Holo (HOT) myntprisprognoser – 2023, 2025, 2030

Holo (HOT) Översikt

🪙 Kryptovaluta Holo
💱 Tickersymbol VARM
🏆 Rank
💸 Börsvärde
💲 Pris
🚀 Handelsvolym
📈 Prisändring (24h)
💰 Nuvarande utbud
  • Bullish Holo (HOT) prisförutsägelser varierar mellan och till 2030.
  • Marknadsanalytiker tror att HOT kan nå till 2025.
  • Bearish Holo marknadsprisförutsägelse för 2023 är .

Holo (HOT) Introduktion

Ett faktum i vår mänsklighet som fortsätter att driva innovation och utveckling är val och smak. Vi vill ha system och produktdesigner som skyddar vår förmåga att välja det som fungerar bäst för oss.

Decentraliseringen av det finansiella systemet via kryptovalutor och blockchain avslöjar hur mycket flexibilitet och kontroll vi skulle kunna njuta av när designen är personcentrerad och fri från centraliserade kontroller som berövar människor deras val. Samtidigt har framgången för det decentraliserade, förtroendelösa finansiella systemet byggt på blockchain-teknik avslöjat svagheterna hos produkter som internet, vilket lägger enorm makt i händerna på ett fåtal individer eller stora organisationer som inte är ansvariga inför allmänheten. Holo anser att denna brist på ansvarsskyldighet i samband med centraliserade design är ett hot mot individens, sociala och globala hälsa.

Även om dessa organisationer har hållit användarna skyddade, överväger vinsterna med centraliserad kontroll vida nackdelarna med dess auktoritära karaktär. Mot dessa nackdelar siktar Holo på att skapa en plattform som möjliggör sömlös integration av bredare orelaterade blockkedjeappar och produkter i Holo-nätverket. Det erbjuder ett nätverk och en marknadsplats med enkel åtkomst till decentraliserade applikationer som finns på det bredare internet av deltagare i Holo-nätverket.

Vad är Holo (HOT)?

Holo fuel är det ursprungliga myntet i Holo-nätverket. Holo är en distribuerad peer-to-peer-värdplattform för holochain-applikationer. Det tillåter utvecklare att skapa peer-to-peer, snabba, effektiva och säkra applikationer. Det eliminerar behovet av mellanliggande servrar genom att tillåta användare att interagera direkt genom sitt säkra nätverk av lokalt installerad programvara.

Holo skyddar utvecklare från dyra molnvärdresurser och ersätter dem med lokalt installerad programvara som distribuerar autonomi och tillgänglighet samtidigt som den effektiva processorkraften och redundansen hos molnvärdresurserna bibehålls. Till skillnad från molnvärddesignen körs Holo-applikationer på användarenheter, vilket skapar användarspecifika identiteter och unika data. Den levereras med en öppen modifieringspanel som ger evig åtkomst och tillåtelse av samtyckesdesigner, ger åtkomst till godkända tredje parter eller förhindrar obehörig åtkomst.

Med Holo är interaktion ogenomtränglig för externa kontroller, manipulation och avstängning. Detta beror på att Holo skapar ett separat krypterat peer-to-peer-nätverk för varje applikation och dess användare. Data på blockkedjan skapar ett kryptografiskt spår som kan användas för att identifiera dataursprung. Denna kryptografiska revisionsspår hjälper till att säkerställa ansvarsfull plattformsanvändning och skapar ömsesidigt ansvar. Det ömsesidiga ansvar som skapas av Holo säkerställer att användare följer delade tillämpningsregler och avslöjar regelbrytare på nätverket.

Holo (HOT) grundläggande analys

Decentraliseringen av digitala produkter är för närvarande den föredragna designen för digitala plattformar; från decentraliserad ekonomi byggd på baksidan av blockkedjan till användargenererat innehåll på webben (dvs Wikipedia), fler organisationer skulle överföra betydande kontroller till användarna eller åtminstone upprätthålla ett hybridsystem som bevarar individens frihet att interagera med annonsen. unika val samtidigt som säkerhet och ansvarsfull användning garanteras. Holo gav redan grunden som skulle bära denna nya trend; Allteftersom företag i allt högre grad anammar den decentraliserade designen, skulle Holo därför tillhandahålla den perfekta plattformen som överbryggar klyftan mellan företag och användare genom att tillhandahålla verktyg och resurser som stödjer användarnas friheter och säkerhet.

Skalbarhet

Holo-nätverket är lite annorlunda i sin grundläggande design. Till skillnad från de traditionella blockchain-nätverken har holo-nätverket inga gruvarbetare och stakers. När applikationen används på holo-nätverket tillhandahålls hosting på deras enheter av användarna själva, och en del av den data som behövs för att köra deras applikationer lagras också lokalt. Däremot tillhandahåller Holo-nätverket distribuerad dataintegritet.

Medan blockchain-användare måste underhålla hela datablocken, vilket innebär att ständigt uppdatera och överföra stora mängder redundant data, vilket orsakar nätverksstockning, saktar ner transaktionshastighetens effektivitet i nätverket och höjer transaktionsavgifterna. Med Holo nås endast relevant data vid en viss tidpunkt, och ingen användare behöver underhålla hela data på nätverket. Vissa data förblir privata, medan vissa kan nås offentligt. Genom att skära och öva på att dekonstruera och lokalisera stora databaser förhindrar Holo nätverksöverbelastning. Holo-polletter är små jämfört med polletter på andra kedjor; kräver därför lite energi och kraft för att köra en valideringsnod på holo-nätverket. Dess energibehov är så litet att noder kan köras på mobila enheter.

