Tranchess (CHESS) prisprognoser – 2024, 2025 – 2030

Tranchess (CHESS) Översikt

🪙 Kryptovaluta Tranchess
💱 Tickersymbol SCHACK
🏆 Rank 770
💸 Börsvärde $21,626,353
💲 Pris $0.131314
🚀 Handelsvolym $1,045,505
📈 Prisändring (24h) -1.00%
💰 Nuvarande utbud 164,691,293
  • Bullish Tranchess (CHESS) prisprognoser varierar mellan $0.787887 och $0.853544 till 2030.
  • Marknadsanalytiker tror att CHESS kan nå $0.328286 till 2025.
  • Bearish Tranchess marknadsprisprognos för 2024 är $0.105052.

Tranchess (CHESS) Introduktion

Tranchess-projektet strävar efter att erbjuda en alternativ risk/avkastningsmatris från en enda huvudfond som spårar en viss underliggande tillgång. Ordet "Tranche" på franska, som ofta är kopplat till tranchfonder som vänder sig till olika investerarklasser med olika riskaptit, samt schackspelet, fungerade som inspiration för namnet Tranchess.

Den 24 juni 2021 lanserades Tranchess, som sedan dess har erbjudit sina användare lösningar för förbättring av avkastningen med en mängd olika risk-avkastningsalternativ. Vi har sammanställt grundliga historiska data om projektets prisåtgärder och grunder i den här guiden, såväl som en detaljerad CHESS-prisförutsägelse för överskådlig framtid genom att lyfta fram det förväntade lägsta prisvärdet, det genomsnittliga handelspriset och det maximala prisvärdet för CHESS kryptovaluta i framtiden.

När det gäller framtiden för CHESS-priset, vad säger uppgifterna? I den här guiden tar vi en djupdykning i den historiska prisåtgärden och grunderna för CHESS kryptovaluta, samt ger en detaljerad prisprognos för de kommande åren. Fortsätt läsa för att ta reda på mer!

Vad är Tranchess (CHESS)?

Tranchess är ett avkastningshöjande tillgångsspårningsprotokoll med olika risk-avkastningslösningar. Det är ett decentraliserat protokoll som tillåter användare att spåra sina tillgångar och portföljer i realtid. Syftet med protokollet är att hjälpa användare att hantera sina tillgångar och portföljer mer effektivt. Protokollet är baserat på blockchain-teknik och använder smarta kontrakt för att automatisera processen för tillgångsspårning.

Protokollet ger användarna ett antal fördelar, inklusive transparens, säkerhet och effektivitet. Protokollet är utformat för att fungera med en mängd olika tillgångar, inklusive kryptovalutor, råvaror och fiat-valutor. Protokollet är också kompatibelt med ett antal börser och plånböcker.

Tranchess (CHESS) Fundamental Analysis

Investerare har idag ett bredare utbud av alternativ när det kommer till avkastningshöjande strategier. Bland dessa alternativ finns tranches, ett protokoll som erbjuder en annan risk/avkastningsmatris från en enda huvudfond. Så, vad är tranches och hur fungerar det?

Tranchess är ett avkastningshöjande tillgångsspårningsprotokoll som erbjuder en mängd olika risk-avkastningslösningar. Protokollet är inspirerat av tranchfonder, som är fonder som erbjuder olika nivåer av risk och avkastning. Tranchfonder kan tillfredsställa investerarnas varierande riskaptit genom att erbjuda en mängd olika alternativ inom en enda fond.

Tranchess ekosystem

Mynten QUEEN, BISHOP, ROOK och CHESS utgör Tranchess ekosystem.

DROTTNING

QUEEN fungerar genom att tillåta investerare att sätta in sina BTCB, ETH eller BNB på Primary Market of Tranchess. När insättningen är gjord kommer investeraren att få QUEEN-tokens som representerar deras underliggande tillgångar. Dessa tokens kan lösas in när som helst för de underliggande tillgångarna. 

Värdet på QUEEN-tokens är knutet till de underliggande tillgångarna och fluktuerar med priset på de underliggande tillgångarna. Dock samlar QUEEN-polletterna också på sig en extra avkastning som betalas ut i form av de underliggande tillgångarna. 

Till exempel, om en investerare har 1 BTCB insatt i QUEEN-fonden, kommer de att få 1 QUEEN-token. Om BTCB-priset ökar med 10% kommer värdet på deras QUEEN-token också att öka med 10%. Dessutom kommer investeraren också att få ytterligare 2% till 16% avkastning på sin BTCB, utbetald i BTCB.

