Einsteinium (EMC2) prisförutsägelse – 2023, 2025, 2030

Einsteinium (EMC2) Översikt

🪙 Kryptovaluta Einsteinium
💱 Tickersymbol E MC2
🏆 Rank 2509
💸 Börsvärde $0
💲 Pris $0.00043
🚀 Handelsvolym $4,635
📈 Prisändring (24h) 24.91%
💰 Nuvarande utbud 0
  • Bullish Einsteinium (EMC2) prisförutsägelser varierar mellan $0.001936 och $0.003657 till 2030.
  • Marknadsanalytiker tror att EMC2 kan nå $0.001506 till 2025.
  • Bearish Einsteinium marknadsprisförutsägelse för 2023 är $0.000344.

Einsteinium (EMC2) Introduktion

Med ett nytt förhållningssätt till gruvdrift, en unik finansieringsmodell för vetenskapliga projekt och en konsensusmekanism som liknar Bitcoin, är Einsteinium en kryptovaluta skapad som en plattform för finansiering av vetenskaplig forskning som kommer att leda till eventuell utveckling. Vetenskapsvärlden har utvecklats lika mycket som den tekniska världen, men de händelser som främjar finansieringen av avgörande frågor inom vetenskapen är inte längre lika tillgängliga som de var på 1900-talet och början av 2000-talet. Einsteinium, vars namn var inspirerat av Albert Einstein, en av de bästa forskarna på 1900-talet, är ett symbol som är designat för att tackla vetenskaplig finansiering genom blockkedjan. Men kommer EMC2 att göra en lönsam investering med världen som lutar mot maskininlärning och assistans för att lösa komplexa vetenskapliga problem och kryptovalutamarknaden som anses vara en mycket riskabel verksamhet för att bygga ett projekt med enastående potential?

I den här informativa artikeln kommer vi att diskutera Einsteinium-ekosystemet, skalbarhetsuppdateringarna i nätverket och framtida prisprognoser som lyfter fram det förväntade lägsta genomsnittspriset, det genomsnittliga handelspriset, maxprisvärdet, max genomsnittspriset och lägsta prisvärdet efter att vi samla in historisk prisdata som har påverkat EMC2-prisuppgången sedan den skapades.

Vad är Einsteinium (EMC2)?

Einsteinium (EMC2) är ett blockchain-nätverk som helt är beroende av samhällets drivkraft att samla in vetenskapliga forsknings- och utvecklingsmedel. EMC2 betraktas som en Scrypt-token som använder Kimoto-gravitationen väl med en 60-sekunders blocktid och 50% blockreduktion för att säkerställa demokratin i gruvprocessen. Einsteinium designades för att hitta teknologiska, filantropiska och vetenskapliga projekt för finansiering. EMC2 är beroende av Proof-of-Work för att upprätthålla cirkulation och säkerhet på nätverket, liknande funktionaliteten hos Bitcoin. Så i mer ljus fungerar EMC2 som ett hybridsystem som integrerar Bitcoin i välgörenhetssystemet.

Einsteinium Foundation är ett nav för plattformens forsknings- och välgörenhetsfonder genom Einsteinium Foundation, myntens organisatoriska motsvarighet. Under sin Proof-of-Work gruvmekanism får Foundation 2,5% av varje blockbelöning. Av denna avkastning på 2,5% tilldelas 2% för att finansiera vetenskaplig forskning, medan 0,5% häst till marknadsföring, donationer och kranar. Men för att bättre förstå hur Einsteinium Foundation bestämmer vilka projekt som får finansiering och hur mycket pengar de får, måste konceptet med funktionsepoker inom EMC2:s Proof-of-Work-algoritm undersökas.

En epok är hur lång tid det tar gruvarbetare att bygga 36 000 block på den allmänna boken som är ansluten till Einsteinium-nätverket, eller ungefär 25 dagar. När en epok är avslutad, används intäkterna från Einsteinium Foundations blockbelöningar från den epoken i forskning eller finansiering av projekt inom teknologiska, vetenskapliga eller blockkedjesektorer. Nätverksanvändarna eller medlemmarna i Einsteiniums ekosystem uppmanas att rösta på det mest lovande projektet och de som har en värdig anledning till finansiering. Det kommer att finnas 730 epoker totalt med vilka gruvarbetare får blockbelöningar. Under implementeringen av Einsteiniums modell går intäkterna från blockbelöningar nedåt när nätverket förvandlas till varje ny epok. Därför kommer antalet mynt som tas emot från varje belöningserbjudande att minska med tiden. Till exempel, under de två första epokerna var blockbelöningarna 1 024 EMC2; vid den sista epoken kommer blockbelöningen att reduceras till endast en Einsteinium-token.

