Prognoza cen Holoride (RIDE) – 2022, 2025, 2030

Przegląd Holoride (JAZDY)

🪙 Kryptowaluta Holoride
💱 Symbol giełdowy JEŹDZIĆ
🏆 Pozycja 2993
💸 Kapitalizacja rynkowa $0
💲 Cena $0.059639
🚀 Wolumen obrotu $368,891
📈 Zmiana ceny (24h) -2.10%
💰Zasilanie prądem 0
  • Przewidywania cenowe Bullish Holoride (RIDE) wahają się między $0.268378 oraz $0.584467 do 2030 roku.
  • Analitycy rynku uważają, że RIDE może dotrzeć $0.268378 do 2025 roku.
  • Prognoza ceny rynkowej niedźwiedzi Holoride na 2022 r. to $0.047712.

Holoride (JAZDA) Wprowadzenie

Holoride AG z siedzibą w Liechtensteinie wydający token RIDE zwiększy ekonomię firmy poprzez generowanie długoterminowej wartości zaangażowania dla użytkowników. Ponadto sieć partnerska holoride będzie również zasilana tokenem RIDE, dzięki czemu jej użytkownicy będą mogli dzielić się wygenerowaną wartością.

Zastrzeżona podstawowa technologia oferowana przez holoride GmbH jest podstawą tokena holoride, Holoride Price Prediction. Holoride AG z siedzibą w Liechtensteinie wydający token RIDE zwiększy ekonomię firmy poprzez generowanie długoterminowej wartości zaangażowania dla użytkowników. Ponadto sieć partnerska holoride będzie również zasilana tokenem RIDE, dzięki czemu jej użytkownicy będą mogli dzielić się wygenerowaną wartością.

Token RIDE będzie miał kluczowe znaczenie dla ustanowienia dobrze prosperującej i długotrwałej gospodarki dla ekosystemu holoride. Połączy producentów samochodów, producentów treści, marketerów i użytkowników, jednocześnie umożliwiając im czerpanie korzyści z tego procesu.

W kolejnych latach przypadki użycia tokenów RIDE będą stale rosnąć. Dlatego w następnej sekcji omówimy niektóre z jego podstawowych funkcjonalności.

Co to jest Holoride (JAZDA)?

Token RIDE będzie napędzał ekonomię holoridu, generując długoterminową wartość zaangażowania dla użytkowników. Dodatkowo będzie wspierać sieć partnerską holoride, umożliwiając jej użytkownikom czerpanie korzyści z generowanej wartości.

Token użytkowy platformy holoride opartej na Elrond Network, RIDE, znajduje się w centrum ekosystemu treści opartego na technologii NFT. Oferując dodatkowe korzyści i zwiększając zaangażowanie użytkowników, RIDE ma na celu zachęcenie do przyjęcia holorydu.

Token RIDE będzie miał kluczowe znaczenie dla ustanowienia dobrze prosperującej i długotrwałej gospodarki dla ekosystemu holoride. Połączy producentów samochodów, producentów treści, marketerów i użytkowników, jednocześnie umożliwiając im czerpanie korzyści z procesu: - Nils Wollny, CEO i współzałożyciel holoride.

Holoride opracowała zupełnie nową kategorię mediów, zaprojektowaną specjalnie do poruszania się samochodów, aby bezproblemowo angażować pasażerów z tyłu. Nazywają ją Elastic Content, a ich przełomowa strategia trwale zmieni wrażenia pasażerów, przekształcając samochody w mobilne parki rozrywki.

Zastanówmy się teraz, co by to znaczyło, gdyby nasza wizja i opracowana przez nas technologia stały się punktem wyjścia do wciągającej rozrywki samochodowej, rozszerzając adresowalny rynek na całą światową populację pasażerów i środki transportu.

