Kovalent (CQT) prisförutsägelse – 2023, 2025, 2030

Kovalent (CQT) översikt

🪙 Kryptovaluta Kovalent
💱 Tickersymbol CQT
🏆 Rank 549
💸 Börsvärde $146,023,099
💲 Pris $0.212657
🚀 Handelsvolym $1,884,574
📈 Prisändring (24h) 2.71%
💰 Nuvarande utbud 686,658,970
 • Bullish Covalent (CQT) prisförutsägelser varierar mellan $0.956958 och $1.81 till 2030.
 • Marknadsanalytiker tror att CQT kan nå $0.744301 till 2025.
 • Bearish Covalent marknadsprisprognos för 2023 är $0.170126.

Kovalent (CQT) Introduktion

En av de väsentliga intressenterna i blockchain-industrin är blockchain-utvecklarna. Den här gruppen spenderar tid, färdigheter och resurser för att utveckla flera blockchain-teknologier för användningsområden som tar blockchain mainstream och möjliggör daglig användning. Utan utvecklare hade den exponentiella tillväxt som blockkedjan har upplevt och fortsätter att njuta av bara varit en dröm. På samma nivå av betydelse är datastrukturen. Utvecklare måste studera och förstå datastrukturer och hur man manipulerar dem för att skapa blockkedjeprodukter effektivt.

Med tanke på vikten av data för utveckling av blockkedjor, skulle man kunna tro att den är organiserad och att utvecklare kan sammanställa och använda dem sömlöst; så är dock inte fallet. Blockkedjan är full av obegränsad data. Utvecklare måste skala utmaningen att sålla genom flera blockkedjor för att hitta önskad historisk och granulär data och skriva långa kodblock för dataextraktion. Denna process är tidskrävande, kostnadskrävande och förbrukar onödig energi.

Vad skulle resultatet bli om utvecklare kunde komma åt data sömlöst, utan att behöva indexera, koder, tidsslöseri och mer? Vad skulle utvecklarnas kvalitet och handläggningstid vara om de ägnade sin tid åt att bygga sina applikationer och inte söka efter data?

Covalent utvecklades för att lösa problemet med sömlös dataåtkomst. Projektet syftar till att ge sömlös åtkomst till historisk och granulär data och, i processen, avsevärt minska den tid, kostnad och komplexitet som är förknippad med datatillgänglighet för blockchain-utveckling.

Vad är kovalent (CQT)?

Covalent är det ledande Unified API som skapar enkel åtkomst till web3-datapunkter för utvecklare. Covalent använder sin obegränsade webb3-dataåtkomst från över 30 blockkedjor för att skapa dynamiska flerkedjeapplikationer som kryptoplånböcker, NFT-galleriers och instrumentpanelsverktyg.

Covalent förvandlar meningslösa bytes från miljarder datapunkter till insiktsfulla data, vilket gör det möjligt för utvecklare och investerare att fatta välgrundade affärsbeslut såsom dynamisk och adaptiv allokering av resurser inom organisationer.

Till skillnad från traditionella datainsamlingsmetoder, samlar Covalent data från flera källor, inklusive noder, kedjor och dataflöden. Dess API skrapar individuella data via plånböcker och skär över nuvarande och tidigare data om många digitala tillgångar.

Covalent rankas högt bland utvecklare eftersom det ger följande fördelar:

Kodlös:

 • Med Covalent behöver utvecklare inte skriva någon kod för att anpassa eller extrahera data. Den tid som skulle ha lagts ner på att skriva komplex teknisk indexkod läggs på att bygga faktiska applikationer.

Flera datakällor samtidigt:

 • Covalent använder sitt sofistikerade API för att skrapa data från mer än 30 blockkedjor och använder bland annat fall som kryptoplånböcker och NFT-gallerier.

Automatisk indexering:

 • Med Covalent indexeras blockchain-data automatiskt för utvecklaren.

Det infödda symbolet för det kovalenta nätverket är CQT. Token stöder tre funktioner som inkluderar:

 • Den fungerar som styrningstoken, som ger innehavare rösträtt vid föreslagna ändringar inom systemet.
 • Det är en insatstillgång som låter validerare tjäna avgifter för att svara på frågor.
 • CQT ger innehavare tillgång till nätverket som uppfyller datafrågor för API-användare.
 • CQT spelar en viktig roll i den progressiva decentraliseringen, vilket kommer att möjliggöra användarägande av det kovalenta nätverket

Kovalent (CQT) fundamental analys

För att göra en välgrundad prisprognos bör vi undersöka Covalents styrka vad gäller skalbarhet och samarbeten.

