Prognoza cen Propy (PRO) – 2024, 2025 – 2030

Propy (PRO) Przegląd

🪙 Kryptowaluta Propy
💱 Symbol giełdowy ZAWODOWIEC
🏆 Pozycja 295
💸 Kapitalizacja rynkowa $141,224,067
💲 Cena $1.41
🚀 Wolumen obrotu $4,861,087
📈 Zmiana ceny (24h) 0.59%
💰Zasilanie prądem 100,000,000
  • Przewidywania cenowe Bullish Propy (PRO) wahają się między $8.47 oraz $9.18 do 2030 roku.
  • Analitycy rynku uważają, że PRO może dotrzeć $3.53 do 2025 roku.
  • Prognoza ceny rynkowej Bearish Propy na 2024 wynosi $1.13.

Propy (PRO) Wprowadzenie

Wpływ walut cyfrowych, takich jak kryptowaluta Propy, rozprzestrzenia się na dziedziny, takie jak inwestowanie w nieruchomości. Propy zmienia procesy i przepisy stosowane przez pośredników w handlu nieruchomościami i firmy maklerskie do zarządzania transakcjami.

Dzisiaj omówimy podstawową analizę długoterminowych prognoz cenowych Propy. Istnieje kilka korzyści dla branży, które zapewnia moneta rodzima. Niezależność cyfryzacji czyni ją idealną. Sieć zapewnia konkurencyjne konfigurowalne transakcje, alternatywy przechowywania i logistykę w miarę wzrostu stabilnych monet i DAPP (zdecentralizowanych aplikacji). 

Jeśli koncept przyciągnie więcej kupujących, istnieje prawdopodobieństwo wzrostu ceny Propy, co czyni go opłacalną inwestycją. Czytaj dalej, aby poznać fundamentalną i techniczną analizę prognoz cenowych Propy. 

Co to jest propy (PRO)?

Natalia Karayaneva jest dyrektorem generalnym firmy Propy, która spędziła ponad dekadę w branży nieruchomości i była sfrustrowana powszechnym i czasochłonnym oszustwem w kupowaniu domów. Karayaneva nawiązała współpracę z kierownikiem ds. rozwoju i bizneswoman, aby przyspieszyć procedurę sprzedaży nieruchomości i uruchomiła Propy.

Celem wynalazku Propy'ego była optymalizacja transakcji sprzedaży nieruchomości. Rozwijając technologię umożliwiającą całkowicie cyfrowe i automatyczne zakupy gruntów w sieciach blockchain, startup z Palo Alto dodaje nowe rozdziały do narracji o rynku mieszkaniowym.

DOCU (DocuSign)

DOCU (DocuSign) jest używany do umów sprzedaży, a poufne przelewy są używane do sfinalizowania transakcji. Zarządza również dokumentami. Pieniądze fiat i kryptowaluty są używane do akceptowania transakcji. Adres blockchain jest używany do zakupu formalnie poświadczonej kopii przez inwestora po transakcji. Ponieważ blockchain przechowuje akt własności, służy jako NFT (niezamienny token).

Portfele

Propy integruje się z portfelami klientów dzięki wykorzystaniu ERC721 (struktury NFT dla innowacyjnych walut w Ethereum) i protokołu sieciowego Ethereum. Propy pobiera opłaty od brokerów za zakup. Na platformie Ethereum tokeny otrzymane za wgranie informacji do Propy Database były przechowywane w określonych systemach płatności motywacyjnych.

Propy (PRO) Analiza techniczna

Traderzy Propy używają różnych narzędzi, aby określić kierunek, w którym rynek PRO prawdopodobnie pójdzie dalej. Narzędzia te można z grubsza podzielić na wskaźniki i wzorce wykresów. Możesz przewidzieć ceny kryptowalut, biorąc pod uwagę wskaźniki fundamentalne i techniczne, które uwzględniają wcześniejsze wyniki cenowe Propy. Innym narzędziem, którego możesz użyć, jest ocena nastrojów rynkowych, aby zobaczyć, czy inwestorzy są optymistyczni, czy pesymistyczni wobec Propy.

