Polkadex (PDEX) prisförutsägelse – 2023, 2025, 2030

Polkadex (PDEX) Översikt

🪙 Kryptovaluta Polkadex
💱 Tickersymbol PDEX
🏆 Rank 1422
💸 Börsvärde $4,818,386
💲 Pris $0.576362
🚀 Handelsvolym $210,949
📈 Prisändring (24h) -4.97%
💰 Nuvarande utbud 8,360,000
 • Bullish Polkadex (PDEX) prisförutsägelser varierar mellan $2.59 och $4.90 till 2030.
 • Marknadsanalytiker tror att PDEX kan nå $2.02 till 2025.
 • Bearish Polkadex marknadsprisprognos för 2023 är $0.46109.

Polkadex (PDEX) Introduktion

Digitaliseringen av affärsmiljön har förändrat designen för finansiella transaktioner. Denna omvandling skapade ett enormt behov av finansiell inkludering och öppnade möjligheter för kapitalbevarande, och världsomspännande penningflöden bland människor och, i processen, födde decentraliserad finansiering. När DeFi-marknaderna expanderar kämpar användarna mellan valen av centraliserade och decentraliserade finansiella lösningar.

Kryptovalutamarknaden är sammansatt av två olika växlardesigner: de centraliserade börserna, som ägs av särskilda företag och byggda på idéerna från Order Books, modellerade efter den traditionella centraliserade finansinstitutionsdesignen. Centraliserade utbyten ger en fenomenal användarupplevelse och snabbhet samtidigt som de är mycket svaga vad gäller säkerhet och dataskydd. Den obligatoriska KYC förknippad med centraliserad ekonomi kan leda till obehörig dataanvändning.

Å andra sidan stöder decentraliserade börser tillståndslös och automatisk handel med digitala tillgångar genom likviditetspooler som fungerar som behållare för kryptotillgångar som tillhandahålls av användare. Decentraliserade konversationer eliminerar risken för hacks och förhindrar möjligheten till icke-transparenta KYC-processer. Decentraliserade börser är dock sårbara för prischocker, glidningar, arbitraging, frontrunning och höga transaktionsavgifter. Polkadex uppstod för att lösa problemen med decentraliserade utbyten.

Vad är Polkadex (PDEX)?

Polkadex är en icke-förvarsdecentraliserad peer-to-peer blockchain-plattform som slår samman fördelarna med centraliserade och decentraliserade utbyten till en produkt. Den kombinerar det bästa av två världar och skapar en flexibel och robust blockchain-lösning.

Polkadex använder sin nya arkitektur för att övervinna utmaningarna med decentraliserade börser, såsom frontrunning, arbitraging, prisglidning och höga transaktionsavgifter. Polkadex är en del av Polkadot-plattformen som leds av tre ingenjörer: Prasannam Vivek, Gautham J och Deepansh Singh. Det första Polkadot-projektet byggdes med hjälp av Substrate Abstraction-lagret för SGX-teknik, kallat SubstraTEE, för att skapa en DEX.

Polkadex-plattformen kombinerar teknologier, inklusive Blockchain, Parachain, TEE och IPFS, bland andra teknologier. Polkadex stöder också en IDO-plattform på Polkadot blockchain, Fungible tokens och mer. Det primära målet med Polkadex-plattformen är att utöka användarmedverkan av DeFi genom att skapa lättanvända produkter som tilltalar professionella handlare, nybörjare, institutioner och utvecklarteam.

Polkadex använder följande fördelar:

 • Sofistikerad säkerhet för användarmedel
 • Hög hastighet på upp till 500 000 transaktioner per sekund och låg latens på 20 millisekunder
 • Det stöder handelsbots och högfrekvent handel
 • Användarvänlig design, noll gasavgifter och möjligheten till noll gasavgifter för PDEX-insatser.

Polkadex-plattformen stöder följande produkter:

 • Polkadex orderbok: En decentraliserad orderboksbaserad börsplattform utan depåmedel.
 • Polkadex IDO: En plattform för substratbaserade tokens
 • Polkadex mobil: En mobil handelsapplikation som stöder kalla plånböcker
 • Polkadex decentraliserade börser: Polkadex är en decentraliserad parakedja som stöder swappar utan avgifter för frontrunning. Polkadex kan bearbeta upp till 500 000 transaktioner per sekund med latens under 21 millisekunder.

Polkadex siktar på att bli föregångaren DEX för att stödja Fiat-valutor genom fiat. Det ökar tillgängligheten och kraften i decentraliserad handel genom Cross-Chain-stöd och verktygsmaximering. Baserat på sitt substratramverk driver Polkadex Polkadex-nätverket.

