Centrum monet

Coin Center, aby zakwestionować sankcje pieniężne tornado skarbu USA

  • Coin Center, think tank zajmujący się polityką kryptograficzną, zakwestionuje sankcje nałożone przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (OFAC) na oparty na Ethereum mikser kryptowalut Tornado Cash.
  • Coin Center uważa, że działania władz USA „naruszają konstytucyjne prawa do rzetelnego procesu i wolności słowa”.

Wiodący non-profit think tank zajmujący się polityką kryptograficzną, Coin Center jest gotowy rzucić wyzwanie ostatnie nałożone sankcje przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (OFAC) w sprawie miksera kryptograficznego Tornado Cash opartego na Ethereum.

W poniedziałkowym blogu Poczta, firma zaznaczyła, że przeprowadziła pełniejszą analizę prawną sprzeczności sankcjonowania inteligentnego kontraktu. Dyrektor wykonawczy Coin Center Jerry Brito i dyrektor ds. badań Peter Van Valkenburgh sprzeciwili się działaniom OFAC, twierdząc, że regulator traktuje autonomiczny kodeks jako „osobę”, a tym samym przekracza swoje uprawnienia ustawowe.

„To działanie potencjalnie narusza konstytucyjne prawa do rzetelnego procesu sądowego i wolności słowa, a OFAC nie działał odpowiednio, aby złagodzić przewidywalny wpływ, jaki jego działanie miałoby na niewinnych Amerykanów”

dodali.

Inteligentny kontrakt operacyjny miksera DeFi, a także szereg portfeli kryptograficznych powiązanych z koderami projektu, były celem sankcji Tornado Cash. Jednak w przeciwieństwie do innych sklasyfikowanych firm, inteligentny kontrakt nie może podważyć prawnie oznaczenia dokonanego przez OFAC Skarbu Państwa, według Coin Center.

„Ta akcja wysyła sygnał – rzeczywiście wydaje się, że miała na celu wysłanie sygnału – że pewna klasa narzędzi i oprogramowania nie powinna być używana przez Amerykanów nawet w całkowicie uzasadnionych celach” 

Blog czyta.

Coin Center podkreśliło, że inteligentna umowa, która zostanie zainstalowana w sieci Ethereum w określony sposób, może zostać wykonana automatycznie, a osoba, która ją zainstalowała, nie ma nad nią kontroli. W przypadku Tornado Cash każdy może wysłać do niego ETH bezpośrednio i będzie on działał zgodnie z instrukcjami kodu tak długo, jak będzie działała sieć Ethereum. 

Warto zauważyć, że Tornado Cash Entity, który prawdopodobnie opracował i wdrożył inteligentną umowę, nie ma interesu majątkowego w aplikacji. Brakuje mu zarówno mocy prawnej, jak i – co być może ważniejsze – fizycznej zdolności do kontrolowania tej aplikacji. Coin Center zwróciło uwagę na niespójność oznaczania inteligentnego kontraktu podmiotem podlegającym sankcjom.

Sankcje, które zostały ogłoszone w zeszłym tygodniu, były przedmiotem intensywnej debaty w społeczności kryptograficznej. Nie tylko Coin Center, ale kilka wielkich nazwisk w branży kryptograficznej wyraziło swoje niezadowolenie na różnych platformach społecznościowych. Nawet współzałożyciel Ethereum, Vitalik Buterin, przyznał, że sam użył Tornado Cash, przekazując krypto Ukrainie.

Jednak, jak donosi BitcoinWisdom, gwiazda Shark Tank Kevin O'Leary myśli różnie. Uważa, że Tornado Cash i podobne usługi utrudniają instytucjonalną adopcję i mieszanie się z głównymi organami regulacyjnymi i że ich rozprawa jest konieczna.

Poniższy tekst możesz wykorzystać jako szablon własnej polityki prywatności.
Parth Dubey Zweryfikowany

Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.

Najnowsze wiadomości