Przewidując cenę Propy, inwestorzy starają się również zidentyfikować ważne poziomy wsparcia i oporu, które mogą wskazywać, kiedy trend spadkowy prawdopodobnie zwolni, a kiedy trend wzrostowy prawdopodobnie zostanie zatrzymany.

Oscylatory

Wskaźnik siły względnej (RSI)

RSI (Wskaźnik Względnej Siły) to potężny wskaźnik oparty na pędzie, używany do oceny zarówno szybkości, jak i wielkości ruchu w prognozie średniej ceny handlowej Propy. Na wykresie RSI daje wizualne środki do oceny przeszłej poprzedniej wszechczasowej ceny rynkowej, oprócz aktualnej wartości minimalnej ceny i maksymalnego poziomu ceny.

Średnie kroczące

Oparty na cenie wskaźnik opóźnienia (lub reagujący) zwany MA (średnia ruchoma) pokazuje ilość prognozy cenowej Propy Pro na osi czasu. MA może ocenić prędkość, potwierdzić trendy i wskazać regiony oporu i wsparcia.

MA (średnie kroczące) skutecznie usuwa „bałagan” podczas próby interpretacji wykresów dla prognozy cenowej Propy . Całkowite wahania podaży i prognozy cen to dwa czynniki, które mogą powodować zakłócenia podczas oceny prognozy cen Propy Pro. MA (średnie kroczące) jest fantastycznym długoterminowym narzędziem do przewidywania cen Propy.

Prosta średnia krocząca (SMA)

Nieważone MA (średnie kroczące) obejmują SMA (proste średnie kroczące) używane do prognozowania cen Propy. To pokazuje, że każda przerwa w zbieraniu informacji wywiadowczych jest równie ważna i równomiernie rozłożona. Bieżący składnik jest umieszczany na początku, a ostatni jest odrzucany po zakończeniu każdego okresu.

Wykładnicza średnia krocząca (EMA)

Ważona MA (średnia ruchoma) i EMA (wykładnicza średnia ruchoma) to oba rodzaje średniej ruchomej używane do oceny prognozy cen Propy. Historyczne punkty danych rzadko odbiegają od trendu EMA, co jest istotnym wyróżnikiem. Jak doszli do wniosku, te punkty danych nadal mają współczynnik mnożnikowy, nawet jeśli zmniejsza się on do nieistnienia. 

Punkty obrotowe

Narzędzie punktu obrotu to proces identyfikacji ważnych punktów, na które reaguje prognoza cenowa Propy. Segmenty docelowe i miejsca oporu lub wsparcia nazywane są punktami obrotu. Podstawy tej metody, często stosowanej przez dealerów, mają zastosowanie w różnych przedziałach czasowych. Dokładne punkty można zlokalizować za pomocą różnych technik.

Propy korelacji

Są to kryptowaluty, których ceny są ściśle skorelowane z Propy. EOS (EOS), (TWT) Trust Wallet Token), XMR (Monero), KCS (KuCoin Token) i ATOM (Kosmos), a najmniej korelują z cenami cDai (Compound Dai), FEI (Fei USD), FRAX (Frax), XCN (Chain) i USTC (TerraClassicUSD).

Kiedy dwie kryptowaluty poruszają się w podobny sposób, istnieje stosunkowo duże prawdopodobieństwo, że Propy również poruszy się podobnie. Ruch w jednym kierunku dla Propy skutkuje zmianą w drugim kierunku dla towarów, które są z nim ujemnie skorelowane.

Propy (PRO) Analiza fundamentalna

Podobnie jak w przypadku innych towarów, popyt i podaż określają, jaka będzie prognoza cen Propy. Na te ruchy wpływają fundamentalne zdarzenia, takie jak nowe modyfikacje protokołu, hard-folls, zmniejszenie o połowę nagrody za blok, kapitalizacja rynkowa, nastroje rynkowe i średnia prognozowana cena. Na cenę Propy mogą mieć również wpływ przepisy prawa, akceptacja korporacyjna i rządowa, naruszenia dotyczące wymiany kryptowalut i inne faktyczne incydenty. Krótko mówiąc, przyszła cena Propy jest nieprzewidywalna. 

