Stratis (STRAX) Prognoza cen – 2023, 2025, 2030

Przegląd Stratis (STRAX)

🪙 Kryptowaluta Stratis
💱 Symbol giełdowy STRAX
🏆 Pozycja 325
💸 Kapitalizacja rynkowa $70,470,089
💲 Cena $0.471037
🚀 Wolumen obrotu $914,102
📈 Zmiana ceny (24h) -1.42%
💰Zasilanie prądem 149,606,253
 • Przewidywania cenowe Bullish Stratis (STRAX) wahają się między $2.12 oraz $4.00 do 2030 roku.
 • Analitycy rynku uważają, że STRAX może osiągnąć $1.65 do 2025 roku.
 • Prognoza cen rynkowych Bearish Stratis na rok 2023 to $0.37683.

Stratis (STRAX) Wprowadzenie

Ponieważ zalety technologii blockchain stają się coraz bardziej widoczne, wiele organizacji stara się z niej korzystać, ale jest to trudne ze względu na zawiłość. Stratis używa sieci BaaS (Blockchain-as-a-Service), aby to uprościć.

W tym artykule omówiono popularną monetę kryptograficzną, Stratix. Poznasz prognozy cen Stratis, kapitalizację rynkową, minimalną i maksymalną wartość oraz jej analizę techniczną i fundamentalną.

Co to jest Stratis (STRAX)?

Stratis to sieć deweloperska blockchain i zdecentralizowana kryptowaluta, która pomaga firmom budować, testować i wdrażać nowe aplikacje.

Bardziej szczegółowe badanie architektury Stratis

The Microsoft.NET framework, biblioteka C#NBitcoin służy do budowy infrastruktury Stratis w sieci Bitcoin Full Node. Trzy kluczowe elementy platformy współpracują ze sobą, aby zarządzać różnymi warstwami węzłów Stratis. Trójwarstwową architekturę Stratis zilustrowano w następujący sposób:

 • Użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z Warstwą Interfejsu, Warstwą Infrastruktury i Warstwą Polityki Węzłowej za pomocą Stratis Bitcoin Full Node. Węzeł implementuje reguły weryfikacji transakcji oraz reguluje API interfejsu użytkownika (publiczne interfejsy aplikacji).
 • Aby dostarczyć kody dla warstwy konsensusu, która określa prawidłowe bloki w systemie Stratis, LibConsensus działa bezpośrednio z rdzenia Bitcoin.
 • Pomagając w obsłudze wiadomości przesyłanych między węzłami warstwy Stratis Network, NBitcoin jest wykorzystywany do zamykania luk w warstwie konsensusu.

Analiza techniczna Stratis (STRAX)

Eksperci i konsultanci ds. kryptowalut dokonują analizy technicznej, używają różnych wskaźników i zbierają maksymalne dane historyczne do prognozy cen i wydajności Strax. Oto niektóre ze wskaźników wykorzystywanych w analizie technicznej monety Stratis.

Ruchomy wskaźnik średniej dla średniej ceny

Na wszystkich rynkach finansowych średnie ruchome są popularnym wskaźnikiem przewidywania cen. Celem MA (średnia ruchoma) jest wyrównanie akcji cenowej w określonym okresie. Średnie kroczące opierają się na wcześniejszej akcji cenowej; w związku z tym jest to wskaźnik opóźniony.

Rodzaje wskaźnika MA DLA MAKSYMALNEJ I MINIMALNEJ WARTOŚCI CENY

W analizie technicznej przewidywania cen Stratis wykorzystywane są dwa rodzaje wskaźników średnich: SMA (prosta średnia ruchoma) i EMA (wykładnicza średnia ruchoma). Typowymi wskaźnikami oceny rynku kryptowalut i wskazywania znaczących poziomów wsparcia i oporu są 200-dniowe, 100-dniowe i 200-dniowe średnie kroczące. Wzrost cen Stratis na tych średnich jest zazwyczaj interpretowany jako byczy wzór. Z drugiej strony spadek poniżej znaczącej średniej ruchomej zazwyczaj wskazuje, że pozycja Stratis jest słaba na rynku.

