Holoride (RIDE) prisförutsägelse – 2024, 2025 – 2030

Holoride (RIDE) Översikt

🪙 Kryptovaluta Holoride
💱 Tickersymbol RIDA
🏆 Rank 1489
💸 Börsvärde $3,533,603
💲 Pris $0.004125
🚀 Handelsvolym $68,300
📈 Prisändring (24h) 3.50%
💰 Nuvarande utbud 856,710,820
  • Bullish Holoride (RIDE) prisförutsägelser varierar mellan $0.024748 och $0.02681 till 2030.
  • Marknadsanalytiker tror att RIDE kan nå $0.010312 till 2025.
  • Bearish Holoride marknadsprisförutsägelse för 2024 är $0.0033.

Holoride (RIDE) Introduktion

Liechtenstein-baserade holoride AG som utfärdar RIDE-token kommer att öka företagets erfarenhetsekonomi genom att generera långsiktigt engagemangvärde för användarna. Dessutom kommer partnernätverket för holoride också att drivas av RIDE-token, vilket gör att dess användare kan ta del av värdet som genereras.

Den egenutvecklade kärnteknologin som erbjuds av holoride GmbH är grunden för holorides token, Holoride Price Prediction. Liechtenstein-baserade holoride AG som utfärdar RIDE-token kommer att öka företagets erfarenhetsekonomi genom att generera långsiktigt engagemangvärde för användarna. Dessutom kommer partnernätverket för holoride också att drivas av RIDE-token, vilket gör att dess användare kan ta del av värdet som genereras.

RIDE-tokenen kommer att vara avgörande för att etablera en blomstrande och långvarig ekonomi för holoridekosystemet. Det kommer att länka samman biltillverkare, innehållsproducenter, marknadsförare och användare samtidigt som de kan dra nytta av processen.

Under de följande åren kommer användningsfallen för RIDE-tokens att öka kontinuerligt. Därför kommer nästa avsnitt att undersöka några av dess grundläggande funktioner.

Vad är Holoride (RIDE)?

RIDE-tokenen kommer att driva ekonomin för holoride i upplevelsen genom att generera långsiktigt engagemangvärde för användarna. Dessutom kommer det att stödja holorides partnernätverk, vilket gör att dess användare kan dra nytta av värdet som genereras.

Den Elrond Network-baserade holoride-plattformens verktygstoken, RIDE, är i centrum för dess NFT-drivna innehållsekosystem. Genom att erbjuda extra fördelar och öka användarens engagemang är RIDE gjord för att uppmuntra antagandet av holoride.

RIDE-tokenen kommer att vara avgörande för att etablera en blomstrande och långvarig ekonomi för holoridekosystemet. Det kommer att länka samman biltillverkare, innehållsproducenter, marknadsförare och användare samtidigt som de kan dra nytta av processen: Nils Wollny, VD & medgrundare holoride.

En helt ny mediekategori speciellt designad för bilar i rörelse har utvecklats av holoride för att sömlöst engagera passagerarna bak. De kallar det Elastic Content, och deras banbrytande strategi kommer permanent att förändra passagerarupplevelsen genom att konvertera bilar till mobila nöjesparker.

Tänk nu på vad det skulle betyda om vår vision och den teknik vi utvecklade blir startpunkten för uppslukande underhållning i bilen, och utökar den adresserbara marknaden till hela världens passagerarbefolkning och transportsätt.

Holoride (RIDE) teknisk analys

Teknisk analys innebär att analysera statistiska trender med matematiska indikatorer för att förutsäga prisriktningen på kryptovalutamarknaden. För att göra detta är det nödvändigt att analysera historisk kvantitet och faktiska kostnader för att förstå hur marknaden presterar och förutse hur det kommer att påverka framtida prisförändringar.

Genom att analysera prismönster och trender på diagram, utvärderar tekniska analysverktyg kryptovalutamarknaderna och pekar ut handelsmöjligheter. De bygger på idén att en kryptovalutas tidigare valutahandel och marknadspriser fungerar som användbara indikatorer för att förutsäga dess framtida pris och aktivitet.

Den populära momentumoscillatorn, Relative Strength Index (RSI), kan avgöra om en kryptovaluta är överköpt (under 70) eller översåld (under 30). (över 70).

Använd MA (rörliga medelvärden):

Glidande medelvärden är en av de mest använda metoderna för att förutsäga priset på holorid. Den genomsnittliga stängningskursen för RIDE under en vald tidsram, uppdelad i flera perioder med samma varaktighet, tillhandahålls av ett glidande medelvärde, som namnet antyder. Till exempel är ett 12-dagars enkelt glidande medelvärde för RIDE summan av RIDEs stängningskurser dividerat med 12 för de föregående 12 dagarna.

Det exponentiella glidande medelvärdet är en annan typ av glidande medelvärde som handlare använder utöver det enkla glidande medelvärdet (SMA) (EMA). EMA reagerar snabbare på den nuvarande prisrörelsen eftersom den ger mer vikt åt nyare priser.

