Cere Network (CERE) prisprognoser – 2022, 2025, 2030

Cere Network (CERE) Översikt

🪙 Kryptovaluta Cere nätverk
💱 Tickersymbol CERE
🏆 Rank 764
💸 Börsvärde $8,069,228
💲 Pris $0.005089
🚀 Handelsvolym $289,120
📈 Prisändring (24h) 0.41%
💰 Nuvarande utbud 1,585,541,574
 • Bullish Cere Network (CERE) prisprognoser varierar mellan $0.022902 och $0.049875 till 2030.
 • Marknadsanalytiker tror att CERE kan nå $0.022902 till 2025.
 • Bearish Cere Networks marknadsprisprognoser för 2022 är $0.004071.

Cere Network (CERE) Introduktion

Cere Network är en decentraliserad datahanteringsplattform som gör det möjligt för företag att bygga bättre kundrelationer. Plattformen tillhandahåller en uppsättning verktyg som hjälper organisationer att samla in, hantera och analysera kunddata mer effektivt.

Interoperabilitet över kedjan är nyckeln till att låsa upp den verkliga potentialen hos blockkedjeteknik. Genom att koppla ihop olika blockkedjenätverk kan vi skapa ett tillitslöst, decentraliserat ekosystem som är skalbart och tillgängligt för alla.

Cere Network är en del av ett konsortium av projekt från Polkadot och Cosmos som delar denna vision om interoperabilitet över kedjan. Genom att arbeta tillsammans kan de skapa ett kraftfullt ekosystem av anslutna blockkedjenätverk som kan tillgodose behoven hos såväl företag som konsumenter.

Vad är Cere Network (CERE)?

Cere Network är ett blockchain-nätverk som är specialiserat på datamolnlösningar för verkliga företag. Deras produktlinje är designad för att möta behoven hos alla företag, oavsett hur unika eller svåra de är. De flesta företag och konsumenter är omedvetna om potentialen med blockchain-teknik och dess associerade fördelar. Cere Network är på god väg att definiera framtiden för konsumentdata, e-handel och NFT. 

Cere Network (CERE) grundläggande analys

Cere Network förstår att varje företag har unika databehov, och deras produktsortiment är utformat för att möta dessa behov. Deras datamolnlösningar är skalbara och anpassningsbara, så att du alltid kan få den perfekta lösningen för ditt företag. Och eftersom de är byggda på blockchain-teknik kan du lita på att din data är säker och manipuleringssäker.

Cere Network bygger på följande vägledande principer för att uppnå sitt långsiktiga mål:

 • Konsument Företagsfokus.
 • Decentralisering.
 • Datasäkerhet och integritet.
 • Nätverkskompatibilitet.

För företag som behöver lagra stora mängder data erbjuder Cere Network en skalbar och säker datamolnlösning. Deras plattform är designad för att vara mycket skalbar så att den kan möta behoven hos även de största företagen. För företag som behöver dela data med partners eller kunder erbjuder Cere Network en säker och lättanvänd lösning för datadelning. Deras plattform är designad för att vara mycket säker så att företag kan dela data utan oro.

För företag som behöver hantera sin data erbjuder Cere Network en uppsättning datahanteringsverktyg. Deras plattform är designad för att vara användarvänlig så att företag enkelt kan hantera sin data. För företag som behöver analysera sin data erbjuder Cere Network ett kraftfullt dataanalysverktyg. Deras plattform är designad för att vara mycket effektiv så att företag kan få ut det mesta av sin data.

CERE-token

Cere Networks infödda token kallas CERE. Tokenens tre primära syften är följande:

 • Nätverksstyrning
 • SaaS DeFi Utility
 • Konsensusdeltagande

Decentraliserat datamoln (DDC)

DDC är ett decentraliserat datamoln som erbjuder ett säkert, effektivt och kostnadseffektivt sätt att lagra och hantera data. DDC drivs av en blockchain-baserad datahanteringsplattform som gör det möjligt för användare att lagra, dela och hantera data säkert och effektivt. DDC erbjuder ett antal fördelar, inklusive:

 • Minskade datakostnader
 • Ökad datasäkerhet
 • Ökad dataeffektivitet
 • Minskad dataredundans

DDC är en idealisk lösning för företag och organisationer som behöver lagra och hantera data säkert och effektivt. DDC-plattformen erbjuder ett kostnadseffektivt, säkert och effektivt sätt att lagra och hantera data.