Przewidywanie cen Stratis przy użyciu MACD

MACD to wskaźnik, który podąża za wzorcami trendów i wskazuje, czy zmiana trendu jest nieuchronna, jeśli długoterminowy lub krótkoterminowy wzrost cen nie wskazuje w tym samym kierunku.

MACD składa się z czterech części: histogramu, linii MACD, linii zerowej i linii sygnału. 12-EMA i 26-EMA są odejmowane, aby uzyskać linię MACD. Używanie EMA zamiast standardowych średnich kroczących zwiększa wrażliwość na zmiany trendów i dynamikę cen.

 • Domyślnie linia sygnału to 9-okresowa EMA. Wiele sygnałów transakcyjnych opiera się na skrzyżowaniu dwóch linii, rozbieżności i konwergencji w połączeniu z linią MACD.
 • Linia MACD wynosi zero na pewnym poziomie, zwanym linią zerową. Wyświetla moment, w którym 12-okresowa EMA i 26-okresowa EMA pokrywają się.
 • Histogram pokazuje separację między liniami sygnału i MACD. Jeśli linia sygnału znajduje się poniżej linii MACD, będzie albo dodatnia. Jeśli jednak linia MACD znajduje się poniżej linii sygnału, będzie ona ujemna.
 • MACD nie ma bezwzględnego zakresu, co czyni go mniej pomocnym w określaniu okoliczności wyprzedania i wykupienia niż RSI, który jest oscylującym wskaźnikiem, który określa minimalny i maksymalny poziom cen.

 Linia sygnału i zwrotnica MACD

Wskaźnik MACD zapewnia sygnał handlowy, jeśli dwie oscylujące linie przecinają się.

 • Bycze, gdy linia sygnału przesuwa się poniżej linii MACD.
 • Jest niedźwiedzia, gdy linia MACD przesuwa się poniżej linii sygnału.

Oscylatory Stratis

Oscylator jest również przydatnym narzędziem do technicznej analizy kryptowalut. Pomaga w konstruowaniu niskich i wysokich niskich pasm pomiędzy dwiema skrajnymi wartościami. Następnie budowany jest wskaźnik trendu, który waha się w tych granicach. Handlowcy używają tego wskaźnika, aby odkryć warunki wyprzedania lub krótkoterminowe wykupienie Stratis.

Bycze i niedźwiedzie wzory dla prognozy cen Stratis

Aby poznać średnią prognozowaną cenę kryptowaluty, niektórzy inwestorzy szukają trendów świecowych, aby uzyskać przewagę nad rywalami. Kilka formacji świecowych dokładnie przewiduje zarówno niedźwiedzią, jak i byczą akcję cenową.

Wzorce świecowe, które wskazują na bycze trendy to:

 • Trzech białych żołnierzy
 • Młot
 • Linia do przekłuwania
 • Bycze objęcie
 • Poranna gwiazda

Wzorce świecowe, które wskazują na niedźwiedzie trendy, to:

 • Wiszący mężczyzna
 • Niedźwiedzie Harami
 • Wieczorna gwiazda
 • Ciemna osłona chmur
 • Spadająca gwiazda

Wskaźnik strachu i chciwości

Według Fear & Greed Index rynek doświadcza skrajnej chciwości na poziomie 76-100, chciwości na poziomie 51-75, pozycji neutralnej na poziomie 50, strachu na poziomie 25-49 i skrajnego strachu na poziomie 0-25. Podczas gdy dominująco optymistyczny sentyment może być dobrą szansą na sprzedaż, inni inwestorzy postrzegają głównie negatywne nastroje jako dobrą szansę na zakup.

Do generowania indeksu Fear & Greed wykorzystywane są różne miary, takie jak nastroje w mediach społecznościowych, średnia cena handlowa i zmienność cen.

Analiza fundamentalna Stratix (STRAX)

Historia monety Stratis sięga jej pierwszej oferty monet w połowie 2016 roku. Platforma została opracowana z $600.000 podniesionym podczas ICO, aby umożliwić jej osiągnięcie głównych celów.

