Ribbon Finance (RBN) Prisprognoser – 2023, 2025, 2030

Ribbon Finance (RBN) Översikt

🪙 Kryptovaluta Ribbon Finance
💱 Tickersymbol RBN
🏆 Rank 113
💸 Börsvärde $604,534,604
💲 Pris $1.13
🚀 Handelsvolym $4,157,389
📈 Prisändring (24h) -1.94%
💰 Nuvarande utbud 537,093,440
  • Bullish Ribbon Finance (RBN) prisprognoser varierar mellan $5.07 och $9.57 till 2030.
  • Marknadsanalytiker tror att RBN kan nå $3.94 till 2025.
  • Bearish Ribbon Finance marknadsprisförutsägelse för 2023 är $0.900454.

Ribbon Finance (RBN) Introduktion

Ribbon Finance vill att människors kryptovaluta ska fungera för dem. Även om Bitcoin fortfarande är i ett tidigt skede, är flera begrepp som gäller den väletablerade i investeringsvärlden. 

För att bygga en strukturerad produktplattform i DeFi är Ribbons initiala mål att utnyttja Paradigms tekniska expertis inom mekanismdesign och ingenjörskonst.

Kunder kan använda särskilda protokoll på ett antal platser i Bitcoin för att tjäna ränta eller avkastning på sina insättningar. Ett av dessa alternativ är Ribbon Finance. Theta Vaults är de facto pooler som detta nätverk gör det möjligt för användare att sätta in sin kryptovaluta i och tjäna belöningar för att göra det eftersom valven investerar kryptovalutan. Systemet stöder tokens som ETH, AAVE, SOL och WBTC.

Men målet är att skapa ursprungliga DeFi-native riskprodukter, använda en skalningsmetod med flera kedjor och utöka den nuvarande plattformen för bättre utförande och avkastning.

Vad är Ribbon Finance (RBN)?

Ribbon Finance är en decentraliserad plattform som ger kryptohandlare tillgång till strukturerade produkter som syftar till att öka avkastningen. Ribbon Finance-valv accepterar AAVE, ETH, USDC, wBTC, stETH, yvUSDC, AVAX och SOL.

Ribbon Finance (RBN) grundläggande analys

RBN är en Ethereum-nätverkskompatibel ERC-20-styrningstoken. RBN-ägare kan delta i förvaltningen genom att rösta på förslag eller skapa sina egna handels- och valvplaner. Incitament för likviditet och insatsbelöningar för valv kan erbjudas med RBN. RBN kan också användas för att minska effekten av Black Swan-händelser, med intressentförsäkring för förluster över en specifik tröskel som varierar för varje valv.

Ribbon Finance (RBN) strukturerade produkter

Ribbon erbjuder för närvarande en mängd olika strukturerade produkter som genererar hög avkastning genom automatiska strategier för täckta köp eller säljoptioner. Dessa produkter är tillgängliga på ETH, AVAX, USDC och SOL och ger investerare ett sätt att tjäna inkomster genom ett praktiskt tillvägagångssätt.

Du kan enkelt investera i en mängd olika tillgångar och tjäna pengar utan att behöva oroa dig för den dagliga förvaltningen av dina positioner. Ribbon Finance (RBN) kärnprodukt är Theta Vault.

Theta valv

Theta Vault är en avkastningsfokuserad strategi på ETH och WBTC som tjänar avkastning på sina insättningar genom att köra en veckovis automatiserad alternativförsäljningsstrategi. Valvet återinvesterar avkastningen som tjänats tillbaka i strategin, vilket effektivt förstärker avkastningen för insättare över tiden.

Theta Vault kör två alternativstrategier för att generera avkastning: Covered call och Put selling.

I en strategi för täckta samtal, skriver valvet ut ur de täckta samtalen. Detta innebär att valvet säljer rätten att köpa en tillgång till ett visst pris, men endast om priset på tillgången går över lösenpriset för samtalet. Om priset på tillgången inte går över lösenpriset, behåller valvet tillgången och kan sälja ytterligare ett samtal.

I en put selling strategi skriver valvet ut ur pengarna lägger. Detta innebär att valvet säljer rätten att sälja en tillgång till ett visst pris, men bara om priset på tillgången går under lösenpriset för säljet. Om priset på tillgången inte går under lösenpriset, så behåller valvet tillgången och kan sälja en annan put.

Genom att köra dessa två alternativstrategier kan Theta Vault tjäna en avkastning på sina insättningar och effektivt förstärka avkastningen för insättare över tiden.

