Shiden Network (SDN) prisprognoser – 2023, 2025, 2030

Shiden Network (SDN) Översikt

🪙 Kryptovaluta Shiden nätverk
💱 Tickersymbol SDN
🏆 Rank 675
💸 Börsvärde $13,028,811
💲 Pris $0.205582
🚀 Handelsvolym $123,579
📈 Prisändring (24h) 2.60%
💰 Nuvarande utbud 63,375,322
  • Bullish Shiden Network (SDN) prisprognoser varierar mellan $0.925118 och $1.75 till 2030.
  • Marknadsanalytiker tror att SDN kan nå $0.719536 till 2025.
  • Bearish Shiden Networks marknadsprisprognoser för 2023 är $0.164465.

Shiden Network (SDN) Introduktion

Sedan den skapades har hela kryptovärlden fångat uppmärksamheten hos många handlare. Dessa handlare kommer att anlita en finansiell rådgivare för att gå igenom prisprognossystemet för att se om det finns en bra avkastning på investeringen. Även om vissa människor tror att hanteringen av kryptovaluta är en farlig satsning, har det fortfarande en lovande framtid.

En anledning till att kryptovärlden är så populär är DeFi (decentraliserad finans) appar som erbjuder lönsamma investeringar och effektiva transaktioner. Skapandet av kryptovalutor har gjort det möjligt för människor att genomföra finansiella transaktioner utan att enbart förlita sig på bankinstitutioner. Kryptovalutor skapades som en säker plattform för digitala mynt med möjlighet att genomföra transaktioner var som helst i världen med minimala begränsningar.

Investerare är nu mer intresserade av snabba prisprognoser tack vare marknadens stora utbud. Men huruvida köp av kryptovalutor är en bra investering står sig fortfarande. Låt oss titta på den fundamentala och tekniska analysen av prisprognoser för att se om det är en bra idé att köpa Shiden Network.

Vad är Shiden Network (SDN)?

Shiden-nätverket hänvisar till ett flerkedjigt DApp-lager (decentraliserad applikation) på Kusama-nätverket. Kusama Network kräver en kryptografisk protokollöverlagring, och Kusama Relaychain är inte avsedd att tillhandahålla smarta kontraktsmöjligheter. Shiden Network kan hjälpa till i denna situation. Shiden har alltid stött Ethereum Virtual Machine, WebAssembly och Layer2. Vi kan använda systemet för många applikationer, inklusive NFT och DeFi.

Vad gör Shiden unik?

Multi-kedja

Konstruera åtkomst till de olika blockkedjorna (Ethereum, Secret Network, Cosmos, etc.).

Grundinkomst för utvecklare

Innehavare av SDN-token kan riskera sina tillgångar på de föredragna dApparna, vilket gör att både dApp-utvecklare och nominerade kan tjäna pengar.

Multi virtuell maskin

Shiden stöder både WASM (WebAssembly) och EVM (Ethereum Virtual Machine). För Kusama Parachains är Ethereum kompatibel.

Shiden Network (SDN) teknisk analys

Du kan göra Shiden Network-prisprognosen genom att överväga åtgärder utanför kedjan och på kedjan och teknisk analys. Bedöm marknadssentimentet för att avgöra om handlare är pessimistiska eller entusiastiska över Shiden Network.

Kom ihåg att vi inte kan förutsäga prishöjningen i Shiden Network

 med 100%-noggrannhet, och det tidigare maxvärdet garanterar inte framtida resultat.

Oscillatorer

En oscillator skapar lägre och övre intervall runt maxpris och lägsta pris för att skapa en trendmätare som svänger inom specifika parametrar. Många handlare använder trendmätaren för att identifiera kortsiktiga överdrivna eller undervärderade positioner.

Relative Strength Index (RSI)

RSI (Relative Strength Index) är en skicklig rörelsebaserad oscillator som används för att mäta intensiteten och frekvensen av Shiden Network-prisförutsägelsen. När den visualiseras ger handlingen RSI ett optiskt ramverk för att bedöma en marknads tidigare egenskaper och brister förutom dess nuvarande positiva och negativa aspekter.

Ett pålitligt mått för att utvärdera Shiden Network-prognosen. Momentum, skapas genom att basera effekten av en beroende variabel på prisrörelser under en viss tidsram.

Momentum Indicator (MOM)

MOM (momentum indicator) är en nyckelindikator som analyserar en tillgångs fluktuation. Det kontrasterar det nuvarande priset med Shiden Network-priset från föregående cykel. Ett oscillatorverktyg som går över och under noll bildas från den aktuella grafen. Den har inga övre eller nedre begränsningar och är en helt obegränsad oscillator.

Man kan identifiera baisseartade och hausseartade tolkningar genom att söka efter olikheter, mittlinjekorsningar och extrema mått. Verktyget blandas vanligtvis med ytterligare signaler.

