De crypto-ontwikkelingen die de adoptie in derdewereldlanden stimuleren

De crypto-ontwikkelingen die de adoptie in derdewereldlanden stimuleren

Cryptocurrencies zijn de laatste jaren een hot topic. Met de opkomst van Bitcoin en andere digitale activa, is er veel interesse geweest in het potentieel van deze nieuwe technologieën om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we omgaan met de wereld.

Een gebied dat veel opwinding heeft gezien, is het potentieel voor cryptocurrencies om de economische ontwikkeling in derdewereldlanden te stimuleren. Er zijn verschillende redenen waarom dit het geval kan zijn:

• Het gedecentraliseerde karakter van cryptocurrencies kan helpen om corrupte regeringen en financiële instellingen te omzeilen. Hierdoor kunnen verarmde gemeenschappen toegang krijgen tot financiële diensten waartoe ze anders geen toegang zouden hebben.

• Cryptocurrency-netwerken zijn zeer veerkrachtig, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in landen met een beperkte infrastructuur of frequente stroomstoringen. Dit kan helpen om de afhankelijkheid van contant geld, dat gemakkelijk verloren of gestolen kan worden, te verminderen.

• Het gebruik van cryptocurrency kan financiële inclusie helpen bevorderen door mensen in staat te stellen digitale activa aan te houden en te gebruiken, zelfs als ze geen bankrekening hebben. Hierdoor zouden meer mensen in ontwikkelingslanden kunnen deelnemen aan de wereldeconomie.

Hoewel we geneigd zijn te denken dat de meeste mensen die betrokken zijn bij de cryptomarkt uit Noord-Amerika, Europa en Oost-Azië komen, is het aantal gebruikers uit ontwikkelingslanden aanzienlijk gestegen. De acceptatie van cryptocurrency in opkomende economieën zoals India en Afrika is bijvoorbeeld volledig van kracht, ondanks de wankele, onduidelijke regelgevingsvooruitzichten. 

Banken en overheden in derdewereldlanden hebben strenge waarschuwingen uitgevaardigd om burgers te ontmoedigen cryptocurrencies te gebruiken. Bewoners wenden zich echter steeds meer tot crypto om hun levensstandaard te maken en te verhogen.

In veel derdewereldeconomieën kampen burgers met ongelijke economische groei, hoge inflatiecijfers en beperkte toegang tot financiële diensten, wat heeft geleid tot een enorme toename van het aantal mensen dat onder de armoedegrens valt. In een dergelijk scenario biedt crypto een uitlaatklep voor de achtergestelde bevolking om rijkdom op te bouwen.

Blockchain-technologie heeft het voor gemeenschappen in opkomende economieën gemakkelijker dan ooit gemaakt om cryptocurrencies te gebruiken, omdat deze digitale activa kunnen worden gebruikt zonder dat door de overheid uitgegeven identificatie of creditcards nodig zijn. Crypto is ook een veiligere en efficiëntere manier van verzenden en ontvangen

EEN recent verslag door de wereldwijde crypto-uitwisseling AAX merkte op dat de adoptie van cryptovaluta in Afrika volledig van kracht is, ondanks wettelijke hindernissen. Zelfs nadat de Centrale Bank van Nigeria alle instellingen met een licentie verbood om samen te werken met cryptobedrijven, groeide de acceptatie van cryptografie naarmate gebruikers nieuwe manieren ontdekten om digitale activa te kopen en verkopen.

De jongere generatie in derdewereldlanden beschouwt cryptocurrencies als levensvatbare instrumenten om de economische en sociale ontwikkeling te stimuleren. Volgens een recent onderzoek van Chainanalysis zijn Aziatische en Afrikaanse landen goed voor meer dan de helft van de wereldwijde gebruikers van cryptocurrency. India, Pakistan, Vietnam, Kenia en Nigeria behoren tot de landen die een dramatische toename ervaren van het aantal mensen dat betrokken raakt bij crypto, DeFi en andere gedecentraliseerde financiële primitieven.

Hier zijn enkele van de ontwikkelingen die de acceptatie in derdewereldlanden stimuleren:

1) Economische instabiliteit: Veel derdewereldlanden worden geplaagd door economische instabiliteit. Venezuela ervaart momenteel bijvoorbeeld hyperinflatie met zijn munt, de bolivar, die in een alarmerend tempo aan waarde verliest. Dit heeft ertoe geleid dat veel Venezolanen zich tot cryptocurrencies hebben gewend als een manier om hun rijkdom te behouden. Venezuela is zelfs een van de leidende landen op het gebied van het handelsvolume van Bitcoin.

2) Gebrek aan toegang tot traditionele financiële diensten: In veel derdewereldlanden is de toegang tot traditionele financiële diensten beperkt. Dit is te wijten aan een aantal factoren, zoals een gebrek aan infrastructuur, corruptie en armoede. Als gevolg hiervan wenden veel mensen in deze landen zich tot cryptocurrencies als een alternatieve manier om waarde op te slaan en over te dragen.

3) Onzekerheid over regelgeving: Hoewel de regelgeving rond blockchain en cryptocurrency steeds duidelijker begint te worden, zijn er nog veel grijze gebieden. Dit heeft ertoe geleid dat veel voorstanders van crypto geloven dat cryptocurrencies relevant zullen blijven in derdewereldlanden, omdat ze kunnen worden gebruikt om traditionele financiële instellingen te omzeilen.

4) Inefficiënt door de overheid ondersteund monetair beleid: In veel landen heeft het overheidsbeleid geleid tot meer inflatie en armoede. Als gevolg hiervan hebben burgers zich tot cryptocurrencies gewend als een alternatief middel om waarde op te slaan en goederen te kopen.

5) Potentieel voor financiële inclusie: Cryptocurrencies kunnen ook nuttig zijn om veel mensen over de hele wereld toegang te geven tot basisbankdiensten zoals microleningen, vermogensbeheer, enz.

Martin K Geverifieerd

Ik ben een schrijver van bitcoin en cryptovaluta. Ik werk ook als professionele handelaar en heb ervaring met aandelenhandel en bitcoin-handel. In mijn werk streef ik ernaar om duidelijke en beknopte informatie te geven die mensen helpt deze complexe onderwerpen te begrijpen.

Laatste nieuws