JUNO Coin Price Prediction – 2023, 2025, 2030

Juno (JUNO) Översikt

🪙 Kryptovaluta Juno
💱 Tickersymbol JUNO
🏆 Rank 4279
💸 Börsvärde $0
💲 Pris $1.45
🚀 Handelsvolym $484,725
📈 Prisändring (24h) 1.49%
💰 Nuvarande utbud 0
 • Bullish Juno (JUNO) prisförutsägelser varierar mellan $6.54 och $12.36 till 2030.
 • Marknadsanalytiker tror att JUNO kan nå $5.09 till 2025.
 • Bearish Juno marknadsprisprognos för 2023 är $1.16.

Juno (JUNO) Introduktion

Att lansera ett smart kontrakt på Juno blockchain är enkelt och effektivt tack vare användningen av beprövade ramverk och möjligheten att kompilera dem på olika språk. Nätverket tillhandahåller en decentraliserad, tillståndslös och censurbeständig miljö för utvecklare att lansera sina smarta kontrakt, medan den robusta och säkra CosmWasm-modulen säkerställer att DApps kompileras på en robust och säker flerkedjeplattform.

Är du intresserad av att lära dig vad priset på JUNO kommer att bli i framtiden? Vi använde historisk, fundamental och teknisk analys för att fastställa Junos prisförutsägelse. En grundlig prisförutsägelse för JUNO för de kommande åren, som beskriver det förväntade lägsta prisvärdet, det genomsnittliga handelspriset och det högsta prisvärdet för JUNO-kryptovaluta i framtiden, ingår i denna guide, tillsammans med väl undersökt historisk data om prisåtgärden och projektets grunder. Vi hoppas att den här guiden hjälper dig att fatta välgrundade beslut om att investera i JUNO.

Vad är JUNO (JUNO)?

JUNO är en öppen källkodsplattform för interoperabla smarta kontrakt som automatiskt exekverar, kontrollerar eller dokumenterar en sekvens av relevanta händelser och handlingar i enlighet med villkoren i sådana kontrakt eller avtal för att vara giltiga och användbara över flera suveräna nätverk.

JUNO (JUNO) Grundläggande analys

Om du är en utvecklare vet du att det kan vara svårt att skapa interoperabla smarta kontrakt. Inte bara behöver du oroa dig för själva koden, utan du måste också se till att alla villkor är uppfyllda innan kontraktet kan verkställas. Detta kan vara en stor huvudvärk, särskilt om du arbetar med många olika kontrakt.

Det är där JUNO Network kommer in. JUNO är en plattform som gör det möjligt för utvecklare att skapa smarta kontrakt som kan köras automatiskt om vissa villkor är uppfyllda. Det betyder att du inte behöver oroa dig för att ständigt kontrollera villkoren i dina kontrakt; JUNO kommer att göra det åt dig.

Förutom att göra livet enklare för utvecklare har JUNO också en kapacitet för smart kontraktsexekvering över kedjan. Det betyder att du kan använda JUNO för att utföra kontrakt på olika blockchain-plattformar. Detta är en stor fördel, eftersom det låter dig dra nytta av de olika funktionerna och fördelarna med varje plattform.

I skrivande stund har JUNO-nätverket redan använts för att bygga 50+ DApps och 2000 DAOs. Detta är ett bevis på plattformens popularitet och användbarhet. Om du letar efter en plattform som kan hjälpa dig att effektivisera kontraktsutvecklingsprocessen är JUNO Network definitivt värt att kolla in.

JUNO ekosystem

 • DAPP: 

TFM, Hope Galaxy, Hopers, Racoon, JunoSwap, JunoMint, Chess, Spark IBC, Selina.ai, DAODAO, (de) NS, Marble DAO och REStake.app.

 • Kontrakt:

Terrand, LockBox, NETA, Payment Splitter, Reinvest Rewards Script, Splitter Contract, Token Royalties, Token Sale, Token Vesting, CW1 Subkeys, CW20 Sale Contract, CW20 Streams, CW20 Transfer Listener, CW20 Wrapper och CW721 Editions.

Verktyg

Junokit utvecklingsramverk, SubQuery, JunoTools, CosmyWasmy, cøsmwasm devtøøls, Juno MintScan, Validator Monitor, Disperze Juno Staking, ItaStakers Juno Staking, Network Monitor, Omniflix Staking, Smart Contracts Workspace, Sputnik Network Bot, Juno Mainnet ATOMS, och Juno Mainnet ATOMS Övervaka.

