Veritaseum (VERI) prisprognoser – 2023, 2025, 2030

Veritaseum (VERI) Översikt

🪙 Kryptovaluta Veritaseum
💱 Tickersymbol VERI
🏆 Rank
💸 Börsvärde
💲 Pris
🚀 Handelsvolym
📈 Prisändring (24h)
💰 Nuvarande utbud
 • Bullish Veritaseum (VERI) prisförutsägelser varierar mellan och till 2030.
 • Marknadsanalytiker tror att VERI kan nå till 2025.
 • Bearish Veritaseum marknadsprisprognos för 2023 är .

Veritaseum (VERI) Introduktion

Kryptovalutor och blockchain-teknik är fortfarande i sina tidiga utvecklingsstadier, och det finns många projekt där ute som tävlar om en plats i framtiden. Ett sådant projekt är Veritaseum (VERI), som arbetar med att utveckla en plattform som kommer att möjliggöra peer-to-peer handel med finansiella tillgångar.

Framtiden för någonting är svår att förutsäga, och framtiden för VERI-priset är inte annorlunda. Det finns dock några saker vi kan titta på för att försöka få en uppfattning om vart priset kan gå. I det här blogginlägget kommer vi att ta en titt på Veritaseums prishistorik, lite fundamental analys och lite teknisk analys för att försöka få en bättre uppfattning om vart priset kan vara på väg.

Vad är Veritaseum (VERI)?

Veritaseum är en decentraliserad, peer-to-peer virtuell valuta som möjliggör omedelbara, gränslösa betalningar var som helst i världen. Drivs av blockchain-teknik gör Veritaseum det möjligt för användare att handla direkt med varandra utan att behöva en tredje part.

Veritaseum (VERI) grundläggande analys

Veritaseum är den första virtuella valutan som erbjuder äkta peer-to-peer-transaktioner utan behov av en central myndighet eller mellanhand. Med Veritaseum finns det inga banker, inga centrala servrar och inga mellanhänder. Alla transaktioner bearbetas direkt mellan användare, vilket gör Veritaseum till den säkraste och mest privata virtuella valutan som finns tillgänglig idag.

Veritaseum är också den första virtuella valutan som erbjuder smarta kontrakt. Smarta kontrakt är självutförande kontrakt som kan användas för att automatisera transaktioner och genomdriva avtal mellan två eller flera parter. Med smarta kontrakt kan Veritaseum-användare skapa kontrakt som automatiskt verkställs när vissa villkor är uppfyllda.

Tecken

Veritaseum-token (VERI) är en ERC20-token som representerar ett nytt, revolutionerande sätt att handla värde. Veritaseum är en decentraliserad, peer-to-peer-plattform som gör det möjligt för vem som helst, var som helst, att handla värde utan behov av mellanhänder.

VERI är den perfekta lösningen för alla som letar efter en säker, privat och decentraliserad virtuell valuta. Med sina unika egenskaper förändrar Veritaseum hur människor interagerar och gör affärer online.

Team och grundare

Teamet bakom Veritaseum leds av VD Reggie Middleton, som har en bakgrund inom investment banking och har varit involverad i ett antal framgångsrika startups. Teamet har även ett antal erfarna utvecklare och rådgivare.

säkerhet

När det kommer till digitala valutor är säkerhet alltid ett huvudproblem. Så, är Veritaseum (VERI) säkrat?

Det korta svaret är ja, Veritaseum är en mycket säker digital valuta. Teamet bakom Veritaseum har varit noga med att se till att valutan är väl skyddad mot hacks och andra säkerhetshot.

Här är några av de viktigaste säkerhetsfunktionerna i Veritaseum:

 1. Veritaseum är byggt på Ethereum blockchain, som i sig är en mycket säker plattform.
 2. Veritaseum använder en unik säkerhetsmodell som kallas "proof-of-stake consensus." Detta innebär att istället för att förlita sig på gruvarbetare för att säkra nätverket (som Bitcoin gör), använder Veritaseum en grupp "validatorer" som satsar sina egna tokens för att validera transaktioner. Detta gör det mycket svårare för angripare att montera en 51%-attack (eller någon annan typ av attack) på nätverket.
 3.  Veritaseum har implementerat ett antal säkerhetsåtgärder för att skydda användarmedel, inklusive multi-sig plånböcker och en säker skrivbordsklient.