Inicjatywę opracował Chris Trew, dyrektor generalny organizacji. Trew połączył NBitcoin, aby wyprodukować Stratis. Jednak Stratis różni się od Nbitcoina tym, że jest napisany głównie w C#, a nie w C++.

Głównym celem Trew jest prowadzenie Stratis jako sieci BaaS (blockchain-as-a-service) i uczynienie z niej jednego miejsca dla wszystkich usług blockchain.

Zespół programistów Stratis wykorzystuje praktyczną strategię wdrażania i obsługuje zdecentralizowane aplikacje, aby pomóc im rozpoznać potencjał inteligentnych kontraktów.

Szybki wzrost cen umożliwił firmie STRAT zapewnienie wczesnym inwestorom, w szczególności znacznego ROI (zwrotu z inwestycji). Cena STRAT wzrosła do $1.5 na koniec października 2018 r. o 14 900%.

Stratis (STRAX) Aktualna cena

Stratis jest obecnie wart $0.471037 USD. STRAX przeniósł się -1.42% w ciągu ostatnich 24 godzin przy wolumenie obrotu $914,102. Stratis jest obecnie w rankingu 325 spośród wszystkich kryptowalut o kapitalizacji rynkowej $70,470,089 USD.


Wykorzystując wskaźnik siły względnej (RSI), średnią ważoną ruchomą (MWA), fraktal Williamsa (fraktal) i rozbieżność zbieżności średniej ruchomej (MACD) z powyższego wykresu, możemy określić wzorce cenowe dla Stratis (STRAX), aby zdecydować, czy będzie to miało miejsce mieć rok byczy lub niedźwiedzi.

Przewidywanie cen Stratis (STRAX)

Rok Cena minimalna Średnia cena Cena maksymalna
2023 $0.565244 $0.659452 $0.706556
2024 $0.942074 $1.04 $1.18
2025 $1.41 $1.51 $1.65
2026 $1.88 $1.98 $2.12
2027 $2.36 $2.45 $2.59
2028 $2.83 $2.92 $3.06
2029 $3.30 $3.39 $3.53
2030 $3.77 $3.86 $4.00
2031 $4.24 $4.43 $4.62

Nasze prognozy cenowe wykorzystują dane rynkowe Stratis (STRAX) w czasie rzeczywistym, a wszystkie dane są aktualizowane na bieżąco na naszej stronie internetowej. Dzięki temu możemy dostarczać dynamiczne prognozy cen na podstawie bieżącej aktywności rynkowej.

Stratis (STRAX) Prognoza cen 2023

Stratis, według niektórych, jest jedną z najbardziej niesamowitych kryptowalut, które rosną w tym roku (STRAX). Prognoza cenowa STRAX na rok 2023 przewiduje znaczny wzrost w drugiej połowie roku, być może sięgający $0.706556.

Podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, wzrost będzie stopniowy, ale nie oczekuje się znaczących spadków. Uśrednianie $0.659452 pod względem ceny jest dość ambitny, ale jest wykonalny w niedalekiej przyszłości, biorąc pod uwagę przewidywaną współpracę i postępy. Oczekuje się, że STRAX będzie miał minimalną wartość $0.565244.

Stratis (STRAX) Prognoza cen 2024

W 2024 roku prognoza cen Stratis STRAX ma duże pole do ekspansji. W wyniku potencjalnych zapowiedzi licznych nowych partnerstw i inicjatyw przewidujemy, że cena STRAX wkrótce przekroczy $1.18. Powinniśmy jednak poczekać, aby zobaczyć, czy wskaźnik względnej siły STRAX wyjdzie ze strefy wyprzedaży, zanim postawimy jakiekolwiek bycze zakłady.

Biorąc pod uwagę zmienność rynku, STRAX będzie handlował z minimalną ceną handlową $0.942074 a średnia cena handlowa $1.04.

Stratis (STRAX) Prognoza cen 2025

Jeśli trend wzrostowy utrzyma się do 2025 roku, może osiągnąć $1.65 i STRAX może zyskać. Jeśli rynek odnotuje spadek, cel może nie zostać osiągnięty. Oczekuje się, że STRAX będzie handlował po średniej cenie $1.51 i niski $1.41 w 2025 r.

