Przewidywanie cen Ribbon Finance (RBN) – 2022, 2025, 2030

Przegląd Ribbon Finance (RBN)

🪙 Kryptowaluta Finanse wstążki
💱 Symbol giełdowy RBN
🏆 Pozycja 142
💸 Kapitalizacja rynkowa $149,198,111
💲 Cena $0.258916
🚀 Wolumen obrotu $2,755,801
📈 Zmiana ceny (24h) 20.02%
💰Zasilanie prądem 576,240,779
  • Prognozy cenowe Bullish Ribbon Finance (RBN) wahają się między $1.17 oraz $2.54 do 2030 roku.
  • Analitycy rynku uważają, że RBN może osiągnąć $1.17 do 2025 roku.
  • Prognoza cen rynkowych Bearish Ribbon Finance na 2022 r. to $0.207133.

Wprowadzenie do finansów wstążki (RBN)

Ribbon Finance chce, aby kryptowaluta ludzi pracowała dla nich. Chociaż Bitcoin jest wciąż na wczesnym etapie, kilka pojęć, które go dotyczą, jest dobrze ugruntowanych w świecie inwestowania. 

Aby zbudować ustrukturyzowaną platformę produktową w DeFi, początkowym celem Ribbon jest wykorzystanie wiedzy technicznej firmy Paradigm w zakresie projektowania i inżynierii mechanizmów.

Klienci mogą korzystać z określonych protokołów w wielu miejscach w Bitcoin, aby zarabiać odsetki lub uzyskiwać zyski ze swoich depozytów. Jedną z tych opcji jest Ribbon Finance. Theta Vaults to de facto pule, w których ta sieć umożliwia użytkownikom deponowanie kryptowalut i zdobywanie za to nagród, ponieważ skarbce inwestują w kryptowalutę. System obsługuje tokeny takie jak ETH, AAVE, SOL i WBTC.

Ale celem jest stworzenie oryginalnych produktów ryzyka natywnych DeFi, zastosowanie podejścia wielołańcuchowego skalowania i rozszerzenie obecnej platformy w celu lepszej realizacji i zysków.

Co to jest finansowanie wstążki (RBN)?

Ribbon Finance to zdecentralizowana platforma, która daje traderom kryptowalutowym dostęp do produktów strukturyzowanych, których celem jest zwiększenie zysków. Skarbce Ribbon Finance akceptują AAVE, ETH, USDC, wBTC, sETH, yvUSDC, AVAX i SOL.

Analiza podstawowa Ribbon Finance (RBN)

RBN to zgodny z siecią Ethereum token zarządzania ERC-20. Właściciele RBN mogą uczestniczyć w zarządzaniu, oddając głosy na propozycje lub tworząc własne plany handlu i skarbców. Za pomocą RBN można oferować zachęty do zwiększania płynności i stawiania nagród za skarbce. RBN można również wykorzystać do zmniejszenia wpływu wydarzeń związanych z czarnym łabędziem, z ubezpieczeniem interesariuszy na wypadek strat powyżej określonego progu, który różni się dla każdego skarbca.

Produkty strukturyzowane Ribbon Finance (RBN)

Ribbon oferuje obecnie różnorodne produkty strukturyzowane, które generują wysokie zyski dzięki zautomatyzowanym strategiom opcyjnym z pokryciem kupna lub sprzedażą sprzedaży. Produkty te są dostępne w ETH, AVAX, USDC i SOL i zapewniają inwestorom sposób na zarabianie dzięki podejściu bez rąk.

Możesz łatwo inwestować w różne aktywa i zarabiać bez martwienia się o codzienne zarządzanie swoimi pozycjami. Podstawowym produktem Ribbon Finance (RBN) jest Theta Vault.

Theta Vault

Theta Vault to strategia skoncentrowana na zyskach na ETH i WBTC, która zarabia na swoich depozytach, uruchamiając cotygodniową strategię automatycznej sprzedaży opcji. Skarbiec ponownie inwestuje zysk zarobiony z powrotem w strategię, skutecznie zwiększając zyski dla deponentów w czasie.

Theta Vault prowadzi dwie strategie opcyjne w celu generowania zysków: Covered Call i Put Selling.

W strategii objętego połączenia, skarbiec odpisuje połączenia pokryte pieniędzmi. Oznacza to, że Vault sprzedaje prawo do zakupu aktywa po określonej cenie, ale tylko wtedy, gdy cena aktywa przekroczy cenę wykonania wezwania. Jeśli cena aktywa nie przekroczy ceny wykonania, Skarbiec zatrzymuje aktywa i może sprzedać kolejne wezwanie.