Polkadex är packad med verktyg som möjliggör enklare, säkrare och mer lönsam plattform. Några av dessa verktyg inkluderar befogenheter att delegera tillgångar.

Grundläggande analys av Polkadot (PDEX).

Decentraliserad börshandel dök upp som en lösning för att centralisera börsdesigner, och blockchain-nischen växer avsevärt. Vi kommer att undersöka två viktiga prediktorer för framtida pristillväxt för Polkadex. Analys av dess skalbarhet, som tittar på hastigheten och hur mycket resurser som kan läggas till, och samarbeten som undersöker partnerskap av plattformen som tecken på dess trovärdighet och styrka kommer att undersökas.

Skalbarhet

Med sin substratarkitektur stöder Polkadex upp till 500 000 transaktioner per sekund, jämfört med 7 och 20 på Bitcoin- respektive Ethereum-plattformarna. Dess transaktioner är mycket snabba med nästan noll latens. Detta gör högfrekvent och algoritmisk handel möjlig. Pinknode tillhandahåller infrastrukturutveckling för Polkadex genom att distribuera flera noder geografiskt för plattformens användning. Dessa noder är designade för att ge ytterligare skalbarhets-API-slutpunkter med enkla klick. Detta gör det möjligt att fortsätta bygga ut nätets kapacitet enkelt och kontinuerligt.

Samarbeten

2021 ingick ONfinality och Polkadex ett partnerskap för att leverera Onfinalitys ettklicksnoddistribution och API-tjänster på Polkadot-nätverket. Partnerskapet gjorde det möjligt för Polkadex-användare att ansluta till Polkadex via Onfinality full-noden. Den fullständiga noden gav en enkel anslutning till Polkadex-nätverket och eliminerade driftstopp.

2022 samarbetade Polkadex med Novawallet, nästa generations plånbok för ekosystemen Polkadot och Kasuma. Partnerskapet gjorde det möjligt för Polkadex-användare att satsa och hantera sin Pdex via mobila system genom Nova-applikationerna. Detta partnerskap gav enklare och mer flexibla spelupplevelser.

För att integrera AUSD som det officiella myntet inom Polkadex-systemet, samarbetade Polkadex med Acala, nätverket Decentralized Finance (DeFi), som driver AUSD. Det primära målet med samarbetet var att göra AUSD Polkadots officiella stablecoin.

Polkadex har också samarbetat med bland annat KILT, Fractal, MarketSquare, Kucoin och Polkadot DeFi. Dessa partnerskap har hjälpt till att skapa handelsprodukter på Polkadex-plattformen och sprida information om de tjänster och fördelar som Polkadex har. Å andra sidan inkluderar Polkadot-änglar och kapitalinvesterare, Blockchain Dream Fund, DAG, BTX Capital och Master Venture, bland andra.

Polkadex (PDEX) Aktuellt pris

Polkadex är för närvarande värt $0.576362 USD. PDEX har flyttats -4.97% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $210,949. Polkadex är för närvarande rankad 1422 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $4,818,386 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fraktal) och det glidande medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Polkadex (PDEX) för att avgöra om det går att ha ett hausseartat eller baisseartat år.

Polkadex (PDEX) Prisprognoser

Vid det här tillfället kommer vi att kombinera den fundamentala analysen som vi tittade på i tidigare avsnitt av den här artikeln med den tekniska analysen av våra intelligenta AI-system för att projicera hur Polkadex prisförutsägelse skulle se ut inom den omedelbara och nära framtiden. Följ med oss för att se om Polkadex skulle överträffa sin tidigare rekord någonsin eller falla till nya bottennivåer.

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2023 $0.691634 $0.806907 $0.864543
2024 $1.15 $1.27 $1.44
2025 $1.73 $1.84 $2.02
2026 $2.31 $2.42 $2.59
2027 $2.88 $3.00 $3.17
2028 $3.46 $3.57 $3.75
2029 $4.03 $4.15 $4.32
2030 $4.61 $4.73 $4.90
2031 $5.19 $5.42 $5.65

Våra prisprognoser använder marknadsdata från Polkadex (PDEX) i realtid och all data uppdateras live på vår webbplats. Detta tillåter oss att tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Polkadex (PDEX) Prisförutsägelse 2023

Polkadex, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna att stiga i år (PDEX). PDEX-prisprognosen för 2023 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, som möjligen når $0.864543.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $0.806907 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. PDEX förväntas ha ett lägsta värde på $0.691634.

Polkadex (PDEX) Prisförutsägelse 2024

År 2024 har Polkadex PDEX prisförutsägelse mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på PDEX snart kommer att överträffa $1.44. Vi bör dock vänta och se om PDEX:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer PDEX att handla med ett lägsta handelspris på $1.15 och ett genomsnittligt handelspris på $1.27.

