DAI (DAI) prisförutsägelse – 2024, 2025 – 2030

Dai (DAI) Översikt

🪙 Kryptovaluta Dai
💱 Tickersymbol DAI
🏆 Rank 20
💸 Börsvärde $5,349,125,978
💲 Pris $1.00
🚀 Handelsvolym $432,818,611
📈 Prisändring (24h) 0.00%
💰 Nuvarande utbud 5,347,888,596
  • Bullish Dai (DAI) prisförutsägelser varierar mellan $6.00 och $6.50 till 2030.
  • Marknadsanalytiker tror att DAI kan nå $2.50 till 2025.
  • Bearish Dai marknadsprisprognos för 2024 är $0.800185.

Dai (DAI) Introduktion

DAI har kommit in på kryptomarknaden som en unik och värdefull token, och är ett av de första decentraliserade stabila mynten som lanserades på Maker Protocol. Om du är nyfiken på priset på DAI, leta inte längre!

I den här DAI-prisförutsägelseguiden har vi sammanfattat allt du behöver veta om priset på DAI, från det aktuella priset till maxpriset, DAI-priset idag, det genomsnittliga prognostiserade priset, minimipriset, börsvärdet och mer. Vi överväger också om DAI sannolikt kommer att vara en bra investering för framtiden. Fortsätt läsa för att lära dig mer från vår uppdaterade DAI-prisprognos.

Vad är DAI (DAI)?

DAI är en kryptovalutatillgång som lanserades som den första decentraliserade kryptovalutan någonsin med säkerheter. DAI skiljer sig från andra valutor på kryptomarknaden. Till skillnad från tillgångsstödda valutor, som företag använder i vinstsyfte, försöker DAI alltid hålla ett 1:1-värde med den amerikanska dollarn.

Det är en produkt av Maker Protocol, en decentraliserad applikation med öppen källkod som fungerar på Ethereum-blockkedjan. DAI kan bibehålla sitt värde genom att använda säkerheter som är denominerade i ETH, Ethereums inhemska valuta.

Hur fungerar DAI?

Lån med säkerhet är ett sätt för en långivare att använda tillgångar de äger för att säkra ett lån. Dessa lån med säkerhet har en betydligt lägre ränta än traditionella lån utan säkerhet, eftersom långivare kan lägga beslag på och sälja tillgångar om låntagaren inte kan betala tillbaka sitt lån.

Genom att använda smarta kontrakt som körs på Ethereum-blockkedjan tillåter Maker Protocol låntagare att låsa kryptotillgångar som ETH och ställa säkerheter för dem. Dessa tillgångar används i sin tur för att generera nya DAI-tokens i form av lån.

Om en låntagare vill återvinna den låsta tillgången eller ETH, kommer de att behöva betala en avgift och återlämna DAI till protokollet. Denna modell säkerställer att DAI:s utbud inte kan ändras av någon part. Ett fast utbud upprätthålls genom ett komplext system av smarta kontrakt, som svarar på marknadsförändringar i realtid i priserna på berörda tillgångar.

Vem skapade DAI?  

DAI lanserades officiellt 2017 på Maker Protocol skapat av The Maker Foundation. Grundaren av Maker Foundation är Rune Christensen, som utvecklade projektet med avsikt att etablera ett kreditsystem som skulle göra det möjligt för användare att ta lån.

DAI lanserades på protokollet som en utlåningstillgångsplattform för företag och privatpersoner. Idag styrs protokollet av MakerDAO, som tog över från The Maker Foundation.

DAI-token

MakerDAO-nätverket har två inbyggda tokens - MKR (en styrningstoken) och DAI (ett stablecoin). DAI:s roll som stablecoin i nätverket gör det unikt från andra konventionella kryptovalutor. Medan traditionella kryptopriser är mycket volatila, är DAI:s värde kopplat till det för en fiatvaluta, i det här fallet den amerikanska dollarn.

Vad detta betyder är att priset på DAI bör hålla sig nära eller vara lika med $1 hela tiden. Men detta händer inte alltid, och myntet ser prishöjningar och sjunker. Jämfört med andra kryptovalutor är dock DAI:s värde betydligt mindre flyktigt. Denna del av DAI:s pris är viktig att tänka på när du gör en DAI-prisförutsägelse.

