Prognoza ceny Holoride (RIDE) – 2023, 2025, 2030

Przegląd Holoride (JAZDY)

🪙 Kryptowaluta Holoride
💱 Symbol giełdowy JEŹDZIĆ
🏆 Pozycja 3581
💸 Kapitalizacja rynkowa $0
💲 Cena $0.015762
🚀 Wolumen obrotu $215,719
📈 Zmiana ceny (24h) 0.80%
💰Zasilanie prądem 0
  • Przewidywania cenowe Bullish Holoride (RIDE) wahają się między $0.070931 oraz $0.13398 do 2030 roku.
  • Analitycy rynku uważają, że RIDE może dotrzeć $0.055168 do 2025 roku.
  • Prognoza cen rynkowych Bearish Holoride na rok 2023 to $0.01261.

Holoride (JAZDA) Wprowadzenie

Holoride AG z siedzibą w Liechtensteinie wydający token RIDE zwiększy ekonomię firmy poprzez generowanie długoterminowej wartości zaangażowania dla użytkowników. Ponadto sieć partnerska holoride będzie również zasilana tokenem RIDE, dzięki czemu jej użytkownicy będą mogli dzielić się wygenerowaną wartością.

Zastrzeżona podstawowa technologia oferowana przez holoride GmbH jest podstawą tokena holoride, Holoride Price Prediction. Holoride AG z siedzibą w Liechtensteinie wydający token RIDE zwiększy ekonomię firmy poprzez generowanie długoterminowej wartości zaangażowania dla użytkowników. Ponadto sieć partnerska holoride będzie również zasilana tokenem RIDE, dzięki czemu jej użytkownicy będą mogli dzielić się wygenerowaną wartością.

Token RIDE będzie miał kluczowe znaczenie dla ustanowienia dobrze prosperującej i długotrwałej gospodarki dla ekosystemu holoride. Połączy producentów samochodów, producentów treści, marketerów i użytkowników, jednocześnie umożliwiając im czerpanie korzyści z tego procesu.

W kolejnych latach przypadki użycia tokenów RIDE będą stale rosnąć. Dlatego w następnej sekcji omówimy niektóre z jego podstawowych funkcjonalności.

Co to jest Holoride (JAZDA)?

Token RIDE będzie napędzał ekonomię holoridu, generując długoterminową wartość zaangażowania dla użytkowników. Dodatkowo będzie wspierać sieć partnerską holoride, umożliwiając jej użytkownikom czerpanie korzyści z generowanej wartości.

Token użytkowy platformy holoride opartej na Elrond Network, RIDE, znajduje się w centrum ekosystemu treści opartego na technologii NFT. Oferując dodatkowe korzyści i zwiększając zaangażowanie użytkowników, RIDE ma na celu zachęcenie do przyjęcia holorydu.

Token RIDE będzie miał kluczowe znaczenie dla ustanowienia dobrze prosperującej i długotrwałej gospodarki dla ekosystemu holoride. Połączy producentów samochodów, producentów treści, marketerów i użytkowników, jednocześnie umożliwiając im czerpanie korzyści z procesu: - Nils Wollny, CEO i współzałożyciel holoride.

Holoride opracowała zupełnie nową kategorię mediów, zaprojektowaną specjalnie do poruszania się samochodów, aby bezproblemowo angażować pasażerów z tyłu. Nazywają ją Elastic Content, a ich przełomowa strategia trwale zmieni wrażenia pasażerów, przekształcając samochody w mobilne parki rozrywki.

Zastanówmy się teraz, co by to znaczyło, gdyby nasza wizja i opracowana przez nas technologia stały się punktem wyjścia do wciągającej rozrywki samochodowej, rozszerzając adresowalny rynek na całą światową populację pasażerów i środki transportu.

Analiza techniczna Holoride (RIDE)

Analiza techniczna obejmuje analizę trendów statystycznych za pomocą wskaźników matematycznych w celu prognozowania kierunku cen na rynku kryptowalut. Aby to zrobić, konieczne jest przeanalizowanie historycznej ilości i rzeczywistych kosztów, aby zrozumieć, jak działa rynek i przewidzieć, jak wpłynie to na przyszłe zmiany cen.

