Wabi (WABI) prisprognoser – 2024, 2025 – 2030

Wabi (WABI) Översikt

🪙 Kryptovaluta Wabi
💱 Tickersymbol WABI
🏆 Rank
💸 Börsvärde
💲 Pris
🚀 Handelsvolym
📈 Prisändring (24h)
💰 Nuvarande utbud
 • Bullish Wabi (WABI) prisförutsägelser varierar mellan och till 2030.
 • Marknadsanalytiker tror att WABI kan nå till 2025.
 • Bearish Wabi marknadsprisprognos för 2024 är .

Wabi (WABI) Introduktion

Livsmedel och läkemedel måste vara tillräckligt validerade innan de når kunder på grund av den ökande förekomsten av förfalskade varor över hela världen. Även om blockkedjan kan minska detta avsevärt, kan den bara göra det om varje artikel är listad där.

Här kommer WaBi-projektet till handling genom att använda RFID-taggar med inbyggd antikopieringssäkerhet för att länka samman fysiska och digitala resurser. Som ett resultat kan konsumenter urskilja äkta produkter genom mobila enheter.

WaBi arbetar för att göra marknaden för snabbrörliga konsumentvaror (FMCG) till en mer rättvis plats för företag och kunder att byta värde på. Som ett resultat kan företag spendera mindre på marknadsföring samtidigt som de belönar kunder. WaBi-ekosystemet länkar samman företag och kunder för att skapa en win-win-situation som förändrar konsumenternas köpmönster och vanor.

Handel och investeringar innebär grundlig kunskap om myntets många aspekter inklusive dess handelsvolym, stängningskurs och din egen forskning. Dessutom måste du förstå det aktuella priset på ett mynt, prisprognos och dess potential för tillväxt i framtiden. Därför kommer vi i den här bloggen att belysa WaBi från alla håll, inklusive wabis pris och potentiell framtida tillväxt

Vad är Wabi (WABI)?

WABI:s blockchain-baserade plattform länkar samman varumärken och konsumenter och driver Walimais anti-förfalskningssystem och incitamentsprogram. Varumärken kan producera ny data för marknadsanalys, experiment och strategiska beslut genom att belöna användare med WABI-tokens.

Genom WABI kan kunder få rabatter, bonusar för hänvisningar och möjlighet att använda kryptovaluta för att generera en passiv inkomst. Dessutom kan kunder samla WABI-poäng genom att interagera med varumärken som är anslutna till WABI. Sedan, på en viss marknadsplats, kan WABI-poäng bytas ut mot premiumvaror, erbjudanden och besparingar på tusentals produkter.

Fördelar med Wabi för näringslivet

Eftersom det tjänar varumärken för att attrahera rätt konsumenter, sänker WABI-ekosystemet marknadsföringskostnader för företag. WABI-ekosystemet gör det möjligt för marknadsförare att rikta in sig på kunder baserat på faktiska data om deras shoppingbeteende snarare än att hälla miljontals dollar i en reklamkampanj som passar alla och kasta ett stort nät. Dessutom bidrar detta till att utveckla effektiva, ekonomiska marknadsföringsstrategier som gynnar både företaget och konsumenten.

"Last mile-autentisering" används i WABI-nätverket. Förutom att spåra partier innan de säljs måste användarna skanna varor innan de konsumerar dem. Som ett resultat av detta minskar denna crowdsourcing-verifiering svårigheterna i distributionskedjan och hjälper till att minska produktåterkallelser och bedrägerier.

Vad är en WaBi-token?

Konsumenter kan använda WaBi-token, en digital ERC-20-token, för att betala för varor de skannar med Walimai-applikationen. Användare som betalar med tokens får ytterligare fördelar såsom ökade leveransvillkor, besparingar och bonus WaBi-poäng på beställningar. Bitcoin, Binance Tokens och Ether kan alla bytas ut mot WaBi-tokens.

På grund av skattekontroller och regulatoriska begränsningar kan WABI-lojalitetspoäng inte handlas snabbt på kryptovalutabörser. WABI-token skapades för att ta itu med detta problem som en tokeniserad representation av det WABI-poängbaserade systemet på blockkedjan. Eftersom WABI-token och WABI-poäng har samma värde är det enkelt att handla med WABI-poäng på kryptovalutabörser.