DAI (DAI) grundläggande analys

Sammantaget är DAI ett innovativt projekt med solida grunder. Nedan har vi lyft fram några av de främsta DAI-funktionerna och fördelarna.

säkerhet

DAI-ekosystemet är mycket säkert, med åtgärder som tvåfaktorsautentisering, en säker integrerad plånbok och rutinmässiga revisioner som gör att användarna kan dra nytta av plattformens fördelar utan bekymmer.

Decentralisering

DAI:s decentraliserade design tillåter investerare att njuta av obegränsad och obegränsad tillgång till sina fonder. Transparensen i det tillståndslösa systemet eliminerar behovet av godkännanden, tredjepartsförmedlare eller kreditkontroller.

Passiva inkomstmöjligheter

DAI har ett unikt program som heter DAI Savings Rate eller DSR, som gör det möjligt för användare att generera en ränteinkomst med hjälp av sina lediga DAI-mynt. DAI-ägare kan till och med sätta in sina tokens direkt i ett smart kontrakt för att tjäna passiv inkomst, där ränta automatiskt läggs till ägarens konto. Denna investering är inte bara säker, utan alla intäkter kan enkelt tas ut när som helst och det finns inga minimikrav för insättning.

DAI (DAI) Teknisk analys

Varje DAI-prisförutsägelse måste beakta den unika position som DAI-tokenen har på kryptomarknaden. Liksom andra kryptovalutor är den programmerbar, gränslös och lätt att överföra, men det som skiljer DAI åt är dess stabila pris.

Många investerare har visat stort intresse för att köpa DAI eftersom det erbjuder transparens och effektivitet som andra kryptovalutor men undviker prisvolatiliteten och den inneboende riskfaktorn. Som ett stablecoin är DAI en värdefull token för att göra en säker investering och undvika perioder med hög volatilitet som stormar den öppna kryptomarknaden.

På frågan om DAI-priset kommer att stiga i framtiden finns det inget korrekt svar. Myntets pris kan och varierar, men dess primära syfte är att lagra värde, vilket innebär att DAI:s pris idealt sett inte bör fluktuera mycket.

MakerDAO försöker aktivt upprätthålla ett 1:1-värde på DAI med den amerikanska dollarn, vilket gör både nedgång och tillväxt till en dålig idé för myntet. DAI:s pris kan dock fortfarande fluktuera, och du bör noga överväga marknadssentimentet och göra din egen research innan du fattar ett köpbeslut.

DAI (DAI) Aktuellt pris 

Dai är för närvarande värt $1.00 USD. DAI har flyttat 0.00% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $432,818,611. Dai är för närvarande rankad 20 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $5,349,125,978 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fraktal) och det glidande medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Dai (DAI) för att avgöra om det går att ha ett hausseartat eller baisseartat år.

DAI (DAI) Prisförutsägelse

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2024 $1.20 $1.40 $1.50
2025 $2.00 $2.20 $2.50
2026 $3.00 $3.20 $3.50
2027 $4.00 $4.20 $4.50
2028 $5.00 $5.20 $5.50
2029 $6.00 $6.20 $6.50
2030 $7.00 $7.20 $7.50
2031 $8.00 $8.20 $8.50
2032 $9.00 $9.40 $9.80

Våra prisprognoser använder Dai-marknadsdata (DAI) i realtid och all data uppdateras live på vår webbplats. Detta tillåter oss att tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Dai (DAI) prisprognoser 2024

Dai, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna att stiga i år (DAI). DAI-prisprognosen för 2024 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, som möjligen når $1.50.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $1.40 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. DAI förväntas ha ett lägsta värde på $1.20.

Dai (DAI) prisprognoser 2025

År 2025 har Dai DAI-prisprognosen mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på DAI snart kommer att överträffa $2.50. Vi bör dock vänta och se om DAI:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer DAI att handla med ett lägsta handelspris på $2.00 och ett genomsnittligt handelspris på $2.20.

Dai (DAI) prisprognoser 2026

Om den uppåtgående trenden fortsätter till 2026 kan den nå $3.50 och DAI kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. DAI förväntas handlas till ett snittpris på $3.20 och en låg av $3.00 år 2026.

