DeXe (DEXE) prisprognoser – 2023, 2025, 2030

DeXe (DEXE) Översikt

🪙 Kryptovaluta DeXe
💱 Tickersymbol DEXE
🏆 Rank 110
💸 Börsvärde $701,747,119
💲 Pris $12.29
🚀 Handelsvolym $3,321,839
📈 Prisändring (24h) 0.66%
💰 Nuvarande utbud 57,103,081
  • Bullish DeXe (DEXE) prisprognoser varierar mellan $55.30 och $104.46 till 2030.
  • Marknadsanalytiker tror att DEXE kan nå $43.01 till 2025.
  • Bearish DeXe marknadsprisprognos för 2023 är $9.83.

DeXe (DEXE) Introduktion

Sedan kryptovalutans uppfinning har kryptovalutor ökat markant i både volym och börsvärde. Många handlare föredrar kryptovärlden, eftersom det kan vara en lönsam investering.

Investerare dras mot kryptovalutor, även om det inte finns någon garanti för en bra avkastning. Idag ska vi diskutera prisprognosen för Dexe nedan. Finansiella rådgivare rekommenderar forskning om fundamental och teknisk analys, tillsammans med historiska data om prognossystemet för prisförutsägelser. 

Vad är DeXe (DEXE)?

Dexe-nätverket består av Dexe-token, en onlinehandelstjänst för kryptovalutahandlare. Under 2020 presenterade utvecklingsteamet plånbok-till-plånbok kopiering som sin primära produktion. DEXE-kryptovalutan genomgick också sin inledande transaktion.

Social handel är en populär metod för kunder att hantera mer konventionella tillgångar. Handel är möjlig även för dem som knappt har någon marknadsförståelse genom att automatiskt efterlikna investeringsteknikerna hos mer professionella investerare. Dexe-hanteringen åtgärdade detta tomrum på marknaden för Decentralized Finance (DeFi) när kryptovalutamarknaden expanderade. En person imiterar andra återförsäljare som redan är inloggade på sajten genom att koppla sina plånböcker till Dexe.

Dexe återbetalar omedelbart ersättning från eventuella intäkter som en kund har gjort på webbplatsen när de gör en bra avkastning på det aktuella priset på krypto. Med hjälp av denna betalning köps Dexe kryptovaluta från marknaden och delas upp i tre delar

Den första är bränd, den andra placeras i ett försäkrat program och den tredje distribueras till Dexe-ägare. Förutom dessa funktioner fungerar DEXE också som en styrande token eftersom det är en DAO, som tillåter ägare att ta del av kritiska problem.

DeXe (DEXE) teknisk analys

Många handlare använder en uppsättning tekniker för att göra en Dexe-prisförutsägelse. Dessa tekniker faller under kategorierna diagrammönster och indikatorer. Handlare försöker förutsäga det högsta priset på Dexe genom att observera samarbete och opposition. Den visar när höjningen beräknas ta slut och när ett fall saktar ner prisprognosen för Dexe.

För att avgöra om investerare är hoppfulla eller pessimistiska om Dexe-prisprognosen, utvärderar de också börsvärdet, lägsta pris, maxpris, genomsnittligt prognostiskt pris, genomsnittligt handelspris, etc.

Tänk på att vi inte kan uppnå några Dexe-prisförutsägelser med precision, och den tidigare rekordhöga kan inte litas på för att förutsäga framtida prognoser. Resurserna att titta på när du genererar Dexe-prisförutsägelser är centrerade på de populära tekniska indikatorerna, som rörliga medelvärden, oscillatorer och pivotpunkter. 

Oscillatorer

Oscillatorer är populära för Dexe-prisprognosen eftersom de är avancerade indikatorer som varnar för en potentiell gradvis förändring. Maximalvärdet för denna typ av verktyg pendlar mellan ett lägsta prisvärde och en maxprisnivå.

Det begränsar intervallet runt en mittpunkt och hjälper till att bestämma styrkan och riktningen för en trend. Oscillatorer visar ofta om en marknad är överköpt eller översåld. Detta avgör när öppna punkter ska avslutas.

Relative Strength Index (RSI)

RSI (Relative Strength Index) är en skicklig oscillator, designad för att bedöma både intensiteten och takten i Dexe-prisförutsägelsen. RSI skapar ett grafiskt ramverk för att analysera en marknads tidigare egenskaper och brister, förutom dess nuvarande positiva och negativa aspekter. Det är en av de mest populära tekniska indikatorerna för att mäta prisprognoser.