Polkadex (PDEX) Prisförutsägelse 2025

Om den uppåtgående trenden fortsätter fram till 2025 kan den nå $2.02 och PDEX kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. PDEX förväntas handlas till ett genomsnittspris på $1.84 och en låg av $1.73 år 2025.

Polkadex (PDEX) Prisförutsägelse 2026

Om Polkadex framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan PDEX-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer PDEX att vara grönt 2026. PDEX förväntas nå och överträffa sin rekordnivå 2026. 2026 kommer den virtuella valutan att vara värd $2.59, med ett minimipris på $2.31 och ett snittpris på $2.42.

Polkadex (PDEX) Prisförutsägelse 2027

Efter en del omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att PDEX-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $3.00 senast 2027, med ett lägsta pris på $2.88 väntas före årets slut. Vidare har PDEX ett maxprisvärde på $3.17.

Polkadex (PDEX) Prisförutsägelse 2028

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2028, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $3.57. Om PDEX lyckas bryta motståndsnivån 2028 kan vi se ett maxpris på $3.75, att misslyckas med att samla in stödet som PDEX behöver senast 2028 kan resultera i en låg på $3.46.

Polkadex (PDEX) Prisförutsägelse 2029

Medan PDEX strävar mot interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $4.03 och ett årligt pris nära över $4.32 år 2029.

Polkadex (PDEX) Prisförutsägelse 2030

År 2030 kommer Polkadex äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $4.61 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $4.90, i genomsnitt ut kl $4.73.

Polkadex (PDEX) Prisförutsägelse 2031

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte ses som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2031 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala PDEX-priset 2031 bli $5.65 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $5.42.

Slutsats

Polkadex kombinerar flera blockchain-teknologier för att skapa ett nytt system som syftar till att ta blockchain till mainstream. Med ett relativt litet marknadsvärde finns det en möjlighet till massiv tillväxt för Pdex-tokens. Med cirka 500 000 TPS, noll gasavgifter och ett samarbete med Pinknode för kontinuerlig skalbarhet råder det ingen tvekan om att Polkadex kommer att vara en lönsam investering i framtiden.

Premium Polkadex (PDEX) Prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Polkadex-prisförutsägelser, avancerade PDEX köp/sälj-signaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
 • 78.94% Prognosnoggrannhet
 • Avancerade handelssignaler
 • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
 • Kartmönsterigenkänning
 • Exportera prognosdata
 • Köp/sälj rekommendationer
 • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är priset för Polkadex (PDEX) idag?

Idag handlas Polkadex (PDEX) till $0.576362 med ett totalt börsvärde på $4,818,386.

Är Polkadex en bra investering?

Polkadex visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att PDEX är ett bra val av investering.

Hur högt kan Polkadex gå?

Det genomsnittliga priset för Polkadex (PDEX) kan möjligen nå $0.806907 det här året. Under de kommande 5 åren beräknas Polkadex komma att överträffa $3.75.

Hur mycket kommer Polkadex att vara värt om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Polkadex, kan en långsiktig investering i PDEX se priset stiga till $3.75 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Polkadex att vara värt om 10 år?

Om du investerar i Polkadex idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på PDEX kan möjligen stiga till $7.32 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Polkadex-priset 2024?

Polkadex (PDEX) pris förväntas nå $1.44 till 2024.

Vad blir Polkadex-priset 2025?

Polkadex (PDEX) pris förväntas nå $2.02 till 2025.

Vad blir Polkadex-priset 2026?

Polkadex (PDEX) pris förväntas nå $2.59 till 2026.

Vad blir Polkadex-priset 2027?

Polkadex (PDEX) pris förväntas nå $3.17 till 2027.

Vad blir Polkadex-priset 2028?

Polkadex (PDEX) pris förväntas nå $3.75 till 2028.

Vad blir Polkadex-priset 2029?

Polkadex (PDEX) pris förväntas nå $4.32 till 2029.

Vad blir Polkadex-priset 2030?

Polkadex (PDEX) pris förväntas nå $4.90 till 2030.

Vad blir Polkadex-priset 2031?

Polkadex (PDEX) pris förväntas nå $5.65 till 2031.

Barinem Pene Verifierad

Barry Pene är en sträng blockchain research/copywriter. Barry har handlat med kryptor sedan 2017 och har investerats i frågor som skulle sätta blockkedjeindustrin på rätt piedestal. Barrys forskningsexpertis sträcker sig över blockchain som en störande teknologi, DeFis, NFTs, Web3 och minskning av energiförbrukningsnivåer vid brytning av kryptovaluta.

Senaste förutsägelser