Zautomatyzowana platforma

Firma Propy dokonała cyfryzacji inwestycji w nieruchomości. Dąży do przekształcenia rynku mieszkaniowego, wykorzystując innowacyjne technologie wyłącznie do internetowych, samodzielnych transakcji dotyczących nieruchomości za pośrednictwem sieci blockchain.

Listy kontrolne

Firma zapewniła witrynę internetową dla operacji, które nie wymagają korzystania z różnych programów, oraz interfejs zarządzania do oceny natychmiastowych ofert i automatycznego udostępniania ich innym dostawcom. Klienci mogą łatwo zarządzać każdym dokumentem sprzedaży dzięki checklistom zakupowym Propy.

Platforma przyjazna dla użytkownika

Dzięki przyjaznej dla użytkownika konstrukcji, podejście może działać w każdej organizacji, w tym w przypadku pracowników o niewielkiej wiedzy technicznej. Deweloperzy projektu mocno wierzą, że protokoły kryptograficzne rynku mieszkaniowego są nieuniknione i zapewniają potencjalnym inwestorom szkolenie w zakresie certyfikacji Crypto Property Investment.

Propy (PRO) Aktualna cena

Propy jest obecnie wart $1.41 USD. PRO przeniósł się 0.59% w ciągu ostatnich 24 godzin przy wolumenie obrotu $4,861,087. Propy jest obecnie w rankingu 295 spośród wszystkich kryptowalut o kapitalizacji rynkowej $141,224,067 USD.


Wykorzystując wskaźnik siły względnej (RSI), średnią ważoną ruchomą (MWA), fraktal Williamsa (fraktal) i rozbieżność zbieżności średniej ruchomej (MACD) z powyższego wykresu, możemy określić wzorce cenowe dla Propy (PRO), aby zdecydować, czy będzie to miało miejsce mieć rok byczy lub niedźwiedzi.

Propy (ZAWODOWIEC) Przewidywanie cen

Rok Cena minimalna Średnia cena Cena maksymalna
2024 $1.69 $1.98 $2.12
2025 $2.82 $3.11 $3.53
2026 $4.24 $4.52 $4.94
2027 $5.65 $5.93 $6.36
2028 $7.06 $7.34 $7.77
2029 $8.47 $8.76 $9.18
2030 $9.89 $10.17 $10.59
2031 $11.30 $11.58 $12.00
2032 $12.71 $13.28 $13.84

Nasze prognozy cenowe wykorzystują dane rynkowe Propy (PRO) w czasie rzeczywistym, a wszystkie dane są aktualizowane na bieżąco na naszej stronie internetowej. Dzięki temu możemy dostarczać dynamiczne prognozy cen na podstawie bieżącej aktywności rynkowej.

Propy (PRO) prognoza cen 2024

Według niektórych Propy to jedna z najbardziej niesamowitych kryptowalut, które rosną w tym roku (PRO). Prognoza cen PRO na rok 2024 przewiduje znaczny wzrost w drugiej połowie roku, być może sięgający $2.12.

Podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, wzrost będzie stopniowy, ale nie oczekuje się znaczących spadków. Uśrednianie $1.98 pod względem ceny jest dość ambitny, ale jest wykonalny w niedalekiej przyszłości, biorąc pod uwagę przewidywaną współpracę i postępy. Oczekuje się, że PRO ma minimalną wartość $1.69.

Propy (PRO) prognoza cen 2025

W roku 2025 prognoza cen Propy PRO ma duże pole do ekspansji. W wyniku potencjalnych zapowiedzi licznych nowych partnerstw i inicjatyw przewidujemy, że cena PRO wkrótce przekroczy $3.53. Powinniśmy jednak poczekać, aby zobaczyć, czy wskaźnik względnej siły PRO wyjdzie ze strefy wyprzedaży, zanim postawimy jakiekolwiek bycze zakłady.

