Premier Japonii podobno rozważa reformę podatku od kryptowalut

Premier Japonii, Fumio Kishida, niedawno zasugerował, że może trwać remont obecnego systemu podatkowego w tym kraju w odniesieniu do kryptowalut, w najnowszej ofercie tego kraju mającej na celu wspieranie start-upów i firm Web3. Jest to bardzo oczekiwana zapowiedź, a obecny system był wielokrotnie i ostro krytykowany w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Zwracając się do Parlamentu, Kishida stwierdził, że uważa Web3 za kluczowy element zapewniający wysoki poziom wzrostu gospodarczego kraju. Jednocześnie zasugerował, że być może w końcu przejdzie do wprowadzenia pro-biznesowej reformy prawnej, która uatrakcyjni tworzenie bazy w Japonii dla firm i projektów Web3. Takie postępowanie pobudziłoby japońską gospodarkę, przywracając wiele talentów, które zostały zmuszone za granicą przez obecny pakiet polityk.

Podczas swojego wystąpienia premier odniósł się do ofert Web3, takich jak NFT, kryptowaluty i Metaverse, jako wschodzących usług cyfrowych, mówiąc, że będzie dążył do tego, aby stały się one główną częścią japońskiej gospodarki. Co więcej, powiedział, że środowisko Web3 zyskuje popularność na całym świecie i planuje, że Japonia będzie promować to środowisko gospodarcze z politycznego punktu widzenia, ułatwiając jak najłatwiej rozwój i prosperowanie takich wschodzących technologii w Japonii.

Wcześniejsza wizyta w Wielkiej Brytanii z inwestorami Web3

Na początku tego miesiąca Kishida odwiedził Wielką Brytanię, gdzie rozmawiał z brytyjskimi inwestorami w technologie Web3 o tym, jak można wykorzystać reformy instytucjonalne do stworzenia środowiska stymulującego rozwój takich technologii. Mówił też obszernie o usługach infrastruktury Web3, skupiając się na tym, jak mogą one wpłynąć na istniejące technologie, zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej.

Wydaje się, że to spotkanie zmieniło grę, ponieważ po tym spotkaniu Kishida powiedział, że jest przekonany o tym moc i potencjał Web3. Powiedział też, że planuje podjąć kroki, które wspierałyby nowe startupy Web3 w Japonii, deklarując „wsparcie” dla wszelkich takich firm, które zamierzały pozyskać kapitał zagraniczny w postaci inwestycji. Jego ostatecznym celem jest zwiększenie instytucjonalnego napływu gotówki do japońskich startupów Web3, przekształcając Japonię w centrum innowacji Web3.

Aby zrobić to skutecznie, planuje również uruchomienie akceleratorów startupów wspierających nowsze biznesy, które działają w przestrzeni Web3. Chociaż akceleratory będą przede wszystkim miały na celu pomoc takim projektom poprzez zapewnienie im wsparcia i platformy, z której będą mogły zacząć pozyskiwać kapitał zagraniczny, mogą również zapewnić wsparcie kapitału publicznego dla tych projektów.

Krytyka obecnego systemu podatkowego

W przeszłości wezwania do reformy w istniejącym systemie podatków od kryptowalut były powtarzane przez siły po obu stronach spektrum politycznego. Podczas gdy największym krytykiem obecnego systemu był Lider Demokratyczna Partia Ludu Yuchiro Tamaki, kilku członków partii rządzącej również opowiedziało się za reformą. Obejmuje to pozytywne działania promujące kulturę przedsiębiorczości w sieci Web3, ale co ważniejsze, wzywa do reformy przepisów podatkowych, które obecnie klasyfikują dochody uzyskiwane z kryptowalut jako różne dochody. Przeklasyfikowanie ich jako zyski kapitałowe i poddanie ich stawkom podatku od zysków kapitałowych skutkowałoby opodatkowaniem według stawki zryczałtowanej, a tym samym zwiększeniem ilości kapitału napływającego na te rynki od inwestorów japońskich.

Krytycy twierdzą, że surowy zestaw zasad wprowadzonych przez poprzednich premierów był kluczowym czynnikiem zmuszającym większość japońskich talentów Web3 za granicą do krajów, w których takie przedsięwzięcia są wspierane. Tamaki wezwał również niedawno rząd do dalszych ulg podatkowych dla firm z siedzibą w Japonii, które posiadają lub emitują kryptowaluty lub aktywa Web3.

Ponadto Tamaki zażądał włączenia innego zastrzeżenia do obecnej polityki podatkowej, zgodnie z którą osoby fizyczne i firmy byłyby opodatkowane tylko od zysków z kryptowalut, gdy zamieniłyby swoje aktywa na fiducjarne i zrealizowane zyski. Jest to w przeciwieństwie do obecnego systemu, w którym zyski są opodatkowane jako różne dochody na koniec każdego roku, niezależnie od tego, czy zyski zostały zrealizowane, czy nie, polityki, która nie ma zastosowania do rynków akcji ani żadnej innej formy rynków kapitałowych. Chociaż Kishida nie stwierdził definitywnie, że zostanie to wdrożone, powiedział, że propozycja zostanie rozważona ostrożnie.

Tamaki również zabrał się do Świergot, mówiąc, że Kishida wraz z japońskim ministrem finansów Shunichi Suzuki omówili z nim reformy i wspólnie pracują nad ich wspólnym celem: bardziej prosperującą japońską gospodarką. Kishida zgodził się również z pomysłami reformy podatkowej Tamakiego, stwierdzając, że wierzy, iż zapewni ona „znaczące możliwości dla Japonii”. Tamaki powiedział, że premier wydawał się „zaskakująco pozytywnie nastawiony” do idei reformy obecnego systemu.

Ten ruch byłby znaczący dla Japonii, ponieważ większość innych rozwiniętych krajów już zaczęła opodatkować zyski z emisji lub utrzymywania kryptowalut po zryczałtowanej stawce jako zyski kapitałowe.

Nishit Kumar Zweryfikowany

Jestem studentem drugiego roku rachunkowości i finansów na Uniwersytecie w Warwick, oprócz pełnienia funkcji dyrektora operacyjnego w Pierpoint Ventures. Jestem traderem i inwestorem od 4 lat i jestem głęboko zafascynowany rynkami kryptowalut. Jestem również nowym analitykiem handlowym w Morgan Stanley.

Najnowsze wiadomości