DAOs

Arto Dao, OpenNMN, DaoDao, InterWasm DAO, Owlies, Core-1, Marble DAO, Universe DAO, Kleomedes och AQUA.

Cosmos SDK

Juno blockchain är byggd med hjälp av Cosmos SDK-ramverket. Cosmos SDK är ett generaliserat ramverk som förenklar processen att bygga säkra blockchain-applikationer ovanpå Tendermint BFT. Cosmos SDK är baserad på två huvudprinciper: modularitet och kapacitetsbaserad säkerhet.

Modulariteten hos Cosmos SDK gör att ett brett utbud av applikationer kan byggas ovanpå den. SDK:n är utformad för att vara flexibel och utbyggbar så att utvecklare enkelt kan lägga till nya funktioner och funktionalitet. Den kapacitetsbaserade säkerhetsmodellen säkerställer att varje modul har sin egen uppsättning behörigheter så att endast auktoriserade användare kan komma åt den.

Säkerhet och skalbarhet

JUNO blockchain använder sig av Cosmos SDK för att tillhandahålla en säker och skalbar plattform för decentraliserade applikationer. SDK:s modulära design och kapacitetsbaserade säkerhetsmodell gör den till ett idealiskt val för att bygga DApps. JUNO-blockkedjan är också kompatibel med Tendermint BFT-konsensusalgoritmen, som ger en hög grad av säkerhet och feltolerans.

Tendermint

JUNO-nätverket använder Tendermint BFT-konsensus för att nå överenskommelser i nätverksfrågor. Tendermint BFT är en lösning som paketerar nätverks- och konsensuslagren i en blockchain till en generisk motor, vilket gör att utvecklare kan fokusera på applikationsutveckling i motsats till det komplexa underliggande protokollet. Som ett resultat sparar Tendermint hundratals timmars utvecklingstid.

Tendermint BFT är baserad på idén om ett "Byzantine Fault Tolerant" system, vilket är en typ av system som kan fortsätta att fungera även om några av dess delar misslyckas. Detta är särskilt viktigt för ett decentraliserat system som en blockchain, där det inte finns någon central myndighet att lita på.

Tendermint-konsensusalgoritmen är baserad på ett röstningssystem, där varje nod (eller "validator") röstar för det block som de anser borde vara nästa i kedjan. Rösterna räknas sedan och blocket med flest röster väljs som nästa block.

CosmWasm

JUNO-nätverket är ett nytt ekosystem som banar väg för utvecklingen och adoptionen av CosmWasm smarta kontrakt. CosmWasm är en ny typ av smart kontrakt som är speciellt designad för användning på Cosmos Network. JUNO-nätverket tillhandahåller ett neutralt hem för CosmWasm smarta kontrakt och InterWasm DAO.

JUNO (JUNO) Aktuellt pris

Juno är för närvarande värd $1.45 USD. JUNO har flyttat 1.49% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $484,725. Juno är för närvarande rankad 4279 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $0 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fraktal) och det glidande medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för Juno (JUNO) för att avgöra om det går att ha ett hausseartat eller baisseartat år.

JUNO Pris (JUNO) Förutsägelse

JUNO har upplevt en volatil prishistoria sedan starten, men projektets grunder är fortfarande starka. 

JUNO-teamet fortsätter att utveckla plattformen och utöka sina partnerskap. Vi tror att JUNO har potential att bli en av de bästa kryptovalutorna genom börsvärde i framtiden.

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2023 $1.74 $2.04 $2.18
2024 $2.91 $3.20 $3.63
2025 $4.36 $4.65 $5.09
2026 $5.82 $6.11 $6.54
2027 $7.27 $7.56 $8.00
2028 $8.72 $9.01 $9.45
2029 $10.18 $10.47 $10.90
2030 $11.63 $11.92 $12.36
2031 $13.08 $13.67 $14.25

Våra prisprognoser använder Juno (JUNO) marknadsdata i realtid och all data uppdateras live på vår hemsida. Detta tillåter oss att tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

Juno (JUNO) prisprognoser 2023

Juno, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna att stiga i år (JUNO). JUNO-prisprognosen för 2023 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, som möjligen når $2.18.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $2.04 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. JUNO förväntas ha ett lägsta värde på $1.74.

Juno (JUNO) prisförutsägelse 2024

År 2024 har Juno JUNO prisförutsägelse mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av potentiella tillkännagivanden av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på JUNO snart kommer att överträffa $3.63. Vi bör dock vänta och se om JUNO:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer JUNO att handla med ett lägsta handelspris på $2.91 och ett genomsnittligt handelspris på $3.20.