Analizując wzorce cenowe i trendy na wykresach, narzędzia analizy technicznej oceniają rynki kryptowalut i wskazują możliwości handlowe. Opierają się one na założeniu, że poprzednie transakcje walutowe i ceny rynkowe kryptowaluty służą jako przydatne wskaźniki do prognozowania jej przyszłej ceny i aktywności.

Popularny oscylator momentum, Relative Strength Index (RSI), może określić, czy kryptowaluta jest wykupiona (poniżej 70), czy wyprzedana (poniżej 30). (powyżej 70).

Wykorzystaj MA (średnie ruchome):

Średnie kroczące to jedna z najczęściej stosowanych metod przewidywania ceny holorku. Średnia cena zamknięcia RIDE w wybranym przedziale czasowym, podzielona na kilka okresów o równym czasie trwania, jest określona przez średnią ruchomą, jak sama nazwa wskazuje. Na przykład, 12-dniowa prosta średnia ruchoma dla RIDE to suma cen zamknięcia RIDE podzielona przez 12 z poprzednich 12 dni.

Wykładnicza średnia krocząca jest innym rodzajem średniej kroczącej, którą handlowcy stosują oprócz prostej średniej kroczącej (SMA) (EMA). EMA szybciej reaguje na aktualne zmiany cen, ponieważ przywiązuje większą wagę do nowszych cen.

Jednym z najczęściej używanych wskaźników na rynku kryptowalut do określania znacznych poziomów oporu i wsparcia jest średnia ruchoma z ostatnich 50, 100 i 200 dni. Jeśli cena RIDE wzrośnie powyżej którejkolwiek z tych średnich, zazwyczaj uważa się ją za zwyżkową ewolucję dla holoride. Z drugiej strony spadek poniżej znaczącej średniej kroczącej zazwyczaj wskazuje na słabość rynku RIDE.

Aby przewidzieć przyszły kierunek ceny RIDE, handlowcy lubią również wykorzystywać wskaźniki poziomu zniesienia RSI i Fibonacciego.

Oscylatory do Holoride (RIDE):

Oscylator tworzy wysokie i niskie pasma pomiędzy dwiema skrajnymi wartościami, tworząc wskaźnik trendu, który waha się w obrębie tych parametrów. Handlowcy używają wskaźnika trendu do identyfikowania krótkoterminowych wykupionych lub wyprzedanych pozycji.

Wskaźnik siły względnej (RSI):

Względny wskaźnik siły (RSI) to oscylator ruchu, który może ocenić, czy kryptowaluta jest przereklamowana, czy niedopłacana.

Holoride (RIDE) Kluczowe poziomy cen

Kluczowymi poziomami są proste, poziome strefy linii oporu. Oznacza to, że pozioma bariera psychologiczna jest reprezentowana przez szczyty i doliny wykresu cen. Analiza techniczna w dużym stopniu opiera się na liniach wsparcia i oporu. Niektórzy kupujący mogą pomyśleć, że zasób jest zawyżony lub zachęcający do zakupu (wsparcie) (opór).

Termin „kluczowe poziomy” jest używany do opisania horyzontalnych obszarów wsparcia lub oporu. Oznacza to, że pozioma bariera psychologiczna odpowiada szczytom lub dołkom na wykresie cen. Podstawowe idee analizy technicznej obejmują linie wsparcia i oporu. Kupujący mogą postrzegać przedmiot w tych lokalizacjach jako zarówno zawyżony, jak i zachęcający do zakupu (wsparcie) (odporność).

Holorek korelacji (JAZDA)

Theta Fuel (TFUEL), Bitcoin Gold (BTG), Holo (HOT), Celo (CELO), Ethereum Classic (ETC), Chain (XCN) i CEEK VR, wszystkie miały dodatnią korelację z cenami holorków w poprzednim tygodniu. Odwrotnie, surowica (SRM), Quant (QNT), Lido DAO Token (LDO) i Chain (XCN) wszystkie miały ujemną korelację (CEEK).