W strategii sprzedaży put skarbiec odpisuje pieniądze z opcji put. Oznacza to, że skarbiec sprzedaje prawo do sprzedaży aktywów po określonej cenie, ale tylko wtedy, gdy cena aktywów spadnie poniżej ceny wykonania opcji sprzedaży. Jeśli cena aktywa nie spadnie poniżej ceny wykonania, skarbiec zatrzymuje aktywa i może sprzedać kolejną opcję sprzedaży.

Korzystając z tych dwóch strategii opcyjnych, Theta Vault jest w stanie zarabiać na swoich depozytach i skutecznie zwiększać zyski dla deponentów w czasie.

Strategia objętego połączenia

Pokryta strategia kupna to świetny sposób na zarabianie na swoich aktywach przy jednoczesnym zachowaniu potencjału wzrostu. Dzięki tej strategii sprzedajesz opcję kupna na posiadany aktyw, taki jak ETH, z ceną wykonania na poziomie lub poniżej bieżącej ceny rynkowej. 

Jeśli cena aktywa wzrośnie przed wygaśnięciem opcji, nadal otrzymasz premię ze sprzedaży opcji. Jeśli jednak cena aktywów spadnie, możesz być zobowiązany do sprzedaży aktywów po cenie wykonania. Ta strategia to świetny sposób na zarabianie na swoich aktywach przy jednoczesnym zachowaniu potencjału wzrostu.

Zagrożenia

Strategia objętego połączenia jest popularnym sposobem zarabiania na aktywach, ale wiąże się z ryzykiem. Deponenci mogą potencjalnie zrezygnować ze wzrostu w zamian za gwarantowany zysk, sprzedając opcję kupna. Może to skutkować ujemną rentownością aktywów bazowych, chociaż jest to rzadkie.

Podczas gdy podstawowe ryzyko związane z prowadzeniem strategii sprzedaży sprzedaży polega na tym, że skarbiec może ponieść tygodniową stratę w przypadku, gdy opcje sprzedaży sprzedane przez skarbiec wygasną in-the-money (co oznacza, że cena aktywów bazowych jest niższa od ceny wykonania opcji put wybitych przez skarbiec). Ryzyko to jest jednak ograniczane przez fakt, że skarbiec otrzyma premię ze sprzedaży opcji put, która może zrekompensować wszelkie straty poniesione w przypadku realizacji opcji.

Opcje wstążki

Infrastruktura opcji Ribbon jest zbudowana na protokole Opyn V2. Protokół Opyn V2 to zdecentralizowany protokół opcji, który umożliwia tworzenie i handel kontraktami opcyjnymi na różne aktywa bazowe. Protokół został zaprojektowany tak, aby był skalowalny, bezpieczny i łatwy w użyciu.

Wstążka wielołańcuchowa

Multichain Ribbon składa się z sieci głównej Ethereum, Avalanche i Solana. Ta infrastruktura zapewnia platformę dla traderów do kupowania i sprzedawania kontraktów na opcje w sposób zdecentralizowany.

Ribbon Finance (RBN) Aktualna cena

Wstęga Finanse jest obecnie warta $0.258916 USD. RBN został przeniesiony 20.02% w ciągu ostatnich 24 godzin przy wolumenie obrotu $2,755,801. Ribbon Finance jest obecnie w rankingu 142 spośród wszystkich kryptowalut o kapitalizacji rynkowej $149,198,111 USD.


Wykorzystując wskaźnik siły względnej (RSI), średnią ważoną ruchomą (MWA), fraktal Williamsa (fraktal) i rozbieżność zbieżności średniej ruchomej (MACD) z powyższego wykresu, możemy określić wzorce cenowe dla Ribbon Finance (RBN), aby zdecydować, czy tak jest będzie miał rok byczy lub niedźwiedzi.

Przewidywanie cen Ribbon Finance (RBN)

Ribbon Finance jest na przejażdżce kolejką górską od samego początku, a jej ruchy cenowe rosną i spadają. Wydaje się jednak, że ogólny trend jest nadal wzrostowy, pomimo zmienności na rynku kryptowalut. Więc co napędza ruchy cenowe Ribbon Finance?

Przy pomocy zaawansowanych narzędzi algorytmicznych przewidujemy, że cena tokenów RBN i średnia cena handlowa tokenów RBN będą nadal rosły w nadchodzących miesiącach i latach. 

To sprawia, że Ribbon Finance jest świetną okazją inwestycyjną dla tych, którzy chcą czerpać zyski z rozwoju rynku kryptowalut. Ta prognoza cenowa opiera się na założeniu, że kryptowaluta będzie nadal przyjmowana przez więcej firm i instytucji.

