Kan Blockchain Networks fixa koldioxidkompensationer?

Kan Blockchain Networks fixa koldioxidkompensationer?

Under de kommande åren har flera företag som Procter & Gamble (PG) till Nestlé (NSRGY) lovat att bli "koldioxidneutrala". För att göra detta måste de köpa koldioxidkompensationer. Det är krediter som går till att stödja hållbara projekt som förhindrar eller minskar utsläppen av växthusgaser. Det betyder att de kommer att hindra lika mycket kol från att komma in i atmosfären någon annanstans som de släpper ut.

Kryptovaluta förblir en gråzon i bevarandediskussioner. Det verkar finnas en lösning på den överhängande klimatkrisen: kryptokoldioxidkrediter.

I fallet med Bitcoin skulle dessa vara oföränderliga, digitala bevis på att specifika enheter av kol har avlägsnats från atmosfären.

En grupp företag inklusive Microsoft (MSFT), JPMorgan Chase (JPM) och Accenture (ACN) har bildat ett konsortium för att utforska användningen av blockchain-teknik för att skapa ett system för att spåra och handla koldioxidkrediter.

Vissa ser koldioxidkrediter som en effektiv lösning på jordens klimatproblem medan andra tror att det ger förorenare ett frikort att släppa ut mycket mer kol än de normalt skulle göra.

Gruppens mål är att göra det lättare för företag och länder att kompensera sina koldioxidavtryck genom att investera i projekt som tar bort kol från atmosfären.

Konsortiet kommer först att fokusera på att skapa ett system för att spåra koldioxidkrediter som genereras av skogsbruksprojekt. Gruppen planerar att så småningom utöka systemet till att omfatta andra typer av koldioxidreduktionsprojekt

Dessa projekt gillar Tukan , och Mossa tror att koldioxidkrediter som hanteras på blockkedjan kommer att öka den övergripande transparensen i systemet och även förbättra tillgängligheten till koldioxidkreditmarknaden.

Medan tanken på koldioxidkompensation har funnits ett tag, har marknaden för att köpa och sälja dem plågats av opacitet och bedrägerier. Det är till exempel ofta svårt att veta om krediterna du köper representerar faktiska minskningar av utsläppen.

Koldioxidkrediter – även kallade koldioxidkompensationer – representerar projekt som minskar utsläppen eller tar bort koldioxid från atmosfären, som att bevara skog, bygga vind- och solkraftsparker eller fånga upp metangas. Dessa projekt skapar krediter som kan köpas och säljas för att kompensera för koldioxidavtryck.

I allmänhet representerar en koldioxidkredit ett metriskt ton koldioxid som har räddats från atmosfären. För en köpare representerar det tillstånd att släppa ut samma mängd koldioxid utan skuld (och i vissa fall skattefritt).

Problemet är att många av de projekt som skapar krediter inte leder till meningsfulla utsläppsminskningar. I vissa fall kan de till och med öka utsläppen.

Ett projekt kan till exempel lova att bevara en skog genom att betala lokalsamhället för att inte hugga ner träden. Men om projektet inte hindrar all avverkning – eller om området inte var i riskzonen för att loggas från början – har det faktiskt inte uppnått någonting.

Detsamma gäller projekt som går ut på att förstöra HFC-23, en kraftfull växthusgas. Dessa projekt är populära eftersom de erbjuder ett stort antal krediter för väldigt lite pengar. Men de minskar faktiskt inte utsläppen på lång sikt, eftersom HFC-23 är en biprodukt av en annan industriell process. När den processen stoppas kommer HFC-23 att sluta produceras och det finns inget behov av att förstöra det.

Den första globala koldioxidmarknaden uppstod 1997 med Kyotoprotokollet. Protokollet fastställde koldioxidkrediter på ett internationellt fördrag som ett sätt för länder att kompensera för sina utsläpp för att hålla sig inom gränserna för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). Dessa koldioxidkrediter blev allmänt kända som Certified Emissions Reductions (CER). Kolmarknaderna har vuxit sedan Kyotoprotokollet och det finns nu ett 30-tal regionala, nationella och internationella kolmarknader.

Projektet är fortfarande i ett tidigt skede och gruppen har ännu inte släppt några specifika detaljer om hur systemet kommer att fungera. Men konsortiet tror att blockchain kan hjälpa till att lösa några av de stora problemen som är förknippade med koldioxidkompensationssystem, inklusive bedrägerier och bristande transparens.

Vad tror du? Är detta ett bra användningsfall för blockchain-teknik

Martin K Verifierad

Jag är en författare av bitcoin och kryptovaluta. Jag arbetar även som professionell handlare, och jag har erfarenhet av aktiehandel och bitcoinhandel. I mitt arbete strävar jag efter att ge tydlig och koncis information som hjälper människor att förstå dessa komplexa ämnen.

Senaste nytt