Prognoza ceny DeXe (DEXE) – 2023, 2025, 2030

Przegląd DeXe (DEXE)

🪙 Kryptowaluta DeXe
💱 Symbol giełdowy DEXE
🏆 Pozycja 112
💸 Kapitalizacja rynkowa $690,310,567
💲 Cena $12.09
🚀 Wolumen obrotu $2,209,382
📈 Zmiana ceny (24h) -0.68%
💰Zasilanie prądem 57,103,081
  • Bycze prognozy cen DeXe (DEXE) wahają się między $54.40 oraz $102.76 do 2030 roku.
  • Analitycy rynku uważają, że DEXE może osiągnąć $42.31 do 2025 roku.
  • Niedźwiedzia prognoza cen rynkowych DeXe na 2023 r $9.67.

Wprowadzenie do DeXe (DEXE)

Od czasu wynalezienia kryptowaluty, kryptowaluty znacznie wzrosły zarówno pod względem wolumenu, jak i kapitalizacji rynkowej. Wielu traderów preferuje świat kryptowalut, ponieważ może to być opłacalna inwestycja.

Inwestorzy skłaniają się ku kryptowalutom, mimo że nie ma gwarancji dobrego zwrotu. Dzisiaj omówimy poniżej prognozę ceny Dexe. Doradcy finansowi rekomendują badania z zakresu analizy fundamentalnej i technicznej wraz z danymi historycznymi dotyczącymi systemu prognozowania prognoz cenowych. 

Co to jest DeXe (DEXE)?

Sieć Dexe składa się z tokena Dexe, usługi handlu online dla traderów kryptowalut. W 2020 r. zespół programistów zaprezentował technologię kopiowania z portfela do portfela jako swój główny produkt. Kryptowaluta DEXE również przeszła swoją inauguracyjną transakcję.

Handel społecznościowy to popularna metoda obsługi przez klientów bardziej konwencjonalnych aktywów. Handel jest możliwy nawet dla tych, którzy prawie nie rozumieją rynku, dzięki automatycznemu naśladowaniu technik inwestycyjnych bardziej profesjonalnych inwestorów. Kierownictwo Dexe rozwiązało tę lukę na rynku Zdecentralizowanych Finansów (DeFi), gdy rynek kryptowalut się rozszerzył. Osoba naśladuje innych dealerów, którzy są już zalogowani w serwisie, podłączając swoje portfele do Dexe.

Dexe natychmiast zwraca rekompensatę z wszelkich zarobków uzyskanych przez klienta na stronie internetowej, gdy dokonają dobrego zwrotu z obecnej ceny krypto. Za pomocą tej płatności kryptowaluta Dexe jest kupowana poza rynkiem i rozdzielana na trzy porcje

Pierwszy jest spalony, drugi umieszczany w ubezpieczonym programie, a trzeci rozdawany właścicielom Dexe. Oprócz tych funkcji, DEXE działa również jako token zarządzający, ponieważ jest DAO, umożliwiając właścicielom branie udziału w krytycznych problemach.

Analiza techniczna DeXe (DEXE)

Wielu traderów używa zestawu technik, aby przewidzieć cenę Dexe. Techniki te należą do kategorii wzorców wykresów i wskaźników. Handlowcy starają się przewidzieć najwyższą cenę Dexe, obserwując współpracę i sprzeciw. Pokazuje, kiedy przewiduje się zakończenie wzrostu, a kiedy spadek spowalnia prognozę ceny Dexe.

Aby ustalić, czy inwestorzy mają nadzieję lub pesymizm co do prognozy cen Dexe, oceniają również kapitalizację rynkową, cenę minimalną, cenę maksymalną, średnią prognozowaną cenę, średnią cenę handlową itp.

Należy pamiętać, że nie możemy precyzyjnie przewidzieć cen Dexe, a poprzedni wszechczasowy szczyt nie może być podstawą do przewidzenia przyszłej prognozy. Zasoby, na które należy zwrócić uwagę podczas generowania prognoz cen Dexe, koncentrują się na popularnych wskaźnikach technicznych, takich jak średnie kroczące, oscylatory i punkty przestawne. 