Juno (JUNO) prisprognoser 2025

Om den uppåtgående trenden fortsätter fram till 2025 kan den nå $5.09 och JUNO kan tjäna. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. JUNO förväntas handlas till ett snittpris på $4.65 och en låg av $4.36 år 2025.

Juno (JUNO) prisprognoser 2026

Om Juno framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster kan JUNO-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer JUNO att vara grön 2026. JUNO förväntas nå och överträffa sin all-time high 2026. 2026 kommer den virtuella valutan att vara värd $6.54, med ett minimipris på $5.82 och ett snittpris på $6.11.

Juno (JUNO) prisprognoser 2027

Efter en del omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att JUNO-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $7.56 senast 2027, med ett lägsta pris på $7.27 väntas före årets slut. Vidare har JUNO ett maxprisvärde på $8.00.

Juno (JUNO) prisprognoser 2028

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2028, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $9.01. Om JUNO lyckas bryta motståndsnivån 2028 skulle vi kunna se ett maxpris på $9.45, att misslyckas med att samla in det stöd som JUNO behöver senast 2028 kan det resultera i en låg på $8.72.

Juno (JUNO) prisprognoser 2029

Medan JUNO strävar mot interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $10.18 och ett årligt pris nära över $10.90 år 2029.

Juno (JUNO) prisprognoser 2030

År 2030 kommer Juno äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $11.63 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $12.36, i genomsnitt ut kl $11.92.

Juno (JUNO) prisförutsägelse 2031

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte ses som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2031 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala JUNO-priset 2031 bli $14.25 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $13.67.

Slutsats

Juno offentliga blockkedja i Cosmos ekosystem ger ett säkert och effektivt sätt för utvecklare att lansera smarta kontrakt med hjälp av beprövade ramverk. De stridstestade kontraktsmodulerna gör att decentraliserade applikationer kan kompileras på robusta och säkra flerkedjiga smarta kontrakt. Detta ger en censurbeständig miljö för implementering av interoperabla smarta kontrakt.

Premium Juno (JUNO) Prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium Juno-prisförutsägelser, avancerade JUNO köp-/säljsignaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
 • 78.94% Prognosnoggrannhet
 • Avancerade handelssignaler
 • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
 • Kartmönsterigenkänning
 • Exportera prognosdata
 • Köp/sälj rekommendationer
 • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är priset för Juno (JUNO) idag?

Idag handlas Juno (JUNO) kl $1.45 med ett totalt börsvärde på $0.

Är Juno en bra investering?

Juno visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att JUNO är ett bra val av investering.

Hur högt kan Juno gå?

Det genomsnittliga priset på Juno (JUNO) kan möjligen nå $2.04 det här året. Under de kommande 5 åren beräknas Juno komma att överträffa $9.45.

Hur mycket kommer Juno att vara värd om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och Juno, kan en långsiktig investering i JUNO se priset stiga till $9.45 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer Juno att vara värd om 10 år?

Om du investerar i Juno idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på JUNO kan möjligen stiga till $18.46 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir Juno-priset 2024?

Juno (JUNO) pris förväntas nå $3.63 till 2024.

Vad blir Juno-priset 2025?

Juno (JUNO) pris förväntas nå $5.09 till 2025.

Vad blir Juno-priset 2026?

Juno (JUNO) pris förväntas nå $6.54 till 2026.

Vad blir Juno-priset 2027?

Juno (JUNO) pris förväntas nå $8.00 till 2027.

Vad blir Juno-priset 2028?

Juno (JUNO) pris förväntas nå $9.45 till 2028.

Vad blir Juno-priset 2029?

Juno (JUNO) pris förväntas nå $10.90 till 2029.

Vad blir Juno-priset 2030?

Juno (JUNO) pris förväntas nå $12.36 till 2030.

Vad blir Juno-priset 2031?

Juno (JUNO) pris förväntas nå $14.25 till 2031.

Barinem Pene Verifierad

Barry Pene är en sträng blockchain research/copywriter. Barry har handlat med kryptor sedan 2017 och har investerats i frågor som skulle sätta blockkedjeindustrin på rätt piedestal. Barrys forskningsexpertis sträcker sig över blockchain som en störande teknologi, DeFis, NFTs, Web3 och minskning av energiförbrukningsnivåer vid brytning av kryptovaluta.

Senaste förutsägelser