Saas-DeFi

Cere SaaS-DeFi gör det möjligt för företag att koppla sina kassaflöden och tillgångar till det snabbt växande DeFi-landskapet. Detta gör det möjligt för företag att bättre utnyttja sitt sidokapital, optimera sin finansiella verksamhet, skapa friktionsfria betalningsupplevelser för sin kundbas och utnyttja den överladdade likviditeten hos DeFi.

Cere-ekosystemet erbjuder nätverksdeltagare en SaaS-DeFi smart kontraktsplattform som gör det enkelt att mobilisera finansiella resurser och använda dem i Decentralized Finance (DeFi) instrument. Företag kommer att öppna upp nya intäktsströmmar och erbjuda välbehövligt kapitalinflöde till DeFi-sektorn, vilket förhindrar att dessa pengar ställs på sidan i SaaS-området till följd av ineffektiva betalnings- och avvecklingsförfaranden.

Team

Cere Network-plattformen är byggd ovanpå Ethereum-blockkedjan och använder smarta kontrakt för att göra det möjligt för företag att säkert och effektivt dela data. Plattformen är utformad för att hjälpa företag att hantera sin data säkrare och effektivare samtidigt som den ger en grund för att utveckla nya applikationer och tjänster. 

Cere Network-teamet består av erfarna proffs från områdena datasäkerhet, kryptografi och distribuerade system.

Investerare

Binance Labs och Arrington XRP Capital har investerat i projektet.

Cere Network (CERE) Aktuellt pris

Cere Network är för närvarande värt $0.005089 USD. CERE har flyttat 0.41% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $289,120. Cere Network är för närvarande rankad 764 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $8,069,228 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fraktal) och det rörliga medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Cere Network (CERE) för att avgöra om det är kommer att få ett hausseartat eller baisseartat år.

Cere Network (CERE) Prisprediktion

Cere Network är ett projekt som har fått mycket fäste den senaste tiden. Projektet fokuserar på att skapa ett decentraliserat datanätverk som drivs av blockchain-teknik. Projektet har backats upp av några stora namn i branschen, och det har mycket potential. 

Projektet har många funktioner som gör det unikt, och det är definitivt ett projekt att hålla ett öga på. Projektet har mycket potential och priset på token har ökat stadigt. Projektet är definitivt ett att se upp för, och priset på token förväntas fortsätta att öka.

Investerare som letar efter långsiktig tillväxtpotential bör betrakta CERE som en bra investering. Plattformen har ett starkt team, en solid färdplan och en lovande framtid.

Av informationen och analysen ovan kan man dra slutsatsen att priset på Cere Network (CERE) förväntas fortsätta sin uppåtgående trend inom en snar framtid. Detta är baserat på de positiva grunderna i projektet, såväl som det ökande intresset från investerare. Men som med alla investeringar finns det alltid en risk för förlust. Därför är det viktigt att göra din egen research innan du investerar i någon kryptovaluta.

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2022 $0.006107 $0.007125 $0.007634
2023 $0.010179 $0.011196 $0.012723
2024 $0.015268 $0.016286 $0.017812
2025 $0.020357 $0.021375 $0.022902
2026 $0.025446 $0.026464 $0.027991
2027 $0.030536 $0.031553 $0.03308
2028 $0.035625 $0.036643 $0.038169
2029 $0.040714 $0.041732 $0.043259
2030 $0.045803 $0.047839 $0.049875

Våra prisprognoser använder marknadsdata från Cere Network (CERE) i realtid och all data uppdateras live på vår webbplats. Detta gör att vi kan tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Cere Network (CERE) prisprognoser 2022

Cere Network, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna att stiga i år (CERE). CERE-prisprognosen för 2022 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, som möjligen når $0.007634.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $0.007125 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. CERE förväntas ha ett lägsta värde på $0.006107.

Cere Network (CERE) prisprognoser 2023

År 2023 har Cere Networks CERE-prisprognoser mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på CERE snart kommer att överträffa $0.012723. Vi bör dock vänta och se om CERE:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer CERE att handla med ett lägsta handelspris på $0.010179 och ett genomsnittligt handelspris på $0.011196.

Cere Network (CERE) prisprognoser 2024

Om den uppåtgående trenden fortsätter till 2024 kan den nå $0.017812 och CERE kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. CERE förväntas handlas till ett genomsnittspris på $0.016286 och en låg av $0.015268 år 2024.