Analiza techniczna Holoride (RIDE)

Analiza techniczna obejmuje analizę trendów statystycznych za pomocą wskaźników matematycznych w celu prognozowania kierunku cen na rynku kryptowalut. Aby to zrobić, konieczne jest przeanalizowanie historycznej ilości i rzeczywistych kosztów, aby zrozumieć, jak działa rynek i przewidzieć, jak wpłynie to na przyszłe zmiany cen.

Analizując wzorce cenowe i trendy na wykresach, narzędzia analizy technicznej oceniają rynki kryptowalut i wskazują możliwości handlowe. Opierają się one na założeniu, że poprzednie transakcje walutowe i ceny rynkowe kryptowaluty służą jako przydatne wskaźniki do prognozowania jej przyszłej ceny i aktywności.

Popularny oscylator momentum, Relative Strength Index (RSI), może określić, czy kryptowaluta jest wykupiona (poniżej 70), czy wyprzedana (poniżej 30). (powyżej 70).

Wykorzystaj MA (średnie ruchome):

Średnie kroczące to jedna z najczęściej stosowanych metod przewidywania ceny holorku. Średnia cena zamknięcia RIDE w wybranym przedziale czasowym, podzielona na kilka okresów o równym czasie trwania, jest określona przez średnią ruchomą, jak sama nazwa wskazuje. Na przykład, 12-dniowa prosta średnia ruchoma dla RIDE to suma cen zamknięcia RIDE podzielona przez 12 z poprzednich 12 dni.

Wykładnicza średnia krocząca jest innym rodzajem średniej kroczącej, którą handlowcy stosują oprócz prostej średniej kroczącej (SMA) (EMA). EMA szybciej reaguje na aktualne zmiany cen, ponieważ przywiązuje większą wagę do nowszych cen.

Jednym z najczęściej używanych wskaźników na rynku kryptowalut do określania znacznych poziomów oporu i wsparcia jest średnia ruchoma z ostatnich 50, 100 i 200 dni. Jeśli cena RIDE wzrośnie powyżej którejkolwiek z tych średnich, zazwyczaj uważa się ją za zwyżkową ewolucję dla holoride. Z drugiej strony spadek poniżej znaczącej średniej kroczącej zazwyczaj wskazuje na słabość rynku RIDE.

Aby przewidzieć przyszły kierunek ceny RIDE, handlowcy lubią również wykorzystywać wskaźniki poziomu zniesienia RSI i Fibonacciego.

Oscylatory do Holoride (RIDE):

Oscylator tworzy wysokie i niskie pasma pomiędzy dwiema skrajnymi wartościami, tworząc wskaźnik trendu, który waha się w obrębie tych parametrów. Handlowcy używają wskaźnika trendu do identyfikowania krótkoterminowych wykupionych lub wyprzedanych pozycji.

Wskaźnik siły względnej (RSI):

Względny wskaźnik siły (RSI) to oscylator ruchu, który może ocenić, czy kryptowaluta jest przereklamowana, czy niedopłacana.

Holoride (RIDE) Kluczowe poziomy cen

Kluczowymi poziomami są proste, poziome strefy linii oporu. Oznacza to, że pozioma bariera psychologiczna jest reprezentowana przez szczyty i doliny wykresu cen. Analiza techniczna w dużym stopniu opiera się na liniach wsparcia i oporu. Niektórzy kupujący mogą pomyśleć, że zasób jest zawyżony lub zachęcający do zakupu (wsparcie) (opór).

Termin „kluczowe poziomy” jest używany do opisania horyzontalnych obszarów wsparcia lub oporu. Oznacza to, że pozioma bariera psychologiczna odpowiada szczytom lub dołkom na wykresie cen. Podstawowe idee analizy technicznej obejmują linie wsparcia i oporu. Kupujący mogą postrzegać przedmiot w tych lokalizacjach jako zarówno zawyżony, jak i zachęcający do zakupu (wsparcie) (odporność).