Rok Cena minimalna Średnia cena Cena maksymalna
2022 $0.3107 $0.362483 $0.388374
2023 $0.517833 $0.569616 $0.647291
2024 $0.776749 $0.828532 $0.906207
2025 $1.04 $1.09 $1.17
2026 $1.29 $1.35 $1.42
2027 $1.55 $1.61 $1.68
2028 $1.81 $1.86 $1.94
2029 $2.07 $2.12 $2.20
2030 $2.33 $2.43 $2.54

Dane do prognozowania cen dostarczone przez Przewidywanie cen wstążki finansowej

Prognoza cen Ribbon Finance (RBN) 2022

Według niektórych Ribbon Finance jest jedną z najbardziej niesamowitych kryptowalut, które pojawią się w tym roku (RBN). Prognoza cen RBN na 2022 r. przewiduje znaczny wzrost w drugiej połowie roku, być może sięgający $0.388374.

Podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, wzrost będzie stopniowy, ale nie oczekuje się znaczących spadków. Uśrednianie $0.362483 pod względem ceny jest dość ambitny, ale jest wykonalny w niedalekiej przyszłości, biorąc pod uwagę przewidywaną współpracę i postępy. Oczekuje się, że RBN będzie mieć minimalną wartość $0.3107.

Prognoza cen Ribbon Finance (RBN) 2023

W 2023 r. prognoza cen Ribbon Finance RBN ma duże pole do ekspansji. W wyniku potencjalnych zapowiedzi licznych nowych partnerstw i inicjatyw przewidujemy, że cena RBN wkrótce przekroczy $0.647291. Powinniśmy jednak poczekać, aby zobaczyć, czy wskaźnik względnej siły RBN wyjdzie ze strefy wyprzedaży, zanim postawimy jakiekolwiek bycze zakłady.

Biorąc pod uwagę zmienność rynku, RBN będzie handlował z minimalną ceną handlową $0.517833 a średnia cena handlowa $0.569616.

Prognoza cen Ribbon Finance (RBN) 2024

Jeśli trend wzrostowy utrzyma się do 2024 r., może osiągnąć $0.906207 a RBN może zyskać. Jeśli rynek odnotuje spadek, cel może nie zostać osiągnięty. Oczekuje się, że RBN będzie handlowany po średniej cenie $0.828532 i niski $0.776749 w 2024 roku.

Prognoza cen Ribbon Finance (RBN) 2025

Jeśli Ribbon Finance z powodzeniem poprawi nastroje rynkowe wśród entuzjastów kryptowalut, cena monety RBN może pozostać stabilna przez następne pięć lat.

Według naszych prognoz RBN będzie zielony w 2025 roku. Oczekuje się, że RBN osiągnie i przekroczy swój rekordowy poziom w 2025 roku. W 2025 roku wirtualna waluta będzie warta $1.17, z ceną minimalną $1.04 a średnia cena $1.09.

Prognoza cen Ribbon Finance (RBN) 2026

Po przeprowadzeniu obszernych prognoz i analiz technicznych szacujemy, że cena RBN przekroczy średni poziom cen $1.35 do 2026 r. przy cenie minimalnej $1.29 spodziewany przed końcem roku. Ponadto RBN ma maksymalną wartość ceny $1.42.

Prognoza cen Ribbon Finance (RBN) 2027

Ze względu na przyszłe partnerstwa, które mają nastąpić do 2027 roku, spodziewamy się, że trend zwyżkowy będzie kontynuowany, przynosząc średnią cenę do około $1.61. Jeśli RBN zdoła przebić poziom oporu w 2027 roku, możemy zobaczyć cenę maksymalną $1.68, nieuzyskanie wsparcia potrzebnego RBN do 2027 r. może skutkować niską $1.55.

Prognoza cen Ribbon Finance (RBN) 2028

Podczas gdy RBN dąży do interoperacyjności między sieciami w celu przyspieszenia interakcji, oczekuje się kontynuacji zwyżkowej tendencji z poprzedniego roku. Tak więc minimalna cena handlowa została ustalona na $1.81 i roczna cena blisko powyżej $1.94 w 2028 roku.

Prognoza cen Ribbon Finance (RBN) 2029

Do 2029 r. Ribbon Finance w końcu przekroczy swoje poprzednie wartości ATH i odnotuje nowe poziomy cen. Cena minimalna może być $2.07 i potencjalnie osiągnąć maksymalną wartość ceny $2.20, uśredniając w $2.12.

Prognoza cen Ribbon Finance (RBN) 2030

Rynek kryptowalut jest znany z dużej zmienności, co jest jednym z wielu powodów, dla których prognozowanie cen jest trudnym zadaniem. BitcoinWisdom dokłada wszelkich starań, aby precyzyjnie prognozować przyszłe punkty cenowe, jednak wszystkie prognozy nie powinny być traktowane jako porady finansowe i powinieneś DYOR (przeprowadź własne badania). W 2030 roku spodziewamy się, że kryptowaluty zyskały adopcję w wielu sektorach. W związku z tym przewiduje się, że maksymalna cena RBN w 2030 r. wyniesie $2.54 w przypadku gonitwy byków, ze średnim poziomem cen $2.43.