Sammantaget är Veritaseum en mycket säker digital valuta. Teamet har varit mycket noga med att se till att valutan är väl skyddad mot hacks och andra säkerhetshot. 

Fördelarna med att använda Veritaseum

Veritaseums smarta kontrakt erbjuder ett antal fördelar, inklusive men inte begränsat till:

 1. Minskad motpartsrisk: Smarta kontrakt kan bidra till att minska motpartsrisken genom att eliminera behovet av en centraliserad mellanhand.
 2. Ökad säkerhet: Smarta kontrakt drivs av Ethereum blockchain, som är en säker och decentraliserad plattform.
 3. Lägre kostnader: Smarta kontrakt kan hjälpa till att minska kostnaderna genom att eliminera behovet av en centraliserad mellanhand.
 4. Snabbare transaktioner: Smarta kontrakt kan hjälpa till att påskynda transaktioner genom att eliminera behovet av en centraliserad mellanhand.

Risker med att använda Veritaseum

Veritaseums smarta kontrakt erbjuder en rad fördelar, men det finns också vissa risker att ta hänsyn till. Dessa risker inkluderar men är inte begränsade till:

 1. Sårbarheter i smarta kontrakt: Smarta kontrakt drivs av kod, och som all kod är de känsliga för sårbarheter. Om en sårbarhet utnyttjas kan det leda till förlust av pengar.
 2. Ethereum blockchain risker: Ethereum blockchain är en säker och decentraliserad plattform, men den är fortfarande ny och oprövad. Det finns en risk att Ethereum blockchain kan misslyckas, vilket skulle resultera i förlust av medel.
 3. Regulatoriska risker: Kryptovalutor och smarta kontrakt är för närvarande oreglerade. Detta kan förändras i framtiden och om regler införs kan de påverka Veritaseum negativt.
 4. Konkurrensrisker: Veritaseum är inte den enda plattformen som erbjuder smarta kontrakt. Det finns en risk att andra plattformar kan erbjuda fler funktioner eller bli mer framgångsrika, vilket kan resultera i att Veritaseum tappar marknadsandelar.

Veritaseum (VERI) Aktuellt pris

Veritaseum är för närvarande värt USD. VERI har flyttat under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på . Veritaseum är för närvarande rankat bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på USD.

Veritaseum (VERI) Prisprognoser

VERI är en relativt ny kryptovaluta, och som sådan är dess pris mycket volatilt och föremål för plötsliga rörelser. Vi tror dock att de långsiktiga fundamenten i projektet är starka och att priset så småningom kommer att stabiliseras och börja trenda uppåt.

Framtiden för VERI ser ljus ut, med potential för betydande pristillväxt baserat på dess starka fundament och lovande tekniska analyser. Även om de exakta prisförutsägelserna är svåra att fastställa, ger minimiprisvärdet, genomsnittligt handelspris och högsta prisvärde en bra översikt över den potentiella prisåtgärden i framtiden. Investerare bör hålla ett öga på detta projekt eftersom det har potential att ge god avkastning på lång sikt.

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

Våra prisprognoser använder marknadsdata från Veritaseum (VERI) i realtid och all data uppdateras live på vår webbplats. Detta gör att vi kan tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Veritaseum (VERI) prisprognoser 2023

Veritaseum, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna att stiga i år (VERI). VERI-prisprognosen för 2023 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, som möjligen når .

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. VERI förväntas ha ett lägsta värde på .

Veritaseum (VERI) prisprognoser 2024

År 2024 har Veritaseum VERI-prisprognoser mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på VERI snart kommer att överträffa . Vi bör dock vänta och se om VERI:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer VERI att handla med ett lägsta handelspris på och ett genomsnittligt handelspris på .

Veritaseum (VERI) prisprognoser 2025

Om den uppåtgående trenden fortsätter fram till 2025 kan den nå och VERI kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. VERI förväntas handlas till ett genomsnittspris på och en låg av år 2025.

Veritaseum (VERI) prisprognoser 2026

Om Veritaseum framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan VERI-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer VERI att vara grön 2026. VERI förväntas nå och överträffa sin rekordnivå 2026. År 2026 kommer den virtuella valutan att vara värd , med ett minimipris på och ett snittpris på .