Efter att ha studerat vitboken kan du undra varför någon bryter en token som ger färre belöningar till sina användare när blockkedjan expanderar? Det är vad Wormhole Event på nätverket handlar om. Ur Einsteiniums perspektiv är The Wormhole Event ett unikt bidrag till nätverkets Proof-of-Work-modell.

Denna händelse inträffar slumpmässigt inom en epok och pågår i 180 block vid den tidpunkt då en blockbelöning på 2973 EMC2 ersatte den epokens standardbelöning. Detta lotterisystem är tänkt att möjliggöra gruvdriftens kontinuerliga attraktionskraft för blockkedjans gruvsamhälle. Det är också tänkt att kompensera för varje efterföljande epoks nedskalning i blockbelöningar. Einsteiniums utvecklingsteam hävdar att det kommer att göra gruvdrift mer lönsamt i framtiden. När värdet på EMC2-token ökar i framtiden kommer de mer produktiva Wormhole Events att bli. Dessutom, eftersom blockbelöningarna för dessa händelser ökar och gör det hela tiden, kommer gruvarbetare att uppmuntras att bryta efter Wormhole Events endast för att de kommer att öka i värde med själva token.

Einsteinium (EMC2) grundläggande analys

Einsteinium Foundation infördes officiellt i en ideell organisation den 7 april 2018 och registrerades med NPO-organisationsnummer 882658-4 i Montreal. Det är den första ideella organisationen dedikerad till den vetenskapliga forskningsindustrin i kryptovalutavärlden. Einsteinium Foundation har gått vidare med att säkra anslag och utveckla partnerskap med ideella organisationer globalt, för att möjliggöra skapandet av mer innovativa vetenskapliga projekt. Enligt finansiella rapporter hade stiftelsen redan i slutet av 2021 bidragit med 16 miljoner EMC2-mynt för vetenskapsprojekt. Integreringen av crowdfunding av användarna i nätverkets process har hjälpt Einsteinium Foundation att öka medvetenheten om otaliga projekt och orsaker.

Det maximala utbudet av EMC2 vid den första lanseringen var 300 miljoner tokens, vilket reducerades till 254 miljoner tokens cirkulationstillförsel år 2020, vilket kommer att reduceras ytterligare till 2022, och förväntas bibehålla den cykeln på grund av funktionsmekanismen som redan specificerats ovan .

Einsteinium (EMC2) Aktuellt pris

Einsteinium är för närvarande värt $0.00043 USD. EMC2 har flyttat 24.91% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $4,635. Einsteinium är för närvarande rankad 2509 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $0 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fractal) och det glidande medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Einsteinium (EMC2) för att avgöra om det går att ha ett hausseartat eller baisseartat år.

Einsteinium (EMC2) Prisprognoser

Einsteiniums prisvärde är volatil, precis som andra digitala mynt. I det här avsnittet tillämpade vi djupgående teknisk analys för att utvärdera det förväntade lägsta prisvärdet och högsta prisnivån för EMC2 under de följande åren.

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2023 $0.000516 $0.000602 $0.000645
2024 $0.00086 $0.000946 $0.001076
2025 $0.001291 $0.001377 $0.001506
2026 $0.001721 $0.001807 $0.001936
2027 $0.002151 $0.002237 $0.002366
2028 $0.002581 $0.002667 $0.002796
2029 $0.003012 $0.003098 $0.003227
2030 $0.003442 $0.003528 $0.003657
2031 $0.003872 $0.004044 $0.004216

Våra prisprognoser använder Einsteinium (EMC2) marknadsdata i realtid och all data uppdateras live på vår webbplats. Detta tillåter oss att tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Einsteinium (EMC2) prisprognoser 2023

Einsteinium, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna som har stigit i år (EMC2). EMC2-prisprognosen för 2023 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, möjligen att nå $0.000645.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $0.000602 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. EMC2 förväntas ha ett lägsta värde på $0.000516.

Einsteinium (EMC2) prisprognoser 2024

År 2024 har Einsteinium EMC2 prisförutsägelse mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på EMC2 snart kommer att överträffa $0.001076. Vi bör dock vänta och se om EMC2:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer EMC2 att handla med ett lägsta handelspris på $0.00086 och ett genomsnittligt handelspris på $0.000946.

Einsteinium (EMC2) prisförutsägelse 2025

Om den uppåtgående trenden fortsätter fram till 2025 kan den nå $0.001506 och EMC2 kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. EMC2 förväntas handlas till ett snittpris på $0.001377 och en låg av $0.001291 år 2025.

