Europejski Bank Centralny

Europejski Bank Centralny postrzega CBDC jako kluczowe dla stabilności finansowej

  • Europejski Bank Centralny koncentruje się na wprowadzeniu cyfrowego euro, uważa, że wzmocniłoby to europejską gospodarkę.
  • Około 9 krajów uruchomiło własne waluty cyfrowe, ale cyfrowy juan w Chinach jest obecnie najbardziej zaawansowaną cyfrową walutą.

Europejski Bank Centralny (EBC) wyraził przekonanie, że wprowadzenie pieniądza cyfrowego, takiego jak cyfrowa waluta banku centralnego (CBDC), zapewni płynną kontynuację obecnego systemu monetarnego. Uwagi powstały w ramach pracy EBC Working Papier Seria na temat polityki pieniężnej i stabilności finansowej w odniesieniu do CBDC.

Artykuł EBC podkreślił rosnące zainteresowanie ekonomią pieniądza i płatności w ciągu ostatnich 15 lat, które, jak twierdzili autorzy, przekroczyło czysto akademicką publiczność. Według artykułu, decydenci coraz częściej rozważają wprowadzenie CBDC ze względu na spadek wykorzystania gotówki i wzrost płatności cyfrowych. W rezultacie autorzy postrzegają CBDC jako jedyny sposób na zapewnienie ciągłości obecnego systemu finansowego. Część badań brzmiała:

Nie ma alternatywy regulacyjnej, która obiecywałaby wyeliminować zagrożenie dla dwuwarstwowego systemu monetarnego. Ponieważ gotówka jest dostępna tylko w formie fizycznej, z założenia nie jest „nadaje się” do ery cyfrowej.

Autorzy zbadali również potencjalne działania regulacyjne, które mogą pomóc CBDC w osiągnięciu ich celów i podkreślili znaczenie banków centralnych ze względu na ich rolę w kreacji pieniądza i podaży kredytu.

Badanie odrzuciło obawy, że CBDC zmniejszy podaż kredytów, powołując się na to, że takie przewidywania są bezpodstawne. Jednak autorzy ustalili, że potrzebne są dalsze badania dotyczące prywatności i preferencji użytkowników końcowych dla operacji CBDC.

Europejski Bank Centralny i jego dążenie do cyfrowego euro

Europejski Bank Centralny jest bankiem apeksowym dla 19 krajów europejskich, które przyjęły euro jako swoją oficjalną walutę. EBC coraz bardziej skoncentrował się na wprowadzeniu cyfrowego euro, które według niego wzmocniłoby europejską gospodarkę.

Mówiąc o znaczeniu cyfrowego euro, Fabio Panetta, członek zarządu EBC w National College of Ireland, powiedział:

Dzisiaj będę argumentować, że aby zachować tę symbiozę, pieniądze publiczne muszą zachować swoją rolę monetarnej kotwicy w erze cyfrowej. Cyfrowe euro wzmocniłoby naszą suwerenność monetarną i zapewniłoby formę pieniądza banku centralnego do dokonywania codziennych płatności cyfrowych w strefie euro, podobnie jak gotówka do transakcji fizycznych.

W swoim głównym wystąpieniu Fabio zauważył, że cyfrowe euro utrzyma Europejski Bank Centralny na czele spraw w obliczu trwającej konkurencji w cyfrowej przestrzeni płatniczej. Według Fabio, cyfrowe pieniądze generowane przez bank centralny pozwoliłyby każdemu na wykorzystanie publicznych pieniędzy do płatności cyfrowych. Fabio twierdził ponadto, że euro stworzone przez EBC byłoby logiczną, godną zaufania metodą płatności stworzoną w interesie publicznym.

Wielu ekspertów uważa, że CBDC utrzymałyby udane współistnienie suwerennych i prywatnych pieniędzy, które istniały do tej pory. Około 9 krajów uruchomiło własne waluty cyfrowe, a kilka inni mocno ważą ruch. Jak dotąd Chiny mają najbardziej zaawansowaną cyfrową walutę.

Lawrence Woriji Zweryfikowany

Lawrence opisał kilka ekscytujących historii w swojej karierze dziennikarza, uważa historie związane z blockchainem za bardzo intrygujące. Wierzy, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.

Najnowsze wiadomości