En av de mest använda indikatorerna på kryptovalutamarknaden för att bestämma betydande motstånds- och stödnivåer är det glidande medelvärdet för de senaste 50, 100 och 200 dagarna. Det betraktas vanligtvis som en hausseartad utveckling för holoride om RIDE-priset stiger över något av dessa medelvärden. Å andra sidan indikerar en nedgång under ett signifikant glidande medelvärde vanligtvis svaghet på RIDE-marknaden.

För att förutsäga den framtida riktningen för RIDE-priset, gillar handlare också att använda RSI- och Fibonacci-retracement-nivåindikatorerna.

Oscillators For Holoride (RIDE):

En oscillator skapar höga och låga band mellan två extremvärden för att skapa en trendindikator som svänger inom dessa parametrar. Traders använder trendindikatorn för att identifiera kortsiktiga överköpta eller översålda positioner.

Relative Strength Index (RSI):

Det relativa styrkeindexet (RSI) är en rörelseoscillator som kan bedöma om en kryptovaluta är överskattad eller underbetald.

Holoride (RIDE) nyckelprisnivåer

Enkla, horisontella zoner av motståndslinjen är nyckelnivåer. Detta innebär att en horisontell psykologisk barriär representeras av topparna och dalarna i prisdiagrammet. Teknisk analys är starkt beroende av stöd- och motståndslinjer. Vissa köpare kan tycka att en tillgång är för dyr eller lockande att köpa (stöd) (motstånd).

Termen "nyckelnivåer" används för att beskriva horisontella områden av stöd eller motstånd. Detta innebär att den horisontella psykologiska barriären motsvarar topparna eller dalarna i prisdiagrammet. Teknisk analyss kärnidéer inkluderar stöd- och motståndslinjer. Köpare kan se en vara på dessa platser som både överprissatt och tilltalande att köpa (support) (motstånd).

Korrelationsholorid (RIDE)

Theta Fuel (TFUEL), Bitcoin Gold (BTG), Holo (HOT), Celo (CELO), Ethereum Classic (ETC), Chain (XCN) och CEEK VR hade alla positiva korrelationer med holoridprissättningen under föregående vecka. Omvänt hade serum (SRM), Quant (QNT), Lido DAO Token (LDO) och Chain (XCN) alla negativa korrelationer (CEEK).

Omvänt, för valutor som är negativt korrelerade med holorid, skulle en förändring i holorid få det negativt länkade myntet att röra sig motsatt.

Köp- och säljmönster som indikerar prisrörelser

När man förutsäger priset på en kryptovaluta letar vissa handlare efter ljusstakemönster för att få en fördel gentemot sina konkurrenter. Vissa ljusstakeformer är mer benägna att förutsäga hausseartad prisaktivitet än baisseartade prisåtgärder.

Holoride (RIDE) grundläggande analys

När en potentiell investerare försöker fastställa det verkliga värdet av en tillgång används fundamental analys. Detta uppnås genom att bestämma hur ekonomiskt lönsamt det kommer att vara att äga föremålet med hjälp av all allmänt tillgänglig information. Grundläggande analysbaserade prognoser kommer att förändras som svar på tillgången eller ekonomiska nyheter.

Antag att resultatet av den grundläggande studien skiljer sig från det aktuella marknadspriset. I så fall finns det en handelsmöjlighet eftersom investerare förutser att en tillgång så småningom kommer att konvergera till sitt verkliga marknadsvärde. Investerare som använder sund grundforskning kan köpa billiga tillgångar och sälja övervärderade.

Holoride (RIDE) Aktuellt pris 

Holoride är för närvarande värt $0.004125 USD. RIDE har flyttat 3.50% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $68,300. Holoride är för närvarande rankad 1489 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $3,533,603 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fraktal) och det glidande medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Holoride (RIDE) för att avgöra om det går att ha ett hausseartat eller baisseartat år.

Holoride (RIDE) Prisprognoser

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2024 $0.00495 $0.005774 $0.006187
2025 $0.008249 $0.009074 $0.010312
2026 $0.012374 $0.013199 $0.014436
2027 $0.016498 $0.017323 $0.018561
2028 $0.020623 $0.021448 $0.022685
2029 $0.024748 $0.025573 $0.02681
2030 $0.028872 $0.029697 $0.030935
2031 $0.032997 $0.033822 $0.035059
2032 $0.037122 $0.038771 $0.040421

Våra prisprognoser använder Holoride (RIDE) marknadsdata i realtid och all data uppdateras live på vår hemsida. Detta tillåter oss att tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Holoride (RIDE) prisförutsägelse 2024

Holoride, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna som har stigit i år (RIDE). RIDE-prisprognosen för 2024 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, möjligen att nå $0.006187.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $0.005774 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. RIDE förväntas ha ett lägsta värde på $0.00495.

