Prisprognoser för Syscoin (SYS) – 2024, 2025 – 2030

Syscoin (SYS) Översikt

🪙 Kryptovaluta Syscoin
💱 Tickersymbol SYS
🏆 Rank 410
💸 Börsvärde $85,200,819
💲 Pris $0.107629
🚀 Handelsvolym $4,037,465
📈 Prisändring (24h) -2.43%
💰 Nuvarande utbud 791,612,393
  • Bullish Syscoin (SYS) prisförutsägelser varierar mellan $0.645777 och $0.699592 till 2030.
  • Marknadsanalytiker tror att SYS kan nå $0.269074 till 2025.
  • Bearish Syscoin marknadsprisprognos för 2024 är $0.086104.

Syscoin (SYS) Introduktion

Syscoin designades för att förse företag med en blockchain-plattform som är snabbare, mer skalbar och säkrare än andra befintliga alternativ. Förutom att erbjuda finansiella transaktionsmöjligheter, möjliggör Syscoin-plattformen även utbyte av varor, tillgångar, digitala certifikat och data. 

Den inhemska valutan för Syscoin-nätverket är känd som SYS. En anmärkningsvärd egenskap hos Syscoin-protokollet är dess användning av merge-mining med Bitcoin. Detta gör det möjligt för gruvarbetare att samtidigt bryta både Bitcoin och Syscoin utan någon förlust i hashkraft eller effektivitet. 

Syscoin-nätverket är byggt på Bitcoin-protokollet, vilket gör det interoperabelt med Bitcoin-nätverket och kompatibelt med befintliga Bitcoin-plånböcker och applikationer. Syscoins unika funktioner inkluderar decentraliserad marknadsskapande, Asset Management och Alias System. Dessa funktioner gör det möjligt för företag och privatpersoner att skapa sina egna marknadsplatser, lagra data säkert och skicka betalningar snabbt och enkelt.

Vad är Syscoin (SYS)?

Syscoin är en smart kontraktsplattform som möjliggör en banbrytande Web 3.0-miljö med ultralåga kostnader, decentraliserad Layer-1-säkerhet och Layer-2-skalbarhet via Rollups. Syscoin är tänkt att hjälpa framtiden för smarta kontrakt i Metaverse, IoT, Smart Cities och framtida interplanetära ekonomier. 

Syscoins färdplan inkluderar ZK-Rollups, Optimistic Rollups, Validium och DAOSYS, en ny typ av DAO som lovar att ge styrningsfri finansförvaltning och självsuveränitet till alla deltagare.

Syscoin (SYS) grundläggande analys

Syscoin är ett blockchain-protokoll med en uppsättning associerade tjänster och funktioner som gör det möjligt för företag att handla direkt på blockchain. Syscoin är baserat på Bitcoin och är merge-mined med det, vilket innebär att alla kan bryta för Syscoin utan att behöva köra en separat nod. 

Syscoin-token (SYS) används för att komma åt dessa tjänster och decentraliserade applikationer (dApps) byggda ovanpå Syscoin-protokollet.

Kryptovalutamarknaden

Kryptovalutamarknaden är oförutsägbar. Ändå har vissa digitala tillgångar lyckats övervinna oddsen och förbli relevanta även efter flera år av existens. Ett sådant mynt är Syscoin (SYS). 

Syscoin skapades som ett blockchain-protokoll som erbjuder olika tjänster, inklusive en decentraliserad marknadsplats, tokenisering och identitetshantering. Den använder en hybrid konsensusmodell som kombinerar Proof-of-Work (PoW) och Proof-of-Stake (PoS). 

Till skillnad från andra liknande projekt har Syscoins primära fokus varit att bygga en robust infrastruktur snarare än att skapa ett utarbetat ekosystem runt den inhemska valutan. Som ett resultat har myntet lyckats överleva flera björnmarknader och framstå som en av de 100 bästa kryptovalutorna efter börsvärde. 

NEVM Smarta kontrakt

Syscoin är en dubbelkedjearkitektur som fokuserar på rollups. Detta består av en Ethereum-baserad blockkedja som heter Network Enhanced Virtual Machine (NEVM), som är helt kompatibel med alla Ethereums smarta kontrakt eller rollups. 

Syscoin Core, eller Syscoin Main, är namnet på den andra blockkedjan. Det är en Bitcoin-baserad blockkedja med ett tillgångslager som stöder både fungibla och icke-fungibla tokens, taproot, Z-DAG och andra funktioner.

Båda dessa blockkedjor använder samma utbud av den inhemska valutan, SYS, som är baserad på EIP-1559. SYS-ägare kan flytta SYS över kedjor via den förtroendelösa och behöriga Syscoin Bridge, som använder en tvåvägs pegmekanism.