Strategi för täckta samtal

Den täckta samtalsstrategin är ett utmärkt sätt att tjäna avkastning på dina tillgångar samtidigt som du behåller uppåtpotentialen. Med denna strategi säljer du en köpoption på en tillgång du äger, såsom ETH, med ett lösenpris på eller under det aktuella marknadspriset. 

Om tillgångens pris stiger innan optionen löper ut kommer du fortfarande att tjäna premien på att sälja optionen. Men om tillgångens pris minskar kan du bli tvungen att sälja tillgången till lösenpriset. Den här strategin är ett utmärkt sätt att tjäna avkastning på dina tillgångar samtidigt som du behåller uppåtpotentialen.

Risker

Strategin för täckta samtal är ett populärt sätt att tjäna inkomster från en tillgång, men det medför en risk. Insättare kan potentiellt ge upp uppsidan i utbyte mot garanterad avkastning genom att sälja en köpoption. Detta kan resultera i en negativ avkastning på den underliggande tillgången, även om detta är ovanligt.

Medan den primära risken för att köra en säljstrategi är att valvet kan drabbas av en veckoförlust i fallet där säljoptionerna som säljs av valvet löper ut i pengarna (vilket innebär att priset på den underliggande tillgången är under lösenpriset av säljoptionerna som präglas av valvet). Denna risk mildras dock av det faktum att valvet kommer att få premier från att sälja säljoptionerna, vilket kan kompensera för eventuella förluster om optionerna utnyttjas.

Bandalternativ

Infrastrukturen för Ribbon-alternativ är byggd på Opyn V2-protokollet. Opyn V2-protokollet är ett decentraliserat optionsprotokoll som gör det möjligt att skapa och handla med optionskontrakt på en mängd olika underliggande tillgångar. Protokollet är utformat för att vara skalbart, säkert och lätt att använda.

Ribbon Multichain

Ribbon multichain består av Ethereum mainnet, Avalanche och Solana. Denna infrastruktur ger en plattform för handlare att köpa och sälja optionskontrakt på ett decentraliserat sätt.

Ribbon Finance (RBN) Aktuellt pris

Ribbon Finance är för närvarande värt $1.13 USD. RBN har flyttat -1.94% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $4,157,389. Ribbon Finance är för närvarande rankad 113 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $604,534,604 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fraktal) och det glidande medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Ribbon Finance (RBN) för att avgöra om det är kommer att få ett hausseartat eller baisseartat år.

Ribbon Finance (RBN) Prisprediktion

Ribbon Finance har varit på en berg-och-dalbana sedan starten, med prisrörelser som går upp och ner. Det verkar dock som att den övergripande trenden fortfarande är uppåtgående, trots volatiliteten på kryptomarknaden. Så, vad är det som driver Ribbon Finances prisrörelser?

Med hjälp av avancerade algoritmiska verktyg förutspår vi att priset på RBN-tokens och det genomsnittliga handelspriset för RBN-tokens kommer att fortsätta att stiga under de kommande månaderna och åren. 

Detta gör Ribbon Finance till en fantastisk investeringsmöjlighet för dem som vill dra nytta av tillväxten på kryptovalutamarknaden. Denna prisförutsägelse är baserad på antagandet att kryptovalutan kommer att fortsätta att adopteras av fler företag och institutioner.

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2023 $1.35 $1.58 $1.69
2024 $2.25 $2.48 $2.81
2025 $3.38 $3.60 $3.94
2026 $4.50 $4.73 $5.07
2027 $5.63 $5.85 $6.19
2028 $6.75 $6.98 $7.32
2029 $7.88 $8.10 $8.44
2030 $9.00 $9.23 $9.57
2031 $10.13 $10.58 $11.03

Våra prisprognoser använder Ribbon Finance (RBN) marknadsdata i realtid och all data uppdateras live på vår webbplats. Detta tillåter oss att tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Ribbon Finance (RBN) Prisprognos 2023

Ribbon Finance är enligt vissa en av de mest fantastiska kryptovalutorna att stiga i år (RBN). RBN-prisprognosen för 2023 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, som möjligen når $1.69.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $1.58 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. RBN förväntas ha ett lägsta värde på $1.35.

Ribbon Finance (RBN) Prisprognoser 2024

År 2024 har Ribbon Finance RBN prisprognoser mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på RBN snart kommer att överträffa $2.81. Vi bör dock vänta och se om RBN:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer RBN att handla med ett lägsta handelspris på $2.25 och ett genomsnittligt handelspris på $2.48.

Ribbon Finance (RBN) Prisprognos 2025

Om den uppåtgående trenden fortsätter fram till 2025 kan den nå $3.94 och RBN kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. RBN förväntas handlas till ett snittpris på $3.60 och en låg av $3.38 år 2025.

