dia fortfarande är relativt underköpt, vilket gör detta till det optimala tillfället för många handlare att köpa DIA och lyfta marknaden.

Dia (DIA) Aktuellt pris

Dia är för närvarande värd $0.535559 USD. DIA har flyttat 3.47% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $8,178,852. Dia är för närvarande rankad 586 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $59,242,237 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fraktal) och det glidande medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Dia (DIA) för att avgöra om det går att ha ett hausseartat eller baisseartat år.

Dia (DIA) Prisprognoser

Wallet Investor, ett algoritmbaserat prognosverktyg, har varit mer pessimistisk om den långsiktiga prisförutsägelsen för DIA/USD-paret. Prisprognosen är som följer: 

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2023 $0.642671 $0.749782 $0.803338
2024 $1.07 $1.18 $1.34
2025 $1.61 $1.71 $1.87
2026 $2.14 $2.25 $2.41
2027 $2.68 $2.78 $2.95
2028 $3.21 $3.32 $3.48
2029 $3.75 $3.86 $4.02
2030 $4.28 $4.39 $4.55
2031 $4.82 $5.03 $5.25

Våra prisprognoser använder Dia (DIA) marknadsdata i realtid och all data uppdateras live på vår hemsida. Detta tillåter oss att tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Dia (DIA) Prisprognoser 2023

Dia, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna att stiga i år (DIA). DIA-prisprognosen för 2023 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, möjligen $0.803338.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $0.749782 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. DIA förväntas ha ett lägsta värde på $0.642671.

Dia (DIA) Prisförutsägelse 2024

Under 2024 har Dia DIA-prisprognosen mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på DIA snart kommer att överträffa $1.34. Vi bör dock vänta och se om DIA:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer DIA att handla med ett lägsta handelspris på $1.07 och ett genomsnittligt handelspris på $1.18.

Dia (DIA) Prisprognoser 2025

Om den uppåtgående trenden fortsätter fram till 2025 kan den nå $1.87 och DIA kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. DIA förväntas handlas till ett snittpris på $1.71 och en låg av $1.61 år 2025.

Dia (DIA) Prisprognoser 2026

Om Dia framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan DIA-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer DIA att vara grön 2026. DIA förväntas nå och överträffa sin rekordnivå 2026. 2026 kommer den virtuella valutan att vara värd $2.41, med ett minimipris på $2.14 och ett snittpris på $2.25.

Dia (DIA) Prisprognoser 2027

Efter en del omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att DIA-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $2.78 senast 2027, med ett lägsta pris på $2.68 väntas före årets slut. Vidare har DIA ett maxprisvärde på $2.95.

Dia (DIA) Prisförutsägelse 2028

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2028, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $3.32. Om DIA lyckas bryta motståndsnivån 2028 skulle vi kunna se ett maxpris på $3.48, att misslyckas med att samla in det stöd som DIA behöver senast 2028 kan det resultera i en lägsta nivå på $3.21.

Dia (DIA) Prisförutsägelse 2029

Medan DIA strävar efter interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $3.75 och ett årligt pris nära över $4.02 år 2029.

Dia (DIA) Prisprognos 2030

År 2030 kommer Dia äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $4.28 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $4.55, i genomsnitt ut kl $4.39.

Dia (DIA) Prisförutsägelse 2031

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte ses som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2031 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala DIA-priset 2031 bli $5.25 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $5.03.

Slutsats

Det är viktigt att komma ihåg att kryptovalutamarknaden fortsätter att vara ganska volatil när man undersöker DIA-prisprognoser eftersom detta gör det utmanande att förutse ett mynts pris med någon grad av noggrannhet på kort sikt och mycket svårare på lång sikt. Som ett resultat av detta visar sig prisförutsägelser gjorda av sakkunniga finansiella rådgivare och algoritmbaserade prognosmakare ibland vara felaktiga.

Baserat på historiska data och teknisk analys ser de flesta proffs DIA som en bra investering i det långa loppet. Det korta siktet ger för det mesta ett neutralt momentum till Dia-prisprognosen.

Innan du fattar några investeringsbeslut råder vi dig att alltid göra din egen undersökning och ta hänsyn till de senaste marknadstrenderna, nyheter, tekniska och fundamentala analyser och professionell rådgivning. Risk aldrig mer än du har råd att förlora när du investerar.

Premium Dia (DIA) Prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Dia-prisförutsägelser, avancerade DIA-köp/säljsignaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
  • 78.94% Prognosnoggrannhet
  • Avancerade handelssignaler
  • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
  • Kartmönsterigenkänning
  • Exportera prognosdata
  • Köp/sälj rekommendationer
  • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är Dia (DIA)-priset idag?

Idag handlas Dia (DIA) till $0.535559 med ett totalt börsvärde på $59,242,237.

Är Dia en bra investering?

Dia visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att DIA är ett bra val av investering.

Hur högt kan Dia gå?

Det genomsnittliga priset på Dia (DIA) kan möjligen nå $0.749782 det här året. Under de kommande 5 åren beräknas Dia komma att överträffa $3.48.

Hur mycket kommer Dia att vara värd om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Dia, kan en långsiktig investering i DIA se priset stiga till $3.48 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Dia att vara värd om 10 år?

Om du investerar i Dia idag, som med vilken investering som helst, förväntas en långsiktig ökning. Priset på DIA kan möjligen stiga till $6.80 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Dia-priset 2024?

Dia (DIA) pris förväntas nå $1.34 till 2024.

Vad blir Dia-priset 2025?

Dia (DIA) pris förväntas nå $1.87 till 2025.

Vad blir Dia-priset 2026?

Dia (DIA) pris förväntas nå $2.41 till 2026.

Vad blir Dia-priset 2027?

Dia (DIA) pris förväntas nå $2.95 till 2027.

Vad blir Dia-priset 2028?

Dia (DIA) pris förväntas nå $3.48 till 2028.

Vad blir Dia-priset 2029?

Dia (DIA) pris förväntas nå $4.02 till 2029.

Vad blir Dia-priset 2030?

Dia (DIA) pris förväntas nå $4.55 till 2030.

Vad blir Dia-priset 2031?

Dia (DIA) pris förväntas nå $5.25 till 2031.

Jason Conor Verifierad

Chefredaktör för BitcoinWisdom-webbplatsen, jag är ansvarig för att se till att allt innehåll på vår webbplats är korrekt, relevant och användbart. Jag är en förespråkare för kryptovaluta och jag har följt kryptoutrymmet sedan början av 2012. Jag har skrivit mycket om Bitcoin och mitt arbete har dykt upp i några av de mest respekterade publikationerna.

Senaste förutsägelser