Biorąc pod uwagę zmienność rynku, PRO będzie handlował z minimalną ceną handlową $2.82 a średnia cena handlowa $3.11.

Propy (PRO) prognoza cen 2026

Jeśli tendencja wzrostowa utrzyma się do 2026 roku, może osiągnąć $4.94 i PRO może zyskać. Jeśli rynek odnotuje spadek, cel może nie zostać osiągnięty. Oczekuje się, że PRO będzie handlować po średniej cenie $4.52 i niski $4.24 w 2026 roku.

Propy (PRO) prognoza cen 2027

Jeśli Propy z powodzeniem poprawi nastroje rynkowe wśród entuzjastów kryptowalut, cena monety PRO może pozostać stabilna przez następne pięć lat.

Według naszych prognoz PRO będzie zielone w 2027 r. Oczekuje się, że PRO osiągnie i przekroczy swój rekord wszech czasów w 2027 r. W 2027 r. wirtualna waluta będzie warta $6.36, z ceną minimalną $5.65 a średnia cena $5.93.

Propy (PRO) prognoza cen 2028

Po obszernych prognozach i analizach technicznych szacujemy, że cena PRO przekroczy średni poziom cen $7.34 do 2028 r., przy cenie minimalnej wynoszącej $7.06 spodziewany przed końcem roku. Ponadto PRO ma maksymalną wartość ceny $7.77.

Propy (PRO) prognoza cen 2029

Ze względu na przyszłe partnerstwa, które mają nastąpić do 2029 r., spodziewamy się kontynuacji zwyżkowego trendu, podnosząc średnią cenę do około $8.76. Jeżeli PRO uda się przełamać oporny poziom w 2029 r., maksymalna cena może wynieść ok $9.18, niezgromadzenie zapotrzebowania na wsparcie PRO do 2029 r. może skutkować niskim poziomem wsparcia $8.47.

Propy (PRO) prognoza cen 2030

Chociaż PRO dąży do interoperacyjności między sieciami w celu przyspieszenia interakcji, oczekuje się kontynuacji zwyżkowej tendencji z poprzedniego roku. Tak więc minimalna cena handlowa została ustalona na $9.89 i roczna cena blisko powyżej $10.59 w 2030 r.

Prognoza ceny Propy (PRO) 2031

Do 2031 roku Propy w końcu przekroczy swoje poprzednie wartości ATH i odnotuje nowy poziom cen. Cena minimalna może być $11.30 i potencjalnie osiągnąć maksymalną wartość ceny $12.00, uśredniając w $11.58.

Prognoza cen Propy (PRO) na rok 2032

Wiadomo, że rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, co jest jednym z wielu powodów, dla których prognozowanie cen jest trudnym zadaniem. BitcoinWisdom dokłada wszelkich starań, aby precyzyjnie prognozować przyszłe punkty cenowe, jednak wszystkich przewidywań nie należy traktować jako porady finansowej i należy DYOR (przeprowadzić własne badania). Spodziewamy się, że w 2032 roku kryptowaluta zyska popularność w wielu sektorach. W związku z tym przewiduje się, że maksymalna cena PRO w 2032 r. wyniesie $13.84 w przypadku gonitwy byków, ze średnim poziomem cen $13.28.

Wniosek

Wspomniane powyżej badania wyjaśniają, że przewidywania cen Propy są sprzeczne. Nie istnieje jednomyślne porozumienie dotyczące potencjalnego wzrostu lub spadku ceny kryptowaluty Propy. Potencjalny wzrost w nadchodzącej prognozie Propy zależy od wielu zmiennych, w tym promocji, kapitalizacji rynkowej, ostatnich zmian w technologii, statusu prawnego rynku kryptowalut itp.