Rörliga medelvärden

Rörliga medelvärden (MA) är fördröjda (eller responsiva) prisbaserade verktyg som visar det typiska värdet av en investering över en förutbestämd tidsram. Ett glidande medelvärde (MA) är ett användbart verktyg för att bestämma placeringen av motståndsnivån och stödnivån, trendbekräftelse och rörelse.

Rörliga medelvärden (MA) tar i princip bort "röran" när man försöker förstå grafer. Prisrörelseförändringar är komponenterna i buller. (MA) Rörliga medelvärden används som tolkningsindikatorer för verifiering och utvärdering snarare än förutsägande eftersom de är efterföljande indikatorer som svarar på redan inträffade händelser.

Enkelt glidande medelvärde (SMA)

Ojusterade glidande medelvärden inkluderar SMA (Simple Moving Averages). Detta visar att varje intervall i informationsinsamlingen är lika betydande och fördelat lika.

Den senaste parametern sätts i början och den senaste kasseras när varje period är slut. Var medveten om att det enkla rörliga snittet släpar efter prissättningen mest.

Exponentiellt glidande medelvärde (EMA)

Ett viktat MA (rörligt medelvärde) och ett EMA (exponentiellt glidande medelvärde) är båda typer av MA (rörliga medelvärden). Gamla datavärden lämnar aldrig EMA-medianen, vilket är en viktig differentiator.

Historiska data och uppmätta värden har fortfarande en multiplikator, även om den minskar till nästan noll när de närmar sig slutet av de valda observerade värdena.

Pivotpunkter

En Pilot Point-bedömning är en metod för att identifiera viktiga nivåer som priserna kan svara på. Instrumentella variabler och platser för motstånd eller stöd kallas pivotpunkter. Återförsäljare använder grunderna bakom denna metod och tillämpar den över en rad tidsskalor. De exakta punkterna kan lokaliseras med en mängd olika tekniker.

Shiden nätverkskorrelation

Shiden Networks värde korrelerar mest positivt med Flow, Waves, One, Harmony och WEMIX Token. Det korrelerar negativt med TerraClassicUSD, Celsius Network (CEL), Chain, Compound Dai och UNUS SED LEO.

Utvecklingen av en valuta har en mätbar vikt när det gäller att påverka utvecklingen av de andra kryptovalutorna, liknande digitala mynt som positivt korrelerar med Shiden Network. För kryptovalutor som är svagt kopplade till Shiden Network, skulle en förändring få kryptovalutan med låg korrelation att ändra riktning.

Shiden Network (SDN) grundläggande analys

De data som nu är tillgängliga, som likviditetsverifiering, finansiella uppgifter och många makroekonomiska politiska mått, utvärderar Shiden Networks kryptovaluta. Grundläggande analys är lika viktig för att förutsäga prisprognosen för Shiden Network.

Framtiden för Shiden Networks marknadskostnader är baserad på topputbud och efterfrågan. SDN-prisprognosen och maxprisnivån beror på fundamentala omständigheter som hårda människor, uppdateringar av nya protokoll och halvering av blockbelöningar.

Regleringar, hackning av digitala kryptovalutor, acceptans av globala företag, etc., kan också påverka handelsvolymen för prisprognosen för Shiden Network. Den instabila kryptovalutamarknaden kommer troligen att påverka prisfallet eller ökningen av Shiden Network. 

Någon AI-algoritm kan inte förstå protokollet, integriteten hos team eller tokenomics. Vänligen gör intelligenta investeringar efter att ha läst programmets whitepaper och övervägt de många variablerna som påverkar prisprognosen för Shiden Network. 

Shiden Network (SDN) Aktuellt pris

Shiden Network är för närvarande värt $0.205582 USD. SDN har flyttat 2.60% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $123,579. Shiden Network är för närvarande rankad 675 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $13,028,811 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fraktal) och det rörliga medelvärdet för konvergensdivergens (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Shiden Network (SDN) för att avgöra om det är kommer att få ett hausseartat eller baisseartat år.

Shiden Network (SDN) prisprediktion 

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2023 $0.246698 $0.287814 $0.308373
2024 $0.411164 $0.45228 $0.513954
2025 $0.616745 $0.657862 $0.719536
2026 $0.822327 $0.863443 $0.925118
2027 $1.03 $1.07 $1.13
2028 $1.23 $1.27 $1.34
2029 $1.44 $1.48 $1.54
2030 $1.64 $1.69 $1.75
2031 $1.85 $1.93 $2.01

Våra prisprognoser använder marknadsdata från Shiden Network (SDN) i realtid och all data uppdateras live på vår webbplats. Detta tillåter oss att tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Shiden Network (SDN) prisprognoser 2023

Shiden Network, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna att stiga i år (SDN). SDN-prisprognosen för 2023 räknar med en betydande ökning under årets andra halvår, eventuellt $0.308373.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $0.287814 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. SDN förväntas ha ett lägsta värde på $0.246698.

Shiden Network (SDN) prisprognoser 2024

År 2024 har Shiden Network SDN-prisprognoser mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på SDN snart kommer att överträffa $0.513954. Vi bör dock vänta och se om SDN:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer SDN att handla med ett lägsta handelspris på $0.411164 och ett genomsnittligt handelspris på $0.45228.

