Prognoza cen sieci LTO (LTO) – 2023, 2025, 2030

Przegląd sieci LTO (LTO)

🪙 Kryptowaluta Sieć Lto
💱 Symbol giełdowy LTO
🏆 Pozycja 487
💸 Kapitalizacja rynkowa $95,900,790
💲 Cena $0.223956
🚀 Wolumen obrotu $3,047,282
📈 Zmiana ceny (24h) 5.15%
💰Zasilanie prądem 428,211,712
  • Przewidywania cenowe Bullish Lto Network (LTO) wahają się między $1.01 oraz $1.90 do 2030 roku.
  • Analitycy rynku uważają, że LTO może osiągnąć $0.783848 do 2025 roku.
  • Niedźwiedzia prognoza ceny rynkowej Lto Network na rok 2023 to $0.179165.

Wprowadzenie do sieci LTO (LTO)

Czytaj dalej, jeśli potrzebujesz prognoz cenowych sieci LTO i chcesz poznać przyszłą trajektorię ceny sieci LTO (LTO). Zbadamy poprzednie ruchy cenowe sieci LTO Network (LTO) i zobaczymy, co zdaniem specjalistów z branży stanie się z jej ceną w przyszłości.

Weź pod uwagę, że powinieneś interpretować tę prognozę i wszelkie inne prognozy cenowe ze świadomością, że jest to tylko rekomendacja niektórych doświadczonych analityków rynkowych.

Ponadto trudno przewidzieć cokolwiek, co jest idealne. Jednak zrobimy co w naszej mocy. Zacznij teraz od prognozy cen w sieci LTO.

Co to jest sieć LTO (LTO)?

Specjalnie stworzonym dla firm i korporacji rozwiązaniem infrastruktury blockchain jest sieć LTO. Holenderska firma, która jest rozwidleniem blockchain Waves i wykorzystuje procedury konsensusu proof-of-stake (PoS), rozpoczęła swoją główną sieć w 2019 roku.

Jako hybrydowy blockchain transakcje i inne interakcje między co najmniej dwiema firmami mogą odbywać się w warstwie prywatnej, podczas gdy konsensus jest obsługiwany przez warstwę publiczną.

Holenderskie Ministerstwo Infrastruktury używa sieci LTO do zautomatyzowanych kontroli pozwoleń, aplikacja SignRequest używa jej do weryfikacji dokumentów cyfrowych, Firma 24 używa jej do udostępniania danych interesariuszom, a QuisLex używa jej do umów prawnych w łańcuchu.

Stakowanie obejmuje token użytkowy LTO. Istnieją 83 aktywne węzły dostarczające 93 380 266 LTO do konsensusu transakcyjnego sieci według stanu na maj 2022 r. Większość węzłów jest skoncentrowana w Europie, a niektórzy operatorzy mogą być również zlokalizowani w Ameryce Północnej i Azji.

Minimalny wymóg obstawiania dla węzłów to 1000 tokenów LTO, mimo że do uzyskania jakiegokolwiek znaczącego prawdopodobieństwa bloku wymagana jest znacznie większa kwota. Według własnej literatury LTO Network eksploatacja węzła „w końcu będzie opłacalna, ale obecnie tak nie jest”. Jeśli tak, to tylko nieznacznie.

Arnold Daniels, główny architekt, Rick Schmitz, dyrektor generalny i Martijn Migchelsen to pozostali współzałożyciele sieci LTO.

Analiza podstawowa sieci LTO (LTO)

Sieć LTO zmodyfikowała swój system tokenomiki w grudniu 2021 roku. Tokeny są teraz tworzone na zasadzie per-block i spalane jednocześnie. Zgodnie z tym algorytmem, LTO jest teraz kryptowalutą inflacyjną (nawet jeśli jej podaż jest ograniczona do 500 milionów), z początkową stopą inflacji 3,76% i spadkiem do 0% w ciągu sześciu lat.

Według Binance Research, LTO pozyskał $1,4 mln w wyniku sprzedaży nasion 14,34%, $1,65 mln w prywatnej sprzedaży 14,37% oraz $980000 w publicznej sprzedaży 7,33%. Tokeny zespołowe stanowiły 18,75% podaży podczas wydarzenia generowania tokenów (TGE), podczas gdy zachęty sieciowe stanowiły 11,91%. Pozostała kwota została podzielona pomiędzy doradców, fundusz fundacyjny i rezerwę na prowadzenie firmy.