Skalbarhet

Covalent använder ett avancerat API-gränssnitt som samtidigt skrapar data från miljarder källor, bearbetar dessa data och ger insiktsfulla data genom ett enda gränssnitt. Dess förmåga att komma åt data är nästan obegränsad. Covalent stöder omedelbar transaktionsexekvering; det är kostnadseffektivt och tar mindre tid. Dess progressiva decentralisering skulle öppna upp sitt system för fler deltagare, som dess baslagerkedja skulle bära utan några systemavbrott.

Samarbeten

2021 samarbetade Covalent med Klaytn. Partnerskapet syftade till att utöka datatillgängligheten på Klaytn-plattformen och samtidigt omdefiniera dataupplevelsen för utvecklare till att inkludera kvalitet och tillförlitlighet. Samma år samarbetade Covalent med Fantom. Syftet med partnerskapet var att integrera Covalents indexeringslösning på Fantom-plattformen och tillåta sömlös tillgång till data som tokensaldon, historiska transaktioner, avkodade loggar och tidigare priser efter adress och tickersymbol. För att förbättra datatillgängligheten samarbetade IoTeX också med Covalent 2021. Partnerskapet förenklade dataåtkomsten på IoTeX-plattformen genom dess avancerade API:er.

2022 samarbetade Covalent med Aurora, en virtuell Ethereum-maskin skapad av Near Protocol. Partnerskapet skulle ge utvecklare enkel tillgång till pålitlig, högkvalitativ data för att främja snabbare och enklare applikationsutveckling. Netcetera, ett Software As A Service-företag, samarbetade med Covalent för att tillhandahålla smidiga och säkra onlinebetalningar. Partnerskapet skulle säkerställa att banker sömlöst erbjuder finansiella tjänster till e-handel och andra digitala företag på ett säkert sätt.

Covalent har samarbetat med andra organisationer inom och utanför blockkedjebranschen. Dessa organisationer inkluderar bland annat AAVE, DappRadar, Rotki, Paraswap, Ox, rainbow, Zerion, Bitski, CONSENSYS, Verily, Frontier och Nifty's.

Kovalent pris (CQT) Aktuellt pris

Covalent är för närvarande värt $0.212657 USD. CQT har flyttat 2.71% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $1,884,574. Covalent är för närvarande rankad 549 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $146,023,099 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fraktal) och det glidande medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Covalent (CQT) för att avgöra om det går att ha ett hausseartat eller baisseartat år.

Kovalent (CQT) prisförutsägelser

Covalents lösning på problemet med webb3-datatillgänglighet för blockchain-utveckling och affärsbeslut sätter nätverket i rampljuset. Covalent har betydande utrymme för pristillväxt på grund av sina avancerade API-lösningar. Detta beror på att när kryptomarknaden expanderar kommer det definitivt att finnas fler företag som integrerar blockkedjan, ett ökat behov av web3 sömlös dataåtkomst, ökad efterfrågan på dataåtkomst för blockchain-utvecklare och mer. Covalent har redan tillgodosett alla dessa behov.

Så här skulle Covalent-prisprognosen se ut baserat på dess användningsfall och datatillgänglighetslösning.

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2023 $0.255189 $0.29772 $0.318986
2024 $0.425315 $0.467846 $0.531643
2025 $0.637972 $0.680504 $0.744301
2026 $0.85063 $0.893161 $0.956958
2027 $1.06 $1.11 $1.17
2028 $1.28 $1.32 $1.38
2029 $1.49 $1.53 $1.59
2030 $1.70 $1.74 $1.81
2031 $1.91 $2.00 $2.08

Våra prisprognoser använder marknadsdata i realtid Covalent (CQT) och all data uppdateras live på vår webbplats. Detta gör att vi kan tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Kovalent (CQT) prisförutsägelse 2023

Covalent, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna som har stigit i år (CQT). CQT-prisprognosen för 2023 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, som möjligen når $0.318986.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $0.29772 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. CQT förväntas ha ett lägsta värde på $0.255189.

Kovalent (CQT) prisförutsägelse 2024

År 2024 har Covalent CQT-prisprognoser mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på CQT snart kommer att överträffa $0.531643. Vi bör dock vänta och se om CQT:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer CQT att handla med ett lägsta handelspris på $0.425315 och ett genomsnittligt handelspris på $0.467846.

Kovalent (CQT) prisförutsägelse 2025

Om den uppåtgående trenden fortsätter fram till 2025 kan den nå $0.744301 och CQT kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. CQT förväntas handlas till ett genomsnittspris på $0.680504 och en låg av $0.637972 år 2025.