I odwrotnie, w przypadku walut ujemnie skorelowanych z holorykiem, zmiana holoryku spowodowałaby, że ujemnie powiązane monety poruszałyby się w przeciwnym kierunku.

Kupowanie i sprzedawanie wzorców, które wskazują na ruch cen

Przewidując cenę kryptowaluty, niektórzy inwestorzy szukają formacji świecowych, aby uzyskać przewagę nad rywalami. Niektóre formy świecowe są bardziej skłonne do przewidywania zwyżkowej aktywności cenowej niż niedźwiedziej akcji cenowej.

Analiza fundamentalna Holoride (RIDE)

Gdy potencjalny inwestor próbuje ustalić prawdziwą wartość aktywów, stosuje się analizę fundamentalną. Osiąga się to poprzez określenie, jak opłacalne finansowo będzie posiadanie przedmiotu przy wykorzystaniu wszystkich publicznie dostępnych informacji. Prognozy oparte na analizie fundamentalnej zmienią się w odpowiedzi na informacje dotyczące aktywów lub wiadomości gospodarczych.

Załóżmy, że wynik badania fundamentalnego różni się od aktualnej ceny rynkowej. W takim przypadku istnieje możliwość handlowania, ponieważ inwestorzy przewidują, że składnik aktywów ostatecznie osiągnie uczciwą wartość rynkową. Inwestorzy, którzy korzystają z rzetelnych badań fundamentalnych, mogą kupować niedrogie aktywa i sprzedawać te o zawyżonej wartości.

Holoride (RIDE) Aktualna cena 

Holoride jest obecnie wart $0.015762 USD. JAZDA ruszyła 0.80% w ciągu ostatnich 24 godzin przy wolumenie obrotu $215,719. Holoride jest obecnie w rankingu 3581 spośród wszystkich kryptowalut o kapitalizacji rynkowej $0 USD.


Wykorzystując wskaźnik siły względnej (RSI), średnią ważoną ruchomą (MWA), fraktal Williamsa (fraktal) i rozbieżność zbieżności średniej ruchomej (MACD) z powyższego wykresu, możemy określić wzorce cenowe dla Holoride (RIDE), aby zdecydować, czy będzie to miało miejsce mieć rok byczy lub niedźwiedzi.

Prognozy cen Holoride (RIDE)

Rok Cena minimalna Średnia cena Cena maksymalna
2023 $0.018915 $0.022067 $0.023644
2024 $0.031525 $0.034677 $0.039406
2025 $0.047287 $0.050439 $0.055168
2026 $0.063049 $0.066202 $0.070931
2027 $0.078812 $0.081964 $0.086693
2028 $0.094574 $0.097726 $0.102455
2029 $0.110336 $0.113489 $0.118218
2030 $0.126099 $0.129251 $0.13398
2031 $0.141861 $0.148166 $0.154471

Nasze prognozy cenowe wykorzystują dane rynkowe Holoride (RIDE) w czasie rzeczywistym, a wszystkie dane są aktualizowane na bieżąco na naszej stronie internetowej. Dzięki temu możemy dostarczać dynamiczne prognozy cen na podstawie bieżącej aktywności rynkowej.

Prognoza cen Holoride (RIDE) 2023

Holoride, według niektórych, jest jedną z najbardziej niesamowitych kryptowalut, które rosną w tym roku (RIDE). Prognoza cenowa RIDE na rok 2023 przewiduje znaczny wzrost w drugiej połowie roku, być może sięgający $0.023644.

Podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, wzrost będzie stopniowy, ale nie oczekuje się znaczących spadków. Uśrednianie $0.022067 pod względem ceny jest dość ambitny, ale jest wykonalny w niedalekiej przyszłości, biorąc pod uwagę przewidywaną współpracę i postępy. Oczekuje się, że RIDE będzie mieć minimalną wartość $0.018915.