Shiden Network (SDN) prisprognoser 2025

Om den uppåtgående trenden fortsätter fram till 2025 kan den nå $0.719536 och SDN kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. SDN förväntas handlas till ett snittpris på $0.657862 och en låg av $0.616745 år 2025.

Shiden Network (SDN) prisprognoser 2026

Om Shiden Network framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan SDN-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer SDN att vara grönt 2026. SDN förväntas nå och överträffa sin all-time high 2026. 2026 kommer den virtuella valutan att vara värd $0.925118, med ett minimipris på $0.822327 och ett snittpris på $0.863443.

Shiden Network (SDN) prisprognoser 2027

Efter en del omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att SDN-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $1.07 senast 2027, med ett lägsta pris på $1.03 väntas före årets slut. Vidare har SDN ett maxprisvärde på $1.13.

Shiden Network (SDN) prisprognoser 2028

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2028, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $1.27. Om SDN lyckas bryta motståndsnivån 2028 skulle vi kunna se ett maxpris på $1.34, att misslyckas med att samla in det stöd som SDN behöver senast 2028 kan det resultera i en låg på $1.23.

Shiden Network (SDN) prisprognoser 2029

Medan SDN strävar efter interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $1.44 och ett årligt pris nära över $1.54 år 2029.

Shiden Network (SDN) prisprognoser 2030

Till 2030 kommer Shiden Network äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $1.64 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $1.75, i genomsnitt ut kl $1.69.

Shiden Network (SDN) prisprognoser 2031

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte ses som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2031 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala SDN-priset 2031 bli $2.01 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $1.93.

Slutsats

Shiden Network prisförutsägelse i framtiden har inget samband med dess nuvarande värde. Variabler som dyker upp under kryptomarknadens utvecklings- och tillväxtskede bestämmer priset på Shiden Network. Resultaten av sådana faktorer avgör framtiden för SDN-kryptovalutan.

Vi får inte tolka dessa prisprognoser från Shiden Network som investeringsråd. Ingen individ har självständigt validerat det beräknade priset, så använd ditt omdöme och välj klokt. Kom ihåg att göra din forskning även om de smartaste hjärnorna just nu finjusterar och uppgraderar algoritmen.

Håll dig informerad om de senaste marknadsrörelserna. Lägg märke till priset på Shiden Network, förstärkningar och motståndsnivåer för att hjälpa dig bestämma vad du ska göra.

Premium Shiden Network (SDN) Prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Shiden Network prisprognoser, avancerade SDN köp/sälj-signaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
  • 78.94% Prognosnoggrannhet
  • Avancerade handelssignaler
  • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
  • Kartmönsterigenkänning
  • Exportera prognosdata
  • Köp/sälj rekommendationer
  • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är priset för Shiden Network (SDN) idag?

Idag handlas Shiden Network (SDN) till $0.205582 med ett totalt börsvärde på $13,028,811.

Är Shiden Network en bra investering?

Shiden Network visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att SDN är ett bra val av investering.

Hur högt kan Shiden Network gå?

Det genomsnittliga priset för Shiden Network (SDN) kan möjligen nå $0.287814 det här året. Under de kommande 5 åren förväntas Shiden Network komma att överträffa $1.34.

Hur mycket kommer Shiden Network att vara värt om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Shiden Network, kan en långsiktig investering i SDN se priset stiga till $1.34 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Shiden Network att vara värt om 10 år?

Om du investerar i Shiden Network idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på SDN kan möjligen stiga till $2.61 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir priset på Shiden Network 2024?

Shiden Network (SDN) pris förväntas nå $0.513954 till 2024.

Vad blir priset på Shiden Network 2025?

Shiden Network (SDN) pris förväntas nå $0.719536 till 2025.

Vad blir priset på Shiden Network 2026?

Shiden Network (SDN) pris förväntas nå $0.925118 till 2026.

Vad blir priset på Shiden Network 2027?

Shiden Network (SDN) pris förväntas nå $1.13 till 2027.

Vad blir priset på Shiden Network 2028?

Shiden Network (SDN) pris förväntas nå $1.34 till 2028.

Vad blir priset på Shiden Network 2029?

Shiden Network (SDN) pris förväntas nå $1.54 till 2029.

Vad blir priset på Shiden Network 2030?

Shiden Network (SDN) pris förväntas nå $1.75 till 2030.

Vad blir priset på Shiden Network 2031?

Shiden Network (SDN) pris förväntas nå $2.01 till 2031.

Jason Conor Verifierad

Chefredaktör för BitcoinWisdom-webbplatsen, jag är ansvarig för att se till att allt innehåll på vår webbplats är korrekt, relevant och användbart. Jag är en förespråkare för kryptovaluta och jag har följt kryptoutrymmet sedan början av 2012. Jag har skrivit mycket om Bitcoin och mitt arbete har dykt upp i några av de mest respekterade publikationerna.

Senaste förutsägelser