Holorek korelacji (JAZDA)

Theta Fuel (TFUEL), Bitcoin Gold (BTG), Holo (HOT), Celo (CELO), Ethereum Classic (ETC), Chain (XCN) i CEEK VR, wszystkie miały dodatnią korelację z cenami holorków w poprzednim tygodniu. Odwrotnie, surowica (SRM), Quant (QNT), Lido DAO Token (LDO) i Chain (XCN) wszystkie miały ujemną korelację (CEEK).

I odwrotnie, w przypadku walut ujemnie skorelowanych z holorykiem, zmiana holoryku spowodowałaby, że ujemnie powiązane monety poruszałyby się w przeciwnym kierunku.

Kupowanie i sprzedawanie wzorców, które wskazują na ruch cen

Przewidując cenę kryptowaluty, niektórzy inwestorzy szukają formacji świecowych, aby uzyskać przewagę nad rywalami. Niektóre formy świecowe są bardziej skłonne do przewidywania zwyżkowej aktywności cenowej niż niedźwiedziej akcji cenowej.

Analiza fundamentalna Holoride (RIDE)

Gdy potencjalny inwestor próbuje ustalić prawdziwą wartość aktywów, stosuje się analizę fundamentalną. Osiąga się to poprzez określenie, jak opłacalne finansowo będzie posiadanie przedmiotu przy wykorzystaniu wszystkich publicznie dostępnych informacji. Prognozy oparte na analizie fundamentalnej zmienią się w odpowiedzi na informacje dotyczące aktywów lub wiadomości gospodarczych.

Załóżmy, że wynik badania fundamentalnego różni się od aktualnej ceny rynkowej. W takim przypadku istnieje możliwość handlowania, ponieważ inwestorzy przewidują, że składnik aktywów ostatecznie osiągnie uczciwą wartość rynkową. Inwestorzy, którzy korzystają z rzetelnych badań fundamentalnych, mogą kupować niedrogie aktywa i sprzedawać te o zawyżonej wartości.

Holoride (RIDE) Aktualna cena 

Holoride jest obecnie wart $0.059639 USD. JAZDA ruszyła -2.10% w ciągu ostatnich 24 godzin przy wolumenie obrotu $368,891. Holoride jest obecnie w rankingu 2993 spośród wszystkich kryptowalut o kapitalizacji rynkowej $0 USD.


Wykorzystując wskaźnik siły względnej (RSI), średnią ważoną ruchomą (MWA), fraktal Williamsa (fraktal) i rozbieżność zbieżności średniej ruchomej (MACD) z powyższego wykresu, możemy określić wzorce cenowe dla Holoride (RIDE), aby zdecydować, czy będzie to miało miejsce mieć rok byczy lub niedźwiedzi.

Prognozy cen Holoride (RIDE)

Rok Cena minimalna Średnia cena Cena maksymalna
2022 $0.071567 $0.083495 $0.089459
2023 $0.119279 $0.131207 $0.149099
2024 $0.178918 $0.190846 $0.208738
2025 $0.238558 $0.250486 $0.268378
2026 $0.298197 $0.310125 $0.328017
2027 $0.357837 $0.369765 $0.387657
2028 $0.417476 $0.429404 $0.447296
2029 $0.477116 $0.489044 $0.506936
2030 $0.536755 $0.560611 $0.584467

Dane do prognozowania cen dostarczone przez Prognozy cen Holoride

Prognoza cen Holoride (RIDE) 2022

Według niektórych Holoride jest jedną z najbardziej niesamowitych kryptowalut, które pojawią się w tym roku (RIDE). Prognoza cen RIDE na 2022 przewiduje znaczny wzrost w drugiej połowie roku, być może dochodząc do $0.089459.

Podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, wzrost będzie stopniowy, ale nie oczekuje się znaczących spadków. Uśrednianie $0.083495 pod względem ceny jest dość ambitny, ale jest wykonalny w niedalekiej przyszłości, biorąc pod uwagę przewidywaną współpracę i postępy. Oczekuje się, że RIDE będzie mieć minimalną wartość $0.071567.