Zwróć uwagę, że analitycy mogą się nie zgadzać podczas czytania prognozy cenowej Propy. Decydowanie, czy zainwestować. Powinien obejmować badanie bieżących działań, takich jak partnerstwa, sojusze i inne podstawy. Nigdy nie rób inwestycji, które możesz łatwo stracić; zamiast tego określ swój poziom komfortu ze stratą finansową. Biorąc to pod uwagę, miej pozytywne nastawienie podczas prowadzenia własnych badań na temat kryptowalut, które zapewniają dobry zwrot. Powodzenia w Twoich inwestycjach!

Prognozy cen Premium Propy (PRO).

Utwórz swoje konto poniżej, aby otrzymać Wyłączny dostęp do szerokiej gamy narzędzi handlowych, takich jak prognozy cen premium Propy, zaawansowane sygnały kupna/sprzedaży PRO i wiele więcej.

Utwórz konto

Ekskluzywne funkcje premium
  • 78.94% Dokładność prognozy
  • Zaawansowane sygnały transakcyjne
  • Prognozy godzinowe, dzienne, tygodniowe i miesięczne
  • Rozpoznawanie wzorców wykresów
  • Eksportuj dane prognozy
  • Rekomendacje kupna/sprzedaży
  • Platforma bez reklam

FAQ

Jaka jest dzisiaj cena Propy (PRO)?

Dzisiaj Propy (PRO) jest handlu na $1.41 o łącznej kapitalizacji rynkowej $141,224,067.

Czy Propy to dobra inwestycja?

Propy okazał się jednym z najczęściej omawianych monet w przestrzeni kryptograficznej w zeszłym roku. Mając to na uwadze, warto powiedzieć, że PRO to dobry wybór inwestycji.

Jak wysoko może zajść Propy?

Średnia cena Propy (PRO) może ewentualnie osiągnąć $1.98 W tym roku. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat Propy może przewyższyć $9.18.

Ile będzie wart Propy za 5 lat?

W oparciu o rosnącą popularność kryptowalut i Propy, długoterminowa inwestycja w PRO może spowodować wzrost ceny do $9.18 w ciągu najbliższych 5 lat.

Ile będzie wart Propy za 10 lat?

Jeśli dziś zainwestujesz w Propy, tak jak w przypadku każdej inwestycji, spodziewany jest długoterminowy wzrost. Cena PRO może wzrosnąć do $17.94 w ciągu najbliższych 10 lat.

Jaka będzie cena Propy w 2024 roku?

Oczekuje się, że cena Propy (PRO) osiągnie $3.53 do 2024 roku.

Jaka będzie cena Propy w 2025 roku?

Oczekuje się, że cena Propy (PRO) osiągnie $4.94 do 2025 roku.

Jaka będzie cena Propy w 2026 roku?

Oczekuje się, że cena Propy (PRO) osiągnie $6.36 do 2026 roku.

Jaka będzie cena Propy w 2027 roku?

Oczekuje się, że cena Propy (PRO) osiągnie $7.77 do 2027 roku.

Jaka będzie cena Propy w 2028 roku?

Oczekuje się, że cena Propy (PRO) osiągnie $9.18 do 2028 roku.

Jaka będzie cena Propy w 2029 roku?

Oczekuje się, że cena Propy (PRO) osiągnie $10.59 do 2029 roku.

Jaka będzie cena Propy w 2030 roku?

Oczekuje się, że cena Propy (PRO) osiągnie $12.00 do 2030 roku.

Jaka będzie cena Propy w 2031 roku?

Oczekuje się, że cena Propy (PRO) osiągnie $13.84 do 2031 r.

Jason Conor Zweryfikowany

Redaktorze naczelnym strony BitcoinWisdom, jestem odpowiedzialny za zapewnienie, że cała zawartość naszej strony jest dokładna, odpowiednia i pomocna. Jestem zwolennikiem kryptowalut i śledzę przestrzeń kryptowalut od początku 2012 roku. O Bitcoinie pisałem dużo, a moja praca pojawiła się w niektórych z najbardziej szanowanych publikacji.

Najnowsze prognozy