Moneta LTO jest interoperacyjna z BNB Chain i Ethereum oprócz własnej sieci głównej, zwiększając użyteczność LTO (można przeprowadzić mostkowanie w portfelu).

Analiza techniczna sieci LTO (LTO)

Nawet jeśli dostarczenie prawidłowej analizy technicznej 100% dla monety sieci LTO jest trudne, wszechstronne narzędzie analizy technicznej TradingView umożliwia dostarczenie połączonej rekomendacji kupna i sprzedaży LTO w czasie rzeczywistym przez określony czas. Trzy najpopularniejsze wskaźniki techniczne — średnie kroczące, oscylatory i przechyły — stanowią podstawę analizy LTO/USD.

Jak wszystkie kryptowaluty, LTO Network niesie ze sobą znaczne ryzyko inwestycyjne. Biorąc pod uwagę silny zespół odpowiedzialny, przekonujący przypadek użycia, dobrze zaprojektowaną tokenomikę, żywą społeczność i aktywny rynek, ma większe szanse na wzrost niż na spadek.

Różne czynniki powodują niepowodzenie inicjatyw kryptowalutowych. Najczęstsze z nich to: projekt jest porzucany, gdy zespół staje się nieuczciwy; organy regulacyjne zmuszające giełdy do usunięcia go z wykazu jako niezgodnego z prawem; brak relacji w mediach; bardziej skuteczni konkurenci; brak dobrze opracowanego planu marketingowego; utrata wsparcia społeczności; potencjalna podatność protokołu; niespełnienie przewidywanej minimalnej aktywności rozwojowej w protokole; oraz nieprzyciągnięcie nowych programistów do tworzenia na ich platformie.

Aktualna cena sieci LTO (LTO)

Sieć Lto jest obecnie warta $0.223956 USD. LTO przeniósł się 5.15% w ciągu ostatnich 24 godzin przy wolumenie obrotu $3,047,282. Sieć Lto jest obecnie w rankingu 487 spośród wszystkich kryptowalut o kapitalizacji rynkowej $95,900,790 USD.


Wykorzystując wskaźnik siły względnej (RSI), średnią ważoną ruchomą (MWA), fraktal Williamsa (fraktal) i rozbieżność zbieżności średniej ruchomej (MACD) z powyższego wykresu, możemy określić wzorce cenowe dla sieci Lto (LTO), aby zdecydować, czy tak jest będzie miał rok byczy lub niedźwiedzi.

Prognozy cen w sieci LTO (LTO)

Rok Cena minimalna Średnia cena Cena maksymalna
2023 $0.268748 $0.313539 $0.335935
2024 $0.447913 $0.492704 $0.559891
2025 $0.671869 $0.716661 $0.783848
2026 $0.895826 $0.940617 $1.01
2027 $1.12 $1.16 $1.23
2028 $1.34 $1.39 $1.46
2029 $1.57 $1.61 $1.68
2030 $1.79 $1.84 $1.90
2031 $2.02 $2.11 $2.19

Nasze prognozy cenowe wykorzystują dane rynkowe Lto Network (LTO) w czasie rzeczywistym, a wszystkie dane są aktualizowane na bieżąco na naszej stronie internetowej. Dzięki temu możemy dostarczać dynamiczne prognozy cen na podstawie bieżącej aktywności rynkowej.

Prognoza cen w sieci LTO (LTO) 2023

Lto Network, według niektórych, jest jedną z najbardziej niesamowitych kryptowalut, które wzrosną w tym roku (LTO). Prognoza cen LTO na rok 2023 przewiduje znaczny wzrost w drugiej połowie roku, być może sięgający $0.335935.

Podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, wzrost będzie stopniowy, ale nie oczekuje się znaczących spadków. Uśrednianie $0.313539 pod względem ceny jest dość ambitny, ale jest wykonalny w niedalekiej przyszłości, biorąc pod uwagę przewidywaną współpracę i postępy. Oczekuje się, że LTO będzie mieć minimalną wartość $0.268748.