Oscylatory

Oscylatory są popularne w przewidywaniu cen Dexe, ponieważ są zaawansowanymi wskaźnikami, które ostrzegają o potencjalnej stopniowej zmianie. Maksymalna wartość tego typu narzędzia oscyluje między minimalną wartością ceny a maksymalnym poziomem ceny.

Ogranicza zakres wokół punktu środkowego i pomaga określić siłę i kierunek trendu. Oscylatory często pokazują, czy rynek jest wykupiony lub wyprzedany. To określa, kiedy zakończyć otwarte punkty.

Wskaźnik siły względnej (RSI)

RSI (Wskaźnik Względnej Siły) to wykwalifikowany oscylator, zaprojektowany do oceny zarówno intensywności, jak i tempa przewidywania ceny Dexe. RSI tworzy ramy graficzne do analizy przeszłych cech i niedociągnięć rynku, oprócz jego obecnych pozytywnych i negatywnych aspektów. Jest to jeden z najpopularniejszych wskaźników technicznych do pomiaru prognoz cenowych.

Wskaźnik pędu (MOM)

Wskaźnik momentum jest narzędziem analizy technicznej. Kontrastuje dzisiejszą cenę Dexe z jej poprzednią ceną. Wskaźnik MOM, który okrąża początek, jest tworzony z bieżącego wykresu. Wskaźnik Momentum nie ma górnego ani dolnego ograniczenia, co czyni go całkowicie nieograniczonym oscylatorem. Można zidentyfikować niedźwiedzie i bycze oceny, szukając skrajnych odczytów, rozbieżności i skrzyżowań linii środkowej, 

Średnie kroczące

Średnie kroczące (MA) to powolne (lub responsywne) narzędzia oparte na cenach, które pokazują prognozę cen Dexe w określonym przedziale czasowym. MA jest użytecznym narzędziem do określania lokalizacji momentum, potwierdzenia trendu, poziomów wsparcia i poziomu oporu. Średnie kroczące zasadniczo usuwają „szum” podczas próby zrozumienia wykresów. Zmiany cen i wolumenu to składowe hałasu.

Wykładnicza średnia krocząca (EMA)

Ważona MA i EMA (wykładnicza średnia krocząca) to oba rodzaje średnich kroczących. Wartości danych historycznych rzadko odbiegają od mediany EMA, co jest kluczowym rozróżnieniem. Punkty te nadal mają współczynnik mnożnikowy, chociaż zmniejsza się on do nieistnienia, gdy zbliżają się do końca wybranego zbioru danych.

Prosta średnia krocząca (SMA)

Nieważone MA obejmują SMA (proste średnie kroczące). To pokazuje, że każdy przedział czasowy w zbieraniu danych wywiadowczych jest równie istotny i proporcjonalnie podzielony. Bieżący parametr jest umieszczany na początku, a po zakończeniu każdego okresu odrzuca ostatni.

Punkty obrotowe

Handlowcy badają punkty obrotu, aby znaleźć ważne poziomy, na które może reagować cena. Punkty obrotu to zbiór zmiennych i miejsc pomocy i opozycji. Inwestorzy często stosowali tę metodę, ale pomysły dotyczą również innych terminów.

Analiza fundamentalna DeXe (DEXE)

Zespół DeXe

Zespół Dexe stworzył to rozwiązanie, wykorzystując zarówno swoją wiedzę, jak i zasady biznesowe ustalone przez rynek. Dexe mógł zrealizować główny cel, jakim było opracowanie prostego w obsłudze produktu umożliwiającego zdecentralizowaną replikację najlepszych dostawców.

Swapy limitów

Swapy limitowe wprowadzają wyrafinowane księgi zamówień na (zdecentralizowane finansowanie) rynku DeFi, dzięki czemu inwestorzy mogą w pełni dostosować swoją taktykę handlową.