Wniosek

Jeśli szukasz sposobu, aby uzyskać dostęp do produktów o strukturze kryptowalut i poprawić profil ryzyka i zwrotu swojego portfela, Ribbon Finance jest idealnym rozwiązaniem. Dzięki połączeniu opcji, kontraktów terminowych i stałych dochodów, Ribbon Finance zapewnia użytkownikom szeroki wybór opcji do wyboru. Niezależnie od tego, czy szukasz inwestycji krótkoterminowej, czy długoterminowego rozwiązania, Ribbon Finance zapewni Ci ochronę.

Prognozy cen Premium Ribbon Finance (RBN).

Utwórz swoje konto poniżej, aby otrzymać Wyłączny dostęp do szerokiej gamy narzędzi handlowych, takich jak prognozy cen premium Ribbon Finance, zaawansowane sygnały kupna/sprzedaży RBN i wiele więcej.

Utwórz konto

Ekskluzywne funkcje premium
  • 78.94% Dokładność prognozy
  • Zaawansowane sygnały transakcyjne
  • Prognozy godzinowe, dzienne, tygodniowe i miesięczne
  • Rozpoznawanie wzorców wykresów
  • Eksportuj dane prognozy
  • Rekomendacje kupna/sprzedaży
  • Platforma bez reklam

FAQ

Jaka jest dzisiaj cena Ribbon Finance (RBN)?

Dzisiaj Ribbon Finance (RBN) jest notowany na $0.258916 o łącznej kapitalizacji rynkowej $149,198,111.

Czy Ribbon Finance to dobra inwestycja?

Ribbon Finance okazała się jedną z najczęściej omawianych monet w przestrzeni kryptograficznej w zeszłym roku. Mając to na uwadze, rozsądnie jest powiedzieć, że RBN to dobry wybór inwestycji.

Jak wysoko może zajść Ribbon Finance?

Średnia cena Ribbon Finance (RBN) może ewentualnie osiągnąć $0.362483 W tym roku. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat Ribbon Finance może przewyższyć $1.68.

Ile będzie warte Ribbon Finance za 5 lat?

W oparciu o rosnącą popularność kryptowalut i Ribbon Finance, długoterminowa inwestycja w RBN może spowodować wzrost ceny do $1.68 w ciągu najbliższych 5 lat.

Ile będzie warte Ribbon Finance za 10 lat?

Jeśli dziś zainwestujesz w Ribbon Finance, podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, spodziewany jest długoterminowy wzrost. Cena RBN może prawdopodobnie wzrosnąć do $3.03 w ciągu najbliższych 10 lat.

Jaka będzie cena Ribbon Finance w 2023 roku?

Oczekuje się, że cena Ribbon Finance (RBN) osiągnie $0.647291 do 2023 roku.

Jaka będzie cena Ribbon Finance w 2024 roku?

Oczekuje się, że cena Ribbon Finance (RBN) osiągnie $0.906207 do 2024 roku.

Jaka będzie cena Ribbon Finance w 2025 roku?

Oczekuje się, że cena Ribbon Finance (RBN) osiągnie $1.17 do 2025 roku.

Jaka będzie cena Ribbon Finance w 2026 roku?

Oczekuje się, że cena Ribbon Finance (RBN) osiągnie $1.42 do 2026 roku.

Jaka będzie cena Ribbon Finance w 2027 roku?

Oczekuje się, że cena Ribbon Finance (RBN) osiągnie $1.68 do 2027 roku.

Jaka będzie cena Ribbon Finance w 2028 roku?

Oczekuje się, że cena Ribbon Finance (RBN) osiągnie $1.94 do 2028 roku.

Jaka będzie cena Ribbon Finance w 2029 roku?

Oczekuje się, że cena Ribbon Finance (RBN) osiągnie $2.20 do 2029 roku.

Jaka będzie cena Ribbon Finance w 2030 roku?

Oczekuje się, że cena Ribbon Finance (RBN) osiągnie $2.54 do 2030 roku.

Barinem Pene Zweryfikowany

Barry Pene jest surowym badaczem/copywriterem blockchain. Barry handluje kryptowalutami od 2017 roku i zainwestował w kwestie, które postawiłyby branżę blockchain na właściwym piedestale. Ekspertyza badawcza Barry'ego obejmuje blockchain jako przełomową technologię, DeFis, NFT, Web3 i redukcję poziomu zużycia energii podczas kopania kryptowalut.

Najnowsze prognozy