Prognoza cen Stratis (STRAX) 2026

Jeśli Stratis z powodzeniem poprawi nastroje rynkowe wśród entuzjastów kryptowalut, cena monety STRAX może pozostać stabilna przez następne pięć lat.

Według naszych przewidywań STRAX będzie zielony w 2026 roku. Oczekuje się, że STRAX osiągnie i przekroczy swój rekordowy poziom w 2026 roku. W 2026 roku wirtualna waluta będzie warta $2.12, z ceną minimalną $1.88 a średnia cena $1.98.

Stratis (STRAX) Prognoza cen 2027

Po przeprowadzeniu obszernych prognoz i analiz technicznych szacujemy, że cena STRAX przekroczy średni poziom cen $2.45 do 2027 r., z ceną minimalną $2.36 spodziewany przed końcem roku. Ponadto STRAX ma maksymalną wartość cenową $2.59.

Stratis (STRAX) Prognoza cen 2028

Ze względu na przyszłe partnerstwa, które mają nastąpić do 2028 r., spodziewamy się kontynuacji zwyżkowej tendencji, dzięki której średnia cena wyniesie ok. $2.92. Jeśli STRAX zdoła przełamać opór w 2028 r., możemy spodziewać się ceny maksymalnej w wysokości $3.06, niepowodzenie w uzyskaniu wsparcia, którego potrzebuje STRAX do 2028 r., może skutkować niskim poziomem $2.83.

Stratis (STRAX) Prognoza cen 2029

Podczas gdy STRAX dąży do interoperacyjności między sieciami w celu przyspieszenia interakcji, oczekuje się kontynuacji zwyżkowej tendencji z poprzedniego roku. Tak więc minimalna cena handlowa została ustalona na $3.30 i roczna cena blisko powyżej $3.53 w 2029 r.

Stratis (STRAX) Prognoza cen 2030

Do 2030 roku Stratis wreszcie przekroczy swoje poprzednie wartości ATH i odnotuje nowe poziomy cen. Cena minimalna może być $3.77 i potencjalnie osiągnąć maksymalną wartość ceny $4.00, uśredniając w $3.86.

Prognoza ceny Stratis (STRAX) 2031

Wiadomo, że rynek kryptowalut jest bardzo niestabilny, co jest jednym z wielu powodów, dla których prognozowanie cen jest trudnym zadaniem. BitcoinWisdom dokłada wszelkich starań, aby precyzyjnie prognozować przyszłe punkty cenowe, jednak wszystkie prognozy nie powinny być traktowane jako porady finansowe i należy DYOR (przeprowadzić własne badania). Oczekujemy, że w 2031 r. kryptowaluta zyska popularność w wielu sektorach. W związku z tym przewiduje się, że maksymalna cena STRAX w 2031 r $4.62 w przypadku gonitwy byków, ze średnim poziomem cen $4.43.

Wniosek

Stratis to potężna kryptowaluta i technologia blockchain-as-a-service, która pomaga na nowo odkryć rynek kryptowalut. Duże korporacje, które chcą skorzystać z rozwijającego się rynku blockchain, takie jak Earth Twine i Microsoft, preferują go ze względu na charakterystyczną strukturę projektu.

Społeczność jest przekonana, że wartość protokołu wzrośnie w ciągu najbliższych kilku lat, dzięki zrozumieniu przez zespół programistów podstawowego mechanizmu i umiejętności podążania za jego mapą drogową. Stratis to fantastyczne miejsce na początek, jeśli masz firmę i rozważasz kapitalizację na rynku blockchain.

Możesz użyć platformy do generowania natywnych monet lub zbierania pieniędzy za pośrednictwem struktury ICO Stratis. Pamiętaj, że technologia blockchain nie jest czymś, w czym musisz być specjalistą. Możesz uzyskać pomoc od zespołu badawczego Stratis, aby zrozumieć, jak ustanawiać i właściwie handlować tokenami.