Dubbelkedjearkitektur

Den övergripande arkitekturen tillåter användare och utvecklare att använda egenskaperna hos varje "guldstandard"-modell, medan Syscoin bygger nya synergier mellan dem när så är lämpligt. 

Utvecklingsteam

Intresset för Syscoin har ökat eftersom utvecklingsteamet bakom projektet har arbetat med spännande nya funktioner. Den mest efterlängtade bland dem är BridgeChains, som kommer att göra det möjligt för privata blockkedjor att interagera med varandra genom att använda Syscoins offentliga blockchain som ett förtroendelager. 

Detta kommer att öppna upp många möjligheter för företagsapplikationer som bygger på privata blockkedjor. En annan anmärkningsvärd utveckling är Blockmarket 3.0, som är en uppgradering till den befintliga decentraliserade marknadsplatsen byggd på Syscoins blockchain. 

Blockmarket 3.0 kommer att innehålla en mängd förbättringar såsom uppgraderingar av grafiskt användargränssnitt, shapeshift-integration för enkel konvertering av olika kryptovalutor, depositionsstöd, etc. Med all denna utveckling som äger rum finns det en stor möjlighet att investerarnas intresse för Syscoin kommer att öka i kommande månader, vilket kan leda till prisuppgång.

Syscoin (SYS) Aktuellt pris

Syscoin är för närvarande värt $0.107629 USD. SYS har flyttat -2.43% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $4,037,465. Syscoin är för närvarande rankad 410 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $85,200,819 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fraktal) och det glidande medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Syscoin (SYS) för att avgöra om det går att ha ett hausseartat eller baisseartat år.

Syscoin (SYS) Prisprognoser

Priset på Syscoin (SYS) har varit ganska volatil sedan starten, men har generellt trendigt uppåt över tiden. Trots den senaste nedgången verkar den långsiktiga trenden för genomsnittspris och minimipris fortfarande vara positiv, med starka fundamenta som stödjer fortsatt tillväxt för plattformen. 

En viktig orsak till optimism om Syscoins framtid är dess växande antagande av företag som ett sätt att handla varor och tjänster direkt på blockkedjan utan att gå via tredje parts mellanhänder. 

Detta användningsfall uppmärksammades nyligen när Microsoft meddelade att dess Azure Blockchain-tjänst skulle lägga till stöd för Syscoins decentraliserade marknadsplatsapplikation senare i år. 

Detta kommer att göra det lättare för företag som använder Azure att skapa sina egna blockchain-baserade marknadsplatslösningar med hjälp av Syscoins teknologi. En annan faktor som kan driva upp efterfrågan på SYS i framtiden är ett ökande intresse för icke-fungibla tokens (NFT). 

NFT är digitala tillgångar som är unika och inte kan dupliceras, som traditionella kryptovalutor som Bitcoin (BTC). Nyligen har det skett en ökning av aktiviteten kring NFTs eftersom de erbjuder ett nytt sätt att representera ägande av digitala eller till och med fysiska tillgångar i blockkedjan. 

Eftersom Syscoin redan erbjuder en NFT-standard som kallas "tokens" som kan användas för att representera alla typer av tillgångar, är det väl positionerat att dra nytta av denna trend om den fortsätter att växa.

Så, hur ser framtiden ut för Syscoin (SYS) mynt? Tyvärr kan ingen säga säkert. Kryptovalutor är notoriskt volatila, och även de mest erfarna investerarna kan bara göra välutbildade gissningar om var marknaden kommer att gå härnäst. 

Men om du funderar på att investera i Syscoin (SYS), är det viktigt att göra din forskning och förstå riskerna. Kryptovalutapriser är mycket känsliga för nyheter och händelser, så det är viktigt att hålla sig uppdaterad om utvecklingen i rymden. 

Sammantaget tror vi att Syscoin (SYS) har mycket potential och kan vara en stor långsiktig investering.

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2024 $0.129155 $0.150681 $0.161444
2025 $0.215259 $0.236785 $0.269074
2026 $0.322888 $0.344414 $0.376703
2027 $0.430518 $0.452044 $0.484333
2028 $0.538147 $0.559673 $0.591962
2029 $0.645777 $0.667303 $0.699592
2030 $0.753406 $0.774932 $0.807221
2031 $0.861036 $0.882562 $0.91485
2032 $0.968665 $1.01 $1.05

Våra prisprognoser använder marknadsdata från Syscoin (SYS) i realtid och all data uppdateras live på vår hemsida. Detta tillåter oss att tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Syscoin (SYS) Prisförutsägelse 2024

Syscoin, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna att stiga i år (SYS). SYS-prisprognosen för 2024 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, möjligen nå $0.161444.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $0.150681 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. SYS förväntas ha ett lägsta värde på $0.129155.