Zajmowanie się wyłącznie zleceniami z rynku jest reakcją odpowiednio do branży; to nie jest inwestowanie. Aby handel społecznościowy był istotny, księgi zamówień muszą być bardziej skomplikowane. Zlecenie z limitem jest niezbędne dla dealerów w tradycyjnej bankowości. Ale giełda DeFi Dexe ich nie ma.

Dla Dexe's dostarczymy trzy różne kontrakty opcyjne: opcje z limitem rynkowym, częściowe wdrożenie śledzenia zleceń z limitem (do kwoty inwestycji) oraz zlecenia z limitem CEX + hybrydowy DEX.

Narzędzie do kopiowania z portfela do portfela

Darmowy program o nazwie W2W Copying (Wallet-to-Wallet Copying) ma na celu położyć podwaliny pod handel społecznościowy DeFi. Umożliwiając każdemu wejście na dowolne konto ERC-20 i dokonywanie ciągłych transakcji na kapitałowe papiery wartościowe, które zawiera zarówno konto oryginalnego właściciela portfela, jak i zduplikowany portfel, jest to niezwykle łatwe i bardzo skuteczne.

„Zwolennik” może skonfigurować oprogramowanie tak, aby automatycznie kupowało kryptowaluty w swoim portfelu, jeśli odbiorca kupuje docelowe kryptowaluty. Możesz jednocześnie monitorować ich handel i portfele. W2W wkrótce będzie multiłańcuchem.

Dystrybucja tokenów

Akceptowalne są zarówno jeden token, jak i kilka monet, po jednej na każdą. Każda moneta jest zabezpieczona prawdziwym towarem, a wartość każdej monety jest ustalana przez dealera.

DeXe (DEXE) Aktualna cena

DeXe jest obecnie wart $12.09 USD. DEXE został przeniesiony -0.68% w ciągu ostatnich 24 godzin przy wolumenie obrotu $2,209,382. DeXe jest obecnie w rankingu 112 spośród wszystkich kryptowalut o kapitalizacji rynkowej $690,310,567 USD.


Wykorzystując wskaźnik siły względnej (RSI), średnią ważoną ruchomą (MWA), fraktal Williamsa (fraktal) i rozbieżność zbieżności średniej ruchomej (MACD) z powyższego wykresu, możemy określić wzorce cenowe dla DeXe (DEXE), aby zdecydować, czy będzie to miało miejsce mieć rok byczy lub niedźwiedzi.

Przewidywanie cen DeXe (DEXE)

Rok Cena minimalna Średnia cena Cena maksymalna
2023 $14.51 $16.92 $18.13
2024 $24.18 $26.60 $30.22
2025 $36.27 $38.68 $42.31
2026 $48.36 $50.77 $54.40
2027 $60.44 $62.86 $66.49
2028 $72.53 $74.95 $78.58
2029 $84.62 $87.04 $90.67
2030 $96.71 $99.13 $102.76
2031 $108.80 $113.64 $118.47

Nasze prognozy cenowe wykorzystują dane rynkowe DeXe (DEXE) w czasie rzeczywistym, a wszystkie dane są aktualizowane na bieżąco na naszej stronie internetowej. Dzięki temu możemy dostarczać dynamiczne prognozy cen na podstawie bieżącej aktywności rynkowej.

Prognoza ceny DeXe (DEXE) 2023

DeXe, według niektórych, jest jedną z najbardziej niesamowitych kryptowalut, które rosną w tym roku (DEXE). Prognoza cen DEXE na rok 2023 przewiduje znaczny wzrost w drugiej połowie roku, być może sięgający $18.13.

Podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, wzrost będzie stopniowy, ale nie oczekuje się znaczących spadków. Uśrednianie $16.92 pod względem ceny jest dość ambitny, ale jest wykonalny w niedalekiej przyszłości, biorąc pod uwagę przewidywaną współpracę i postępy. DEXE ma mieć minimalną wartość $14.51.