Dai (DAI) prisprognoser 2027

Om Dai framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan DAI-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer DAI att vara grönt 2027. DAI förväntas nå och överträffa sin all-time high 2027. 2027 kommer den virtuella valutan att vara värd $4.50, med ett minimipris på $4.00 och ett snittpris på $4.20.

Dai (DAI) prisprognoser 2028

Efter några omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att DAI-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $5.20 senast 2028, med ett lägsta pris på $5.00 väntas före årets slut. Vidare har DAI ett maxprisvärde på $5.50.

Dai (DAI) prisförutsägelse 2029

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2029, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $6.20. Om DAI lyckas bryta motståndsnivån 2029 skulle vi kunna se ett maxpris på $6.50, att misslyckas med att samla in det stöd som DAI behöver senast 2029 kan resultera i en lägsta nivå på $6.00.

Dai (DAI) prisförutsägelse 2030

Medan DAI strävar mot interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $7.00 och ett årligt pris nära över $7.50 år 2030.

Dai (DAI) prisförutsägelse 2031

År 2031 kommer Dai äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $8.00 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $8.50, i genomsnitt ut kl $8.20.

Dai (DAI) prisförutsägelse 2032

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte tas som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2032 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala DAI-priset 2032 bli $9.80 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $9.40.

Slutsats

Sammantaget är det tydligt att Maker Protocol stöds av ett innovativt team, en unik vision och solida grunder. Systemets primära syfte är att introducera en kryptovaluta som förblir knuten till värdet av en verklig tillgång (som USD) och undvika prisvolatiliteten som plågar kryptomarknaden.

Även om det är ett mycket komplext system, är det ett värt att hålla ett öga på för framtiden. För närvarande har DAI potentialen att revolutionera kryptovalutamarknaden och införa stabilitet i systemet, och investerare är glada över att se hur plattformen växer i framtiden.  

Om du vill diversifiera din investeringsportfölj kan ett köp av DAI potentiellt vara en lönsam långsiktig investering. Denna DAI-prisförutsägelse är dock inte avsedd att vara investeringsrådgivning, och du måste göra din egen research innan du investerar i DAI.

Premium Dai (DAI) Prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Dai-prisförutsägelser, avancerade DAI köp/sälj-signaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
  • 78.94% Prognosnoggrannhet
  • Avancerade handelssignaler
  • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
  • Kartmönsterigenkänning
  • Exportera prognosdata
  • Köp/sälj rekommendationer
  • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är priset på Dai (DAI) idag?

Idag handlas Dai (DAI) till $1.00 med ett totalt börsvärde på $5,349,125,978.

Är Dai en bra investering?

Dai visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att DAI är ett bra val av investering.

Hur högt kan Dai gå?

Det genomsnittliga priset på Dai (DAI) kan möjligen nå $1.40 det här året. Under de kommande 5 åren beräknas Dai komma att överträffa $6.50.

Hur mycket kommer Dai att vara värd om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Dai, kan en långsiktig investering i DAI se priset stiga till $6.50 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Dai att vara värd om 10 år?

Om du investerar i Dai idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på DAI kan möjligen stiga till $12.70 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Dai-priset 2024?

Dai (DAI) pris förväntas nå $2.50 till 2024.

Vad blir Dai-priset 2025?

Dai (DAI) pris förväntas nå $3.50 till 2025.

Vad blir Dai-priset 2026?

Dai (DAI) pris förväntas nå $4.50 till 2026.

Vad blir Dai-priset 2027?

Dai (DAI) pris förväntas nå $5.50 till 2027.

Vad blir Dai-priset 2028?

Dai (DAI) pris förväntas nå $6.50 till 2028.

Vad blir Dai-priset 2029?

Dai (DAI) pris förväntas nå $7.50 till 2029.

Vad blir Dai-priset 2030?

Dai (DAI) pris förväntas nå $8.50 till 2030.

Vad blir Dai-priset 2031?

Dai (DAI) pris förväntas nå $9.80 till 2031.

Jason Conor Verifierad

Chefredaktör för BitcoinWisdom-webbplatsen, jag är ansvarig för att se till att allt innehåll på vår webbplats är korrekt, relevant och användbart. Jag är en förespråkare för kryptovaluta och jag har följt kryptoutrymmet sedan början av 2012. Jag har skrivit mycket om Bitcoin och mitt arbete har dykt upp i några av de mest respekterade publikationerna.

Senaste förutsägelser