Einsteinium (EMC2) prisprognoser 2026

Om Einsteinium framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan EMC2-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer EMC2 att vara grön 2026. EMC2 förväntas nå och överträffa sin rekordnivå 2026. 2026 kommer den virtuella valutan att vara värd $0.001936, med ett minimipris på $0.001721 och ett snittpris på $0.001807.

Einsteinium (EMC2) prisprognoser 2027

Efter några omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att EMC2-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $0.002237 senast 2027, med ett lägsta pris på $0.002151 väntas före årets slut. Vidare har EMC2 ett maxprisvärde på $0.002366.

Einsteinium (EMC2) prisprognoser 2028

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2028, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $0.002667. Om EMC2 lyckas bryta motståndsnivån 2028 skulle vi kunna se ett maxpris på $0.002796, att misslyckas med att samla in det stöd som EMC2 behöver senast 2028 kan resultera i en lägsta nivå på $0.002581.

Einsteinium (EMC2) prisförutsägelse 2029

Medan EMC2 strävar mot interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $0.003012 och ett årligt pris nära över $0.003227 år 2029.

Einsteinium (EMC2) prisförutsägelse 2030

År 2030 kommer Einsteinium äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $0.003442 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $0.003657, i genomsnitt ut kl $0.003528.

Einsteinium (EMC2) prisförutsägelse 2031

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte ses som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2031 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala EMC2-priset 2031 bli $0.004216 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $0.004044.

Slutsats

Hela konceptet med Einsteiniums ekosystem är ganska komplicerat för en nybörjare på grund av dess process för att bryta och bearbeta mynt, vilket gör nätverket inte gynnsamt för icke-kryptoinfödda. Sektorn de siktar på att bygga i är dock inte bekant för många företag, vilket ger dem en chans att dominera i framtiden om nätverket uppgraderas. Se till att samla in maximal historisk data innan du gör någon investering i en tillgång.

Premium Einsteinium (EMC2) Prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Einsteinium-prisförutsägelser, avancerade EMC2 köp/sälj-signaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
  • 78.94% Prognosnoggrannhet
  • Avancerade handelssignaler
  • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
  • Kartmönsterigenkänning
  • Exportera prognosdata
  • Köp/sälj rekommendationer
  • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är Einsteinium (EMC2) priset idag?

Idag handlas Einsteinium (EMC2) till $0.00043 med ett totalt börsvärde på $0.

Är Einsteinium en bra investering?

Einsteinium visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att EMC2 är ett bra val av investering.

Hur högt kan Einsteinium gå?

Det genomsnittliga priset på Einsteinium (EMC2) kan möjligen nå $0.000602 det här året. Under de kommande 5 åren beräknas det att Einsteinium kan överträffa $0.002796.

Hur mycket kommer Einsteinium vara värt om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Einsteinium, kan en långsiktig investering i EMC2 se priset stiga till $0.002796 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Einsteinium vara värt om 10 år?

Om du investerar i Einsteinium idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på EMC2 kan möjligen stiga till $0.005464 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Einsteinium-priset 2024?

Einsteinium (EMC2) pris förväntas nå $0.001076 till 2024.

Vad blir Einsteinium-priset 2025?

Einsteinium (EMC2) pris förväntas nå $0.001506 till 2025.

Vad blir Einsteinium-priset 2026?

Einsteinium (EMC2) pris förväntas nå $0.001936 till 2026.

Vad blir Einsteinium-priset 2027?

Einsteinium (EMC2) pris förväntas nå $0.002366 till 2027.

Vad blir Einsteinium-priset 2028?

Einsteinium (EMC2) pris förväntas nå $0.002796 till 2028.

Vad blir Einsteinium-priset 2029?

Einsteinium (EMC2) pris förväntas nå $0.003227 till 2029.

Vad blir Einsteinium-priset 2030?

Einsteinium (EMC2) pris förväntas nå $0.003657 till 2030.

Vad blir Einsteinium-priset 2031?

Einsteinium (EMC2) pris förväntas nå $0.004216 till 2031.

Barinem Pene Verifierad

Barry Pene är en sträng blockchain research/copywriter. Barry har handlat med kryptor sedan 2017 och har investerats i frågor som skulle sätta blockkedjeindustrin på rätt piedestal. Barrys forskningsexpertis sträcker sig över blockchain som en störande teknologi, DeFis, NFTs, Web3 och minskning av energiförbrukningsnivåer vid brytning av kryptovaluta.

Senaste förutsägelser