Prognoza cen Aragon (ANT) – 2022, 2025, 2030

Przegląd Aragonii (ANT)

🪙 Kryptowaluta Aragonia
💱 Symbol giełdowy MRÓWKA
🏆 Pozycja 194
💸 Kapitalizacja rynkowa $82,598,751
💲 Cena $1.97
🚀 Wolumen obrotu $7,669,105
📈 Zmiana ceny (24h) 1.47%
💰Zasilanie prądem 41,958,140
  • Przewidywania cenowe Bullish Aragon (ANT) wahają się między $8.86 oraz $19.29 do 2030 roku.
  • Analitycy rynku uważają, że ANT może dotrzeć $8.86 do 2025 roku.
  • Niedźwiedzia prognoza ceny rynkowej Aragonii na 2022 r. to $1.57.

Aragon (ANT) Wprowadzenie

W rosnącym świecie kryptowalut pojawiają się nowe firmy zajmujące się bezpieczeństwem aktywów zakodowanych w blockchain. Średnia cena każdego przedmiotu może zmienić się niemal losowo i w jednej chwili.

Gwałtowny spadek cen podczas pozytywnego trendu nie jest niczym niezwykłym na dzisiejszym rynku kryptowalut. Ich przyszłe ceny są szeroko dyskutowanym tematem wśród dużej liczby zainteresowanych stron ze względu na nagły wzrost lub spadek wartości rynkowej.

Aragon (ANT) to jeden token, którego aktualna cena na rynku kryptowalut również jest spekulowana. Doradca finansowy udzieliłby porady inwestycyjnej w zakresie prognoz cen Aragonii, w oparciu o to, jak postrzegają dzisiejszą cenę Aragonii i dane historyczne, aby spekulować na temat prognozy Aragonii.

Co to jest Aragon (ANT)?

Aragon to zdecentralizowana platforma zbudowana na blockchainie Ethereum, która pozwala użytkownikom tworzyć i zarządzać zdecentralizowanymi organizacjami (DAO). Projekt został zainicjowany w 2017 roku przez Luisa Cuende i Jorge Izquierdo.

Aragon zapewnia zestaw narzędzi, które ułatwiają tworzenie i zarządzanie DAO, w tym przyjazny dla użytkownika interfejs, system zarządzania i system zarządzania tokenami. Aragon jest oprogramowaniem typu open source i bez uprawnień, co oznacza, że każdy może używać platformy do tworzenia DAO.

Analiza techniczna Aragon (ANT)

Aragon to zdecentralizowana platforma zbudowana na blockchainie Ethereum do tworzenia i zarządzania zdecentralizowanymi organizacjami (DAO). Platforma zapewnia zestaw narzędzi ułatwiających tworzenie i zarządzanie DAO, w tym przyjazny dla użytkownika interfejs, system zarządzania i system zarządzania tokenami.

Aragon jest oprogramowaniem typu open source i bez uprawnień, co oznacza, że każdy może używać platformy do tworzenia DAO. Aragon Network Token (ANT) to token narzędziowy używany do uiszczania opłat w sieci Aragon.

Sieć Aragon została uruchomiona w głównej sieci Ethereum w 2017 roku. Sieć jest zasilana przez tokeny ANT, które służą do uiszczania opłat w sieci. Sieć Aragon jest zarządzana przez posiadaczy tokenów sieci Aragon, którzy głosują nad propozycjami ulepszenia sieci.

Aragon Network Token (ANT) to token ERC-20, który służy do uiszczania opłat w sieci Aragon. Token służy również do głosowania nad propozycjami ulepszenia sieci. Maksymalna podaż ANT to 100 milionów.

Kapitalizacja rynkowa

Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty jest miarą łącznej wartości wszystkich kryptowalut będących w obiegu. Oblicza się ją, mnożąc całkowitą podaż każdej kryptowaluty przez jej aktualną cenę rynkową.

Kapitalizacja rynkowa jest powszechnie stosowaną miarą w przestrzeni kryptowalut, zapewniającą szybki i łatwy sposób porównywania względnych rozmiarów różnych aktywów cyfrowych. Kapitalizacja rynku kryptowalut może być traktowana jako miara „całkowitej wartości” rynku kryptowalut.

Jest często używany do porównywania względnych rozmiarów różnych aktywów cyfrowych, a także do śledzenia ogólnego wzrostu lub spadku rynku kryptowalut. Ogólnie rzecz biorąc, wyższa kapitalizacja rynkowa wskazuje na bardziej „ugruntowaną” kryptowalutę, podczas gdy niższa kapitalizacja rynkowa może wskazywać na bardziej spekulacyjne lub zmienne aktywa.