Prognoza ceny DeXe (DEXE) 2024

W 2024 roku przewidywania cen DeXe DEXE mają dużo miejsca na ekspansję. W wyniku potencjalnych zapowiedzi licznych nowych partnerstw i inicjatyw przewidujemy, że cena DEXE wkrótce przekroczy $30.22. Powinniśmy jednak poczekać, aby zobaczyć, czy wskaźnik względnej siły DEXE wyjdzie ze strefy wyprzedaży, zanim postawimy jakiekolwiek bycze zakłady.

Biorąc pod uwagę zmienność rynku, DEXE będzie handlować z minimalną ceną handlową $24.18 a średnia cena handlowa $26.60.

Prognoza ceny DeXe (DEXE) 2025

Jeśli trend wzrostowy utrzyma się do 2025 roku, może osiągnąć $42.31 i DEXE może zyskać. Jeśli rynek odnotuje spadek, cel może nie zostać osiągnięty. Oczekuje się, że DEXE będzie handlować po średniej cenie $38.68 i niski $36.27 w 2025 r.

Prognoza ceny DeXe (DEXE) 2026

Jeśli DeXe z powodzeniem poprawi nastroje rynkowe wśród entuzjastów kryptowalut, cena monety DEXE może pozostać stabilna przez następne pięć lat.

Według naszych prognoz DEXE będzie zielony w 2026 roku. Oczekuje się, że DEXE osiągnie i przekroczy swój rekordowy poziom w 2026 roku. W 2026 roku wirtualna waluta będzie warta $54.40, z ceną minimalną $48.36 a średnia cena $50.77.

Prognoza ceny DeXe (DEXE) 2027

Po przeprowadzeniu obszernych prognoz i analiz technicznych szacujemy, że cena DEXE przekroczy średni poziom cen $62.86 do 2027 r., z ceną minimalną $60.44 spodziewany przed końcem roku. Ponadto DEXE ma maksymalną wartość ceny $66.49.

Przewidywanie cen DeXe (DEXE) 2028

Ze względu na przyszłe partnerstwa, które mają nastąpić do 2028 r., spodziewamy się kontynuacji zwyżkowej tendencji, dzięki której średnia cena wyniesie ok. $74.95. Jeśli DEXE uda się przełamać poziom oporu w 2028 roku, możemy zobaczyć cenę maksymalną $78.58, niepowodzenie w uzyskaniu wsparcia potrzebnego DEXE do 2028 r $72.53.

Prognoza ceny DeXe (DEXE) 2029

Podczas gdy DEXE dąży do interoperacyjności między sieciami w celu przyspieszenia interakcji, oczekuje się kontynuacji zwyżkowej tendencji z poprzedniego roku. Tak więc minimalna cena handlowa została ustalona na $84.62 i roczna cena blisko powyżej $90.67 w 2029 r.

Prognoza cen DeXe (DEXE) 2030

Do 2030 roku DeXe wreszcie przekroczy swoje poprzednie wartości ATH i odnotuje nowe poziomy cen. Cena minimalna może być $96.71 i potencjalnie osiągnąć maksymalną wartość ceny $102.76, uśredniając w $99.13.

Prognoza ceny DeXe (DEXE) 2031

Wiadomo, że rynek kryptowalut jest bardzo niestabilny, co jest jednym z wielu powodów, dla których prognozowanie cen jest trudnym zadaniem. BitcoinWisdom dokłada wszelkich starań, aby precyzyjnie prognozować przyszłe punkty cenowe, jednak wszystkie prognozy nie powinny być traktowane jako porady finansowe i należy DYOR (przeprowadzić własne badania). Oczekujemy, że w 2031 r. kryptowaluta zyska popularność w wielu sektorach. W związku z tym przewiduje się, że maksymalna cena DEXE w 2031 r $118.47 w przypadku gonitwy byków, ze średnim poziomem cen $113.64.

Wniosek

Aktualna cena Dexe lub inne prognozy nie są ze sobą powiązane. Decydują o tym zmienne, które pojawiają się podczas rozwoju rynku. Wyniki tych czynników decydują o przyszłości Dexe w świecie kryptowalut.

