Prawodawcy-Ban-Bitcoin-Mining

Nowojorscy prawodawcy zakazali wydobywania bitcoinów

Nowojorscy prawodawcy przeszli moratorium na kopanie kryptowalut w stanie, powołując się na wysokie zapotrzebowanie energetyczne procesu i jego negatywny wpływ na środowisko. Ustawa, która została uchwalona przez zgromadzenie stanowe i teraz oczekuje na podpis gubernatora Kathy Hochul, zakazuje wszelkich operacji kopania kryptowalut, które działają na źródłach węglowych przez dwa lata, podczas gdy prowadzone jest badanie w celu ustalenia prawdziwych kosztów branży.

Wydobywanie bitcoinów to energochłonny proces, który wymaga od komputerów wykonywania złożonych obliczeń matematycznych w celu weryfikacji transakcji w łańcuchu bloków. Te obliczenia wymagają dużej ilości energii elektrycznej. Ponieważ w ostatnich latach coraz więcej osób zaczęło wydobywać Bitcoin i inne kryptowaluty, pojawiły się obawy dotyczące wpływu tego dodatkowego zużycia energii na środowisko.

Operacje kopania kryptowalut, które wykorzystują metody uwierzytelniania typu „proof-of-work” w celu walidacji transakcji blockchain, podlegają moratorium w Nowym Jorku zgodnie z warunkami ustawy, która została wcześniej zatwierdzona przez Zgromadzenie Stanu pod koniec kwietnia 2022 r. i jest obecnie przed Senatem Stanu .

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie moratorium na okres dwóch lat. Bitcoin jest generowany w procesie zwanym wydobywaniem dowodów pracy, który wykorzystuje złożony sprzęt komputerowy i zużywa znaczną ilość energii elektrycznej. Chociaż Ethereum przechodzi na procedurę, która zużywa mniej energii, będzie nadal używać sposobu, w jaki był używany, przez co najmniej kilka miesięcy.

Moratorium da prawodawcom czas na dokładne zbadanie, ile energii zużywa kopanie kryptowalut i jakie opłaty pobierane są dla środowiska. Umożliwi im to również rozważenie, czy istnieją jakiekolwiek środki łagodzące, które można by podjąć w celu zrównoważenia tych skutków. W międzyczasie nowojorczycy będą musieli znaleźć inny sposób na zarobienie na boomie Bitcoina.

Według prawodawców, którzy: wesprzeć rachunek, stanowy ślad węglowy może zostać zmniejszony poprzez rozprawienie się z elektrowniami węglowymi i innymi paliwami kopalnymi, eksploatowanymi przez stanowych górników. Przedsiębiorstwu wydobywczemu nie wolno byłoby rozszerzać ani odnawiać zezwoleń, dopóki nie wykorzysta energii odnawialnej 100%, a nowi uczestnicy nie będą mogli wejść, jeśli minie dwa lata.

W oczach niektórych posłów i ekologów projekt nie jest wystarczająco obszerny. Jednak nawet gdyby wszyscy górnicy w stanie przeszli na energię odnawialną, ich energochłonna działalność nadal powodowałaby szkody w środowisku.

Na ten problem można spojrzeć na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, ze ściśle ekologicznego punktu widzenia moratorium ma sens. Wydobywanie kryptowalut to bardzo energochłonny proces, a ponieważ coraz więcej osób angażuje się w wydobycie, wpływ na środowisko będzie się tylko zwiększał.

Jest to szczególnie widoczne w miejscach takich jak Nowy Jork, gdzie stan sieci energetycznej jest już bardzo obciążony. Zakazując kopania na dwa lata, ustawodawcy będą mieli czas, aby dowiedzieć się, jak złagodzić wpływ kopania kryptowalut na środowisko lub czy jest to w ogóle możliwe.

Po drugie, z ekonomicznego punktu widzenia moratorium może mieć negatywne konsekwencje. Wydobywanie kryptowalut stało się w ostatnich latach główną branżą i zatrudnia wiele osób. Jeżeli działalność wydobywcza zostanie zakazana na dwa lata, może to doprowadzić do utraty miejsc pracy i ogólnego spadku aktywności gospodarczej. Utrudniłoby to również robienie tego osobom, które chcą kopać kryptowaluty, co może ograniczyć innowacyjność w branży.

Wreszcie z prawnego punktu widzenia sytuacja jest niejasna. Nie ma jednoznacznego precedensu regulującego wydobycie kryptowalut, więc nie jest jasne, w jaki sposób to moratorium będzie egzekwowane ani jakie kary zostaną nałożone na osoby naruszające. Możliwe, że legalność kopania kryptowalut zostanie zakwestionowana w sądzie, jeśli ustawa ta stanie się prawem.

Ogólnie rzecz biorąc, proponowany projekt ustawy o kopaniu kryptowalut ma swoje plusy i minusy w stanie Nowy Jork. Chociaż istnieją uzasadnione obawy dotyczące wpływu działalności wydobywczej na środowisko, ważne jest również rozważenie takich konsekwencji ekonomicznych i prawnych.

Barinem Pene Zweryfikowany

Barry Pene jest surowym badaczem/copywriterem blockchain. Barry handluje kryptowalutami od 2017 roku i zainwestował w kwestie, które postawiłyby branżę blockchain na właściwym piedestale. Ekspertyza badawcza Barry'ego obejmuje blockchain jako przełomową technologię, DeFis, NFT, Web3 i redukcję poziomu zużycia energii podczas kopania kryptowalut.

Najnowsze wiadomości