BISKOP

BISHOP-tokens erbjuder investerare högre avkastning på sina stablecoin-investeringar, med APY:er som för närvarande sträcker sig från 7% till 22%. ROOK, å andra sidan, är designad för investerare som vill få en jämnare avkastning på sin investering, med en APY som i allmänhet är lägre än den för BISHOP.

BISHOP skapas genom att dela QUEEN i den primära marknaden för tranchess. Varje QUEEN-token kan delas upp i 0,5 BISHOP och 0,5 ROOK.

RÅKA

ROOK är designad för aggressiva investerare som vill ta en hävstångsposition på en viss kryptotillgång. ROOK skyddar investerare från tvångslikvidation och tjänar en extra avkastning på mellan 1,5% till 10% utöver den 1,7~2,2 gånger belånade positionen.

Med ROOK kan du ta en hävstångsposition utan att behöva oroa dig för att bli tvungen att sälja dina tillgångar med förlust. Och utöver det kan du tjäna en extra avkastning på 1,5% till 10%!

Användare börjar odla CHESS, Tranchess styrning och verktygstoken, efter att ha satsat sina CHESS: QUEEN-, BISHOP- eller ROOK-polletter på plattformen. CHESS finns även på Pancake Swap och Binance.

säkerhet

När det kommer till säkerhet är Tranchess Protocol ungefär hur bra som helst. De smarta kontrakten som utgör Tranchess-protokollet förlitar sig inte på prisflöden från andra smarta kontrakt, vilket innebär att de är mycket motståndskraftiga mot prismanipulation, såsom flashlånsattacker.

Tranchess-prisoraklet använder ett 30-minuters tidsvägt genomsnittspris (TWAP) istället för diskreta orakelpriser. Detta minimerar risken för orakelmanipulationsattacker. Tranchess-oraklet utökar Open Oracle-standarden med Compound, accepterar signerade prisdata från två separata källor (Myntbas och OKEX), och beräknar TWAP var 30-minuters epok.

Ytterligare säkerhetsmetoder inkluderar inställningar för flera signaturer, ett bug-bounty-program (Immunefi), många upprepningar av kodrevisioner av erkända team (Peckshield & Certik) och andra. Alla dessa åtgärder samlas för att skapa ett protokoll som är otroligt säkert och motståndskraftigt mot alla typer av attacker.

Tranchess (CHESS) Aktuellt pris

Tranchess är för närvarande värt $0.131314 USD. CHESS har flyttat -1.00% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $1,045,505. Tranchess är för närvarande rankad 770 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $21,626,353 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fraktal) och det glidande medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Tranchess (CHESS) för att avgöra om det går att ha ett hausseartat eller baisseartat år.

Tranchess (CHESS) Prisprognoser

Tranchess är en avkastningshöjande tillgångsspårare med olika risk-avkastningslösningar som förväntas ge en annan risk-avkastningsmatris än en enskild huvudfond som spårar en specifik underliggande tillgång.

Framtiden för CHESS-priset ser lovande ut, med potential för betydande tillväxt. Historisk data och prisåtgärdsanalys tyder på att det genomsnittliga priset på CHESS sannolikt kommer att öka under de kommande åren. Den grundläggande analysen pekar också på en ljus framtid för projektet med ett starkt team och en väl utformad färdplan.

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2024 $0.157577 $0.18384 $0.196972
2025 $0.262629 $0.288892 $0.328286
2026 $0.393943 $0.420206 $0.459601
2027 $0.525258 $0.551521 $0.590915
2028 $0.656572 $0.682835 $0.72223
2029 $0.787887 $0.81415 $0.853544
2030 $0.919201 $0.945464 $0.984859
2031 $1.05 $1.08 $1.12
2032 $1.18 $1.23 $1.29

Våra prisprognoser använder marknadsdata från Tranchess (CHESS) i realtid och all data uppdateras live på vår webbplats. Detta tillåter oss att tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Tranchess (CHESS) Prisprognoser 2024

Tranchess, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna som stigit i år (CHESS). CHESS-prisprognosen för 2024 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, möjligen nå $0.196972.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $0.18384 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. CHESS förväntas ha ett lägsta värde på $0.157577.

Tranchess (CHESS) Prisprognoser 2025

Under 2025 har Tranchess CHESS prisprognoser mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset för CHESS snart kommer att överträffa $0.328286. Vi bör dock vänta och se om CHESS:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer CHESS att handla med ett lägsta handelspris på $0.262629 och ett genomsnittligt handelspris på $0.288892.