Ribbon Finance (RBN) Prisprognos 2026

Om Ribbon Finance framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan RBN-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer RBN att vara grön 2026. RBN förväntas nå och överträffa sin all-time high 2026. 2026 kommer den virtuella valutan att vara värd $5.07, med ett minimipris på $4.50 och ett snittpris på $4.73.

Ribbon Finance (RBN) Prisprognos 2027

Efter några omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att RBN-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $5.85 senast 2027, med ett lägsta pris på $5.63 väntas före årets slut. Vidare har RBN ett maxprisvärde på $6.19.

Ribbon Finance (RBN) Prisprognos 2028

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2028, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $6.98. Om RBN lyckas bryta motståndsnivån 2028 skulle vi kunna se ett maxpris på $7.32, att misslyckas med att samla in det stöd som RBN behöver senast 2028 kan det resultera i en låg på $6.75.

Ribbon Finance (RBN) Prisprognos 2029

Medan RBN strävar mot interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $7.88 och ett årligt pris nära över $8.44 år 2029.

Ribbon Finance (RBN) Prisprognos 2030

År 2030 kommer Ribbon Finance äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $9.00 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $9.57, i genomsnitt ut kl $9.23.

Ribbon Finance (RBN) Prisprognos 2031

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte ses som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2031 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala RBN-priset 2031 bli $11.03 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $10.58.

Slutsats

Om du letar efter ett sätt att komma åt kryptostrukturerade produkter och förbättra din portföljs risk-avkastningsprofil, är Ribbon Finance den perfekta lösningen. Med en kombination av optioner, terminer och räntebärande intäkter ger Ribbon Finance användarna ett brett utbud av alternativ att välja mellan. Oavsett om du letar efter en kortsiktig investering eller en långsiktig lösning har Ribbon Finance dig täckt.

Premium Ribbon Finance (RBN) Prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Ribbon Finance prisprognoser, avancerade RBN köp/sälj-signaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
  • 78.94% Prognosnoggrannhet
  • Avancerade handelssignaler
  • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
  • Kartmönsterigenkänning
  • Exportera prognosdata
  • Köp/sälj rekommendationer
  • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är Ribbon Finance-priset (RBN) idag?

Idag handlas Ribbon Finance (RBN) på $1.13 med ett totalt börsvärde på $604,534,604.

Är Ribbon Finance en bra investering?

Ribbon Finance visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att RBN är ett bra val av investering.

Hur högt kan Ribbon Finance gå?

Det genomsnittliga priset för Ribbon Finance (RBN) kan möjligen nå $1.58 det här året. Under de kommande 5 åren beräknas Ribbon Finance komma att överträffa $7.32.

Hur mycket kommer Ribbon Finance vara värt om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Ribbon Finance, kan en långsiktig investering i RBN se priset stiga till $7.32 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Ribbon Finance vara värt om 10 år?

Om du investerar i Ribbon Finance idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på RBN kan möjligen stiga till $14.29 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Ribbon Finance-priset 2024?

Ribbon Finance (RBN) pris förväntas nå $2.81 till 2024.

Vad blir Ribbon Finance-priset 2025?

Ribbon Finance (RBN) pris förväntas nå $3.94 till 2025.

Vad blir Ribbon Finance-priset 2026?

Ribbon Finance (RBN) pris förväntas nå $5.07 till 2026.

Vad blir Ribbon Finance-priset 2027?

Ribbon Finance (RBN) pris förväntas nå $6.19 till 2027.

Vad blir Ribbon Finance-priset 2028?

Ribbon Finance (RBN) pris förväntas nå $7.32 till 2028.

Vad blir Ribbon Finance-priset 2029?

Ribbon Finance (RBN) pris förväntas nå $8.44 till 2029.

Vad blir Ribbon Finance-priset 2030?

Ribbon Finance (RBN) pris förväntas nå $9.57 till 2030.

Vad blir Ribbon Finance-priset 2031?

Ribbon Finance (RBN) pris förväntas nå $11.03 till 2031.

Barinem Pene Verifierad

Barry Pene är en sträng blockchain research/copywriter. Barry har handlat med kryptor sedan 2017 och har investerats i frågor som skulle sätta blockkedjeindustrin på rätt piedestal. Barrys forskningsexpertis sträcker sig över blockchain som en störande teknologi, DeFis, NFTs, Web3 och minskning av energiförbrukningsnivåer vid brytning av kryptovaluta.

Senaste förutsägelser