Prognoza cen Holoride (RIDE) 2023

W 2023 roku prognoza cenowa Holoride RIDE ma duże pole do ekspansji. W wyniku potencjalnych zapowiedzi licznych nowych partnerstw i inicjatyw przewidujemy, że cena RIDE wkrótce przewyższy $0.149099. Powinniśmy jednak poczekać, aby zobaczyć, czy wskaźnik względnej siły RIDE wyjdzie ze strefy wyprzedaży, zanim postawimy jakiekolwiek bycze zakłady.

Biorąc pod uwagę zmienność rynku, RIDE będzie handlować z minimalną ceną handlową $0.119279 a średnia cena handlowa $0.131207.

Przewidywanie cen Holoride (RIDE) 2024

Jeśli trend wzrostowy utrzyma się do 2024 r., może osiągnąć $0.208738 a RIDE może zyskać. Jeśli rynek odnotuje spadek, cel może nie zostać osiągnięty. Oczekuje się, że RIDE będzie handlować po średniej cenie $0.190846 i niski $0.178918 w 2024 roku.

Przewidywanie cen Holoride (RIDE) 2025

Jeśli Holoride z powodzeniem poprawi nastroje rynkowe wśród entuzjastów kryptowalut, cena monety RIDE może pozostać stabilna przez następne pięć lat.

Zgodnie z naszymi prognozami RIDE będzie zielony w 2025 roku. Oczekuje się, że RIDE osiągnie i przekroczy swój rekordowy szczyt w 2025 roku. W 2025 roku wirtualna waluta będzie warta $0.268378, z ceną minimalną $0.238558 a średnia cena $0.250486.

Przewidywanie cen Holoride (RIDE) 2026

Po przeprowadzeniu obszernych prognoz i analiz technicznych szacujemy, że cena RIDE przekroczy średni poziom cen $0.310125 do 2026 r. przy cenie minimalnej $0.298197 spodziewany przed końcem roku. Ponadto RIDE ma maksymalną wartość cenową $0.328017.

Przewidywanie cen Holoride (RIDE) 2027

Ze względu na przyszłe partnerstwa, które mają nastąpić do 2027 roku, spodziewamy się, że trend zwyżkowy będzie kontynuowany, przynosząc średnią cenę do około $0.369765. Jeśli RIDE uda się przebić poziom oporu w 2027 roku, możemy zobaczyć maksymalną cenę $0.387657, nieuzyskanie wsparcia potrzebnego RIDE do 2027 r. może skutkować niską $0.357837.

Przewidywanie cen Holoride (RIDE) 2028

Podczas gdy RIDE dąży do interoperacyjności między sieciami w celu przyspieszenia interakcji, oczekuje się kontynuacji zwyżkowej tendencji z poprzedniego roku. Tak więc minimalna cena handlowa została ustalona na $0.417476 i roczna cena blisko powyżej $0.447296 w 2028 roku.

Prognoza cen Holoride (RIDE) 2029

Do 2029 roku Holoride w końcu przekroczy swoje poprzednie wartości ATH i zanotuje nowe poziomy cen. Cena minimalna może być $0.477116 i potencjalnie osiągnąć maksymalną wartość ceny $0.506936, uśredniając w $0.489044.

Prognoza cen Holoride (RIDE) 2030

Rynek kryptowalut jest znany z dużej zmienności, co jest jednym z wielu powodów, dla których prognozowanie cen jest trudnym zadaniem. BitcoinWisdom dokłada wszelkich starań, aby precyzyjnie prognozować przyszłe punkty cenowe, jednak wszystkie prognozy nie powinny być traktowane jako porady finansowe i powinieneś DYOR (przeprowadź własne badania). W 2030 roku spodziewamy się, że kryptowaluty zyskały adopcję w wielu sektorach. W związku z tym przewiduje się, że maksymalna cena RIDE w 2030 r. wyniesie $0.584467 w przypadku gonitwy byków, ze średnim poziomem cen $0.560611.