Tranchess (CHESS) Prisprognoser 2026

Om den uppåtgående trenden fortsätter till 2026 kan den nå $0.459601 och CHESS kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. CHESS förväntas handlas till ett genomsnittspris på $0.420206 och en låg av $0.393943 år 2026.

Tranchess (CHESS) Prisprognoser 2027

Om Tranchess framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan CHESS-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer CHESS att vara grönt 2027. CHESS förväntas nå och överträffa sin rekordnivå 2027. 2027 kommer den virtuella valutan att vara värd $0.590915, med ett minimipris på $0.525258 och ett snittpris på $0.551521.

Tranchess (CHESS) Prisprognoser 2028

Efter en del omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att CHESS-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $0.682835 senast 2028, med ett lägsta pris på $0.656572 väntas före årets slut. Vidare har CHESS ett maxprisvärde på $0.72223.

Tranchess (CHESS) Prisprognoser 2029

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2029, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $0.81415. Om CHESS lyckas bryta motståndsnivån 2029 skulle vi kunna se ett maxpris på $0.853544, att misslyckas med att samla in det stöd som CHESS behöver senast 2029 kan resultera i en lägsta nivå på $0.787887.

Tranchess (CHESS) Prisprognoser 2030

Medan CHESS strävar efter interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $0.919201 och ett årligt pris nära över $0.984859 år 2030.

Tranchess (CHESS) Prisprognoser 2031

År 2031 kommer Tranchess äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $1.05 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $1.12, i genomsnitt ut kl $1.08.

Tranchess (CHESS) Prisprognoser 2032

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte tas som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2032 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala CHESS-priset 2032 bli $1.29 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $1.23.

Slutsats

Framtiden för Tranchess ser ljus ut eftersom det är en avkastningshöjande tillgångsspårare med olika risk-avkastningslösningar. När världen går mot en mer digital ekonomi är Tranchess väl positionerat för att tillhandahålla en annan risk/avkastningsmatris från en enda huvudfond som spårar en specifik underliggande tillgång. Med ett starkt team av erfarna proffs är Tranchess väl rustade för att ge investerare bästa möjliga avkastning.

Premium Tranchess (CHESS) Prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Tranchess prisprognoser, avancerade CHESS köp/sälj-signaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
  • 78.94% Prognosnoggrannhet
  • Avancerade handelssignaler
  • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
  • Kartmönsterigenkänning
  • Exportera prognosdata
  • Köp/sälj rekommendationer
  • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är priset för Tranchess (CHESS) idag?

Idag handlas Tranchess (CHESS) till $0.131314 med ett totalt börsvärde på $21,626,353.

Är Tranchess en bra investering?

Tranchess visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att CHESS är ett bra val av investering.

Hur högt kan Tranchess gå?

Det genomsnittliga priset för Tranchess (CHESS) kan möjligen nå $0.18384 det här året. Under de kommande 5 åren beräknas det att Tranchess kan överträffa $0.853544.

Hur mycket kommer Tranchess att vara värt om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och tranchess, kan en långsiktig investering i CHESS se priset stiga till $0.853544 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Tranchess att vara värt om 10 år?

Om du investerar i Tranchess idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på CHESS kan möjligen stiga till $1.67 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Tranchess-priset 2024?

Tranchess (CHESS) pris förväntas nå $0.328286 till 2024.

Vad blir Tranchess-priset 2025?

Tranchess (CHESS) pris förväntas nå $0.459601 till 2025.

Vad blir Tranchess-priset 2026?

Tranchess (CHESS) pris förväntas nå $0.590915 till 2026.

Vad blir Tranchess-priset 2027?

Tranchess (CHESS) pris förväntas nå $0.72223 till 2027.

Vad blir Tranchess-priset 2028?

Tranchess (CHESS) pris förväntas nå $0.853544 till 2028.

Vad blir Tranchess-priset 2029?

Tranchess (CHESS) pris förväntas nå $0.984859 till 2029.

Vad blir Tranchess-priset 2030?

Tranchess (CHESS) pris förväntas nå $1.12 till 2030.

Vad blir Tranchess-priset 2031?

Tranchess (CHESS) pris förväntas nå $1.29 till 2031.

Barinem Pene Verifierad

Barry Pene är en sträng blockchain research/copywriter. Barry har handlat med kryptor sedan 2017 och har investerats i frågor som skulle sätta blockkedjeindustrin på rätt piedestal. Barrys forskningsexpertis sträcker sig över blockchain som en störande teknologi, DeFis, NFTs, Web3 och minskning av energiförbrukningsnivåer vid brytning av kryptovaluta.

Senaste förutsägelser