Binance oficjalnie wchodzi w strategiczne partnerstwo z wietnamskim stowarzyszeniem Blockchain

Binance oficjalnie wchodzi w strategiczne partnerstwo z wietnamskim stowarzyszeniem Blockchain

Stowarzyszenie Blockchain w Wietnamie podpisało umowę partnerską z Binance w sprawie szkolenia zasobów ludzkich oraz wymiany badań i zastosowań technologii blockchain w stolicy kraju Hanoi.

Binance jest uważany za największą na świecie giełdę kryptowalut pod względem użytkowników i codziennych transakcji. Kontynuują światową ekspansję, próbując włączyć technologię blockchain do codziennego życia ludzi. Twierdzili, że obecność blockchain w światowej ekonomii zapewni bardziej efektywne zarządzanie, lepszą przejrzystość i rozbudowaną sieć transakcji.

Wietnam, południowo-wschodni kraj Azji, jest państwem socjalistycznym, które szczyci się populacją ponad 97 milionów ludzi. Gospodarka socjalistyczna oznacza, że źródłem produkcji i zależności ludzi jest ich rząd. Kraj jest nadal uważany za rozwijającą się gospodarkę ze względu na warunki produkcji ludności, ale jest głęboko zorientowany na rynek.

Według Analiza SWOT Banku Światowego dotycząca technologii i innowacji Wietnamu, stwierdzono, że kraj ma dużą siłę eksportową ze względu na ogromną siłę roboczą, dobrą reputację w edukacji, zwłaszcza w nauce i technologii oraz instytucje, które znacznie wspierają rozwój technologii w kraju. Jednak niewiele lub brak środków finansowych dostępnych dla większej części społeczeństwa na przedsiębiorczość i słaba baza informacyjna dla lepszej polityki i badań, ale wszystkie te słabości służą do przedstawiania możliwości rozwoju i dywersyfikacji rodzącej się gospodarki.

Wietnamskie Stowarzyszenie Blockchain zostało niedawno założone 27 kwietnia, aby promować i rozwijać rozwój branży i technologii blockchain. Został również stworzony, aby służyć jako połączenie dla firm, zachęcając w ten sposób do integracji aplikacji blockchain, które dodatkowo przyczynią się do wzrostu gospodarczego kraju.

To stowarzyszenie jest pierwszym tego rodzaju, które naprawdę służy jako oficjalna platforma do łączenia badaczy, programistów i konstruktorów aplikacji blockchain w kraju. Ma służyć rynkowi międzynarodowemu poprzez podniesienie standardu swojej gospodarki cyfrowej i wypełnienie luki między firmami za pomocą blockchain.

Szczyt Blockchain

Szczyt, który został oznaczony jako „Wietnamski szczyt NFT – rozwiązania dla nowej ery”, to tylko jedna z wielu nadchodzących wydarzeń, które zostały zorganizowane specjalnie w celu zastosowania i badań technologii blockchain i szkolenia zasobów ludzkich w Wietnamie. To wydarzenie to także ogólnoświatowa współpraca między Binance oraz Wietnamskie Stowarzyszenie Blockchain. Schemat działania obejmuje konwencje dotyczące dyskusji, współpracy i umów wymiany, z wieloma innymi programami networkingowymi dla osób i firm badających i rozwijających blockchain w Wietnamie.

Podczas szczytu pan Ngo Thang Duc, wiceprezes i dyrektor Komitetu ds. Szyfrów stowarzyszenia stwierdził, że blockchain jest jedną z dziedzin technologicznych, która została wymieniona jako priorytet badań i rozwoju czwartej rewolucji przemysłowej. do Decyzja nr 2117/QD-TTg który został podpisany 16 grudnia 2020 r. przez premiera Vu Duc Dam.

Oznacza to, że transakcje za pośrednictwem łańcucha bloków zostałyby zintegrowane z wieloma sektorami, takimi jak bankowość i finanse, dziedziny rządowe, usługi opieki zdrowotnej, produkcja, księgowość, energetyka, rolnictwo, handel detaliczny i konsumpcja. Blockchain można zastosować w sektorze globalnym. Przewiduje się już, że ze względu na ogromne korzyści, jakie blockchain przyniesie całej gospodarce kraju, wpłynie to na każdą część życia i firmy, zanim zdadzą sobie z tego sprawę, a wpływ będzie ogromny.

Pan Ngo Thang Duc złożył ponadto oświadczenie, że

W nadchodzącym czasie rząd będzie nadal ułatwiał, zachęcał i promował wczesne firmy, aby aktywnie przyspieszały proces transformacji cyfrowej, w którym technologia blockchain jest podstawą. Oczekuje się, że do 2030 r. blockchain stworzy 40 milionów miejsc pracy, a 10% – 20% globalnej infrastruktury gospodarczej będzie działać na systemach technologii Blockchain.

Pan Ngo Thang Duc

Changpeng Zhao, dyrektor generalny Binance, powiedział, że coraz więcej krajów kontynuuje integrację technologii blockchain ze swoją gospodarką ze względu na jej wpływ na ich przyszłość, pomimo ciągłych regulacji, które jego zdaniem są niezbędne do jej rozwoju.

Po podpisaniu umowy powiedział:

Dziś, wraz z aktywną działalnością Vietnam Blockchain Association, obiecuję, że Binance zawsze będzie przestrzegać wietnamskich przepisów i na pierwszym miejscu będzie stawiać użytkowników. Dlatego w szczególności użytkownicy wietnamscy i użytkownicy na całym świecie uważają, że platforma Binance jest jedną z najbardziej bezpiecznych i niezawodnych na świecie.

Changpeng Zhao, dyrektor generalny Binance

Binance uzyskała niedawno licencję na działalność we Włoszech, Dubaju, Francji i niektórych stanach USA.

Barinem Pene Zweryfikowany

Barry Pene jest surowym badaczem/copywriterem blockchain. Barry handluje kryptowalutami od 2017 roku i zainwestował w kwestie, które postawiłyby branżę blockchain na właściwym piedestale. Ekspertyza badawcza Barry'ego obejmuje blockchain jako przełomową technologię, DeFis, NFT, Web3 i redukcję poziomu zużycia energii podczas kopania kryptowalut.

Najnowsze wiadomości