Prognoza cen w sieci LTO (LTO) 2024

W 2024 r. przewidywania cen LTO Network LTO mają dużo miejsca na ekspansję. W związku z potencjalnymi zapowiedziami licznych nowych partnerstw i inicjatyw przewidujemy, że cena LTO wkrótce przekroczy $0.559891. Powinniśmy jednak poczekać, aby zobaczyć, czy wskaźnik względnej siły LTO wyjdzie ze strefy wyprzedaży, zanim postawimy jakiekolwiek bycze zakłady.

Biorąc pod uwagę zmienność rynku, LTO będzie handlować z minimalną ceną handlową $0.447913 a średnia cena handlowa $0.492704.

Prognoza cen w sieci LTO (LTO) 2025

Jeśli trend wzrostowy utrzyma się do 2025 roku, może osiągnąć $0.783848 a LTO może zyskać. Jeśli rynek odnotuje spadek, cel może nie zostać osiągnięty. Oczekuje się, że LTO będzie handlować po średniej cenie $0.716661 i niski $0.671869 w 2025 r.

Prognoza cen w sieci LTO (LTO) 2026

Jeśli Lto Network z powodzeniem poprawi nastroje rynkowe wśród entuzjastów kryptowalut, cena monety LTO może pozostać stabilna przez następne pięć lat.

Według naszych prognoz LTO będzie zielone w 2026 roku. Oczekuje się, że LTO osiągnie i przekroczy swój rekordowy poziom w 2026 roku. W 2026 roku wirtualna waluta będzie warta $1.01, z ceną minimalną $0.895826 a średnia cena $0.940617.

Prognoza cen w sieci LTO (LTO) 2027

Po przeprowadzeniu obszernych prognoz i analiz technicznych szacujemy, że cena LTO przekroczy średni poziom cen $1.16 do 2027 r., z ceną minimalną $1.12 spodziewany przed końcem roku. Ponadto LTO ma maksymalną wartość ceny $1.23.

Prognoza cen w sieci LTO (LTO) 2028

Ze względu na przyszłe partnerstwa, które mają nastąpić do 2028 r., spodziewamy się kontynuacji zwyżkowej tendencji, dzięki której średnia cena wyniesie ok. $1.39. Jeśli LTO zdoła przełamać opór w 2028 r., możemy zobaczyć cenę maksymalną $1.46, nieuzyskanie wsparcia potrzebnego LTO do 2028 r. może skutkować niskim poziomem $1.34.

Prognoza cen w sieci LTO (LTO) 2029

Podczas gdy LTO dąży do interoperacyjności między sieciami w celu przyspieszenia interakcji, oczekuje się, że trend wzrostowy z poprzedniego roku będzie kontynuowany. Tak więc minimalna cena handlowa została ustalona na $1.57 i roczna cena blisko powyżej $1.68 w 2029 r.

Prognoza cen w sieci LTO (LTO) 2030

Do 2030 roku Lto Network wreszcie przebije swoje poprzednie wartości ATH i odnotuje nowe poziomy cen. Cena minimalna może być $1.79 i potencjalnie osiągnąć maksymalną wartość ceny $1.90, uśredniając w $1.84.

Prognoza cen Lto Network (LTO) 2031

Wiadomo, że rynek kryptowalut jest bardzo niestabilny, co jest jednym z wielu powodów, dla których prognozowanie cen jest trudnym zadaniem. BitcoinWisdom dokłada wszelkich starań, aby precyzyjnie prognozować przyszłe punkty cenowe, jednak wszystkie prognozy nie powinny być traktowane jako porady finansowe i należy DYOR (przeprowadzić własne badania). Oczekujemy, że w 2031 r. kryptowaluta zyska popularność w wielu sektorach. W związku z tym przewiduje się, że maksymalna cena LTO w 2031 r $2.19 w przypadku gonitwy byków, ze średnim poziomem cen $2.11.

Wniosek

Obecna wartość sieci LTO i jej potencjalna przyszła cena nie są ze sobą powiązane. Decydują o tym jednak zmienne, które pojawiają się na etapie wzrostu i rozwoju rynku. Wyniki takich czynników decydują o przyszłości LTO.