Przewidywanie cen Holoride (RIDE) 2024

W 2024 r. prognoza cen Holoride RIDE ma duże pole do ekspansji. W wyniku potencjalnych zapowiedzi licznych nowych partnerstw i inicjatyw przewidujemy, że cena RIDE wkrótce przekroczy $0.039406. Powinniśmy jednak poczekać, aby zobaczyć, czy wskaźnik względnej siły RIDE wyjdzie ze strefy wyprzedaży, zanim postawimy jakiekolwiek bycze zakłady.

Biorąc pod uwagę zmienność rynku, RIDE będzie handlować z minimalną ceną handlową $0.031525 a średnia cena handlowa $0.034677.

Przewidywanie cen Holoride (RIDE) 2025

Jeśli trend wzrostowy utrzyma się do 2025 roku, może osiągnąć $0.055168 a RIDE może zyskać. Jeśli rynek odnotuje spadek, cel może nie zostać osiągnięty. Oczekuje się, że RIDE będzie handlować po średniej cenie $0.050439 i niski $0.047287 w 2025 r.

Przewidywanie cen Holoride (RIDE) 2026

Jeśli Holoride z powodzeniem poprawi nastroje rynkowe wśród entuzjastów kryptowalut, cena monety RIDE może pozostać stabilna przez następne pięć lat.

Według naszych prognoz RIDE będzie zielony w 2026 r. Oczekuje się, że RIDE osiągnie i przekroczy swój rekord wszechczasów w 2026 r. W 2026 r. wirtualna waluta będzie warta $0.070931, z ceną minimalną $0.063049 a średnia cena $0.066202.

Przewidywanie cen Holoride (RIDE) 2027

Po przeprowadzeniu obszernych prognoz i analiz technicznych szacujemy, że cena RIDE przekroczy średni poziom cen $0.081964 do 2027 r., z ceną minimalną $0.078812 spodziewany przed końcem roku. Ponadto RIDE ma maksymalną wartość cenową $0.086693.

Przewidywanie cen Holoride (RIDE) 2028

Ze względu na przyszłe partnerstwa, które mają nastąpić do 2028 r., spodziewamy się kontynuacji zwyżkowej tendencji, dzięki której średnia cena wyniesie ok. $0.097726. Jeśli RIDE uda się przełamać poziom oporu w 2028 roku, możemy zobaczyć maksymalną cenę $0.102455, niepowodzenie w uzyskaniu wsparcia potrzebnego RIDE do 2028 r. może spowodować niski poziom $0.094574.

Prognoza cen Holoride (RIDE) 2029

Podczas gdy RIDE dąży do interoperacyjności między sieciami w celu przyspieszenia interakcji, oczekuje się kontynuacji zwyżkowej tendencji z poprzedniego roku. Tak więc minimalna cena handlowa została ustalona na $0.110336 i roczna cena blisko powyżej $0.118218 w 2029 r.

Prognoza cen Holoride (RIDE) 2030

Do 2030 roku Holoride wreszcie przekroczy swoje poprzednie wartości ATH i odnotuje nowe poziomy cen. Cena minimalna może być $0.126099 i potencjalnie osiągnąć maksymalną wartość ceny $0.13398, uśredniając w $0.129251.

Prognoza cen Holoride (RIDE) 2031

Wiadomo, że rynek kryptowalut jest bardzo niestabilny, co jest jednym z wielu powodów, dla których prognozowanie cen jest trudnym zadaniem. BitcoinWisdom dokłada wszelkich starań, aby precyzyjnie prognozować przyszłe punkty cenowe, jednak wszystkie prognozy nie powinny być traktowane jako porady finansowe i należy DYOR (przeprowadzić własne badania). Oczekujemy, że w 2031 r. kryptowaluta zyska popularność w wielu sektorach. W związku z tym przewiduje się, że maksymalna cena RIDE w 2031 r $0.154471 w przypadku gonitwy byków, ze średnim poziomem cen $0.148166.