Holoride (RIDE) prisförutsägelse 2025

År 2025 har Holoride RIDE-prisförutsägelser mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på RIDE snart kommer att överträffa $0.010312. Vi bör dock vänta och se om RIDE:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer RIDE att handla med ett lägsta handelspris på $0.008249 och ett genomsnittligt handelspris på $0.009074.

Holoride (RIDE) prisförutsägelse 2026

Om den uppåtgående trenden fortsätter till 2026 kan den nå $0.014436 och RIDE kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. RIDE förväntas handlas till ett genomsnittspris på $0.013199 och en låg av $0.012374 år 2026.

Holoride (RIDE) prisförutsägelse 2027

Om Holoride framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan RIDE-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer RIDE att vara grön 2027. RIDE förväntas nå och överträffa sin rekordnivå 2027. 2027 kommer den virtuella valutan att vara värd $0.018561, med ett minimipris på $0.016498 och ett snittpris på $0.017323.

Holoride (RIDE) prisförutsägelse 2028

Efter en del omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att RIDE-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $0.021448 senast 2028, med ett lägsta pris på $0.020623 väntas före årets slut. Vidare har RIDE ett maxprisvärde på $0.022685.

Holoride (RIDE) prisprognoser 2029

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2029, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $0.025573. Om RIDE lyckas bryta motståndsnivån 2029 kan vi se ett maxpris på $0.02681, att misslyckas med att samla in det stöd som RIDE behöver senast 2029 kan resultera i en lägsta nivå på $0.024748.

Holoride (RIDE) prisförutsägelse 2030

Medan RIDE strävar efter interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $0.028872 och ett årligt pris nära över $0.030935 år 2030.

Holoride (RIDE) prisförutsägelse 2031

År 2031 kommer Holoride äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $0.032997 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $0.035059, i genomsnitt ut kl $0.033822.

Holoride (RIDE) prisförutsägelse 2032

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte ses som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2032 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala RIDE-priset 2032 bli $0.040421 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $0.038771.

Slutsats

Produkten har varit under utveckling av Holoride ett tag nu. Användningen av holorid är redan skyddad av patent i ett antal branscher. Det viktiga är att de redan samarbetar med prestigefyllda biltillverkare som Audi, Porsche, Mercedes och Ford. De samarbetar med bland annat Disney, Discovery och Universal Studios. Att arbeta med så stora företag erbjuder en stor potential för projektet. Det kommer till och med att bli enormt när deras SDK görs tillgänglig för utvecklare, precis som Enjin var.

Premium Holoride (RIDE) prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Holoride-prisförutsägelser, avancerade RIDE köp/sälj-signaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
  • 78.94% Prognosnoggrannhet
  • Avancerade handelssignaler
  • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
  • Kartmönsterigenkänning
  • Exportera prognosdata
  • Köp/sälj rekommendationer
  • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är priset för Holoride (RIDE) idag?

Idag handlas Holoride (RIDE) på $0.004125 med ett totalt börsvärde på $3,533,603.

Är Holoride en bra investering?

Holoride visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att RIDE är ett bra val av investering.

Hur högt kan Holoride gå?

Det genomsnittliga priset på Holoride (RIDE) kan möjligen nå $0.005774 det här året. Under de kommande 5 åren förväntas Holoride komma att överträffa $0.02681.

Hur mycket kommer Holoride att vara värt om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Holoride, kan en långsiktig investering i RIDE se priset stiga till $0.02681 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Holoride vara värt om 10 år?

Om du investerar i Holoride idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på RIDE kan möjligen stiga till $0.052383 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Holoride-priset 2024?

Holoride (RIDE) pris förväntas nå $0.010312 till 2024.

Vad blir Holoride-priset 2025?

Holoride (RIDE) pris förväntas nå $0.014436 till 2025.

Vad blir Holoride-priset 2026?

Holoride (RIDE) pris förväntas nå $0.018561 till 2026.

Vad blir Holoride-priset 2027?

Holoride (RIDE) pris förväntas nå $0.022685 till 2027.

Vad blir Holoride-priset 2028?

Holoride (RIDE) pris förväntas nå $0.02681 till 2028.

Vad blir Holoride-priset 2029?

Holoride (RIDE) pris förväntas nå $0.030935 till 2029.

Vad blir Holoride-priset 2030?

Holoride (RIDE) pris förväntas nå $0.035059 till 2030.

Vad blir Holoride-priset 2031?

Holoride (RIDE) pris förväntas nå $0.040421 till 2031.

Martin K Verifierad

Jag är en författare av bitcoin och kryptovaluta. Jag arbetar även som professionell handlare, och jag har erfarenhet av aktiehandel och bitcoinhandel. I mitt arbete strävar jag efter att ge tydlig och koncis information som hjälper människor att förstå dessa komplexa ämnen.

Senaste förutsägelser