Wabi (WABI) Teknisk analys

Teknisk analys är ett tillvägagångssätt för att bestämma trenden för kryptomyntet för att bestämma när det ska handlas. Kom dock ihåg att teknisk analys inte alltid förutsäger 100% exakt pris.

Stöd och motståndsnivåer

De två nyckelbegrepp som är viktiga att förstå på kryptovalutamarknaden är stödnivåer och motståndsnivåer. Dessa två nivåer representerar i huvudsak de prisnivåer vid vilka WaBi når sitt högsta värde och minimiprisvärde.

 • På supportnivån kommer många handlare att börja gå in och köpa wabi
 • På en motståndsnivå säljer många handlare myntet.

Fibonacci-nivåer

Fibonacci retracement och extensionsnivåer är omtyckta av strateger som handlar med kryptomarknaden, eftersom de kan användas på vilken tidsram som helst för att bestämma wabi-priset idag.

 • Fibonacci-förlängningsnivåer indikerar värden vid vilka WaBi-priset kan slå efter en tidig topp och vändning.
 • Fibonacci-retracementnivåer indikerar värden vid vilka WaBi-priset kan återhämta sig innan trenden fortsätter.

Trendlinje

De flesta kryptoinvesterare använder trendlinjer, en av de grundläggande metoderna, för att upptäcka mönster i WaBi-prisdiagram. En trendlinje ansluter till flera av WaBis prisöknings- och sänkningspunkter. Denna linje är utformad för att visa trenden för kommande prisändringar. När WaBi-priset går bortom trendlinjen som har skapats, används det också för att fastställa trendskiften.

Wabi (WABI) grundläggande analys

WABI-nätverket tar ett realistiskt tillvägagångssätt för att utöka acceptansen och marknadsdominansen genom att uppfinna banbrytande lösningar som förbättrar branschens övergripande prestanda. Dessutom, eftersom WABI-ekosystemtillväxten är direkt relaterad till värdet av WABI-tokenet, tar detta upp ett intressant scenario för handlare eftersom fler WABI-tokens tas ur cirkulation.

Den enda nackdelen med denna plattform är att den kräver användning av specialiserad utrustning, särskilt RFID-etiketter för detektering. Detta medför extra kostnader för företag och gör onboarding-partners marginellt dyrare än med jämförbara alternativ som bara kräver att de laddar ner programvaran. Den har dock många fler funktioner som kan vara till stor hjälp för affärspartners.

Teamet pratar med partners inom livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrin inför ett kommande projektantagande. Plattformen bildar allianser inom alla rätt områden med en stark grund och ett engagerat team.

Användare av WABI har tillgång till resurser som kan styra deras konsumtion och köpval. Genom Taeltech-systemet kompenserar WABI företag och kunder för att etablera en rättvis handel med värde i utbyte mot omfattande, skräddarsydd marknadsdata. Den primära prioriteringen för alla FMCG-företag är att behålla kunder. Därför har WABI positionerats för att vara den ledande aktören i skärningspunkten mellan e-handel och kryptovalutor tack vare varumärkesmedvetenhet, datadriven reklam och öppna varumärkes-konsumentförbindelser.

Wabi (WABI) Aktuellt pris

Wabi är för närvarande värt USD. WABI har flyttat under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på . Wabi är för närvarande rankad bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på USD.

Wabi (WABI) Prisförutsägelse

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

Våra prisprognoser använder Wabi (WABI) marknadsdata i realtid och all data uppdateras live på vår webbplats. Detta gör att vi kan tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Wabi (WABI) prisprognoser 2024

Wabi, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna att stiga i år (WABI). WABI-prisprognosen för 2024 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, som möjligen når .

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. WABI förväntas ha ett lägsta värde på .

Wabi (WABI) prisprognoser 2025

År 2025 har Wabi WABI-prisprognosen mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på WABI snart kommer att överträffa . Vi bör dock vänta och se om WABI:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer WABI att handla med ett lägsta handelspris på och ett genomsnittligt handelspris på .

Wabi (WABI) prisprognoser 2026

Om den uppåtgående trenden fortsätter till 2026 kan den nå och WABI kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. WABI förväntas handlas till ett genomsnittspris på och en låg av år 2026.