Syscoin (SYS) Prisprognoser 2025

År 2025 har Syscoin SYS prisförutsägelse mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på SYS snart kommer att överträffa $0.269074. Vi bör dock vänta och se om SYS:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer SYS att handla med ett lägsta handelspris på $0.215259 och ett genomsnittligt handelspris på $0.236785.

Syscoin (SYS) Prisförutsägelse 2026

Om den uppåtgående trenden fortsätter till 2026 kan den nå $0.376703 och SYS kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. SYS förväntas handlas till ett snittpris på $0.344414 och en låg av $0.322888 år 2026.

Syscoin (SYS) Prisförutsägelse 2027

Om Syscoin framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan SYS-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer SYS att vara grönt 2027. SYS förväntas nå och överträffa sin all-time high 2027. 2027 kommer den virtuella valutan att vara värd $0.484333, med ett minimipris på $0.430518 och ett snittpris på $0.452044.

Syscoin (SYS) Prisförutsägelse 2028

Efter en del omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att SYS-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $0.559673 senast 2028, med ett lägsta pris på $0.538147 väntas före årets slut. Vidare har SYS ett maxprisvärde på $0.591962.

Syscoin (SYS) Prisförutsägelse 2029

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2029, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $0.667303. Om SYS lyckas bryta motståndsnivån 2029 skulle vi kunna se ett maxpris på $0.699592, att misslyckas med att samla in det stöd som SYS behöver senast 2029 kan resultera i en lägsta nivå på $0.645777.

Syscoin (SYS) Prisförutsägelse 2030

Medan SYS strävar efter interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $0.753406 och ett årligt pris nära över $0.807221 år 2030.

Syscoin (SYS) Prisförutsägelse 2031

År 2031 kommer Syscoin äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $0.861036 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $0.91485, i genomsnitt ut kl $0.882562.

Syscoin (SYS) Prisförutsägelse 2032

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte tas som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2032 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala SYS-priset 2032 bli $1.05 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $1.01.

Slutsats

Syscoin är en kryptovaluta som erbjuder ett brett utbud av funktioner, inklusive möjligheten att skapa smarta kontrakt, decentraliserade börser och blockchain-baserade marknadsplatser. Trots dess många funktioner har Syscoin sett relativt låg adoption och handelsvolym. Ändå har myntet ett starkt team av utvecklare och en aktiv gemenskap. Sammantaget är Syscoin en anständig altcoin med potential, men det återstår att se om det kan vinna mainstream-dragkraft.

Premium Syscoin (SYS) Prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Syscoin-prisförutsägelser, avancerade SYS köp-/säljsignaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
  • 78.94% Prognosnoggrannhet
  • Avancerade handelssignaler
  • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
  • Kartmönsterigenkänning
  • Exportera prognosdata
  • Köp/sälj rekommendationer
  • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är priset för Syscoin (SYS) idag?

Idag handlas Syscoin (SYS) till $0.107629 med ett totalt börsvärde på $85,200,819.

Är Syscoin en bra investering?

Syscoin visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att SYS är ett bra val av investering.

Hur högt kan Syscoin gå?

Det genomsnittliga priset på Syscoin (SYS) kan möjligen nå $0.150681 det här året. Under de kommande 5 åren förväntas Syscoin komma att överträffa $0.699592.

Hur mycket kommer Syscoin att vara värt om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Syscoin, kan en långsiktig investering i SYS se priset stiga till $0.699592 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Syscoin att vara värt om 10 år?

Om du investerar i Syscoin idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på SYS kan möjligen stiga till $1.37 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Syscoin-priset 2024?

Syscoin (SYS) pris förväntas nå $0.269074 till 2024.

Vad blir Syscoin-priset 2025?

Syscoin (SYS) pris förväntas nå $0.376703 till 2025.

Vad blir Syscoin-priset 2026?

Syscoin (SYS) pris förväntas nå $0.484333 till 2026.

Vad blir Syscoin-priset 2027?

Syscoin (SYS) pris förväntas nå $0.591962 till 2027.

Vad blir Syscoin-priset 2028?

Syscoin (SYS) pris förväntas nå $0.699592 till 2028.

Vad blir Syscoin-priset 2029?

Syscoin (SYS) pris förväntas nå $0.807221 till 2029.

Vad blir Syscoin-priset 2030?

Syscoin (SYS) pris förväntas nå $0.91485 till 2030.

Vad blir Syscoin-priset 2031?

Syscoin (SYS) pris förväntas nå $1.05 till 2031.

Barinem Pene Verifierad

Barry Pene är en sträng blockchain research/copywriter. Barry har handlat med kryptor sedan 2017 och har investerats i frågor som skulle sätta blockkedjeindustrin på rätt piedestal. Barrys forskningsexpertis sträcker sig över blockchain som en störande teknologi, DeFis, NFTs, Web3 och minskning av energiförbrukningsnivåer vid brytning av kryptovaluta.

Senaste förutsägelser