Veritaseum (VERI) prisprognoser 2027

Efter några omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att VERI-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på senast 2027, med ett lägsta pris på väntas före årets slut. Vidare har VERI ett maxprisvärde på .

Veritaseum (VERI) prisprognoser 2028

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2028, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka . Om VERI lyckas bryta motståndsnivån 2028 kan vi se ett maxpris på , att misslyckas med att samla in det stöd som VERI behöver senast 2028 kan det resultera i en låg på .

Veritaseum (VERI) prisprognoser 2029

Medan VERI strävar efter interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till och ett årligt pris nära över år 2029.

Veritaseum (VERI) prisprognoser 2030

År 2030 kommer Veritaseum äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på , i genomsnitt ut kl .

Veritaseum (VERI) prisprognoser 2031

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte tas som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2031 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det högsta VERI-priset 2031 bli i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på .

Slutsats

Från data och analys som tillhandahålls i den här guiden verkar det som om framtiden för VERI-priset ser lovande ut, med potential för betydande tillväxt under de kommande åren. Det är dock viktigt att komma ihåg att priserna på kryptovalutor är mycket volatila, och allt kan hända på marknaden, så investera alltid noggrant och gör din egen research innan du fattar några beslut.

Sammanfattningsvis är Veritaseum (VERI) en decentraliserad, peer-to-peer blockchain-plattform som gör det möjligt för användare att säkert och transparent handla tillgångar och kontrakt utan behov av mellanhänder. Plattformen tillhandahåller ett förtroendelöst, decentraliserat sätt att handla med alla tillgångar eller kontrakt, och dess smarta kontrakt kan användas för att skapa och handla en mängd olika finansiella instrument. 

Sammantaget har Veritaseum potential att störa det traditionella finansiella systemet genom att tillhandahålla ett mer effektivt och säkert sätt att handla med tillgångar och kontrakt.

Premium Veritaseum (VERI) Prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Veritaseum-prisförutsägelser, avancerade VERI köp-/säljsignaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
 • 78.94% Prognosnoggrannhet
 • Avancerade handelssignaler
 • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
 • Kartmönsterigenkänning
 • Exportera prognosdata
 • Köp/sälj rekommendationer
 • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är Veritaseum (VERI) pris idag?

Idag handlas Veritaseum (VERI) till med ett totalt börsvärde på .

Är Veritaseum en bra investering?

Veritaseum visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att VERI är ett bra val av investering.

Hur högt kan Veritaseum gå?

Det genomsnittliga priset på Veritaseum (VERI) kan möjligen nå i år. Under de kommande 5 åren beräknas det att Veritaseum kan överträffa .

Hur mycket kommer Veritaseum att vara värt om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Veritaseum, kan en långsiktig investering i VERI se priset stiga till inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Veritaseum att vara värt om 10 år?

Om du investerar i Veritaseum idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på VERI kan möjligen stiga till inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Veritaseum-priset 2024?

Veritaseum (VERI) pris förväntas nå 2024.

Vad blir Veritaseum-priset 2025?

Veritaseum (VERI) pris förväntas nå 2025.

Vad blir Veritaseum-priset 2026?

Veritaseum (VERI) pris förväntas nå 2026.

Vad blir Veritaseum-priset 2027?

Veritaseum (VERI) pris förväntas nå 2027.

Vad blir Veritaseum-priset 2028?

Veritaseum (VERI) pris förväntas nå 2028.

Vad blir Veritaseum-priset 2029?

Veritaseum (VERI) pris förväntas nå 2029.

Vad blir Veritaseum-priset 2030?

Veritaseum (VERI) pris förväntas nå 2030.

Vad blir Veritaseum-priset 2031?

Veritaseum (VERI) pris förväntas nå 2031.

Barinem Pene Verifierad

Barry Pene är en sträng blockchain research/copywriter. Barry har handlat med kryptor sedan 2017 och har investerats i frågor som skulle sätta blockkedjeindustrin på rätt piedestal. Barrys forskningsexpertis sträcker sig över blockchain som en störande teknologi, DeFis, NFTs, Web3 och minskning av energiförbrukningsnivåer vid brytning av kryptovaluta.

Senaste förutsägelser