Należy jednak pamiętać, że kapitalizacja rynkowa nie jest idealnym miernikiem i nie powinna być wykorzystywana jako jedyna podstawa decyzji inwestycyjnych

Neutralny średni wskaźnik kierunkowy

Neutralny średni wskaźnik kierunkowy (NADEX) to wskaźnik techniczny, który mierzy siłę rynku kryptowalut. Opiera się na założeniu, że rynek znajduje się w stanie równowagi, bez wyraźnego trendu.

NADEX jest obliczany na podstawie średniej wskaźników kierunkowych rynku, takich jak dywergencja zbieżności średniej ruchomej (MACD) i wskaźnik siły względnej (wartość RSI).

Analiza fundamentalna Aragonii (ANT)

Aragon powstał w odpowiedzi na trudności w zarządzaniu zdecentralizowanymi organizacjami na Ethereum, w którym wówczas brakowało narzędzi i infrastruktury do tworzenia i zarządzania DAO.

Platforma Aragon składa się z dwóch części: Aragon Network Token (ANT) i Aragon Network. Sieć Aragon to zdecentralizowana organizacja autonomiczna (DAO), która zarządza platformą Aragon.

Moneta ERC-20, która służy do opłacania opłat sieciowych, zasila sieć. Na platformie Aragon każdy może zbudować DAO; w sumie dostępnych jest 100 milionów ANT. Posiadacze tokenów mogą głosować na pomysły na ulepszenie technicznych podstaw sieci. Aragon Network Token (ANT), który służy do opłacania opłat sieciowych, zasila sieć Aragon.

Jak spekuluje się prognoza cen Aragon?

Aby zapewnić średnią prognozowaną cenę, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Aby uzupełnić własne badania, aby dokonywać bardziej świadomych wyborów, najlepiej jest wiedzieć o takich czynnikach. Pomoże ci to lepiej zdecydować, czy kupić Aragona, czy nie.

Przede wszystkim aktualna cena, po której następuje przegląd danych historycznych. Tutaj przegląd wszelkich byczych trendów w przeszłości lub obecnie może nawet pomóc w identyfikacji nadchodzącego niedźwiedziego sygnału.

Ten proces lepiej wzmacnia twoje własne badania dotyczące sieci Aragon i decyduje o najlepszych poradach inwestycyjnych. Wielu traderów korzysta z różnych procesów, aby stworzyć okazję do zyskownych inwestycji, takich jak narzędzie do analizy technicznej.

Narzędzia te wykorzystują ostatni wzrost cen Aragona, w tym najwyższą cenę i minimalną wartość ceny, czyli średnią ruchomą. Wielu traderów korzysta z narzędzi przewidywania cen wraz ze zrozumieniem obecnego rynku kryptowalut, a inwestorzy długoterminowi udzielają porad finansowych.

Konieczne jest zrozumienie fundamentalnej i technicznej analizy sposobu generowania tych spekulacji. Może to być kluczowy czynnik w dokonaniu dobrej inwestycji i uzyskaniu z niej maksymalnej wartości.

Średnia cena handlowa

Średnia cena handlowa Aragona (ANT) to średnia cena wszystkich transakcji, które zostały dokonane dla tokena w danym okresie czasu. Okres używany do obliczenia średniej ceny transakcyjnej może się różnić, ale zazwyczaj jest to okres 24-godzinny.

Aby obliczyć średnią cenę handlową, wszystkie ceny poszczególnych transakcji są sumowane, a następnie dzielone przez całkowitą liczbę transakcji, które miały miejsce.

Ten ogólny obraz monety Aragon jest generowany na podstawie tej średniej ceny handlowej. Może to być pomocne w zrozumieniu aktualnego trendu cenowego i zweryfikowaniu słuszności każdej dostarczonej prognozy cenowej Aragon (ANT).

Aragon (ANT) Aktualna cena

Aragon jest obecnie wart $1.97 USD. ANT przeniósł się 1.47% w ciągu ostatnich 24 godzin przy wolumenie obrotu $7,669,105. Aragon jest obecnie w rankingu 194 spośród wszystkich kryptowalut o kapitalizacji rynkowej $82,598,751 USD.


Wykorzystując wskaźnik siły względnej (RSI), średnią ważoną ruchomą (MWA), fraktal Williamsa (fraktal) i rozbieżność zbieżności średniej ruchomej (MACD) z powyższego wykresu, możemy określić wzorce cenowe dla Aragon (ANT), aby zdecydować, czy będzie to miało miejsce mieć rok byczy lub niedźwiedzi.