Momentum Indicator (MOM)

Momentumindikatorn är ett tekniskt analysverktyg. Det kontrasterar Dexe-priset idag från dess tidigare pris. MOM-indikatorn som går runt början bildas från den aktuella plotten. Momentum-indikatorn har ingen övre eller nedre begränsning, vilket gör den till en helt obegränsad oscillator. Man kan identifiera baisseartade och hausseartade utvärderingar genom att söka efter extrema avläsningar, divergenser och mittlinjekorsningar, 

Rörliga medelvärden

Rörliga medelvärden (MA) är långsamma (eller lyhörda) prisbaserade verktyg som visar Dexe-prisförutsägelsen över en förutbestämd tidsram. En MA är ett användbart verktyg för att bestämma läget för momentum, trendbekräftelse, stödnivåer och motståndsnivån. Rörliga medelvärden tar i princip bort "bruset" när man försöker förstå diagram. Pris- och volymförändringar är komponenterna i buller.

Exponentiellt glidande medelvärde (EMA)

En viktad MA och en EMA (exponentiellt glidande medelvärde) är båda typer av glidande medelvärden. Historiska datavärden avviker sällan från EMA-medianen, vilket är en viktig distinktion. Dessa punkter har fortfarande en multiplikationsfaktor, även om den minskar till icke-existens när de närmar sig slutet av den valda datamängden.

Enkelt glidande medelvärde (SMA)

Oviktade MA inkluderar SMA (Simple Moving Averages). Detta visar att varje tidsram i underrättelseinhämtning är lika betydande och uppdelad proportionellt. Den aktuella parametern sätts till början, medan den kasserar den senaste när varje period är slut.

Pivotpunkter

Handlare studerar pivotpunkterna för att hitta viktiga nivåer som priset kan reagera på. Pivotpunkterna är en uppsättning variabler och platser för hjälp och motstånd. Investerare använde ofta denna metod, men idéerna gäller även andra tidsskalor.

DeXe (DEXE) grundläggande analys

DeXe-teamet

Dexe-teamet har skapat denna lösning med hjälp av både deras expertis och affärsregler som fastställts av marknaden. Dexe kunde uppnå huvudsyftet, som var utvecklingen av en enkel att använda produkt som möjliggör decentraliserad replikering av de bästa leverantörerna.

Begränsa swappar

Limit Swaps introducerar sofistikerade orderböcker till (decentraliserad finans) DeFi-marknaden så att handlare helt kan anpassa sin handelstaktik.

Att enbart handla med marknadsorder är att reagera på lämpligt sätt för branschen; detta är inte att investera. För att social handel ska vara relevant måste orderböckerna vara mer invecklade. En limitorder är avgörande för återförsäljare i konventionell bankverksamhet. Men DeFi Dexe-börsen har dem inte.

För Dexes kommer vi att tillhandahålla tre olika optionskontrakt: marknadslimitoptioner, partiell implementering av limiterad orderspårning (upp till ett investeringsbelopp) och CEX limitorder + hybrid DEX.

Plånbok-till-plånbok kopieringsverktyg

Ett gratisprogram som heter W2W Copying (Wallet-to-Wallet Copying) är tänkt att lägga grunden för DeFi social handel. Genom att göra det möjligt för alla att gå in på vilket ERC-20-konto som helst och göra kontinuerliga affärer för aktiepapper som både den ursprungliga plånboksägarens konto och den dubblerade plånboken innehåller, är det otroligt enkelt och mycket framgångsrikt.

"Supportern" kan konfigurera programvaran att köpa kryptovalutor automatiskt i sin plånbok om mottagaren köper riktade kryptovalutor. Du kan övervaka deras handel och plånböcker samtidigt. W2W blir snart en multikedja.

Tokendistribution

En enskild token eller flera mynt som handlas, en för varje, är båda acceptabla. Varje mynt är säkrat av en äkta vara, och värdet på varje mynt bestäms av dealern.

DeXe (DEXE) Aktuellt pris

DeXe är för närvarande värt $12.29 USD. DEXE har flyttat 0.66% under de senaste 24 timmarna med en handelsvolym på $3,321,839. DeXe är för närvarande rankad 110 bland alla kryptovalutor med ett börsvärde på $701,747,119 USD.