Wniosek

Produkt jest rozwijany przez Holoride już od jakiegoś czasu. Stosowanie holorku jest już chronione patentami w wielu branżach. Co ważne, współpracują już z prestiżowymi producentami samochodów, takimi jak Audi, Porsche, Mercedes i Ford. Współpracują m.in. z Disneyem, Discovery i Universal Studios. Współpraca z tak dużymi firmami daje duży potencjał dla projektu. Będzie nawet ogromny, gdy ich SDK zostanie udostępniony programistom, podobnie jak Enjin.

Prognozy cen Premium Holoride (RIDE).

Utwórz swoje konto poniżej, aby otrzymać Wyłączny dostęp do szerokiej gamy narzędzi handlowych, takich jak prognozy cen premium Holoride, zaawansowane sygnały kupna/sprzedaży RIDE i wiele więcej.

Utwórz konto

Ekskluzywne funkcje premium
  • 78.94% Dokładność prognozy
  • Zaawansowane sygnały transakcyjne
  • Prognozy godzinowe, dzienne, tygodniowe i miesięczne
  • Rozpoznawanie wzorców wykresów
  • Eksportuj dane prognozy
  • Rekomendacje kupna/sprzedaży
  • Platforma bez reklam

FAQ

Jaka jest dzisiaj cena Holoride (RIDE)?

Dziś Holoride (RIDE) jest notowany na $0.015762 o łącznej kapitalizacji rynkowej $0.

Czy Holoride to dobra inwestycja?

Holoride okazał się jednym z najczęściej omawianych monet w przestrzeni kryptograficznej w zeszłym roku. Mając to na uwadze, warto powiedzieć, że RIDE to dobry wybór inwestycji.

Jak wysoko może zajść Holoride?

Średnia cena Holoride (RIDE) może ewentualnie osiągnąć $0.022067 W tym roku. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat Holoride może przewyższyć $0.102455.

Ile będzie wart Holoride za 5 lat?

W oparciu o rosnącą popularność kryptowalut i Holoride, długoterminowa inwestycja w RIDE może spowodować wzrost ceny do $0.102455 w ciągu najbliższych 5 lat.

Ile będzie wart Holoride za 10 lat?

Jeśli dziś zainwestujesz w Holoride, tak jak w przypadku każdej inwestycji, spodziewany jest długoterminowy wzrost. Cena RIDE może wzrosnąć do $0.200182 w ciągu najbliższych 10 lat.

Jaka będzie cena Holoride w 2024 roku?

Oczekuje się, że cena Holoride (RIDE) osiągnie $0.039406 do 2024 roku.

Jaka będzie cena Holoride w 2025 roku?

Oczekuje się, że cena Holoride (RIDE) osiągnie $0.055168 do 2025 roku.

Jaka będzie cena Holoride w 2026 roku?

Oczekuje się, że cena Holoride (RIDE) osiągnie $0.070931 do 2026 roku.

Jaka będzie cena Holoride w 2027 roku?

Oczekuje się, że cena Holoride (RIDE) osiągnie $0.086693 do 2027 roku.

Jaka będzie cena Holoride w 2028 roku?

Oczekuje się, że cena Holoride (RIDE) osiągnie $0.102455 do 2028 roku.

Jaka będzie cena Holoride w 2029 roku?

Oczekuje się, że cena Holoride (RIDE) osiągnie $0.118218 do 2029 roku.

Jaka będzie cena Holoride w 2030 roku?

Oczekuje się, że cena Holoride (RIDE) osiągnie $0.13398 do 2030 roku.

Jaka będzie cena Holoride w 2031 roku?

Oczekuje się, że cena Holoride (RIDE) osiągnie $0.154471 do 2031 r.

Martin K Zweryfikowany

Jestem pisarzem bitcoinów i kryptowalut. Pracuję również jako profesjonalny trader i mam doświadczenie w handlu akcjami i bitcoinami. W mojej pracy staram się dostarczać jasnych i zwięzłych informacji, które pomogą ludziom zrozumieć te złożone tematy.

Najnowsze prognozy