Przewidywanie cen Aragon (ANT)

Rok Cena minimalna Średnia cena Cena maksymalna
2022 $2.36 $2.76 $2.95
2023 $3.94 $4.33 $4.92
2024 $5.91 $6.30 $6.89
2025 $7.87 $8.27 $8.86
2026 $9.84 $10.24 $10.83
2027 $11.81 $12.21 $12.80
2028 $13.78 $14.17 $14.76
2029 $15.75 $16.14 $16.73
2030 $17.72 $18.50 $19.29

Dane do prognozowania cen dostarczone przez Przewidywanie cen Aragonii

Prognoza cen Aragon (ANT) 2022

Według niektórych Aragon jest jedną z najbardziej niesamowitych kryptowalut, które pojawią się w tym roku (ANT). Prognoza cen ANT na 2022 r. przewiduje znaczny wzrost w drugiej połowie roku, być może sięgający $2.95.

Podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, wzrost będzie stopniowy, ale nie oczekuje się znaczących spadków. Uśrednianie $2.76 pod względem ceny jest dość ambitny, ale jest wykonalny w niedalekiej przyszłości, biorąc pod uwagę przewidywaną współpracę i postępy. Oczekuje się, że ANT ma minimalną wartość $2.36.

Prognoza ceny Aragon (ANT) 2023

W 2023 roku prognoza cenowa Aragon ANT ma duże pole do ekspansji. W wyniku potencjalnych zapowiedzi licznych nowych partnerstw i inicjatyw przewidujemy, że cena ANT wkrótce przewyższy $4.92. Powinniśmy jednak poczekać, aby zobaczyć, czy wskaźnik względnej siły ANT wyjdzie poza strefę wyprzedaży, zanim postawimy jakiekolwiek bycze zakłady.

Biorąc pod uwagę zmienność rynku, ANT będzie handlować z minimalną ceną handlową $3.94 a średnia cena handlowa $4.33.

Prognoza cen Aragon (ANT) 2024

Jeśli trend wzrostowy utrzyma się do 2024 r., może osiągnąć $6.89 i ANT może zyskać. Jeśli rynek odnotuje spadek, cel może nie zostać osiągnięty. Oczekuje się, że ANT będzie handlować po średniej cenie $6.30 i niski $5.91 w 2024 roku.

Prognoza cen Aragon (ANT) 2025

Jeśli Aragon z powodzeniem poprawi nastroje rynkowe wśród entuzjastów kryptowalut, cena monety ANT może pozostać stabilna przez następne pięć lat.

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, ANT będzie zielony w 2025 roku. Oczekuje się, że ANT osiągnie i przekroczy swój rekordowy szczyt w 2025 roku. W 2025 roku wirtualna waluta będzie warta $8.86, z ceną minimalną $7.87 a średnia cena $8.27.

Prognoza cen Aragon (ANT) 2026

Po przeprowadzeniu obszernych prognoz i analiz technicznych szacujemy, że cena ANT przekroczy średni poziom cen $10.24 do 2026 r. przy cenie minimalnej $9.84 spodziewany przed końcem roku. Ponadto ANT ma maksymalną wartość ceny $10.83.

Prognoza ceny Aragon (ANT) 2027

Ze względu na przyszłe partnerstwa, które mają nastąpić do 2027 roku, spodziewamy się, że trend zwyżkowy będzie kontynuowany, przynosząc średnią cenę do około $12.21. Jeśli ANT uda się przebić poziom oporu w 2027 roku, możemy zobaczyć maksymalną cenę $12.80, nieuzyskanie wsparcia potrzebnego ANT do 2027 r. może skutkować niską $11.81.

Prognoza cen Aragon (ANT) 2028

Podczas gdy ANT dąży do interoperacyjności między sieciami w celu przyspieszenia interakcji, oczekuje się, że zwyżkowy trend z poprzedniego roku będzie kontynuowany. Tak więc minimalna cena handlowa została ustalona na $13.78 i roczna cena blisko powyżej $14.76 w 2028 roku.

Prognoza cen Aragon (ANT) 2029

Do 2029 roku Aragon w końcu przekroczy swoje poprzednie wartości ATH i odnotuje nowe poziomy cen. Cena minimalna może być $15.75 i potencjalnie osiągnąć maksymalną wartość ceny $16.73, uśredniając w $16.14.

Prognoza cen Aragon (ANT) 2030

Rynek kryptowalut jest znany z dużej zmienności, co jest jednym z wielu powodów, dla których prognozowanie cen jest trudnym zadaniem. BitcoinWisdom dokłada wszelkich starań, aby precyzyjnie prognozować przyszłe punkty cenowe, jednak wszystkie prognozy nie powinny być traktowane jako porady finansowe i powinieneś DYOR (przeprowadź własne badania). W 2030 roku spodziewamy się, że kryptowaluty zyskały adopcję w wielu sektorach. W związku z tym przewiduje się, że maksymalna cena ANT w 2030 r. wyniesie $19.29 w przypadku gonitwy byków, ze średnim poziomem cen $18.50.

