Komitet Bazylejski sugeruje nakładanie ograniczeń na banki' Holdingi bitcoinów

Komitet Bazylejski sugeruje ograniczenie portfeli bitcoinowych banków

  • Zgodnie ze zmienionymi zasadami posiadanie kryptowalut bez pokrycia, takich jak Bitcoin i algorytmiczne stablecoiny, byłoby ograniczone do 1% kapitału pożyczkodawcy.
  • Komitet oczekuje komentarzy na temat planów do końca września i zapowiada, że w międzyczasie będzie monitorował szybko zmieniający się i niestabilny rynek.
  • W przypadku znaczących instytucji finansowych, takich jak JPMorgan Chase, 1% kapitału Tier 1 może równać się miliardom dolarów.

Propozycja z Komitet Bazylejski w sprawie Nadzoru Bankowego ma na celu zmniejszenie zależności banków od aktywów o zmienności oraz powstrzymanie potencjalnych strat w okresach napięć na rynku. Limit miałby zastosowanie tylko do tak zwanego kapitału Tier 1 pożyczkodawcy, najwyższej jakości rezerw, które można zaliczyć do spełnienia minimalnych wymogów regulacyjnych.

Nowe plany ograniczą posiadanie przez banki aktywów kryptograficznych bez zabezpieczenia do 1% ich całkowitego kapitału. Jest to postrzegane jako sposób na zabezpieczenie stabilności finansowej, ponieważ aktywa te są często bardzo niestabilne. Za ustalenie tego limitu odpowiada Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, który opublikował dokument konsultacyjny przedstawiający propozycję.

To już drugi raz, kiedy podjęli taką próbę, po tym, jak pierwsza propozycja spotkała się z krytyką branży za zbyt restrykcyjną. Mamy nadzieję, że te nowe plany zapewnią lepszą równowagę między ochroną inwestorów a umożliwieniem bankom uczestniczenia w tym rosnącym rynku.

Pożyczkodawcy są zobowiązani do posiadania rezerw kapitałowych, które mogą być wykorzystane jako zabezpieczenie na wypadek utraty wartości aktywów, takich jak pożyczki. Wymóg ten został zaostrzony po kryzysie finansowym z 2008 r., aby zapobiec powtórzeniu się podobnego zdarzenia. Banki nie mogą również mieć znaczącej ekspozycji na jeden podmiot, ponieważ mogłoby to doprowadzić do upadku banku, gdyby ten podmiot upadł.

W swoich konsultacjach Komitet stwierdził, że zasady dotyczące dużych ekspozycji zawarte w Ramach Bazylei powinny mieć również zastosowanie do aktywów kryptograficznych. Komitet zauważył, że zasady te mają na celu ujęcie ekspozycji wobec poszczególnych kontrahentów lub grup powiązanych kontrahentów, a nie ekspozycji na rodzaj aktywów. W związku z tym zastosowanie tych zasad do kryptowalut oznaczałoby, że nie byłoby dużych limitów ekspozycji na Bitcoin lub inne kryptowaluty, w których nie ma kontrahenta.

Barinem Pene Zweryfikowany

Barry Pene jest surowym badaczem/copywriterem blockchain. Barry handluje kryptowalutami od 2017 roku i zainwestował w kwestie, które postawiłyby branżę blockchain na właściwym piedestale. Ekspertyza badawcza Barry'ego obejmuje blockchain jako przełomową technologię, DeFis, NFT, Web3 i redukcję poziomu zużycia energii podczas kopania kryptowalut.

Najnowsze wiadomości