Wabi (WABI) prisprognoser 2027

Om Wabi framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan WABI-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer WABI att vara grön 2027. WABI förväntas nå och överträffa sin all-time high 2027. 2027 kommer den virtuella valutan att vara värd , med ett minimipris på och ett snittpris på .

Wabi (WABI) prisprognoser 2028

Efter några omfattande prognoser och teknisk analys, uppskattar vi att WABI-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på senast 2028, med ett lägsta pris på väntas före årets slut. Vidare har WABI ett maxprisvärde på .

Wabi (WABI) prisprognoser 2029

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2029, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka . Om WABI lyckas bryta motståndsnivån 2029 kan vi se ett maxpris på , att misslyckas med att samla in det stöd som WABI behöver senast 2029 kan resultera i en lägsta nivå på .

Wabi (WABI) prisförutsägelse 2030

Medan WABI strävar mot interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till och ett årligt pris nära över år 2030.

Wabi (WABI) prisprognoser 2031

År 2031 kommer Wabi äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och ta nya prisnivåer. Minimipriset kan vara och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på , i genomsnitt ut kl .

Wabi (WABI) prisprognoser 2032

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte tas som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2032 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala WABI-priset 2032 bli i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på .

Slutsats

Detaljhandelsmiljön utvecklas snabbt för att hålla sig uppdaterad med tekniska genombrott och förändringar i konsumentbeteende. WABI:s primära mål är att minska kostnaderna för varumärkesmarknadsföring genom att erbjuda pålitlig datadriven analys och belöna konsumenter för deras engagemang. Som ett resultat har konsumenter och företag ett ömsesidigt fördelaktigt förhållande som har potential att ändra reklamstrategier.

De som letar efter en bra möjlighet på Wabi-marknaden bör hålla ett öga på Wabi-förutsägelser, Wabi-prisprognoser och dess börsvärde innan de tar några stora steg. glöm inte att söka investeringsråd innan du investerar i digitala mynt.

Premium Wabi (WABI) Prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Wabi-prisprognoser, avancerade WABI köp/sälj-signaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
 • 78.94% Prognosnoggrannhet
 • Avancerade handelssignaler
 • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
 • Kartmönsterigenkänning
 • Exportera prognosdata
 • Köp/sälj rekommendationer
 • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är priset för Wabi (WABI) idag?

Idag handlas Wabi (WABI) till med ett totalt börsvärde på .

Är Wabi en bra investering?

Wabi visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att WABI är ett bra val av investering.

Hur högt kan Wabi gå?

Det genomsnittliga priset på Wabi (WABI) kan möjligen nå i år. Under de kommande 5 åren beräknas Wabi komma att överträffa .

Hur mycket kommer Wabi att vara värt om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Wabi, kan en långsiktig investering i WABI se priset stiga till inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Wabi att vara värt om 10 år?

Om du investerar i Wabi idag, som med alla investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på WABI kan möjligen stiga till inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Wabi-priset 2024?

Wabi (WABI)-priset förväntas nå 2024.

Vad blir Wabi-priset 2025?

Wabi (WABI)-priset förväntas nå 2025.

Vad blir Wabi-priset 2026?

Wabi (WABI)-priset förväntas nå 2026.

Vad blir Wabi-priset 2027?

Wabi (WABI)-priset förväntas nå 2027.

Vad blir Wabi-priset 2028?

Wabi (WABI)-priset förväntas nå 2028.

Vad blir Wabi-priset 2029?

Wabi (WABI)-priset förväntas nå 2029.

Vad blir Wabi-priset 2030?

Wabi (WABI)-priset förväntas nå 2030.

Vad blir Wabi-priset 2031?

Wabi (WABI)-priset förväntas nå 2031.

Jason Conor Verifierad

Chefredaktör för BitcoinWisdom-webbplatsen, jag är ansvarig för att se till att allt innehåll på vår webbplats är korrekt, relevant och användbart. Jag är en förespråkare för kryptovaluta och jag har följt kryptoutrymmet sedan början av 2012. Jag har skrivit mycket om Bitcoin och mitt arbete har dykt upp i några av de mest respekterade publikationerna.

Senaste förutsägelser