Wniosek

Cena jednego konkretnego tokena, Aragon (ANT), na rynku kryptowalut również jest dyskusyjna. Na podstawie oceny aktualnej ceny Aragonii i wcześniejszych informacji doradca finansowy może zalecić inwestycje.

Luis Cuende i Jorge Izquierdo wprowadzili Aragon ANT w 2017 roku. Platforma Aragon jest zarządzana przez Aragon Network, zdecentralizowaną organizację autonomiczną (DAO). Każdy może użyć platformy Aragon do zbudowania DAO, ponieważ jest ona otwarta i nie wymaga uprawnień.

Tokeny ANT napędzają sieć i służą do pokrywania kosztów transakcji. Istnieje maksymalna podaż 100 milionów ANT.

Zrozumienie technicznych i podstaw Aragonii w całym świecie kryptowalut może pomóc w zidentyfikowaniu niedźwiedziego sygnału, wskazującego na możliwą awarię Aragonii lub byczy trend wskazujący na świetlaną przyszłość.

Prognozy cen Premium Aragon (ANT).

Utwórz swoje konto poniżej, aby otrzymać Wyłączny dostęp do szerokiej gamy narzędzi handlowych, takich jak prognozy cen premium Aragon, zaawansowane sygnały kupna/sprzedaży ANT i wiele więcej.

Utwórz konto

Ekskluzywne funkcje premium
  • 78.94% Dokładność prognozy
  • Zaawansowane sygnały transakcyjne
  • Prognozy godzinowe, dzienne, tygodniowe i miesięczne
  • Rozpoznawanie wzorców wykresów
  • Eksportuj dane prognozy
  • Rekomendacje kupna/sprzedaży
  • Platforma bez reklam

FAQ

Jaka jest dzisiaj cena Aragon (ANT)?

Dziś Aragon (ANT) handluje na $1.97 o łącznej kapitalizacji rynkowej $82,598,751.

Czy Aragon to dobra inwestycja?

Aragon okazał się jednym z najczęściej omawianych monet w przestrzeni kryptograficznej w zeszłym roku. Mając to na uwadze, rozsądnie jest powiedzieć, że ANT to dobry wybór inwestycji.

Jak wysoko może zajść Aragon?

Średnia cena Aragonii (ANT) może ewentualnie osiągnąć $2.76 W tym roku. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat Aragon może przewyższyć $12.80.

Ile będzie wart Aragon za 5 lat?

W oparciu o rosnącą popularność kryptowaluty i Aragonii, długoterminowa inwestycja w ANT może spowodować wzrost ceny do $12.80 w ciągu najbliższych 5 lat.

Ile będzie wart Aragon za 10 lat?

Jeśli dziś zainwestujesz w Aragonię, tak jak w przypadku każdej inwestycji, spodziewany jest długoterminowy wzrost. Cena ANT może wzrosnąć do $23.03 w ciągu najbliższych 10 lat.

Jaka będzie cena Aragonii w 2023 roku?

Oczekuje się, że cena Aragon (ANT) osiągnie $4.92 do 2023 roku.

Jaka będzie cena Aragona w 2024 roku?

Oczekuje się, że cena Aragon (ANT) osiągnie $6.89 do 2024 roku.

Jaka będzie cena Aragonii w 2025 roku?

Oczekuje się, że cena Aragon (ANT) osiągnie $8.86 do 2025 roku.

Jaka będzie cena Aragonii w 2026 roku?

Oczekuje się, że cena Aragon (ANT) osiągnie $10.83 do 2026 roku.

Jaka będzie cena Aragonii w 2027 roku?

Oczekuje się, że cena Aragon (ANT) osiągnie $12.80 do 2027 roku.

Jaka będzie cena Aragonii w 2028 roku?

Oczekuje się, że cena Aragon (ANT) osiągnie $14.76 do 2028 roku.

Jaka będzie cena Aragona w 2029 roku?

Oczekuje się, że cena Aragon (ANT) osiągnie $16.73 do 2029 roku.

Jaka będzie cena Aragona w 2030 roku?

Oczekuje się, że cena Aragon (ANT) osiągnie $19.29 do 2030 roku.

Jason Conor Zweryfikowany

Redaktorze naczelnym strony BitcoinWisdom, jestem odpowiedzialny za zapewnienie, że cała zawartość naszej strony jest dokładna, odpowiednia i pomocna. Jestem zwolennikiem kryptowalut i śledzę przestrzeń kryptowalut od początku 2012 roku. O Bitcoinie pisałem dużo, a moja praca pojawiła się w niektórych z najbardziej szanowanych publikacji.

Najnowsze prognozy