Wniosek

Produkt jest rozwijany przez Holoride już od jakiegoś czasu. Stosowanie holorku jest już chronione patentami w wielu branżach. Co ważne, współpracują już z prestiżowymi producentami samochodów, takimi jak Audi, Porsche, Mercedes i Ford. Współpracują m.in. z Disneyem, Discovery i Universal Studios. Współpraca z tak dużymi firmami daje duży potencjał dla projektu. Będzie nawet ogromny, gdy ich SDK zostanie udostępniony programistom, podobnie jak Enjin.

Prognozy cen Premium Holoride (RIDE).

Utwórz swoje konto poniżej, aby otrzymać Wyłączny dostęp do szerokiej gamy narzędzi handlowych, takich jak prognozy cen premium Holoride, zaawansowane sygnały kupna/sprzedaży RIDE i wiele więcej.

Utwórz konto

Ekskluzywne funkcje premium
  • 78.94% Dokładność prognozy
  • Zaawansowane sygnały transakcyjne
  • Prognozy godzinowe, dzienne, tygodniowe i miesięczne
  • Rozpoznawanie wzorców wykresów
  • Eksportuj dane prognozy
  • Rekomendacje kupna/sprzedaży
  • Platforma bez reklam

FAQ

Jaka jest dzisiaj cena Holoride (RIDE)?

Dziś Holoride (RIDE) jest notowany na $0.059639 o łącznej kapitalizacji rynkowej $0.

Czy Holoride to dobra inwestycja?

Holoride okazał się jednym z najczęściej omawianych monet w przestrzeni kryptograficznej w zeszłym roku. Mając to na uwadze, warto powiedzieć, że RIDE to dobry wybór inwestycji.

Jak wysoko może zajść Holoride?

Średnia cena Holoride (RIDE) może ewentualnie osiągnąć $0.083495 W tym roku. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat Holoride może przewyższyć $0.387657.

Ile będzie wart Holoride za 5 lat?

W oparciu o rosnącą popularność kryptowalut i Holoride, długoterminowa inwestycja w RIDE może spowodować wzrost ceny do $0.387657 w ciągu najbliższych 5 lat.

Ile będzie wart Holoride za 10 lat?

Jeśli dziś zainwestujesz w Holoride, tak jak w przypadku każdej inwestycji, spodziewany jest długoterminowy wzrost. Cena RIDE może wzrosnąć do $0.697782 w ciągu najbliższych 10 lat.

Jaka będzie cena Holoride w 2023 roku?

Oczekuje się, że cena Holoride (RIDE) osiągnie $0.149099 do 2023 roku.

Jaka będzie cena Holoride w 2024 roku?

Oczekuje się, że cena Holoride (RIDE) osiągnie $0.208738 do 2024 roku.

Jaka będzie cena Holoride w 2025 roku?

Oczekuje się, że cena Holoride (RIDE) osiągnie $0.268378 do 2025 roku.

Jaka będzie cena Holoride w 2026 roku?

Oczekuje się, że cena Holoride (RIDE) osiągnie $0.328017 do 2026 roku.

Jaka będzie cena Holoride w 2027 roku?

Oczekuje się, że cena Holoride (RIDE) osiągnie $0.387657 do 2027 roku.

Jaka będzie cena Holoride w 2028 roku?

Oczekuje się, że cena Holoride (RIDE) osiągnie $0.447296 do 2028 roku.

Jaka będzie cena Holoride w 2029 roku?

Oczekuje się, że cena Holoride (RIDE) osiągnie $0.506936 do 2029 roku.

Jaka będzie cena Holoride w 2030 roku?

Oczekuje się, że cena Holoride (RIDE) osiągnie $0.584467 do 2030 roku.

Martin K Zweryfikowany

Jestem pisarzem bitcoinów i kryptowalut. Pracuję również jako profesjonalny trader i mam doświadczenie w handlu akcjami i bitcoinami. W mojej pracy staram się dostarczać jasnych i zwięzłych informacji, które pomogą ludziom zrozumieć te złożone tematy.

Najnowsze prognozy