Kovalent (CQT) prisförutsägelse 2026

Om Covalent framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan CQT-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer CQT att vara grönt 2026. CQT förväntas nå och överträffa sin all-time high 2026. Under 2026 kommer den virtuella valutan att vara värd $0.956958, med ett minimipris på $0.85063 och ett snittpris på $0.893161.

Kovalent (CQT) prisförutsägelse 2027

Efter några omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att CQT-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $1.11 senast 2027, med ett lägsta pris på $1.06 väntas före årets slut. Vidare har CQT ett maxprisvärde på $1.17.

Kovalent (CQT) prisförutsägelse 2028

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2028, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $1.32. Om CQT lyckas bryta motståndsnivån 2028 skulle vi kunna se ett maxpris på $1.38, att misslyckas med att samla in det stöd som CQT behöver senast 2028 kan det resultera i en låg på $1.28.

Kovalent (CQT) prisförutsägelse 2029

Medan CQT strävar efter interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $1.49 och ett årligt pris nära över $1.59 år 2029.

Kovalent (CQT) prisförutsägelse 2030

År 2030 kommer Covalent äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $1.70 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $1.81, i genomsnitt ut kl $1.74.

Kovalent (CQT) prisförutsägelse 2031

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte ses som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2031 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala CQT-priset 2031 bli $2.08 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $2.00.

Slutsatser

I takt med att världen i allt högre grad omfamnar det digitala rummet, uppgraderar företag sin digitala infrastruktur för att dra nytta av trenden. Det blir viktigare än någonsin att säkra tillgången till obegränsad insiktsfull information för välgrundat beslutsfattande. Detta kommer att hjälpa företag att positionera sig effektivt för tillväxt. För blockchain kommer utvecklare att göra applikationsutveckling mer tillgänglig, kostnadseffektiv och stressfri. Förmågan att utnyttja dessa fördelar är vad Covalent har säkrat. Fördelarna med ett sådant värdeskapande kommer utan tvekan att omvandlas till värdeexpansion och framtida pristillväxt för Covalent.

Premium Covalent (CQT) prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Covalent prisförutsägelser, avancerade CQT köp/sälj-signaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
 • 78.94% Prognosnoggrannhet
 • Avancerade handelssignaler
 • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
 • Kartmönsterigenkänning
 • Exportera prognosdata
 • Köp/sälj rekommendationer
 • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är priset för Covalent (CQT) idag?

Idag handlas Covalent (CQT) till $0.212657 med ett totalt börsvärde på $146,023,099.

Är Covalent en bra investering?

Covalent visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att CQT är ett bra val av investering.

Hur högt kan Covalent gå?

Det genomsnittliga priset på Covalent (CQT) kan möjligen nå $0.29772 det här året. Under de kommande 5 åren beräknas Covalent komma att överträffa $1.38.

Hur mycket kommer Covalent att vara värt om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Covalent, kan en långsiktig investering i CQT se priset stiga till $1.38 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Covalent att vara värt om 10 år?

Om du investerar i Covalent idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på CQT kan möjligen stiga till $2.70 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Covalent-priset 2024?

Covalent (CQT) pris förväntas nå $0.531643 till 2024.

Vad blir Covalent-priset 2025?

Covalent (CQT) pris förväntas nå $0.744301 till 2025.

Vad blir Covalent-priset 2026?

Covalent (CQT) pris förväntas nå $0.956958 till 2026.

Vad blir Covalent-priset 2027?

Covalent (CQT) pris förväntas nå $1.17 till 2027.

Vad blir Covalent-priset 2028?

Covalent (CQT) pris förväntas nå $1.38 till 2028.

Vad blir Covalent-priset 2029?

Covalent (CQT) pris förväntas nå $1.59 till 2029.

Vad blir Covalent-priset 2030?

Covalent (CQT) pris förväntas nå $1.81 till 2030.

Vad blir det kovalenta priset 2031?

Covalent (CQT) pris förväntas nå $2.08 till 2031.

Barinem Pene Verifierad

Barry Pene är en sträng blockchain research/copywriter. Barry har handlat med kryptor sedan 2017 och har investerats i frågor som skulle sätta blockkedjeindustrin på rätt piedestal. Barrys forskningsexpertis sträcker sig över blockchain som en störande teknologi, DeFis, NFTs, Web3 och minskning av energiförbrukningsnivåer vid brytning av kryptovaluta.

Senaste förutsägelser