Stratis to mądra inwestycja dla osób, które chcą wykorzystać technologię o wysokim potencjale. Kup tokeny STRAX i przechowuj je, czekając na wzrost cen Stratis. Uważaj, aby dowiedzieć się, jak kupować Stratis na niezawodnej giełdzie i trzymać monety w portfelu (staking), aby skorzystać z dowodu wypłat systemu konsensusu stawek.

Prognozy cenowe Premium Stratis (STRAX).

Utwórz swoje konto poniżej, aby otrzymać Wyłączny dostęp do szerokiej gamy narzędzi handlowych, takich jak prognozy cenowe Stratis premium, zaawansowane sygnały kupna/sprzedaży STRAX i wiele więcej.

Utwórz konto

Ekskluzywne funkcje premium
 • 78.94% Dokładność prognozy
 • Zaawansowane sygnały transakcyjne
 • Prognozy godzinowe, dzienne, tygodniowe i miesięczne
 • Rozpoznawanie wzorców wykresów
 • Eksportuj dane prognozy
 • Rekomendacje kupna/sprzedaży
 • Platforma bez reklam

FAQ

Jaka jest dzisiaj cena Stratis (STRAX)?

Dziś Stratis (STRAX) handluje na $0.471037 o łącznej kapitalizacji rynkowej $70,470,089.

Czy Stratis to dobra inwestycja?

Stratis okazał się jednym z najczęściej omawianych monet w przestrzeni kryptograficznej w zeszłym roku. Mając to na uwadze, warto powiedzieć, że STRAX to dobry wybór inwestycji.

Jak wysoko może zajść Stratis?

Średnia cena Stratis (STRAX) może ewentualnie osiągnąć $0.659452 W tym roku. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat Stratis może przewyższyć $3.06.

Ile Stratis będzie wart za 5 lat?

W oparciu o rosnącą popularność kryptowalut i Stratis, długoterminowa inwestycja w STRAX może spowodować wzrost ceny do $3.06 w ciągu najbliższych 5 lat.

Ile Stratis będzie wart za 10 lat?

Jeśli dziś zainwestujesz w Stratis, tak jak w przypadku każdej inwestycji, spodziewany jest długoterminowy wzrost. Cena STRAX może prawdopodobnie wzrosnąć do $5.98 w ciągu najbliższych 10 lat.

Jaka będzie cena Stratisa w 2024 roku?

Oczekuje się, że cena Stratis (STRAX) osiągnie $1.18 do 2024 roku.

Jaka będzie cena Stratis w 2025 roku?

Oczekuje się, że cena Stratis (STRAX) osiągnie $1.65 do 2025 roku.

Jaka będzie cena Stratisa w 2026 roku?

Oczekuje się, że cena Stratis (STRAX) osiągnie $2.12 do 2026 roku.

Jaka będzie cena Stratisa w 2027 roku?

Oczekuje się, że cena Stratis (STRAX) osiągnie $2.59 do 2027 roku.

Jaka będzie cena Stratisa w 2028 roku?

Oczekuje się, że cena Stratis (STRAX) osiągnie $3.06 do 2028 roku.

Jaka będzie cena Stratisa w 2029 roku?

Oczekuje się, że cena Stratis (STRAX) osiągnie $3.53 do 2029 roku.

Jaka będzie cena Stratis w 2030 roku?

Oczekuje się, że cena Stratis (STRAX) osiągnie $4.00 do 2030 roku.

Jaka będzie cena Stratisa w 2031 roku?

Oczekuje się, że cena Stratis (STRAX) osiągnie $4.62 do 2031 r.

Jason Conor Zweryfikowany

Redaktorze naczelnym strony BitcoinWisdom, jestem odpowiedzialny za zapewnienie, że cała zawartość naszej strony jest dokładna, odpowiednia i pomocna. Jestem zwolennikiem kryptowalut i śledzę przestrzeń kryptowalut od początku 2012 roku. O Bitcoinie pisałem dużo, a moja praca pojawiła się w niektórych z najbardziej szanowanych publikacji.

Najnowsze prognozy