Genom att använda det relativa styrkeindexet (RSI), det rörliga vägda medelvärdet (MWA), Williams fraktal (fraktal) och det rörliga medelvärdeskonvergensdivergensen (MACD) från diagrammet ovan, kan vi bestämma prismönster för DeXe (DEXE) för att avgöra om det går att ha ett hausseartat eller baisseartat år.

DeXe (DEXE) Prisprediktion

År Lägsta pris Genomsnittspris Maxpris
2023 $14.75 $17.20 $18.43
2024 $24.58 $27.04 $30.72
2025 $36.87 $39.33 $43.01
2026 $49.16 $51.61 $55.30
2027 $61.45 $63.90 $67.59
2028 $73.73 $76.19 $79.88
2029 $86.02 $88.48 $92.17
2030 $98.31 $100.77 $104.46
2031 $110.60 $115.52 $120.43

Våra prisprognoser använder marknadsdata för DeXe (DEXE) i realtid och all data uppdateras live på vår webbplats. Detta gör att vi kan tillhandahålla dynamiska prisförutsägelser baserat på aktuell marknadsaktivitet.

DeXe (DEXE) prisprognoser 2023

DeXe, enligt vissa, är en av de mest fantastiska kryptovalutorna att stiga i år (DEXE). DEXE-prisprognosen för 2023 förutser en betydande ökning under årets andra halvår, som möjligen når $18.43.

Precis som med andra kryptovalutor kommer uppgången att ske gradvis, men inga avsevärda nedgångar förväntas. Medelvärde $17.20 i pris är ganska ambitiöst, men det är genomförbart inom en snar framtid givet förväntade samarbeten och framsteg. DEXE förväntas ha ett lägsta värde på $14.75.

DeXe (DEXE) prisprognoser 2024

År 2024 har prisprognoser för DeXe DEXE mycket utrymme för expansion. Som ett resultat av de potentiella tillkännagivandena av många nya partnerskap och initiativ, förväntar vi oss att priset på DEXE snart kommer att överträffa $30.72. Vi bör dock vänta och se om DEXE:s relativa styrka index kommer ut ur den översålda zonen innan vi lägger några hausseartade satsningar.

Med tanke på marknadsvolatiliteten kommer DEXE att handla med ett lägsta handelspris på $24.58 och ett genomsnittligt handelspris på $27.04.

DeXe (DEXE) prisprognoser 2025

Om den uppåtgående trenden fortsätter fram till 2025 kan den nå $43.01 och DEXE kan tjäna pengar. Om marknaden upplever en nedgång kanske målet inte uppnås. DEXE förväntas handlas till ett genomsnittspris på $39.33 och en låg av $36.87 år 2025.

DeXe (DEXE) prisprognoser 2026

Om DeXe framgångsrikt ökar marknadssentimentet bland kryptovalutaentusiaster, kan DEXE-myntpriset förbli stabilt under de kommande fem åren.

Enligt våra prognoser kommer DEXE att vara grönt 2026. DEXE förväntas nå och överträffa sin rekordhögsta 2026. 2026 kommer den virtuella valutan att vara värd $55.30, med ett minimipris på $49.16 och ett snittpris på $51.61.

DeXe (DEXE) prisprognoser 2027

Efter några omfattande prognoser och teknisk analys uppskattar vi att DEXE-priset förväntas passera en genomsnittlig prisnivå på $63.90 senast 2027, med ett lägsta pris på $61.45 väntas före årets slut. Dessutom har DEXE ett maxprisvärde på $67.59.

DeXe (DEXE) prisprognoser 2028

På grund av de framtida partnerskap som förväntas ske till 2028, förväntar vi oss att en hausseartad trend kommer att fortsätta, vilket kommer att bringa det genomsnittliga priset till cirka $76.19. Om DEXE lyckas bryta den resistenta nivån 2028 kan vi se ett maxpris på $79.88, att misslyckas med att samla in det stöd som DEXE behöver senast 2028 kan det resultera i en låg på $73.73.

DeXe (DEXE) prisprognoser 2029

Medan DEXE strävar mot interoperabilitet mellan nätverk för att påskynda interaktion, förväntas den hausseartade trenden från föregående år fortsätta. Så det lägsta handelspriset har placerats till $86.02 och ett årligt pris nära över $92.17 år 2029.

DeXe (DEXE) prisprognoser 2030

År 2030 kommer DeXe äntligen att överträffa sina tidigare ATH-värden och spela in nya prisnivåer. Minimipriset kan vara $98.31 och potentiellt nå ett maximalt prisvärde på $104.46, i genomsnitt ut kl $100.77.