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na rynku. Aby podjąć świadomą decyzję, przed dokonaniem inwestycji zwróć uwagę na prognozę cen Dexe, różne systemy prognoz Dexe, analizę fundamentalną i techniczną, wzrost cen Dexe, nastroje rynkowe i inne dane.

Często zadawane pytania

Prognozy cen Premium DeXe (DEXE).

Utwórz swoje konto poniżej, aby otrzymać Wyłączny dostęp do szerokiej gamy narzędzi handlowych, takich jak prognozy cen premium DeXe, zaawansowane sygnały kupna/sprzedaży DEXE i wiele więcej.

Utwórz konto

Ekskluzywne funkcje premium
  • 78.94% Dokładność prognozy
  • Zaawansowane sygnały transakcyjne
  • Prognozy godzinowe, dzienne, tygodniowe i miesięczne
  • Rozpoznawanie wzorców wykresów
  • Eksportuj dane prognozy
  • Rekomendacje kupna/sprzedaży
  • Platforma bez reklam

FAQ

Jaka jest dzisiaj cena DeXe (DEXE)?

Dziś DeXe (DEXE) jest notowany na $12.09 o łącznej kapitalizacji rynkowej $690,310,567.

Czy DeXe to dobra inwestycja?

DeXe okazał się jednym z najczęściej omawianych monet w przestrzeni kryptograficznej w zeszłym roku. Mając to na uwadze, warto powiedzieć, że DEXE to dobry wybór inwestycji.

Jak wysoko może zajść DeXe?

Średnia cena DeXe (DEXE) może ewentualnie osiągnąć $16.92 W tym roku. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat DeXe może przewyższyć $78.58.

Ile będzie wart DeXe za 5 lat?

W oparciu o rosnącą popularność kryptowalut i DeXe, długoterminowa inwestycja w DEXE może spowodować wzrost ceny do $78.58 w ciągu najbliższych 5 lat.

Ile będzie wart DeXe za 10 lat?

Jeśli dziś zainwestujesz w DeXe, tak jak w przypadku każdej inwestycji, spodziewany jest długoterminowy wzrost. Cena DEXE może prawdopodobnie wzrosnąć do $153.53 w ciągu najbliższych 10 lat.

Jaka będzie cena DeXe w 2024 roku?

Oczekuje się, że cena DeXe (DEXE) osiągnie $30.22 do 2024 roku.

Jaka będzie cena DeXe w 2025 roku?

Oczekuje się, że cena DeXe (DEXE) osiągnie $42.31 do 2025 roku.

Jaka będzie cena DeXe w 2026 roku?

Oczekuje się, że cena DeXe (DEXE) osiągnie $54.40 do 2026 roku.

Jaka będzie cena DeXe w 2027 roku?

Oczekuje się, że cena DeXe (DEXE) osiągnie $66.49 do 2027 roku.

Jaka będzie cena DeXe w 2028 roku?

Oczekuje się, że cena DeXe (DEXE) osiągnie $78.58 do 2028 roku.

Jaka będzie cena DeXe w 2029 roku?

Oczekuje się, że cena DeXe (DEXE) osiągnie $90.67 do 2029 roku.

Jaka będzie cena DeXe w 2030 roku?

Oczekuje się, że cena DeXe (DEXE) osiągnie $102.76 do 2030 roku.

Jaka będzie cena DeXe w 2031 roku?

Oczekuje się, że cena DeXe (DEXE) osiągnie $118.47 do 2031 r.

Jason Conor Zweryfikowany

Redaktorze naczelnym strony BitcoinWisdom, jestem odpowiedzialny za zapewnienie, że cała zawartość naszej strony jest dokładna, odpowiednia i pomocna. Jestem zwolennikiem kryptowalut i śledzę przestrzeń kryptowalut od początku 2012 roku. O Bitcoinie pisałem dużo, a moja praca pojawiła się w niektórych z najbardziej szanowanych publikacji.

Najnowsze prognozy