Alternatywnie możesz zbadać ten temat. Posiadacze tokenów mogą pomóc Ci w dokonaniu wyboru jako początkujący nabywca na tym rynku. Trudno z góry przewidzieć dokładną wartość jednej waluty ze względu na zmienny charakter rynku kryptowalut.

Kryptowaluta LTO istnieje już od jakiegoś czasu i do tej pory radziła sobie dobrze. Inwestowanie w sieci LTO może być mądrym posunięciem, ale należy wstrzymać się ze znaczącymi inwestycjami, dopóki rynek nie spadnie.

Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi. Aby pomóc Ci w podjęciu decyzji, co zrobić, zanotuj różne ceny, poziomy wsparcia i oporu.

Prognozy cen Premium Lto Network (LTO).

Utwórz swoje konto poniżej, aby otrzymać Wyłączny dostęp do szerokiej gamy narzędzi handlowych, takich jak prognozy cen premium Lto Network, zaawansowane sygnały kupna/sprzedaży LTO i wiele więcej.

Utwórz konto

Ekskluzywne funkcje premium
  • 78.94% Dokładność prognozy
  • Zaawansowane sygnały transakcyjne
  • Prognozy godzinowe, dzienne, tygodniowe i miesięczne
  • Rozpoznawanie wzorców wykresów
  • Eksportuj dane prognozy
  • Rekomendacje kupna/sprzedaży
  • Platforma bez reklam

FAQ

Jaka jest dzisiaj cena sieci Lto (LTO)?

Dziś Lto Network (LTO) handluje na $0.223956 o łącznej kapitalizacji rynkowej $95,900,790.

Czy Lto Network to dobra inwestycja?

Sieć Lto okazała się jedną z najczęściej omawianych monet w przestrzeni kryptograficznej w zeszłym roku. Mając to na uwadze, warto powiedzieć, że LTO to dobry wybór inwestycji.

Jak wysoko może zajść Lto Network?

Średnia cena sieci Lto (LTO) może ewentualnie osiągnąć $0.313539 W tym roku. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat Lto Network może przewyższyć $1.46.

Ile będzie warte Lto Network za 5 lat?

W oparciu o rosnącą popularność kryptowalut i sieci Lto, długoterminowa inwestycja w LTO może spowodować wzrost ceny do $1.46 w ciągu najbliższych 5 lat.

Ile będzie wart Lto Network za 10 lat?

Jeśli dziś zainwestujesz w Lto Network, tak jak w przypadku każdej inwestycji, spodziewany jest długoterminowy wzrost. Cena LTO może wzrosnąć do $2.84 w ciągu najbliższych 10 lat.

Jaka będzie cena Lto Network w 2024 roku?

Oczekuje się, że cena Lto Network (LTO) osiągnie $0.559891 do 2024 roku.

Jaka będzie cena Lto Network w 2025 roku?

Oczekuje się, że cena Lto Network (LTO) osiągnie $0.783848 do 2025 roku.

Jaka będzie cena Lto Network w 2026 roku?

Oczekuje się, że cena Lto Network (LTO) osiągnie $1.01 do 2026 roku.

Jaka będzie cena Lto Network w 2027 roku?

Oczekuje się, że cena Lto Network (LTO) osiągnie $1.23 do 2027 roku.

Jaka będzie cena Lto Network w 2028 roku?

Oczekuje się, że cena Lto Network (LTO) osiągnie $1.46 do 2028 roku.

Jaka będzie cena Lto Network w 2029 roku?

Oczekuje się, że cena Lto Network (LTO) osiągnie $1.68 do 2029 roku.

Jaka będzie cena Lto Network w 2030 roku?

Oczekuje się, że cena Lto Network (LTO) osiągnie $1.90 do 2030 roku.

Jaka będzie cena sieci Lto w 2031 roku?

Oczekuje się, że cena Lto Network (LTO) osiągnie $2.19 do 2031 r.

Jason Conor Zweryfikowany

Redaktorze naczelnym strony BitcoinWisdom, jestem odpowiedzialny za zapewnienie, że cała zawartość naszej strony jest dokładna, odpowiednia i pomocna. Jestem zwolennikiem kryptowalut i śledzę przestrzeń kryptowalut od początku 2012 roku. O Bitcoinie pisałem dużo, a moja praca pojawiła się w niektórych z najbardziej szanowanych publikacji.

Najnowsze prognozy