DeXe (DEXE) prisprognoser 2031

Kryptovalutamarknaden är känd för att vara mycket volatil vilket är en av många anledningar till att prisprognoser är en svår uppgift. BitcoinWisdom gör vårt bästa för att förutsäga framtida prispunkter med precision, men alla förutsägelser bör inte ses som finansiell rådgivning och du bör DYOR (göra din egen research). År 2031 förväntar vi oss att kryptovaluta ska ha blivit antagen i många sektorer. Som sådan beräknas det maximala DEXE-priset 2031 bli $120.43 i händelse av en bull run, med en genomsnittlig prisnivå på $115.52.

Slutsats

Det aktuella priset på Dexe eller andra prognoser har inget samband med varandra. Detta bestäms av de variabler som dyker upp under utvecklingen av marknaden. Resultaten av dessa faktorer avgör Dexe-framtiden i kryptovärlden.

Håll dig informerad om senaste marknadshändelser. För att fatta ett välgrundat beslut, var uppmärksam på Dexe-prisprognosen, de olika Dexe-prognossystemen, fundamental och teknisk analys, Dexe-prishöjning, marknadssentiment och andra data innan du investerar.

Vanliga frågor

Premium DeXe (DEXE) Prisprognoser

Skapa ditt konto nedan för att ta emot exklusiv tillgång till ett brett utbud av handelsverktyg som premium DeXe-prisförutsägelser, avancerade DEXE köp/sälj-signaler och mycket mer.

Skapa konto

Exklusiva premiumfunktioner
  • 78.94% Prognosnoggrannhet
  • Avancerade handelssignaler
  • Förutsägelser varje timme, dagligen, veckovis och månadsvis
  • Kartmönsterigenkänning
  • Exportera prognosdata
  • Köp/sälj rekommendationer
  • Annonsfri plattform

FAQ

Vad är priset för DeXe (DEXE) idag?

Idag handlas DeXe (DEXE) till $12.29 med ett totalt börsvärde på $701,747,119.

Är DeXe en bra investering?

DeXe visade sig vara ett av de mest omtalade mynten i kryptorymden det senaste året. Med detta i åtanke är det klokt att säga att DEXE är ett bra val av investering.

Hur högt kan DeXe gå?

Det genomsnittliga priset på DeXe (DEXE) kan möjligen nå $17.20 det här året. Under de kommande 5 åren förväntas DeXe komma att överträffa $79.88.

Hur mycket kommer DeXe att vara värt om 5 år?

Baserat på den ökande populariteten för kryptovaluta och DeXe, kan en långsiktig investering i DEXE se priset stiga till $79.88 inom de närmaste 5 åren.

Hur mycket kommer DeXe att vara värt om 10 år?

Om du investerar i DeXe idag, som med alla andra investeringar, förväntas en långsiktig ökning. Priset på DEXE kan möjligen stiga till $156.07 inom de närmaste 10 åren.

Vad blir DeXe-priset 2024?

DeXe (DEXE) pris förväntas nå $30.72 till 2024.

Vad blir DeXe-priset 2025?

DeXe (DEXE) pris förväntas nå $43.01 till 2025.

Vad blir DeXe-priset 2026?

DeXe (DEXE) pris förväntas nå $55.30 till 2026.

Vad blir DeXe-priset 2027?

DeXe (DEXE) pris förväntas nå $67.59 till 2027.

Vad blir DeXe-priset 2028?

DeXe (DEXE) pris förväntas nå $79.88 till 2028.

Vad blir DeXe-priset 2029?

DeXe (DEXE) pris förväntas nå $92.17 till 2029.

Vad blir DeXe-priset 2030?

DeXe (DEXE) pris förväntas nå $104.46 till 2030.

Vad blir DeXe-priset 2031?

DeXe (DEXE) pris förväntas nå $120.43 till 2031.

Jason Conor Verifierad

Chefredaktör för BitcoinWisdom-webbplatsen, jag är ansvarig för att se till att allt innehåll på vår webbplats är korrekt, relevant och användbart. Jag är en förespråkare för kryptovaluta och jag har följt kryptoutrymmet sedan början av 2012. Jag har skrivit mycket om Bitcoin och mitt arbete har dykt upp i några av de mest respekterade publikationerna.

Senaste förutsägelser