Samarbeten

Holo-nätverket har samarbetat med flera blockchain- och blockchain-orelaterade företag. Holo samarbetade med Morpheus nätverk, en plattform som gör det möjligt för företag att utnyttja försörjningskedjans teknologi. Holo har också samarbetat med Next Block Group Holdings, ett företag som ger råd till företag om behovet och hur man bygger decentraliserade applikationer. Holo har samarbetat med bland annat Mozilla och Promether.

Holo (HOT) Pris

Holo är för närvarande värt USD. HOT har flyttat under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på . Holo är för närvarande rankad bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fraktal) och det glidande medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Holo (HOT) för att avgöra om det går att ha ett hausseartat eller baisseartat år.

Holo (HOT) prisprognoser

Förutom de partnerskap som Holo har ingått, är en plattform som kopplar det vanliga internet till blockkedjan en diamant i en bronsfarm. Dessutom gör Holos energieffektivitet baserat på dess lokalt värd design och adaptiva dataanvändning Holo till ett projekt att hålla utkik efter under de kommande månaderna och åren.

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

Våra prisprognoser använder Holo (HOT) marknadsdata i realtid och all data uppdateras live på vår webbplats. Detta tillåter oss att tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Holo (HOT) prisprognoser 2023

Holo, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna som har stigit i år (HOT). HOT-prisprognosen för 2023 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, som möjligen når .

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. HOT förväntas ha ett lägsta värde på .

Holo (HOT) prisprognos 2024

År 2024 har Holo HOT-prisförutsägelser mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av potentiella tillkännagivanden av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på HOT snart kommer att överträffa . Vi bör dock vänta och se om HOT:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer HOT att handla med ett lägsta handelspris på och ett genomsnittligt handelspris på .

Holo (HOT) prisförutsägelse 2025

Om den uppåtgående trenden fortsätter fram till 2025 kan den nå och HOT kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. HOT förväntas handlas till ett snittpris på och en låg av år 2025.

Holo (HOT) prisförutsägelse 2026

Om Holo framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan HOT-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer HOT att vara grönt 2026. HOT förväntas nå och överträffa sin rekordnivå 2026. 2026 kommer den virtuella valutan att vara värd , med ett minimipris på och ett snittpris på .

Holo (HOT) prisförutsägelse 2027

Efter en del omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att HOT-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på senast 2027, med ett lägsta pris på väntas före årets slut. Vidare har HOT ett maxprisvärde på .

Holo (HOT) prisprognos 2028

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2028, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka . Om HOT lyckas bryta motståndsnivån 2028 skulle vi kunna se ett maxpris på , att misslyckas med att samla in HOT-behovet till 2028 kan det resultera i en lägsta nivå på .

Holo (HOT) prisprognos 2029

Medan HOT strävar efter interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till och ett årligt pris nära över år 2029.

Holo (HOT) prisförutsägelse 2030

År 2030 kommer Holo äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på , i genomsnitt ut kl .

Holo (HOT) prisförutsägelse 2031

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte ses som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2031 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala HOT-priset 2031 bli i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på .

Slutsats

Holo sticker ut i kryptoflocken. Dess förmåga till oändlig skalbarhet gör nätverket unikt. Mer så, att överbrygga gapet mellan det vanliga internet och blockkedjan sätter Holo i rampljuset. Det råder ingen tvekan om att det bästa med Holo ännu inte kommer eftersom klyftan mellan mainstream internet och blockchain fortsätter att bli tunn via möjligheter skapade av plattformar som Holo.

Premium Holo (HOT) prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Holo-prisförutsägelser, avancerade HOT köp/sälj-signaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
  • 78.94% Prognosnoggrannhet
  • Avancerade handelssignaler
  • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
  • Kartmönsterigenkänning
  • Exportera prognosdata
  • Köp/sälj rekommendationer
  • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är Holo (HOT)-priset idag?

Idag handlas Holo (HOT) på med ett totalt börsvärde på .

Är Holo en bra investering?

Holo visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att HOT är ett bra val av investering.

Hur högt kan Holo gå?

Genomsnittspriset på Holo (HOT) kan möjligen nå i år. Under de kommande 5 åren beräknas Holo komma att överträffa .

Hur mycket kommer Holo att vara värt om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Holo, kan en långsiktig investering i HOT se priset stiga till inom de kommande 5 åren.

Hur mycket kommer Holo att vara värt om 10 år?

Om du investerar i Holo idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på HOT kan möjligen stiga till inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Holo-priset 2024?

Holo (HOT) pris förväntas nå 2024.

Vad blir Holo-priset 2025?

Holo (HOT) pris förväntas nå 2025.

Vad blir Holo-priset 2026?

Holo (HOT) pris förväntas nå 2026.

Vad blir Holo-priset 2027?

Holo-priset (HOT) förväntas nå 2027.

Vad blir Holo-priset 2028?

Holo (HOT) pris förväntas nå 2028.

Vad blir Holo-priset 2029?

Holo (HOT) pris förväntas nå 2029.

Vad blir Holo-priset 2030?

Holo (HOT) pris förväntas nå 2030.

Vad blir Holo-priset 2031?

Holo-priset (HOT) förväntas nå 2031.

Barinem Pene Verifierad

Barry Pene är en sträng blockchain research/copywriter. Barry har handlat med kryptor sedan 2017 och har investerats i frågor som skulle sätta blockkedjeindustrin på rätt piedestal. Barrys forskningsexpertis sträcker sig över blockchain som en störande teknologi, DeFis, NFTs, Web3 och minskning av energiförbrukningsnivåer vid brytning av kryptovaluta.

Senaste förutsägelser