Cere Network (CERE) prisprognoser 2025

Om Cere Network framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan CERE-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer CERE att vara grön 2025. CERE förväntas nå och överträffa sin rekordhögsta 2025. År 2025 kommer den virtuella valutan att vara värd $0.022902, med ett minimipris på $0.020357 och ett snittpris på $0.021375.

Cere Network (CERE) prisprognoser 2026

Efter en del omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att CERE-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $0.026464 senast 2026, med ett minimipris på $0.025446 väntas före årets slut. Vidare har CERE ett maxprisvärde på $0.027991.

Cere Network (CERE) prisprognoser 2027

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2027, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $0.031553. Om CERE lyckas bryta motståndsnivån 2027 skulle vi kunna se ett maxpris på $0.03308, att misslyckas med att samla in det stöd som CERE behöver till 2027 kan det resultera i en lägsta nivå på $0.030536.

Cere Network (CERE) prisprognoser 2028

Medan CERE strävar efter interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $0.035625 och ett årligt pris nära över $0.038169 år 2028.

Cere Network (CERE) prisprognoser 2029

År 2029 kommer Cere Network äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $0.040714 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $0.043259, i genomsnitt ut kl $0.041732.

Cere Network (CERE) prisprognoser 2030

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte ses som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2030 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala CERE-priset 2030 bli $0.049875 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $0.047839.

Slutsats

Sammanfattningsvis är Cere Network en blockchain-baserad datahanteringsplattform som gör det möjligt för företag att säkert lagra, dela och tjäna pengar på sin data. Plattformen tillhandahåller ett decentraliserat och användarvänligt sätt att hantera data, vilket hjälper företag att minska kostnaderna och förbättra effektiviteten. 

Cere Network tillåter också företag att skapa sina egna datadrivna applikationer och tjänster. Plattformen drivs av CERE-token, som används för att betala för datalagring, bearbetning och andra tjänster.

Premium Cere Network (CERE) Prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Cere Network prisprognoser, avancerade CERE köp/sälj-signaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
 • 78.94% Prognosnoggrannhet
 • Avancerade handelssignaler
 • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
 • Kartmönsterigenkänning
 • Exportera prognosdata
 • Köp/sälj rekommendationer
 • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är priset för Cere Network (CERE) idag?

Idag handlas Cere Network (CERE) på $0.005089 med ett totalt börsvärde på $8,069,228.

Är Cere Network en bra investering?

Cere Network visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att CERE är ett bra val av investering.

Hur högt kan Cere Network gå?

Det genomsnittliga priset för Cere Network (CERE) kan möjligen nå $0.007125 det här året. Under de kommande 5 åren beräknas Cere Network komma att överträffa $0.03308.

Hur mycket kommer Cere Network att vara värt om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Cere Network, kan en långsiktig investering i CERE se priset stiga till $0.03308 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Cere Network att vara värt om 10 år?

Om du investerar i Cere Network idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på CERE kan möjligen stiga till $0.059544 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Cere Network-priset 2023?

Cere Network (CERE) pris förväntas nå $0.012723 till 2023.

Vad blir Cere Network-priset 2024?

Cere Network (CERE) pris förväntas nå $0.017812 till 2024.

Vad blir Cere Network-priset 2025?

Cere Network (CERE) pris förväntas nå $0.022902 till 2025.

Vad blir Cere Network-priset 2026?

Cere Network (CERE) pris förväntas nå $0.027991 till 2026.

Vad blir Cere Network-priset 2027?

Cere Network (CERE) pris förväntas nå $0.03308 till 2027.

Vad blir Cere Network-priset 2028?

Cere Network (CERE) pris förväntas nå $0.038169 till 2028.

Vad blir Cere Network-priset 2029?

Cere Network (CERE) pris förväntas nå $0.043259 till 2029.

Vad blir Cere Network-priset 2030?

Cere Network (CERE) pris förväntas nå $0.049875 till 2030.

Barinem Pene Verifierad

Barry Pene är en sträng blockchain research/copywriter. Barry har handlat med kryptor sedan 2017 och har investerats i frågor som skulle sätta blockkedjeindustrin på rätt piedestal. Barrys forskningsexpertis sträcker sig över blockchain som en störande teknologi, DeFis, NFTs, Web3 och minskning av energiförbrukningsnivåer vid brytning av kryptovaluta.

Senaste förutsägelser